Ocena Teme:
  • 0 Glasov(a) - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Tefsir Ibn Kesir - Sura Al-Džasije
#1
Rainbow 
"Ha-mim."/1/ "Objavljivanje Knjige od Allaha je Silnog, Mudrog!"/2/ "Na nebesima i na Zemlji, zaista, postoje dokazi za one koji vjeruju:"/3/ "i stvaranje vas i životinja koje je razasuo, dokazi su za ljude koji su čvrsto uvjereni"; /4/ "i smjena noći i dana, i opskrba (kiša) koju Allah s neba spušta da pomoću nje zemlju, nakon mrtvila njezina, oživi i promjena vjetrova - dokazi su za ljude koji imaju pameti."/5/

Uzvišeni upućuje Svoja stvorenja na razmišljanje o Njegovim dokazima i blagodatima. O Njegovoj veličanstvenoj moći kojom je stvorio nebesa i Zemlju, sve i svakog na njima, od različitih stvorenja. Svakojakih vrsta na nebesima, nebeskim katovima i u Zemlji, kopnu, moru, zraku i u onom što je između nebesa i Zemlje. O smjeni noći i dana, o kiši koju iz oblaka spušta, i kojom Zemlju iz mrtvila oživljava. O tome kako svakovrsne vjetrove šalje da kišu tjeraju. I o tome kako se plodovi oplođavaju i kako se živa bića hrane. Te kako ih ima jalovih, koji ne mogu plod dati. Sve su to dokazi i upute koje kod vjernika jačaju iman - vjeru i pouzdanje, a u njihovim umovima povećavaju mogućnost poimanja svojstava Uzvišenog Allaha, te Njegove spoznaje, neka je On slavljen. Tako se pojačava ljubav i poslušnost, zadovoljstvo i potpuna predanost, Njegovoj uzvišenoj veličini i usvajaju pravila ponašanja koje treba da posjeduje vjernik, kako bi kao rob Allahov, srca ispunjenog predanošću, vjerom i dobročinstvom, bio u blizini svoga Gospodara.

"To su Allahovi dokazi koje ti kao istinu navodimo, pa u koje će, ako ne u Allahove riječi i dokaze Njegove, oni vjerovati?"/6/ "Teško svakom lašcu, velikom grješniku!"/7/ "On čuje Allahove ajete kad mu se uče, zatim ustraje (u nevjerovanju), oholit će se kao da ih ni čuo nije - njemu patnju neizdržljivu navijesti." /8/ "A kad sazna za neke Naše ajete, on im se ruga. Takve ponižavajuća patnja čeka." /9/ "Pred njima je Džehennem, i ni od kakve koristi im neće biti ono što su stekli, ni oni koje su, pored Allaha, za zaštitnike uzeli, i njih čeka muka golema." /10/ "Ovo je (Kur‘an) Uputa, a one koji ne vjeruju u dokaze Gospodara svoga čeka bolna, najveća kazna."/11/

Kaže Uzvišeni: "To su Allahovi dokazi", tj. misli se na Kur‘an, koji posjeduje dokaze i svjedočenja.."..koje ti kao istinu navodimo." Ono što je mimo njega zabluda je. "...pa u koje će, ako ne u Allahove riječi i dokaze Njegove, oni vjerovati", tj. ako neće povodeći se za njima njih vjerovati. Zatim Uzvišeni veli: "Teško svakom lašcu, velikom grješniku", tj. lašcu u govoru, grješniku djelima i srcem, nevjerniku u Allahove znakove. Te zato Uzvišeni kaže: "On čuje Allahove ajete kad mu se uče." Glagol znači ovdje, tj. "kad mu se uče." " ...zatim ustraje", inadeći se u svom nevjerovanju. "Kao da ih ni čuo nije - njemu patnju neizdrživu navijesti", tj. obavijesti ga da mu pripada bolna kazna na Sudnjem danu. "A kad sazna za neke Naše ajete, on im se ruga", tj. on ne povjeruje u njih već ih stane ismijavati. "Takve ponižavajuća patnja čeka." To je rezultat toga što se on poigravao sa Allahovim dokazima, i sa njima se ismijavao. Prenosi Muslim u svome Sahihu od Ibn- Omera, r.a., koji kaže: /123/

“Allahov Poslanik, s.a.v.s., zabranio je da se, putujući u neprijateljsku zemlju, nosi Kur‘an iz bojazni da ne bi pao u neprijateljske ruke.” Potom Uzvišeni objašnjava spomenutu patnju riječima: "Pred njima je Džehennem", znači: svi koji budu imali njihove osobine dospjet će u Džehennem. "...i ni od kakve koristi im neće biti ono što su stekli." Ama baš ništa od imetka njihovog ili potomaka njihovih, neće im moći biti od koristi. "...ni oni koje su, pored Allaha, za zaštitnike uzeli", tj. sva božanstva koja su mimo Allaha obožavali neće im ništa moći pomoći. "...njih čeka kazna golema." Zatim Uzvišeni veli: "Ovo je Uputa", "a one koji ne vjeruju u dokaze Gospodara svoga čeka bolna, najveća kazna", bolna i neprolazna, a Allah najbolje zna.

"Allah je Onaj Koji vam je potčinio more da bi lađe, odredbom Njegovom, po njemu plovile, da biste mogli tražiti blagodati Njegove i da biste bili zahvalni./12/ "I potčinio vam je ono što je na nebesima i na Zemlji , sve je od Njega! To su, zaista, znaci za ljude koji razmišljaju." /13/ Reci vjernicima da oproste onima koji se ne boje Allahove kazne da bi nagradio ljude za ono što su radili."/14/ "Onaj koji čini dobro - sebi ga čini, a onaj koji radi zlo - radi protiv sebe, a na kraju ćete se Gospodaru svome vratiti."/15/

Među blagodatima koje je Allah podario Svojim robovima jeste i to što im je, od koristi, na moru potčinio. "...da bi lađe, odredbom Njegovom, morem plovile." To su brodovi i prijevozna sredstva na moru, koja plove uz Allahovo dopuštenje. "...da biste mogli tražiti blagodati Njegove", tj. trgujući i na drugi način zaradu stičući. "...i da biste bili zahvalni." Na tome što velike koristi steknete, koje vam morem doplove iz dalekih krajeva. "I potčinio vam je ono što je na nebesima i na Zemlji." I zvijezde, i brda, i mora, i rijeke, i sve od čega koristi imate, sve je od Njegove dobrote. Zato Uzvišeni kaže: "sve je od Njega", Jednog i Jedinog, Kome niko ravan nije, i Kome se ništa od toga ne može suprotstaviti. "To su, zaista, znaci za ljude koji razmišljaju." Riječi Uzvišenog: "Reci vjernicima da oproste onima koji se ne boje Allahove kazne", tj. da oproste nevjernicima, kojima je data Knjiga i mušricima. Neka im praštaju i neka podnose uvrede koje im nanose.

Ovo je bila praksa u početku islama, kako bi se njihova srca pridobila. Ali, pošto oni ustrajaše u svom inadu, Allah je propisao suprotstavljanje i borbu (džihad), "da bi nagradio ljude za ono što su radili", to znači: ako su vjernici oprostili nevjernicima na ovom svijetu, Allah će ih kazniti na drugom svijetu. Zato Uzvišeni kaže: "Onaj ko čini dobro - sebi ga čini, a onaj ko čini zlo - protiv sebe čini, a na kraju ćete se Gospodaru svome vratiti." Njemu ćete ponovno doći, naša će djela Njemu biti predočena, pa će vas za njih nagraditi dobrim ili zlim. A Allah najbolje zna.

"Sinovima smo Israilovim Knjigu i vlast, i vjerovjesništvo dali, i iz ljepota ih opskrbili, i na svjetove ih odlikovali! I iznad naroda ih uzdigli", /16/ "i jasne smo im dokaze o vjeri dali, a oni su se podvojili baš onda kad su do saznanja došli, i to zbog neprijateljstva i međusobne zavisti. Gospodar tvoj će im na Sudnjem danu sigurno presuditi u onome oko čega su se razišli."/17/ "A tebi smo poslije odredili da u vjeri ideš pravcem određenim, zato ga slijedi i ne povodi se za strastima onih koji ne znaju", /18/ "oni te, zbilja, od Allaha nimalo odbraniti ne mogu! Nevjernici jedni druge štite, a Allah štiti one koji Ga se boje i grijeha klone."/19/ "Ovaj Kur‘an putokaz je ljudima, i uputa i milost onima koji čvrsto vjeruju."/20/

Uzvišeni spominje blagodati sinovima Israilovim, kao što su: objavljivanje Knjige, slanje poslanika, i vlast koju im je podario. Zato Uzvišeni veli: "Sinovima smo Israilovim Knjigu i vlast, i vjerovjesništvo dali, i iz ljepota ih opskrbili", tj. raznim jelima, pićima, odjećom i stanovima. "...i nad svjetove ih odlikovali!", tj. u njihovom vremenu, "i jasne smo im dokaze o vjeri dali", tj. nepobitne im dokaze iznijeli. Potom se oni raziđoše, čineći jedni drugima nepravdu. "Gospodar će im tvoj na Sudnjem danu sigurno presuditi u onome oko čega su se razišli."
Odgovori
#2
On će rasčistiti između njih Svojom pravednom odredbom. Ovim se upozorava ovaj ummet da ne slijedi njihov pravac, zato Uzvišeni kaže: "A tebi smo poslije odredili da u vjeru ideš pravcem određenim, zato ga slijedi i ne povodi se za strastima onih koji ne znaju. Oni te zbilja od Allaha nimalo ne mogu odbraniti, nevjernici jedni druge štite", tj. slijedi ono što ti se objavljuje, i okreni se od mušrika, jer te oni neće moći zaštititi, niti mogu jedan drugog zaštititi. Oni samo sebi sve veću i veću štetu čine, neprestano se nište i upropaštavaju. "...a Allah štiti one koji Ga se boje i grijeha klone." Dok nevjernici nemaju zaštitnika, osim svojih taguta, koji ih sa svjetla u tamu odvode. Zatim Uzvišeni veli: "Ovaj Kur‘an putokaz je ljudima." "...i Uputa i milost onima koji čvrsto vjeruju."

"Misle li oni koji čine zla djela da ćemo s njima postupiti jednako kao sa onima koji vjeruju i dobra djela čine, da će im život i smrt biti isti? Kako loše rasuđuju!"/21/ "A Allah je nebesa i Zemlju s Istinom stvorio i zato da bi svaka osoba bila nagrađena (ili kažnjena) prema onome što je zaradila, i njima se neće učiniti nepravda."/22/ " [ta misliš o onome koji je svoju strast za boga svoga uzeo, onoga koga je Allah, a On zna, u zabludi ostavio, i sluh njegov, i srce njegovo zapečatio, a pred oči njegove koprenu stavio? Ko će mu, ako neće Allah, na Pravi put uputiti? Zašto se ne opomenete?"/23/

Veli Uzvišeni: "misle li oni koji čine zla djela", tj. uradili ih i stekli, "da ćemo sa njima postupati jednako kao sa onima koji vjeruju i dobra djela čine, da će im život i smrt biti isti?", tj. da ćemo ih izjednačiti (vjernike i nevjernike) na oba svijeta. "Kako loše rasuđuju!" Oni o Nama imaju pogrešno mišljenje. Daleko je od Nas da izjednačimo čestite ljude i grješnike na dva svijeta! Muhammed ibn Ishak u svome djelu Es-Sira navodi da su našli napisano na jednom kamenu koji je ostatak temelja Kabe: "Radite zlo, a priželjkujete dobro - to može biti, ali kad na trnu rodi grožđe!" Uzvišeni kaže: "A Allah je nebesa i Zemlju s Istinom stvorio", uravnoteženo, pravedno. "...i zato da bi svaka osoba bila nagrađena (ili kažnjena) prema onome šta je zaradila, i njima se neće učiniti nepravda."

Zatim Uzvišeni veli: "Sta misliš o onome koji je svoju strast za boga svoga uzeo", tj. onaj koji se povodi i što god smatra da je dobro to radi, a što god smatra lošim to ostavi. Riječi Uzvišenog: "onoga koga je Allah, a On zna, u zabludi ostavio", tj. zato što je on znao da posao koji čini zaslužuje od Allaha kaznu, a on ga i pored toga radio. Nagrada će biti prema zasluzi. Allah ga je u zabludi ostavio, za kaznu što je svjesno griješio. "...i sluh njegov i srce njegovo zapečatio, a pred oči njegove koprenu stavio?", te on ne čuje ono što mu koristi, ne spoznaje ništa što bi ga pravim putem vodilo, niti vidi kakav dokaz koji bi mu osvijetlio pravac. Zato Uzvišeni veli: "ko će ga, ako neće Allah, na Pravi put uputiti? Zašto se ne opomenete?" Kao što Uzvišeni veli: "Koga Allah u zabludu stavi, niko ga ne može na pravi put uputiti! On će ih ostaviti da u nevjerstvu svome lutaju." /7:186/

"I oni vele: 'Postoji samo život naš zemaljski, živimo i umiremo, jedino nas vrijeme uništi.' A oni o tome baš ništa ne znaju, oni samo nagađaju."/24/ "A kad im se Naši ajeti jasni kazuju, drugog dokaza nemaju, osim što kažu: 'Pretke naše u život povratite, ako je istina to što govorite.'"/25/ "Reci: 'Allah vam daje život, zatim će učiniti da poumirete, a poslije će vas na Sudnjem danu sabrati, u to nema nikakve sumnje, ali većina ljudi ne zna.'"/26/

Uzvišeni obavještava o stavu "dehrija" i njihovih istomišljenika među arapskim mušricima, koji niječu proživljenje. "Postoji samo život naš zemaljski, živimo i umiremo." Postoji samo ovozemaljski život, jedni narodi izumiru, a drugi ih smjenjuju. Nema proživljenja i nema Sudnjeg dana. Ovo je stav arapskih mušrika koji su nijekali budući svijet, i filozofija materijalista (dehrijja) koji niječu postojanje Tvorca. Sve su podređivali razumu, a objave su smatrali lažnim. Zato su govorili: "jedino nas vrijeme uništi." Uzvišeni kaže: "a oni o tome baš ništa ne znaju, oni samo nagađaju." To su njihove prazne misli i puste želje. U hadisu koji prenose dvojica vlasnika Sahiha, Ebu-Davud i En-Nesaijj, od Ebu-Hurejrea, r.a. koji kaže: "Rekao je Allahov Poslanik, s.a.v.s.: /124/ Kaže Uzvišeni Allah: 'Uznemirava Me sin Ademov kad proklinje vrijeme, a vrijeme - to sam Ja. U Mojoj ruci je odredba, Ja okrećem i noć i dan.'" A u drugom se rivajetu kaže: /125/

"Nemojte grditi vrijeme, uistinu, Uzvišeni je Allah vrijeme." Kažu Šafija, Ebu-Davud i ostali imami, komentirajući riječi Allahovog Poslanika, s.a.v.s.: "Nemojte grditi vrijeme, uistinu, Uzvišeni je Allah vrijeme." - Arapi su u džahilijjetu kad bi ih snašla teška situacija, nevolja ili bijeda govorili: "Vrijeme nas je razočaralo." Proglašavali su vrijeme krivcem, te su ga grdili. A, uistinu, izvor toga je Allah. Prema tome, okrivljujući vrijeme, oni okrivljuju Uzvišenog Allaha. Zato je Allah zabranio da se okrivljuje vrijeme u ovom smislu. Jer, prema tome zbog čega oni vrijeme okrivljuju - jasno se zaključuje da je Allah to vrijeme, te oni vremenu, umjesto Allahu, pripisuju dotična djela. Ovo je najljepše što je kazano u komentaru navedenog hadisa, što želimo istaći. A Allah najbolje zna. A nisu u pravu Ibn-Hazm i ostali zahirijje kada, imajući u vidu ovaj hadis, svrstavaju riječ "Ed-Dehr" među Allahova lijepa imena!!! Riječi Uzvišenog: "A kad im se Naši ajeti jasni kazuju", tj. kada im se dokaz navede i istina jasno pokaže, da je Allah moćan povratiti tijela nakon što nestanu i potpuno se u prašinu rasprsnu. "...drugog dokaza nemaju, osim što kažu: 'Pretke naše u život povratite, ako je istina to što govorite. Oživite ih, ako je istina to što kažete.'" Uzvišeni Allah veli: "Reci: 'Allah vam daje život, zatim će učiniti da poumirete.'" Kao što to sami vidite, On vas iz ničeg daje.

Kao što Uzvišeni kaže: "Kako možete da ne vjerujete u Allaha, vi koji ste bili ništa, pa vam je On život dao. On će zatim učiniti da pomrete, a poslije će vas oživiti." /2:28/ Onaj ko je moćan da nešto prvi put sačini, moćan je to i ponoviti, jednostavnije i lakše. Kao što Uzvišeni veli: "On je Taj Koji iz ničega stvara, i On će to ponovno učiniti. To je Njemu lahko." /30:27/ Zatim Uzvišeni kaže: "...a poslije će vas na Sudnjem danu sabrati, u to nema nikakve sumnje." "...ali većina ljudi ne zna", te zato niječu život nakon smrti, i negiraju proživljenje tijela. A Uzvišeni Allah kaže: "Oni misle da se dogoditi neće, a Mi znamo da sigurno hoće." /70:607/
Odgovori
#3
"Allahova je vlast na nebesima i na Zemlji! A na dan kad nastupi Čas (oživljenja), toga dana oni koji su laži slijedili bit će izgubljeni."/27/ "I vidjet ćeš sve ummete kako kleče; svaki ummet bit će pozvan prema svojoj Knjizi: 'Danas ćete biti nagrađeni ili kažnjeni prema tome kako ste postupali!'"/28/ "Ova Knjiga Naša o vama će samo istinu reći, jer smo naredili da se zapiše sve što ste radili."/29/

Obavještava Uzvišeni da je On vladar nebesa i Zemlje, i presuditelj na njima ovoga i budućeg svijeta, zato Uzvišeni veli: "A na dan kad nastupi čas (oživljavanja)", Sudnji dan, "toga dana oni koji su laži slijedili bit će izgubljeni." To su oni koji ne vjeruju u jasne ajete što ih je Allah objavljivao Svojim poslanicima. Riječi Uzvišenog: "I vidjet ćeš sve ummete kako kleče", tj. na koljenima, od užasa i straha. Priča se da će to biti kada se ljudima ukaže Džehennem kako plamti: Svi će ljudi pasti u klečeći položaj. Čak će i Ibrahim, a.s., reći: "Moja duša, moja duša, moja duša. Danas Te samo za svoju dušu molim." A Isa, a.s., rećiće: "Danas Te samo za svoju dušu molim, ne molim Te ni za Merjemu, koja me je rodila." Uzvišeni veli: "svaki narod bit će pozvan prema svojoj knjizi", tj. prema knjizi njegovih djela. Kao što Uzvišeni veli: "i Knjiga će se postaviti, vjerovjesnici i svjedoci će se dovesti." /39:69/ Zato Uzvišeni veli: "Danas ćete biti nagrađeni ili kažnjeni prema tome kako ste postupali." Bit ćete nagrađivani prema djelima dobrim ili lošim. Kao što Uzvišeni veli: "Toga dana čovjek će o onome što je pripremio, a što propustio obaviješten biti." /85:13/ "Ova Knjiga Naša o vama će samo istinu reći." Ona će pokazati sva vaša djela, bez dodatka ili uzuzetka. Kao što Uzvišeni veli: "Kakva je ovo knjiga, ni mali ni veliki grijeh nije propustila, sve je nabrojala!" /18:49/ Riječi Uzvišenog: "jer smo naredili da se zapiše sve što ste radili", tj. Vjernim je pisarima naređeno da sve vaše postupke zabilježe.

"One koji su vjerovali i dobra djela činili, Gospodar njihov će ih u milost Svoju uvesti. To će biti uspjeh očiti!"/30/ "A onima koji nisu vjerovali: 'Zar vam ajeti Moji nisu kazivani, ali vi ste se oholili i narod nevjernički postali?'"/31/ "Kad se govorilo: 'Allahovo je obećanje, zaista, istina! I u Čas (oživljenja) nema nimalo sumnje - vi ste govorili: 'Mi ne znamo šta je Čas oživljenja, mi samo zamišljamo, mi nismo uvjereni'"; /32/ "i ukazat će im se gnusna djela njihova, i sa svih će ih strana skoliti ono čemu su se rugali", /33/ "i reći će se: 'Danas ćemo mi vas zaboraviti kao što ste i vi susret ovog vašeg Dana zaboravili, vatra će vam prebivalište biti i niko vam neće moći pomoći'", /34/ "zato što ste se Allahovim riječima rugali i što vas je život na Zemlji bio obmanuo. Pa danas iz Vatre neće biti izvedeni i niti će se od njih tražiti da odobrovolje Allaha."/35/ "Pa, neka je hvaljen Allah, Gospodar nebesa i Gospodar Zemlje, Gospodar svih svjetova!" /36/ "Njemu pripada veličanstvenost na nebesima i na Zemlji, On je Silni i Mudri!" /37/

Obavještava Uzvišeni o presudi Svojim stvorenjima na Sudnjem danu i kaže: "one koji su vjerovali i dobra djela činili", to su oni što su srcem vjerovali i dobra djela u praksu sprovodili shodno propisima... "Gospodar njihov će ih u Svoju Milost (Džennet) uvesti." Pod milošću se misli na Džennet kao što se navodi u sahih hadisu: /126/ Da je Uzvišeni Allah rekao Džennetu: "Ti si Moja milost, milost tobom dajem kome hoću" "To će biti uspjeh očiti", tj. potpuno određen i jasan. Zatim Uzvišeni veli: "A onima koji nisu vjerovali; zar vam ajeti Moji nisu kazivani, ali vi ste se oholili." Ovo će biti govor prijekora i pogrde. "...i narod nevjernički postali", djelima potvrđujući laž što je u vašim srcima. "Kada se govorilo: 'Allahovo je obećanje, zaista, istina!' I u čas (oživljenja) nema nimalo sumnje." Kada su vam vjernici to govorili, "vi ste uzvraćali: 'Mi ne znamo šta je čas (oživljenja)'", tj. to nam nije poznato. "...mi samo zamišljamo", tj. pretpostavljamo i nagađamo da bi se to moglo dogoditi. "...mi nismo uvjereni", nemamo istinskog uvjeravanja. Riječi Uzvišenog: "i ukazat će im se gnusna djela njihova", tj. vidjet će kaznu što su je ružnim djelima svojim zaslužili, "i sa svih će ih strana skoliti", tj. okružit će ih. "...ono čemu su se rugali", tj. patnji i mučenju. "...i reći će se: 'Danas ćemo Mi vas zaboraviti.'" Postupat ćemo s vama tako što ćemo vas ostaviti u vatri i zaboraviti, "kao što ste i vi susret ovog vašeg Dana zaboravili."

Djelima se niste pripremali za njega, jer u njega niste vjerovali. "...vatra će vam prebivalište biti i niko vam neće moći pomoći." Potvrđeno je u sahih hadisu: /127/ Da će Uzvišeni Allah reći pojedinim robovima na Sudnjem danu: "Zar ti nisam dao da se oženiš, zar te nisam počastio, zar ti nisam potčinio konje i deve, zar ti nisam dao da vladaš i da dobro živiš?" Reći će rob: "Svakako, Gospodaru." A Allah će upitati: "Jesi li mislio da ćeš Me sresti?" "Nisam", reći će čovjek. Pa će Allah reći: "E pa, zato, danas ću Ja tebe zaboraviti, kao što si ti Mene bio zaboravio." Riječi Uzvišenog: "zato što ste se Allahovim riječima rugali", Mi smo vas nagradili ovom plaćom, zato što ste vi Allahove dokaze uzimali na podsmijeh i izrugivanje. "i što vas je život na Zemlji bio obmanuo", prevario vas je, pa ste se uživanjima na njemu predali, i evo sad dospjeli među gubitnike. Zato Allah kaže: "Pa, danas iz Vatre neće biti izvedeni", tj. iz vatre, "niti će se od njih tražiti da odobrovolje Allaha", tj. neće odgovarati za grijehe pojedinačno, nego će bez računa biti kažnjavani, kao što će skupina vjernika ući u Džennet bez polaganja računa i bez kažnjavanja.

Nakon što se navodi presuda Uzvišenog nad vjernicima, i nevjernicima, Uzvišeni kaže: "Pa neka je hvaljen Allah, Gospodar nebesa i Gospodar Zemlje", tj. apsolutni Vladar njihov i svega što je na njima, zato Allah kaže: "Gospodar svih svjetova", zatim Uzvišeni veli: "Njemu pripada veličanstvenost na nebesima i na Zemlji", tj. On je veličanstven, hvale dostojan, sve je Njemu pokorno, sve od Njega zavisi. A u sahih hadisu stoji: /128/ Uzvišeni Allah kaže: "Veličanstvenost je Moja jedna odjeća, Svemoć je moja druga odjeća, ko želi da Me bilo koje odjeće Moje liši, nastanit ću ga u Mojoj vatri." Prenosi Muslim. A riječi Uzvišenog: "On je Silni", tj. Onaj Koji nema suparnika i suprotstavljenog. "...i Mudri!" u Njegovom govoru, postupcima Njegovim, zakonu Njegovom i Uzvišenoj Moći Njegovoj.

Tefsir Ibn Kesir
Odgovori


Verovatno Povezane Teme…
Tema Autor Odgovora Pregleda Poslednja Poruka
Heart Tefsir Ibn Kesir - Sura Al-Mulk Boots 25 2.158 29-12-2022.22:03
Poslednja Poruka: Media
Heart Tefsir Ibn Kesir - Sura Al-Fil Boots 2 587 18-11-2022.11:31
Poslednja Poruka: Media
Heart Tefsir Ibn Kesir - Sura Al-Kevser Boots 1 477 18-11-2022.11:28
Poslednja Poruka: Media

Skoči na Forum: