Ocena Teme:
  • 0 Glasov(a) - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

[-]
Tag
kuduzović safet pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori ( Safet Kuduzović )
#11
Istihara-namaz

PITANJE: Je li istihara-namaz obavezan, i da li je čovjek grješan ako ne klanja ovaj namaz? Kako postupiti kada treba donijeti važnu odluku u životu?

ODGOVOR: Istihara-namaz je sunnet, a nije obaveza. Lijepo je klanjati ovaj namaz za svaku stvar, naročito za ono što je od vitalnog značaja u životu: ženidba, udaja, kupovina objekta, prijevoznog sredstva, izbor radnog mjesta, mjesta prebivališta, prilikom poduzimanja dalekih putovanja itd. Opterećenje je klanjati istihara-namaz za stvari koje se često ili svakodnevno ponavljaju, a onome ko i to može, bolje je i tako će zaslužiti nagradu.

PITANJE: Koliko rekata ima istihara-namaz, i koja se dova uči tom prilikom?

ODGOVOR: Istihara-namaz je zaseban namaz, i sastoji iz dva rekata. Klanja se kao sabahski farz, odnosno sunnet. Nakon namaza treba proučiti dovu: “Allahumme, inni estehiruke bi ilmike ve estakdiruke bi kudretike…” koja se može pronaći i u knjizi Put pravog muslimana, 1/343. Bitno je naglasiti da nakon istihara-namaza ne treba čekati nekakav poseban znak, san i sl., već se treba osloniti na Allaha i učiniti ono šta čovjek smatra najispravnijim po određenom pitanju, a Allah najbolje zna.
Odgovori
Hvala od: Boots
#12
Pitanje: Da li je ispravan namaz ženi koja klanja u tijesnim hlačama preko kojih ima kraću tuniku?

Odgovor: Žena treba klanjati u širokoj odjeći koja ne ocrtava njeno tijelo. Međutim, ako namaz obavi u tijesnoj ali neprozirnoj odjeći, njen će namaz, prema ispravnom mišljenju, biti validan, jer je tijelo pokriveno i ne nazire se boja kože. Tako obavljen namaz, imam Šafija ipak smatra pokuđenim i djelu El-Umm kaže: “Pokuđeno je (muškarcu) klanjati u tijesnoj odjeći iako bila neprozirna, ali, po svemu sudeći, nije dužan ponoviti namaz. Propis (klanjanja u tijesnoj odjeći) još je strožiji u pogledu žene. Najdraže mi je da žena klanja u džilbabu, da njeno tijelo ne bude ocrtano.”

Napomena: Ako žena bude klanjala na mjestu gdje je mogu vidjeti muškarci, tada je dužna obući odjeću koja ispunjava sve uvjete islamskog oblačenja i ni u kojem slučaju nije joj dozvoljeno da odjene tijesnu odjeću. A Allah najbolje zna!
Odgovori
Hvala od: Boots
#13
Pitanje: Kada posjetim rodbinu koja se ne pridržava islama, ponekad sam prinuđena da klanjam u sobi u kojoj u regalima ima alkohola. Da li mogu obaviti namaz u toj prostoriji?

Odgovor: Ukoliko se u prostoriji u kojoj se klanja nalazi alkohol, to ne utječe na ispravnost namaza, jer se ne tiče ni uvjeta, ni elementarnih dijelova, ni obaveznih radnji namaza. Ko obavi namaz u prostoriji u kojoj se, u većoj ili manjoj količini, nalazi alkohol, njegov je namaz validan i nije ga dužan ponavljati, iako je, bez dvojbe, bolje i preče klanjati u prostoriji u kojoj nema alkohola. A Allah najbolje zna!
Odgovori
Hvala od: Boots
#14
Svevišnji Allah kaže: “Onima koji zlato i srebro gomilaju i ne troše ga na Allahovom putu - navijesti bolnu patnju. Na Dan kad se o¬no u vatri džehennemskoj bude usijalo, pa se njime čela njihova i slabine njihove i leđa njihova budu žigosala. Ovo je o¬no što ste za sebe zgrtali; iskusite zato kaznu za o¬no što ste gomilali!” Imetak na koji se daje zekat ne tretira se nagomilanim imetkom čijim vlasnicima Uzvišeni Allaha prijeti u prethodnom ajetu bez obzira o kolikoj vrijednosti imetka se radilo.

Imam Ibn Bettal u vezi s tim navodi konsenzus učenjaka. Ummu Selema prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Imetak koji dostigne stepen nisaba te se da zekat na njega, ne računa se gomilanjem imetka.” Ibn Omer je upitan šta se smatra gomilanjem imetka? Rekao je: “Imetak na koji se ne daje zekat.” Imam El-Buhari je u svome Sahihu naslovio poglavlje: “Imetak na koji se daje zekat ne smatra se gomilanjem.” Ibn Omer prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada ljudi prestanu davati zekat Allah će im uskratiti kišu, a da nije stoke ne bi im pala kiša.”
Odgovori
Hvala od: Boots
#15
Pitanje: Smije li se proći ispred klanjača ako nema pregrade ispred njega?

Odgovor: Zabranjeno je prolaziti u neposrednoj blizini ispred klanjača, čak i ako se ispred njega nalazi pregrada, jer se time klanjač ometa i dekoncentrira. Ako se prolazi ispred klanjača na udaljenosti većoj od tri podlaktice, tada nema smetnje proći ispred njega. Imam Ibn Hazm kaže: “Ko prođe ispred klanjača (koji nema pregradu ispred sebe) na udaljenosti većoj od tri podlaktice, nije grješan, a klanjač nema pravo da mu spriječi prolazak.” Imam El-Behuti kaže: “Zabranjeno je prolaziti ispred klanjača koji klanja bez pregrade na udaljenosti od tri podlaktice ili manje od toga.” Imam El-Merdavi tvrdi: “Zabranjeno je prolaziti u neposrednoj blizini ispred klanjača iako ne klanjao prema pregradi.”

Šejh Ibn Usejmin kaže: “Zabranjeno je proći između klanjača i mjesta na kojem čini sedždu. To je prostor koji treba za obavljanje namaza i klanjaču nije dozvoljeno da uzurpira veći prostor od potrebnog (tj. da sprečava ljudima prolazak ispred sebe i poslije mjesta gdje pada na sedždu).” U drugom djelu šejh Ibn Usejmin kaže da je dozvoljen prolazak ispred sedžade na kojoj klanjač obavlja molitvu.

Šejh Ibn Baz tvrdi: “Koliko se god čovjek više udalji od klanjača koji klanja bez pregrade, sigurniji je od grijeha.” Preče je udaljiti se od klanjača ukoliko se prolazi ispred njega, međutim, ne možemo nikoga kategorički obavezivati time, jer je osnova da je dozvoljeno prolaziti ispred klanjača nakon razdaljine od tri podlaktice. U ovome slučaju griješi onaj ko klanja bez pregrade, a ne onaj koji prolazi ispred njega na propisnoj udaljenosti. Stoga neki učenjaci smatraju da klanjaču, ispred kojeg nema pregrade ili se suviše udaljio od nje, čak nije dozvoljeno da sprečava druge da prolaze neposredno ispred njega, jer je klanjač u tom slučaju pogriješio , a ne onaj koji prolazi ispred njega, što je slabije mišljenje.

Napomena: Ako klanjač nije u mogućnosti da s mjesta na kojem klanja spriječi da neko prođe ispred njega, neće se pomjerati naprijed da bi ga spriječio. Ibn Abdulberr , Ibn Bettal , i En-Nevevi navode konsenzus učenjaka u vezi s ovim pitanjem. A Allah najbolje zna!
Odgovori
Hvala od: Boots
#16
Pitanje: Postoji li razlika između muškarca i žene u načinu obavljanja namaza?

Odgovor: Šerijatski su propisi u osnovi isti za muškarce i žene, izuzev u slučaju kada je ispravnim argumentom napravljena razlika između dva spola. U jednom hadisu Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “U pogledu propisa žene su jednakopravne s muškarcima.” Dakle, za žene vrijede isti šerijatski propisi kao i za muškarce, osim u iznimnim situacijama za koje postoji validan dokaz.

Malik b. Huvejris prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Klanjajte onako kako mene vidite da klanjam.” Ovaj hadis odnosi se i na muškarce i na žene , i ne postoji, koliko mi je poznato, jasan i ispravan dokaz koji pravi razliku između muškarca i žene u pogledu forme namaza. Ipak, mnogi islamski klasici napravili su razliku između namaza muškarca i žene, naročito u pogledu: rukūa, sedžde i sjedenja u namazu. Ovo je pitanje opširnije razmatrano u knjizi Svojstva Poslanikovog, sallallahu alejhi ve sellem, namaza. A Allah najbolje zna!
Odgovori
Hvala od:


Pročitajte Još…
Tema Autor Odgovora Pregleda Poslednja Poruka
Question Četiri pitanja i odgovora Media 2 43 07-01-2023.00:15
Poslednja Poruka: Media
Question Pet pitanja i odgovora Media 4 54 07-01-2023.00:06
Poslednja Poruka: Media
Question Pitanja i odgovora o namazu Media 1 43 06-01-2023.20:17
Poslednja Poruka: Media

Skoči na Forum: