Ocena Teme:
  • 0 Glasov(a) - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prezaduženi koji imaju pravo u zekatu
#1
Question 
Pitanje: Ja sam zaposlen i imam riješeno pitanje materijalne egzistencije. Moja plata u odnosu na druge ljude slične meni je hvala Allahu veoma dobra. Prije sam stanovao sa svojom majkom u kući koju sam naslijedio od svog oca rahimehullah. Međutim kada sam se oženio htio sam se proširiti pa sam uzeo zajam da bi kupio novu kuću u bogatom naselju. Namijenio sam da vratim dug na rate. Međutim plata mi je ograničena, pa da li mi je dopušteno da uzmem zekat da vratim svoje dugove?

Odgovor: Kažem tražeći pomoć od Allaha subhanehu ve te'ala:
Prezaduženi ima pravo na zekat jer Allah subhanehu ve te'ala kaže: Zekat pripada samo siromasima i nevoljnicima, i onima koji ga sakupljaju, i onima čija srca treba pridobiti, i za otkup iz ropstva, i prezaduženima, i u svrhe na Allahovu putu, i putniku namjerniku. Allah je odredio tako! A Allah sve zna i Mudar je. (Et Tewbe, 60)

Prezaduženi koji ima pravo na imetak zekata je onaj kome je izgorjela kuća, ili ga je pogodila poplava koja mu je odnijela imovinu, pa se prezadužio radi svoje porodice, ili onaj koga su ugušili dugovi bez da je to učinio šireći nered ili da se razbacivao. Kao što prenosi Taberi od Mudžahida u tumačenju ovog ajeta.

Također se prenosi od Katade da je rekao: Što se tiče prezaduženih to su ljudi koje su ugušili dugovi, bez rasipanja, razbacivanja ili činjenja nereda.
Imam Kurtubi je definisao prezadužene u svom Tefsiru da su to oni koje su dugovi ugušili a nemogu da ih vrate.

Zatim je rekao: u tome nema razilaženja. Osim onoga koji je uzimao dugove iz maloumnosti, takvom se neće dati od zekata niti od nekog drugog imetka osim ako se pokaje. Dat će onome ko ima imetak ali ima i dugove koje nemože da vrati iz svog imetka. Jer ako nema imetka a ima dugove onda je on siromah i prezadužen. Tako da će mu se dati zekat radi spoja dva svojstva radi kojih se zaslužuje imetak.

Ali ako je stanje onakvo kako se shvata iz pitanja da je uzeo dug kako bi se proširio, ne zato što je primoran ili u osnovi potreban, i ima izvor opskrbe koja mu je dovoljna za njegove potrebe te da mu od toga ostaje shodno standardu života u njegovom mjestu, onda on nema pravo da uzme od zekata išta kako bi vratio dug. Nego će ga vratiti od zarade svoje ruke shodno mogućnostima. Ali ako ne bude mogao vratiti dug od svojih primanja, kao da mu plata nije dovoljna ili ga čini neovisnim, pa je prisiljen da kupi kuću, onda u tom slučaju on ima pravo da uzme od zekata shodno njegovoj potrebi. I neka se pripazi proširivanja shodno njegovoj potrebi, a svaki čovjek dobro poznaje sebe.

Isti je slučaj sa trgovcima koji uvoze robu na osnovu dugova i velikih platnih kredita se ne smatraju prezaduženima. Jer je njihova trgovina radi proširivanja posla, potrage za opskrbom a ne iz nužde. Jer da nije tako onda bi milioneri se udružili sa siromasima i nevoljnicima da im se dadne njihov udio u zekatu sa tvrdnjom kako su oni prezaduženi.
Toliko a Allah najbolje zna i samo je uspjeh kod Allaha.
Odgovori


Verovatno Povezane Teme…
Tema Autor Odgovora Pregleda Poslednja Poruka
Rainbow Kako razumjeti hadise koji su naizgled oprečni Media 0 114 25-12-2023.17:50
Poslednja Poruka: Media
Rainbow Lijekovi koji sadrže alkohol Media 0 92 25-12-2023.11:43
Poslednja Poruka: Media
Question Udaja za muškarca koji ne klanja Media 0 324 16-01-2023.11:55
Poslednja Poruka: Media

Skoči na Forum: