Ocena Teme:
  • 0 Glasov(a) - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Zekat na masline
#1
Question 
Pitanje: Da li je obaveza dati zekat na masline? Ako je obaveza onda kolika je količina? I da li je dopušteno dati zekat u maslinovom ulju?

Odgovor: Kažem uz Allahovu subhanehu ve te'ala pomoć:

Prije a i u današnje vrijeme učenjaci su se razilazili po tom pitanju tj. zekata na masline i drugih vrsta plodova koje niču iz zemlje i koje nisu spomenute u sunnetu. Međutim povrat na izvor razilaženja može biti u određivanju razloga koji nameće davanje zekata u onim vrstama koje su određene šerijatskim dokazima.

Obaveza davanja zekata iz maslina je mezheb većine islamskih učenjaka među hanefijskim i malikijskim pravnicima. Također to je stav pravne šafijske škole u starom mezhebu. Isto tako se prenosu u jednoj predaji od Imama Ahmeda, a prenosi se i od Abdullaha b. Abbasa radijjallahu anhuma, kao što stoji u Musanofu od Ibn Ebu Šejbe i drugih. Također se ovaj stav prenosi od velikog broja tabiina i onih koji su njih slijedili u dobročinstvu, da Allah bude sa svima njima zadovoljan.

Dokaz pravog stava većine islamskih učenjaka je sljedeće:

Prvo: Riječi Uzvišenog: On je Taj Koji stvara vinograde, poduprte i nepoduprte, i palme i usjeve različita okusa, i masline i šipke, slične i različite; jedite plodove njihove kad plod dadnu, i podajte na dan žetve i berbe ono na što drugi pravo imaju, i ne rasipajte, jer On ne voli rasipnike... (El En'am, 141)

Allah subhanehu ve te'ala je spomenuo maslinu i druge vrste usjeva i plodova a onda je nakon toga rekao: i podajte na dan žetve i berbe ono na što drugi pravo imaju. Tako da ništa nije dopušteno da se izuzme od ovih spomenutih vrsta osim sa posebnim dokazom koji će na to ukazati. U Allahovoj Knjizi a ni u Poslanikovom sunnetu nema ničega što bi izdvojilo maslinu od davanja zekata na dan kad se ona bere, kao ni ostale vrste koje su spomenute u časnom ajetu.

Imam El Kurtubi rahimehullah u tefisru ovog ajeta kaže: Ljudi su se razišli po pitanju tumačenja ovog prava, šta podrazumijeva. Enes b. Malik, Ibn Abbas, Tavus, El Hasan, Ibn Zejd, Ibn Hanefije, Dahhak i Seid b. Musejjib kažu: To je obavezni zekat, desetina i pola desetine. Ovako prenose i Ibn Vehb i Ibnul Kasim od Malika u tumačenju ovog ajeta. Također ovaj stav se prenosi od pojedinih šafija.

Alija b. Husejn, Ata', El Hakem, Hamad, Seid b. Džubejr i Mudžahid kažu: To je pravo u imetku mimo zekata kojeg je Allah naredio kao dobrovoljnim. Od Ibn Omera i Muhammeda b. Hanefije se prenosi isti ovaj stav. Ebu Seid El Hudri ga prenosi od Allahovog Poslanika salallahu te'ala alejhi ve selem. Mudžahid kaže: Ako vrhao pa se kod tebe nađu siromasi onda im dadni nešto iz klasa, ako budeš ubirao plodove onda im nešto istresi iz korpi, ako budeš prosijavao, čistio i rastirao onda im odvoji nešto od tog. Ako znaš njegovu količinu onda im odvoji od plodova zekat.

Treće mišljenje je da je ovaj propis derogiran zekatom zbog toga što je ova sura mekkanska a ajet o zekatu je objavljen tek u Medini. Ovako se prenosi od Ibn Abbasa, Ibn Hanefije, El Hasena, Atije El Efevija, Neh'ija i Seida b. Džubejra. Sifjan kaže: Pitao sam Suddija o ovom ajetu pa je rekao: Derogirala ga je desetina i pola desetine. Pa sam rekao: Od koga je to. On reče: Od učenjaka.

Kažem: Bez obzira da li se radi ovdje o izvučenom dokazu iz časnog ajeta o poznatom zekatu ili onoga što je poželjno da se dadne od ubranih usjeva mimo zekata onda će se njemu dodati ali neće biti njegova zamjena. Naprotiv ostat će obaveznim u njegovom pravu, a Allah najbolje zna.

Drugo: Općenitost riječi Allahovog Poslanika salallahu te'ala alejhi ve selem kada kaže: Ono što zaljevaju nebesa i izvori je desetina, a ono što se bude zaljevalo zdjelom pola desetine. Bilježe ga Buharija i autori Sunnena od Salima b. Abdullaha od njegovog oca od Abdullaha b. Omera radijjallahu anhuma.

Kažem: Za ovaj hadis ćemo reći isto ono što smo rekli o značenju časnog ajeta o nemogućnosti posebnog izdvajanja općih propisa osim sa dokazom a ovdje se nigdje ne navodi takav dokaz.

Treće: Usjeve od maslina je moguće sačuvati tako da pojedini ljudi ih čuvaju godinu i više zbog čega su je zastupnici mišljenja o obavezi zekata poistovjerili sa nakišeljenim grožđem i hurmama. Zbog zajedničkog razloga čuvanja ovih plodova prevladava mišljenje analogijom kao mjerilo za ostale vrste plodova i zrnevlja koje se čuva.

Stav koji nalaže obavezu davanja zekata iz maslina je najispravniji inšaAllah, jer ga podržavaju opći šerijatski dokazi iz Kur'ana i sunneta. Ovaj stav je podržao sedmi kongres o pitanjima zekata modernog vremena koji je održan u Dohi 1418 h. Na tom kongresu je spomenuto među preporukama, fetvama i uloženom idžtihadu prisutnih učenjaka da je obaveza dati zekat na sve ono što izlazi iz zemlje od plodova, zrnevlja i povrća ako dostigne šerijatski određenu količinu 'nisab'.
Odgovori
#2
Ako se potvrdi obaveza davanja zekata na masline onda se mora znati da je to obaveza onda kada plodovi sazriju kao što Allah subhanehu ve te'ala kaže: i podajte na dan žetve i berbe ono na što drugi pravo imaju. Obaveza je dati pola desetine ako se zaljevalo ulaganjem ljudskog truda bez razlike da li se radilo o prskalicama ili bunarskom vodom prenošenom ljudskom rukom ili ne, a desetina ako je zaljevano bez uloge ljudske ruke.

Također nije obaveza dati zekat ako ne postoji nisab a to je pet evsuka jer je Allahov Poslanik salallahu te'ala alejhi ve selem rekao: Nema zekata u onome što je mimo pet evsuka. Bilježi ga Buharija. A evsuki prenešeno u našem mjerilu iznose tristotine pedeset i tri kilograma ( 653 kg. ) shodno modernim mjerama težine.

Onome ko daje zetak se prepušta da dadne zekat u maslinama ili ulju, dok su pojedini učenjaci dopustili još više a to je da dadne zekat u protuvrijednosti novcem. Nema sumnje da je preče da se to prepusti shodno onome što može učiniti onaj ko daje zekat pazeći na olakšanje i lahkoću u njegovom pravu kao i ono što je korisnije i bolje za siromaha koji zaslužuje taj zekat.

Šejhul Islam Tekijjuddin Ibn Tejmijje rahimehullah u Medžmua'l fetava kaže: Poglavlje o rutabu (svježim datulama) koje nisu dostigle sazrivenja hurmi i maslinama koje se ne cijede, te o grožđu koje se ne kiseli. Malik i drudi kažu: Dat će se zekat u njegovoj vrijednosti ako dostiže količinu pet evsuka makar nedostigli vrijednost dvijestotine dirhema. A ako je pred istekom roka pa se proda prije tog isteka onda će se dati zekat od njegove protuvrijednosti dok neki kažu da će se dati od njegovog ploda ili ulja.

Toliko, a Allah najbolje zna i On je Najmudriji, i On upućuje na pravi put.
I neka je salavat i selam na našeg vjerovjesnika Muhammeda, njegovu porodicu i sve ashabe.
Odgovori


Verovatno Povezane Teme…
Tema Autor Odgovora Pregleda Poslednja Poruka
Rainbow Zekat na Med Media 0 201 17-02-2023.16:38
Poslednja Poruka: Media
Question Kome se daje zekat Media 6 406 16-01-2023.22:17
Poslednja Poruka: Media
Question Zašto musliman mora davati zekat? Media 0 227 16-01-2023.13:30
Poslednja Poruka: Media

Skoči na Forum: