Ocena Teme:
  • 1 Glasov(a) - 5 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Tefsir Ibn Kesir - Sura Al-Mursalat
#1
Heart 
Buharija bilježi od Ibn-Mes’uda, r.a., da je rekao: (567) "Dok smo sjedili sa Allahovim Poslanikom a.s., u pećini na Mini, došla mu je objava sure "El-Murselat". Ja sam je pamtio dok ju je učio, a usta samo što su prestala da je izgovaraju. Kada odjednom prema nama skoči zmija, a Allahov Poslanik reče: "Ubijte je!" Poslušali smo i pošli to učiniti, međutim, ona je pobjegla. Muhammed je, a.s., kazao: "Spasila se nevolje koja ju je mogla snaći od vas, kao što ste se i vi sačuvali njenog zla." Bilježi Muslim. Od Ibn-Abbasa prenosi se (568) da ga je Ummu-Fadl čula kako uči "Vel-murselati urfen" pa je rekla: "Moj sinko, podsjetio si me svojim učenjem ove sure da je ona zadnje što sam čula da Poslanik, a.s., proučio na akšam-namazu." Bilježe ga dvojica.

Tako mi onih koji se jedan za drugim šalju /1/ pa kao vihor hite, /2/ i onih koji objavljuju /3/ pa razdvajaju, /4/ i Objavu dostavljaju, /5/ opravdanje ili opomenu, /6/ sigurno će biti ono čime vam se prijeti! 8. Kada zvijezde sjaj izgube /8/ i kada se nebo otvori /9/ i kada se planine u prah zdrobe, /10/ i kada se poslanici u određeno vrijeme skupe... /11/ "Do kojeg je to dana odloženo?" - /12/ "Do Dana sudnjeg!" /13/ A znaš li ti šta je Dan sudnji? - /14/ Teško toga dana poricateljima!/15/

Komentatori Kur’ana, a.š., između ashaba i tabiina i drugih razišli su se o pitanju značenja "Vel-Murselati urfen". Neki kažu to su meleki. "El-Murselat - oni koji se jedan za drugim šalju", El-Asifat "koji kao vihor hite", En-Naširat, "oni koji objavljuju", su vjetrovi, dok El-Ferikat, "oni koji razdvajaju" i El-Mulkijat, "Oni koji objavu dostavljaju" -nema razilaženja da su to meleki. Neki kažu da su to sve meleki. ^ini se da su "El-Murselat" vjetrovi, kako Allah, dž.š., veli: "Mi šaljemo vjetrove da oplođuju..." (15:22) Isto tako je i El-Asife - vjetrovi; En-Našitat su vjetrovi koji razbacuju oblake, kako hoće Allah, dž.š. Allah, dž.š., veli: "Pa razdvajaju, i Objavu dostavljaju, opravdanje ili opomenu." Ovo označava meleke i tu nema razilaženja. Oni silaze sa Allahovom, dž.š., naredbom poslanicima razlučujući Istinu od neistine, šaljući poslanicima objavu u kojoj je opravdanje stvorenjima ili opomena da ih ne snađe Allahova, dž.š., kazna koje su se pribojavali. Allah, dž.š., veli: "Sigurno će biti ono čime vam se prijeti!" Ovo je tvrdnja radi koje su ove zakletve. Tj. On što vam je obećao, kao što je smak svijeta, proživljenje, polaganje računa, nagrada i kazna sve će se to neodložno desiti.

Zatim Allah, dž.š., veli: "Kada zvijezde sjaj izgube" kada im nestane svjetlosti i sjaja, kao što je spomenuto u kur’anskom ajetu: "I kada zvijezde popadaju." (82:2) Tj. kada se pocijepaju i raskinu njihovi djelovi. "I kada se nebo otvori", raspukne. "I kada se planine u prah zdrobe." Kada ih nestane i ne ostane nikakvog traga od njih. "I kada se poslanici u određeno vrijeme skupe..." Sastanu, kao što je u ajetu: "Na dan kada Allah sakupi poslanike..." (El-Maide) Allah, dž.š., veli: "Do kojeg je to dana odloženo?" - "Do Dana sudnjeg!" A znaš li ti šta je Dan sudnji? - Teško toga dana poricateljima!" Allah, dž.š., veli: "Do kojeg su dana poslanici i njihov slučaj odloženi - sve dok ne nastupi Sudnji dan." Isto je spomenuto u ajetu: "Nemoj ni pomisliti da Allah neće održati obećanje Svoje poslanicima svojim..." (14:47) Allah, dž.š., veli: "Teško toga dana poricateljima!" Teško njima od Allahove, dž.š., kazne koja će se desiti

Zar Mi nismo drevne narode uništili /16/ i poslije njih i one koji su za njima dolazili?! /17/ Isto tako ćemo sa svim grješnicima postupiti?/18/ Teško toga dana poricateljima! /19/ Zar vas od neznatne tekućine ne stvaramo/20/ koju na pouzdano mjesto stavljamo/21/do roka određenoga?! /22/ Takva je Naša moć; a kako smo Mi samo moćni!/23/ Teško toga dana poricateljima! /24/ Zar Mi nismo učinili Zemlju sabiralištem /25/ živih i mrtvih/26/ i na njoj nepomične visoke planine postavili, i zar vam Mi ne dajemo da slatku vodu pijete? /27/ A teško toga dana poricateljima!/28/

Allah, dž.š., veli: "Zar Mi nismo drevne narode uništili." One koji su nijekali poslanike. "I poslije njih i one koji su za njima dolazili?!" Koji su bili njima slični po djelima. Zato Allah, dž.š., veli: "Isto tako ćemo sa svim grješnicima postupiti! Teško toga dana poricateljima!" Zatim Allah, dž.š., veli ističući blagodati prema stvorenjima i argumentirajući proživljenje činjenicom da su stvoreni prvi put. "Zar vas od neznatne tekućine ne stvaramo", beznačajno slabe i sićušne u poređenju sa Allahovom, dž.š., moći. "Koju na pouzdano mjesto stavljamo." Što znači skupili smo je u maternici, gdje se sperma muškaraca i žene umirila, a maternica je tako i stvorena da može čuvati tekućinu koja je u nju došla. Allah, dž.š., veli: "Do roka određenog?!" U trajanju od šest mjeseci ili od devet.

Stoga Allah, dž.š., veli: "Takva je Naša moć; a kako smo Mi samo moćni! - Teško toga dana poricateljima!" Zatim Allah, dž.š., veli: "Zar Mi nismo učinili Zemlju sabiralištem živih i mrtvih." Eš-Šabi veli: "Njena je utroba za mrtve, a površina za žive." "I na njoj nepomične visoke planine postavili", brda. "I zar vam Mi ne dajemo da slatku vodu pijete?" Pitku i hladnu. "A teško toga dana poricateljima!" Koji ustraju poslije ovakvih pojašnjenja u nevjerovanju i poricanju.

Idite prema onome što ste neistinom smatrali /29/ Idite prema dimu u tri prama razdvojenom /30/ koji hlada neće davati i koji od plamena neće zaklanjati/31/ On će kao kule bacati iskre/32/ kao da su kamile riđe./33/ Teško toga dana poricateljima!/34/ Ovo je dan u kome oni neće ni prozboriti/35/ i pravdanje im neće dozvoljeno biti./36/ Teško toga dana poricateljima!/37/ Ovo je Dan sudnji, i vas i narode drevne ćemo sakupiti/38/ pa ako se lukavstvom kakvim budete znali poslužiti, dovijte se protiv Mene! /39/. Teško toga dana poricateljima./40/

Allah, dž.š., daje obavijest o nevjernicima koji poriču proživljenje, nagradu, Džennet i Džehennem. Njima će se reći na Sudnjem danu: "Idite prema onome što ste neistinom smatrali, idite prema dimu u tri prama razdvojenom." Plamen vatre kada se podigne ima tri prama zbog svoje siline. "Koji hlada neće davati i koji od plamena neće zaklanjati." Tama dima nije u isto vrijeme i hlad niti će ih štititi od vreline vatre. Allah, dž.š., veli: "On će kao kule bacati iskre." Iskre će letjeti od vatre koja je kao kula. "Kao da su kamile riđe." Kao crne kamile. "Teško toga dana poricateljima!" Zatim veli: "Ovo je dan u kome oni neće ni prozboriti." Neće govoriti. "I pravdanje im neće dozvoljeno biti."
Odgovori
#2
Neće moći govoriti niti će im biti dozvoljeno da se opravdaju. Naprotiv, protiv njih su izneseni argumenti pa neće moći pričati. Mjesta suđenja na Sudnjem danu različita su. Allah, dž.š., obavještava o ovim situacijama da pokaže strahote i potrese toga dana. Zbog toga poslije svakog dijela ovog govora kaže: "Teško toga dana poricateljima!" Allah, dž.š., veli: "Ovo je Dan sudnji, i vas i narode drevne ćemo sakupiti pa - ako se lukavstvom budete znali poslužiti - dovijajte se protiv Mene!" Ovo je teška prijetnja, a znači: ako ste u stanju pobjeći iz Mog stiska i spasiti se Moje presude, učinite to! Doista, vi to ne možete učiniti, kao što veli Allah, dž.š.: O družine džina i ljudi, ako možete preko granica nebesa i Zemlje prodrijeti, prodrite, moći ćete prodrijeti jedino uz veliku moć!" (55:33) U hadisu (569) veli se: "Moji robovi, doista vi Mi ne možete donijeti korist niti Mi naškoditi."

Oni koji su se Allaha bojali bit će među izvorima, u gustim baščama./41/I među voćem koje budu željeli./42/ "Jedite i pijte, prijatno neka vam je! za ono što ste radili." /43/ Tako ćemo Mi one koji čine dobra djela nagraditi./44/ Teško toga dana poricateljima! /45/ "Jedite i naslađujte se, ali zakratko! - vi ste zaista grješnici!"/46/ Teško toga dana poricateljima!/47/ jer kad im se govorilo: "Budite prema Allahu ponizni!", oni to nisu htjeli biti./48/ Teško toga dana poricateljima! /49/ Pa u koji će govor, ako ne u Kur’an, vjerovati?!/50/

Allah, dž.š., obavještava o Svojim robovima koji su Mu ibadet činili obavljajući dužnost i izbjegavajući zabranjene stvari. Oni će na Sudnjem danu biti u baščama i među izvorima. "I među voćem koje budu željeli." Od ostalih vrsta voća. "Jedite i pijte, prijatno neka vam je! za ono što ste radili." To će im se reći na način da bi se istaklo dobročinstvo prema njima. Zatim Allah, dž.š., veli: "Tako ćemo Mi one koji čine dobra djela nagraditi." Ovo je Naša nagrada za one koji budu činili dobra djela. "Teško toga dana poricateljima!" Allah, dž.š., veli: "Jedite i naslađujte se, ali zakratko! - Vi ste zaista grješnici!" Ovo je govor upućen poricateljima Sudnjeg dana. Imperativ da jedu i naslađuju se na mjestu prijetnje, što znači: naslađujte se jedan kratak period, a zatim ćete biti dovedeni u džehenemsku vatru. "Teško toga dana poricateljima!" Allah, dž.š., veli: "Mi im dajemo da kratko uživaju, a onda ćemo ih natjerati u patnju neizdrživu." (31:24)

Allah, dž.š., veli: "Jer kad im se govorilo: 'Budite prema Allahu ponizni!', oni to nisu htjeli biti." Kada im se naredilo da namaz obavljaju, nisu poslušali nego su se uzoholili. Zato Allah, dž.š., veli: "Teško toga dana poricateljima!" Zatim veli: "Pa u koji će govor, ako ne u Kur’an, vjerovati?!" Ovaj ajet ima isto značenje kao i ajet: "... pa u koje će ako ne u Allahove riječi i dokaze Njegove oni vjerovati" (45:7) Ako ne vjerujete u ovaj Kur’an, pa u koji ćete govor vjerovati. Ibn Ebi-Hatim bilježi hadis sa senedom do Ebu-Hurejrea (570): "Kada se uči 'Vel-murselati urfa' i prouči: '...Pa u koje riječi, ako ne u Kur’an, vjerovati?' (7:185) - pa, u koji će govor, ako ne u Kur’an vjerovati? Neka kaže: Vjerujem u Allaha i u ono što je objavio.
Odgovori


Verovatno Povezane Teme…
Tema Autor Odgovora Pregleda Poslednja Poruka
Heart Tefsir Ibn Kesir - Sura Al-Mulk Boots 25 2.415 29-12-2022.22:03
Poslednja Poruka: Media
Heart Tefsir Ibn Kesir - Sura Al-Fil Boots 2 643 18-11-2022.11:31
Poslednja Poruka: Media
Heart Tefsir Ibn Kesir - Sura Al-Kevser Boots 1 533 18-11-2022.11:28
Poslednja Poruka: Media

Skoči na Forum: