Ocena Teme:
  • 1 Glasov(a) - 5 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Tefsir Ibn Kesir - Sura Al-Inšiqaq
#1
Heart 
"Kad se nebo rascijepi" /1/ "i posluša Gospodara svoga, a ono će to dužno biti", /2/ "i kada se Zemlja rastegne" /3/ "i izbaci ono što je u njoj, i potpuno se isprazni", /4/ "i posluša Gospodara svoga, a ona će dužna biti." /5/ "O čovječe, ti se mnogo trudiš (idući) svome Gospodaru, pa ćeš svoj trud naći” /6/ "Onaj kome bude knjiga njegova u desnu ruku njegovu data", /7/ "lahak račun će polagati" /8/ "i svojima će se radostan vratiti"; /9/ "a onaj kome bude knjiga njegova iza leđa njegovih data", /10/ "propast će prizivati", /11/ "i u ognju će gorjeti", /12/ "jer je sa čeljadi svojom radostan bio", /13/ "i mislio da se nikada neće vratiti", /14/ "a hoće! Gospodar njegov o njemu, zaista, sve zna!" /15/

Uzvišeni kaže: "Kad se nebo rascijepi", tj. na Sudnjem danu, "...i posluša Gospodara svoga, a ono će to dužno biti", tj. saslušat će i pokoriti se Njegovoj odredbi da se rascijepi. "...a ono će to dužno biti", tj. ono će biti dužno da se pokori Allahovoj odredbi, jer je On Svevišnji. "...i kada se Zemlja rastegne", tj. prostre i raširi, "...i izbaci ono što je u njoj, i potpuno se isprazni", tj. pokopana tijela u svojoj utrobi i od njih se isprazni, "...i posluša Gospodara svoga, a ona će dužna biti", kao što je gore rečeno. "O čovječe, ti se mnogo trudiš (idući) svome Gospodaru pa ćeš svoj trud naći", tj. ti neminovno ideš ka svome Gospodaru i radiš djela s kojima ćeš se suočiti, bilo da su ona dobra ili loša. Ovo potvrđuje i hadis, kojeg od Džabira navodi Ebu-Davud et-Tajalisi, u kome stoji: /594/ "Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: 'Džibril je rekao: 'Muhammede, živi koliko hoćeš, opet ćeš umrijeti, voli šta hoćeš, od njega ćeš se rastaviti, i radi šta hoćeš, zateći ćeš ga!'" "Onaj kome bude knjiga njegova u desnu ruku njegovu data lako će račun položiti", tj. neće polagati račun za pojedinosti svojih djela, kako navodi Imam Ahmed od Aiše, r.a., da je rekla: "Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: /595/ 'Ko bude ispitivan, na polaganju računa, bit će kažnjen.'

Na to sam ja rekla: 'Zar Allah Uzvišeni nije rekao: '...lahko će račun položiti?’ Rekao je: 'To nije polaganje računa, nego pokazivanje i izlaganje djela. Ko bude pitan o polaganju računa na Sudnjem danu, bit će kažnjen.'" Ovako ovaj hadis prenose i Buharija, i Muslim, i Et-Tirmizi i En-Nesai. "...i svojima će se radostan vratiti", tj. svojima će se u Džennetu vratiti sretan i zadovoljan sa onim što mu je Allah, dž.š., dao. "...a onaj kome bude knjiga njegova iza leđa njegovih data", tj. u lijevu ruku iza leđa "..., "propast će prizivati", tj. da umre i propadne. i u ognju će gorjeti, jer je sa čeljadi svojom radostan bio", tj. radostan na ovom svijetu, ne razmišljajući o posljedicama i ne bojeći se onoga što dolazi, pa mu je, iza te kratkotrajne radosti, data beskrajna žalost. "...i mislio da se nikada neće vratiti", tj. mislio je da se Allahu nikada neće vratiti i da ga On neće ponovo proživjeti. Riječ / "el-Hur" ovdje znači: "povratak." Allah Uzvišeni je rekao: "...a hoće! Gospodar njegov o njemu, zaista, sve zna!", tj. naprotiv, On će ga ponovo proživiti i prema njegovim djelima kazniti. On o njemu sve, do u tančine, zna.

"I kunem se rumenilom večernjim", /16/ "i noći, i onim što ona sakuplja", /17/ "i Mjesecom kada se ispuni", /18/ "vi ćete sigurno na sve teže i teže prilike nailaziti!"/19/ "Pa šta im je, da ne vjeruju", /20/ "a kad im se Kur'an uči, na tle licem ne padaju?!"/21/ "Naprotiv, oni koji ne vjeruju poriču", /22/ "a Allah dobro zna šta oni u sebi kriju", /23/ "zato im navijesti patnju neizdrživu!" /24/ "Ali oni koji budu vjerovali i dobra djela činili, imat će nagradu neprekidnu."/25/

Od Ali ibn Ebi-Taliba, Ibn-Abbasa i nekih drugih ashaba i tabiina (generacije koja je zapamtila ashabe) prenosi se da su rekli: /"Eš-Šefek" znači večernje rumenilo. Abbdurrezzak od Ebu-Hurejrea navodi da je rekao: "Eš-šefek" je rumenilo koje se vidi na horizontu od zalaska sunca do jacije. U Muslimovom Sahihu se od Abdullaha ibn Umera navodi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: /596/ "Akšamsko vrijeme je sve dok ne nestane rumenila." "I onoga što ona sakuplja", tj. svega što sa njenim dolaskom odlazi na mjesto počinka. "...i Mjesecom kada se ispuni", tj. Mjesecom kad najjače svijetli i iziđe kao uštap. Dakle, naspram noći i onog što ona obavija stoji opis punog Mjeseca. "...vi ćete sigurno na sve teže i teže prilike nailaziti!" Buhari od Ibn-Abbasa prenosi da je rekao: /597/ "Na sve teže i teže neprilike", kako je rekao vaš Vjerovjesnik, s.a.v.s. Nakon što je iznio mišljenja učača i komentatora Kur'ana o ovom ajetu, Ibn-Džerir kaže: "Ispravno tumačenje je onih koji kažu: 'Ti ćeš, Muhammede, na sve teže i teže neprilike nailaziti.'"

Iako je govor ovdje upućen Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., on se odnosi na sve ljude, što znači da će oni, sve do Sudnjeg dana, nailaziti na teškoće i sve teža i teža stanja. "Pa šta im je, da ne vjeruju, i zašto, kad im se Kur'an čita, na tle licem ne padaju?!", tj. šta ih odvraća od vjerovanja u Allaha, Njegove poslanike i Posljednji (Sudnji) dan i šta im je pa, kad im se uče Allahovi ajeti i Njegove riječi, tj. ovaj Kur'an, iz poštovanja i uvažavanja ne padaju na sedždu? "Naprotiv, oni koji ne vjeruju poriču", tj. njima je u prirodi urođena laž, tvrdoglavost i proturječenje istini. "...a Allah dobro zna šta oni u sebi kriju", tj. u svojim srcima. "...zato im navijesti patnju neizdrživu!", tj. saopći im, Muhammede, da im je Allah, dž.š., unaprijed pripremio bolnu kaznu. Riječi Uzvišenog: "Ali oni koji budu vjerovali i dobra djela činili", tj. koji budu srcem vjerovali i rukama dobra djela činili "...imat će nagradu 'neprekidnu'”, tj. neprekidna nagrada na onom svijetu, kao što Uzvišeni kaže na drugom mjestu: "...bit će to dar koji će neprekidno trajati." (11:108) Dženetlije u svakom slučaju i svakom trenutku duguju zahvalnost Allahu, dž.š. Oni su Njegovom dobrotom i milošću ušli u Džennet, a ne zahvaljujući svojim djelima. Oni su neprestano obasuti Njegovom milošću. Zato jedino Allahu pripada vječna zahvalnost. Zbog svega ovoga trebaju Ga, kao što stalno dišu, stalno slaviti i Njemu zahvaljivati, a njihova posljednja dova biti: "Tebe, Allaha, Gospodara svjetova hvalimo!"

Tefsir: Ibn Kesir
Odgovori


Verovatno Povezane Teme…
Tema Autor Odgovora Pregleda Poslednja Poruka
Heart Tefsir Ibn Kesir - Sura Al-Mulk Boots 25 2.451 29-12-2022.22:03
Poslednja Poruka: Media
Heart Tefsir Ibn Kesir - Sura Al-Fil Boots 2 649 18-11-2022.11:31
Poslednja Poruka: Media
Heart Tefsir Ibn Kesir - Sura Al-Kevser Boots 1 540 18-11-2022.11:28
Poslednja Poruka: Media

Skoči na Forum: