Ocena Teme:
  • 0 Glasov(a) - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Sura El-Kafirun
#1
Rainbow 
Opće karakteristike

Sura El-Kafirun je 109. kur’anska sura. Ima 6 ajeta, 24 riječi i 94 harfa. Jedna je od pet kur’anskih sura koje počinju sa kul. Sura El-Kafirun je objavljena u Mekki. Sura naređuje odricanje od obožavanja bilo koga, sem Allaha.

Imena sure El-Kafirun

El-Ihlas – jer poziva na iskreno obožavanje samo jedinog Allaha.

El-Munabeza – jer naređuje odbacivanje svih božanstava, mimo Allaha.

El-Mukaškaša – jer ukazuje na čistoću od mnogoboštva.

Povod objave

Ibn Abbas r.a. prenosi da je grupa Kurejšija pozvala Vjerovjesnika a.s. i rekla mu: “Slijedi našu vjeru i mi ćemo slijediti tvoju. Obožavat ćemo tvoga Boga godinu dana, a onda ti obožavaj naša božanstva godinu, pa ako ustanovimo daje ono što ti propovijedaš bolje od onoga što mi slijedimo, mi ćemo prigrliti tvoju vjeru, a ako je ono na čemu smo mi bolje od onoga čemu ti pozivaš, onda se ti povinuj našoj vjeri.” Poslanik a.s. na to reče: “Neka me Allah sačuva da Mu pripišem sudruga.” Tim je povodom Allah a.s. objavio ovu suru i ajet: “Reci: ‘Zar od mene tražite da se nekome drugom, osim Allahu, klanjam, o neznalice?!’” (Ez-Zumer, 64) Ujutro se Poslanik a.s.zaputio u Mesdžidul-haram, u kojem je bila skupina Kurejšija, pa im je proučio suru El-Kafirun sve do posljednjeg ajeta, nakon čega se ražalostiše i izgubiše nadu, te nakon toga počeše uznemiravati njega i njegove drugove.

Sure El-Kafirun glasi:

BISMILLĀHIR-RAHMĀNIR-RAHĪM.

Citat:KUL JĀ EJJUHEL-KĀFIRŪN.

LĀ E’ABUDU MĀ TA’BUDŪN.

VE LĀ ENTUM ‘ĀBIDŪNE MĀ E’ABUD.

VE LĀ ENE ‘ĀBIDUN MĀ ‘ABETTUM .

VE LĀ ENTUM ‘ĀBIDŪNE MĀ E’ABUD.

LEKUM DĪNUKUM VE LIJE DĪN.

Prijevod sure El-Kafirun glasi:

U IME ALLAHA, MILOSTIVOG, SAMILOSNOG

Citat:RECI: „O VI NEVJERNICI,

JA SE NEĆU KLANJATI ONIMA KOJIMA SE VI KLANJATE,

A NI VI SE NEĆETE KLANJATI ONOME KOME SE JA KLANJAM,

JA SE NISAM KLANJAO ONIMA KOJIMA STE SE VI KLANJALI

A NI VI SE NISTE KLANJALI ONOME KOME SAM SE JA KLANJAO.

VAMA VAŠA VJERA A MENI MOJA!“

Vrijednost sure

Ibn Abbas r.a. prenosi da je Vjerovjesnik a.s. rekao: “Reci: ‘O vi nevjernici’”, vrijedi koliko četvrtina Kur’ana.”

Abdullah b. Omer r.a. prenosi da je Allahov Poslanik a.s. rekao: “Sura Kul huvallahu ehad jednaka je trećini Kur’ana, dok je sura Kul ja ejjuhel-kafirun jednaka četvrtini Kur’ana.” 

Kada učimo suru El-Kafirun

U namaz poslije obavljenog tavafa.

Džabir r.a. kazuje: “Allahov Poslanik a.s. na dva rekata namaza poslije obavljenog tavafa učio je sure Kul ja ejjuhel-kafirun i Kul huvallahu ehad.”

Na sabahskom sunnetu.

Na drugom rekatu vitr namaza.

Kada legnemo u postelju.

Vjerovjesnik a.s. rekao: “Kad legneš u postelju, prouči Kul ja ejjuhel-kafirun do kraja, jer se ovom surom odriče od mnogoboštva.”
Odgovori


Verovatno Povezane Teme…
Tema Autor Odgovora Pregleda Poslednja Poruka
Rainbow Sura El-Kari’ah Media 0 355 25-10-2022.11:53
Poslednja Poruka: Media
Rainbow Sura Et-Tekasur Media 0 242 25-10-2022.11:42
Poslednja Poruka: Media
Rainbow Sura El-‘Asr Media 0 347 25-10-2022.11:31
Poslednja Poruka: Media

Skoči na Forum: