Ocena Teme:
  • 0 Glasov(a) - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Tefsir Ibn Kesir - Sura Aš-Šuara
#11
O tome postoje dva mišljenja, a ispravnije je da se nad njim ne izvršava kazna, osim ako učini djelo koje povlači tu kaznu. Omer ibn Hattab dobio je vijest da je jedan njegov namjesnik iz Mejsana iz Basre sastavio jedan stih u kome je spomenuo opojnost vina i slušanje muzike od robinja-pjevačica. Omer ga je izolovao i nije nad njim izvršio kaznu jer je utvrdio da on nije ništa učinio od onoga što je spomenuo u svojim stihovima. Kad mu je taj namjesnik došao, upitao ga je: "Tako mi Allaha, o vođo pravovjernih, nisam ga nikada ni okusio, a što se tiče stihova, to je samo ono što mi je prešlo preko jezika", a Omer mu odgovori: "Znam i ja da je tako, međutim, tako Ti Allaha, ne radi više nikada ovakav posao, a već si rekao ono što si rekao." Pouka: Poslanik, s.a.v.s., kojem je objavljen Kur'an, nije bio vrač, a niti pjesnik jer je njegovo stanje bilo potpuno suprotno njihovim stanjima, kao što kaže Uzvišeni: "Mi poslanika nismo pjesništvu učili, to mu ne priliči. Ovo je samo pouka - Kur'an jasni" (36:69) ili kao što također kaže: "A on nije govor nikakva pjesnika - kako vi nikako ne vjerujete! i nisu riječi nikakva proroka - kako vi malo razmišljate. Objava je od Gospodara svjetova." (69:41,42,43) Tako isto Allah, dž.š., kaže u ovoj suri: "I Kur'an je sigurno objava Gospodara svjetova, donosi ga povjerljivi Džibril na srce tvoje da opominješ, na jasnom arapskom jeziku." (26:192,193,194,195)

Uzvišeni također kaže: "Kur'an ne donose šejtani. Nezamislivo je da to oni čine, oni to nisu kadri" (26:210, 211), pa tako još dalje kaže: "...A zavedeni slijede pjesnike. Zar ne znaš da oni u svaki govor zadiru, i da govore ono što ne rade?!" Uzvišeni kaže: "tako ne govore samo oni koji vjeruju i dobra djela čine." Ovo je izuzeće u odnosu na ono što je do sada rečeno, a što su rekli Ibn-Abbas, 'Ikrime, Mudžahid i drugi, i nema sumnje da u ovo izuzeće ulaze svi oni pjesnici mumini, pa makar su ranije i bili mušrici, koji su uzvjerovali, pokajali se i vratili, koji su odustali od onog ranijeg i radili dobra djela. A Allah, dž.š., mnogo je toga spomenuo u prethodnom govoru također i o lošim djelilma. Dobra djela, zaista, poništavaju loša. A neki prethodnici su slavili islam i njegove sljedbenike u sučeljavanju sa onima koji su ga kudili, kao što kaže Abdullah bin Ez-Zeb'ari kada je primio islam: "O Poslaniče Gospodara, moj je jezik spojio ono što sam razlučio kad pokvarenjak bijah, kad bijah sa šejtanom na putevima zablude, a propao je ko k njemu sklonost imadne." Uzvišeni kaže: "koji uzvraćaju kad ih vrijeđaju." Ibn-Abbas kaže: "Uzvraćaju nevjernicima koji su u pjesmama i napadali vjernike." Isto to prenose Mudžahid i Katade. U hadiskim zbirkama navedeno je ovako: /392/ "Da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao Hassanu: 'Kudi ih stihovima, a Džibril je s tobom.'" Imam Ahmed prenosi od Ka'ba bin Malika, a ovaj od svoga oca da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: /393/

"Uzvišeni Allah, dž.š., objavio je u suri 'Eš-Šu'ara' - 'Pjesnici' ono što je objavio, pa Poslanik, s.a.v.s., kaže: 'Mumin se bori svojom sabljom i svojim jezikom. Tako mi Onog u Čijoj je ruci moja duša, oni će biti kao da su zasuti bezbrojnim strijelama.'" Uzvišeni kaže: "A mnogobošci će sigurno saznati u kakvu će se muku uvaliti." Ovaj odnosi ajet se uopće na sve silnike, kako pjesnike tako i druge. U sahih-hadisu kaže se da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: /394/ "Čuvajte se nasilja, jer će vam nasilje na Sudnjem danu uzrokovati tminu i mrak."
Odgovori


Verovatno Povezane Teme…
Tema Autor Odgovora Pregleda Poslednja Poruka
Heart Tefsir Ibn Kesir - Sura Al-Mulk Boots 25 2.448 29-12-2022.22:03
Poslednja Poruka: Media
Heart Tefsir Ibn Kesir - Sura Al-Fil Boots 2 647 18-11-2022.11:31
Poslednja Poruka: Media
Heart Tefsir Ibn Kesir - Sura Al-Kevser Boots 1 538 18-11-2022.11:28
Poslednja Poruka: Media

Skoči na Forum: