Ocena Teme:
  • 0 Glasov(a) - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
20 Ta-Ha Ta-Ha
#1
Rainbow 
TA-HA

Ta-ha
20:1

Ta ha.
20:2

Nismo ti spustili (razodeli) Kur’ana, da bi ti bilo težko,
20:3

temveč kot opomin tistemu, ki se boji.
20:4

Spuščanje (razodetje) od Tistega, ki je ustvaril Zemljo in visoka nebesa,
20:5

… Najbolj milostnega, ki se je povzdignil nad Arš.
20:6

Njemu pripada, vse kar je v nebesih, vse kar je na Zemlji, vse kar je med njima in vse kar je pod zemljo.
20:7

In če govoriš naglas, On zares pozna vse skrivnosti in tisto, kar v sebi skrivate.
20:8

Allah, la ilahe illa huve (nihče ne sme biti čaščen razen Njega). Njemu pripadajo najlepša imena .
20:9

Mar je do tebe prišla vest o Mojzesu?
20:10

Ko je videl ogenj, je dejal svoji družini: “Počakajte; opazil sem ogenj, morda vam prinesem gorečo vejo ali pa najdem ob ognju kakšen napotek.”
20:11

Ko pa je prispel do njega, je slišal glas: “O Mojzes!
20:12

Resnično sem Jaz tvoj Gospodar! Zato si sezuj svojo obutev, saj si v sveti dolini Tuva,
20:13

… Jaz pa sem te izbral, zato pozorno poslušaj tisto, kar se ti razodeva!
20:14

Resnično! Jaz sem Allah, razen Mene ni drugega boga, zato časti le Mene in vestno opravljaj molitev, da bi se Me spominjal ( ali ko se Me spomniš ).
20:15

Ura (Sodni dan) bo zagotovo prišla, in skoraj jo ohranjam skrito (ali: in skoraj jo bom obelodanil) – da bo vsaka oseba nagrajena ali kaznovana za vse tisto, za kar si je prizadevala.
20:16

Zato naj te ne odvrne od nje (od priprave za Uro) tisti, ki vanjo ne veruje in sledi svojim strastem – da ne boš propadel.
20:17

In kaj je v tvoji desnici, o Mojzes?”
20:18

Dejal je: “To je moja palica, z njo se opiram, klatim listje za svoje ovce in imam jo še za druge potrebe.”
20:19

Rekel je (Allah): “Vrzi jo, o, Mojzes!”
20:20

Vrgel jo je, ta pa se je naenkrat spremenila v plazečo se kačo.
20:21

Rekel je: “Primi jo in se ne boj. Vrnili jo bomo v njeno prvotno stanje.
20:22

In daj svojo roko pod pazduho, ven bo prišla bela (sijoča), brez bolezni, brez napake, to pa je še eno čudo,
20:23

… da ti pokažemo nekaj od Naših velikih čudes.
20:24

Pojdi k faraonu. On je zares prestopil vse meje.”
20:25

Rekel je (Mojzes): “Gospodar moj! Razširi moje prsi (podari mi samozavest, lagodnost in smelost),
20:26

olajšaj mi nalogo …
20:27

in odveži vozel z mojega jezika,
20:28

da bodo lahko razumeli moj govor.
20:29

Daj mi iz moje družine pomočnika in zaščitnika,
20:30

Aarona, mojega brata.
20:31

Z njim okrepi mojo moč,
20:32

in daj mu delež pri moji nalogi,
20:33

da bi Te lahko obilno slavila,
20:34

in Te pogosto omenjala.
20:35

Resnično Ti imaš vpogled glede vsega o naju .”
20:36

Rekel je (Allah): “Zares je tvoja prošnja že uslišana, o, Mojzes,
20:37

in smo Ti storili dobro tudi že prej,
20:38

ko smo navdihnili tvojo mater s tem, kar se lahko sprejme le z navdihom:
20:39

Daj ga v zaboj, pa ga vrzi v reko. Reka naj ga naplavi na breg, kjer ga bo našel Moj in njegov sovražnik. Naklonil sem ti Svojo ljubezen in poskrbel sem, da si rasel pod Mojim očesom.
20:40

Ko je tvoja sestra odšla in rekla: “Naj vam pokažem, kdo bo lahko skrbel zanj?” In tako Smo te vrnili tvoji materi, da bi se pomirilo njeno srce ter da ne bi žalovala. Ubil si človeka, a Smo te rešili pred tegobo in te stalno preizkušali z raznimi skušnjavami. Nekaj let si ostal s prebivalci Medjena ( Medije ), nato si prišel, kot je bilo že določeno, o, Mojzes,
20:41

in izbral sem te Zase.
20:42

Pojdita ti in tvoj brat z Mojimi čudeži in ne popuščajta pri omenjanju Mene (t.j. naj bom Jaz vedno v vajinih mislih).
20:43

Pojdita k faraonu. On je zares prestopil vse meje.
20:44

In govorita z njim z blagimi besedami, lahko da se bo opomnil ali zbal.”
20:45

Rekla sta: “Gospodar naš! Zares se bojiva, da naju bo prehitel s kaznijo ali da bo prestopil vse meje zla.”
20:46

Dejal je: “Ne bojta se. Jaz sem zares z vama, slišim in vidim.
20:47

Pojdita k njemu in mu recita: “Midva sva poslanca tvojega Gospodarja, zato pošlji z nama sinove Izraela in nikar jih ne muči; prinašava ti čudež tvojega Gospodarja in naj bo mir s tistim, ki sledi Pravi poti!
20:48

Bilo nama je razodeto, da bodo muke doletele tistega, ki zanika (vero v Allaha) in se odvrne od resnice.”
20:49

Rekel je (faraon): “Kdo pa je vajin Gospodar, o, Mojzes?”
20:50

Dejal je (Mojzes): “Naš Gospodar je Tisti, ki je vsaki stvari dal obliko, naravo in namen, potem pa jo usmeril k izvršitvi svoje vloge.”
20:51

Rekel je (faraon): “Kaj pa je bilo s prvotnimi ljudstvi?”
20:52

Dejal je: “Znanje o tem je v Knjigi pri mojem Gospodarju. Moj Gospodar ne dela napak niti ne pozablja.”
20:53

On je za vas Zemljo naredil kot prostor, ki služi vašim potrebam, vam po njej utrl poti ter z neba spuščal vodo, in storili smo, da z njeno pomočjo vzniknejo pari raznolikih rastlin.
20:54

Jejte in pasite svoje črede. Resnično so v vsem tem dokazi (čudeži) za tiste z zdravim razumom.
20:55

Iz nje (Zemlje) smo vas ustvarili, v njo vas bomo vrnili in iz nje vas bomo ponovno obudili.
20:56

Zagotovo smo mu (faraonu) pokazali vse Naše čudeže, pa jih je zanikal in odbil (verjeti v njih).
20:57

Rekel je: “Mar si prišel k nam, da nas s svojo čarovnijo izženeš z naše zemlje, o, Mojzes?
20:58

Zagotovo bomo izvedli podobno čarovnijo, zato določi srečanje, katerega ne ti ne mi ne bomo prekršili – na ustreznem, za vse primernem mestu.”
20:59

Rekel je (Mojzes): “Naj bo srečanje na dan okraševanja (praznika), ljudje pa naj se zberejo zjutraj.”
20:60

Faraon je odšel, pripravil vse svoje spletke, nato pa je prišel.
20:61

Gorje vam! je dejal Mojzes. “Ne izmišljajte si laži o Allahu, da vas On ne iztrebi s težko muko, docela razočaran pa bo vsak, ki si izmišlja laži!”
20:62

Nato so (čarovniki) med sabo razpravljali in si skrivoma prišepetavali.
20:63

Rekli so: “Ta dva sta zares čarovnika. S svojo čarovnijo vas želita pregnati z vaše zemlje in vas odvrniti od vaše najbolj vzorne poti.
20:64

Zato združite moči (glede vaših trikov), potem pa stopite v (eno) vrsto! Le zmagovalec bo danes požel uspeh!”
20:65

Rekli so: “O, Mojzes! Ali boš ti vrgel, ali naj prvi vržemo mi?”
20:66

Rekel je (Mojzes): “Dajte, vrzite!” In naenkrat se mu je zazdelo, da so se njihove vrvi in palice zaradi njihove čarovnije plazile.
20:67

Mojzes je v sebi začutil strah.
20:68

Rekli smo: “Ne boj se, ti boš resnično zmagovalec.
20:69

In vrzi to, kar je v tvoji desnici, hitro bo zagrabila in pogoltnila vse, kar so naredili. Nič drugega niso naredili kot le čarovniško zvijačo in čarovnik ali mag ne bo uspel nikjer, kjerkoli že bo.”
20:70

Čarovniki so se z obrazi vrgli na tla. Rekli so: “Verujemo v Aaronovega in Mojzesovega Gospodarja!”
20:71

Rekel je (faraon): “Mar mu verjamete, preden sem vam jaz to dovolil?! On je gotovo vaš glavni vodja, ki vas je poučil o magiji, zato vam bom odsekal roke in noge navzkriž ter vas križal v palmovih deblih in zvedeli boste, kdo med nami bo zadal težje in vztrajnejše muke.”
20:72

Rekli so: “Ne bomo ti dali prednosti pred jasnimi dokazi, ki so prišli do nas, in pred Tistim, ki nas je ustvaril iz nič , zato stori, kar boš že določil. Karkoli boš določil, lahko določiš le za življenja tostranstva.
20:73

Mi verujemo v našega Gospodarja, da bi nam odpustil naše grehe in čarodejstvo, v katerega si nas prisilil. In Allah je boljši in trajnejši (glede dajanja nagrade).”
20:74

Tistemu, ki pride k svojemu Gospodarju kot zločinec, mu zares pripada Pekel. V njem ne bo umrl (da bi se rešil muk) niti ne bo živel (t.j. imel bo mučno življenje).
20:75

Kdor pa k Njemu pride kot vernik in je delal dobra dela – takšnim pripadajo visoki položaji …
20:76

edenski vrtovi, pod katerimi tečejo reke, v njih bodo večno. In to je nagrada za tistega, ki se očisti (t.j. ki se vzdrži grešenja in početja zlih dejanj in stori dodatna dela, s katerimi si bo prislužil višjo stopnjo na onstranstvu).
20:77

In že smo navdihnili Mojzesa: “Odpelji ponoči Moje vdane sužnje in jim z udarcem utri suho pot skozi morje, brez bojazni, da bi te kdo dohitel, in brez strahu (da bi se utopil).”
20:78

In faraon jim je sledil s svojimi vojaki, pa so se utopili pod težo morskih valov.
20:79

Faraon je svoj narod speljal v zablodo, ni ga vodil na Pravo pot.
20:80

O, sinovi Izraelovi! Rešili smo vas pred sovražnikom in sklenili zavezo z vami na desni strani Sinaja. Poslali smo vam mano in prepelice.
20:81

Jejte dobre, dovoljene stvari, s katerimi smo vas oskrbeli, in pri tem ne prestopite (dovoljene) meje, da vas ne bi doletel Moj srd. In kogar doleti Moj srd, ta je zagotovo propadel.
20:82

In Jaz sem zares vseodpuščajoč do tistega, ki se pokesa, veruje in dela dobra dela, nato pa vztraja na Pravi poti.
20:83

Kaj pa te je prignalo, da si pohitel pred svojim ljudstvom, o, Mojzes?
20:84

Rekel je: “Tu so, za mano, jaz pa sem pohitel k Tebi, Gospodar moj, da bi bil zadovoljen (z mano).”
20:85

Rekel je (Allah): “Mi smo že skušali tvoje ljudstvo, medtem ko te ni bilo z njimi in jih je zavedel Samirij.”
20:86

Nato se je Mojzes vrnil k svojem narodu srdit in potrt. Rekel je: “O, moje ljudstvo! Ali vam vaš Gospodar ni dal lepe obljube (Tore)?! Se vam je zdelo, da se je obljuba zavlekla, ali pa ste si želeli, da vas doleti srd vašega Gospodarja, pa ste zato prelomili dogovor sklenjen z menoj?!”
20:87

Rekli so: “Nismo po lastni volji prelomili tebi dane obljube, temveč smo nosili tovor nakita naroda (Egipta), pa smo ga vrgli (v ogenj).” In lahkotno ga je vrgel tudi Samirij,
20:88

nato pa jim je (iz nakita) izdelal kip teleta, ki se je oglašalo z mukanjem. Rekli so: “To je vaš in Mojzesov bog, on ga je pozabil .”
20:89

Mar ne vidijo, da jim ono ne odgovarja in da jim ne more ne škoditi ne koristiti?
20:90

Aaron pa jim je že prej govoril: “O, moje ljudstvo! Z njim ste bili le skušani, vaš Gospodar pa je zares tisti, ki je Najbolj milosten, zato mi sledite in ubogajte moje zapovedi.”
20:91

Rekli so: “Vztrajali bomo pri tem (čaščenju tega teleta), vse dokler se k nam ne vrne Mojzes.”
20:92

Rekel je (Mojzes): “O, Aaron! Kaj te je preprečilo, ko si jih videl, da so zablodili,
20:93

da me nisi sledil (glede napotkov)? Mar nisi ubogal moje zapovedi?”
20:94

Rekel je (Aaron): “O, sin moje matere! Ne vleci me za brado ne za glavo. Zares sem se bal, da boš rekel: ‘Povzročil si razdor med Izraelovimi sinovi in nisi sledil mojim besedam (navodilom).”
20:95

Rekel je (Mojzes): “Kaj te je prignalo do tega, o, Samirij?”
20:96

Rekel je (Samirij): “Vedel sem nekaj, česar oni niso vedeli, zato sem vzel pest zemlje izpod stopinje poslanca (Gabriela), nato pa jo vrgel. K temu me je napeljala moja duša.”
20:97

Rekel je (Mojzes): “Pojdi stran! Vse življenje boš govoril: ‘Naj se me nihče ne dotakne !’ In resnično imaš določen rok (na Sodnem dnevu), ki se mu ne bo dalo izogniti. Poglej to svoje božanstvo, ki si ga vztrajno častil. Vedi, da ga bomo zdrobili v prah, nato pa ga bomo raztresli po morju.”
20:98

Zares je le Allah vaš edini bog, Tisti, ki – ni drugega boga, razen Njega – s Svojim znanjem zaobjema vse.
20:99

Tako ti pripovedujemo nekaj vesti o tem, kar se je že zgodilo. In zagotovo smo ti dali Opomin (Kur’an) od Nas.
20:100

Kdor se obrne proč od njega (t.j. ne verjame vanj ali pa ne dela po njegovih navodilih), bo na Sodni dan nosil res težko breme (grehov).
20:101

Večno bodo v njem (v peklenskem ognju). Grozno bo to njihovo breme na Dan vstajenja,
20:102

na dan, ko se bo pihnilo v rog. Na ta dan bomo zbrali zločince z modrico v očeh (zaradi strahu, žeje ali slepote v njih).
20:103

Šepetali bodo med seboj: “Prebivali ste tam le deset dni.”
20:104

Mi najbolje vemo, kaj pravijo, ko bo najrazsodnejši med njimi rekel: “Prebivali ste tam le en dan.”
20:105

In spraševali te bodo o gorah. Reci jim: “Moj Gospodar jih bo izruval in razdrobil na delčke,
20:106

nato pa bo Zemljo spremenil v pusto gladko ravnino.
20:107

Na njej ne boš videl ne grbin ne vdolbin.”
20:108

Na ta dan bodo sledili Allahovemu glasniku, ki se ne bo obračal (da bi ga slišali, saj ga bodo vseeno slišali prav vsi). In glasovi bodo tihi zaradi strahospoštovanja in ponižnosti pred Najbolj milostnim, pa ne boš slišal drugega kot šepet.
20:109

Na ta dan ne bo koristilo nobeno zagovarjanje, razen komur bo Najbolj milostni dovolil in s čigar govorom bo On zadovoljen.
20:110

On ve, kaj je bilo in kaj bo pred njimi in za njimi, medtem ko oni Njega ne morejo dognati z znanjem.
20:111

In ponižni bodo obrazi pred Večno živim, Samo-obstoječim vzdrževalcem vsega. In zagotovo bo razočaran, kdor bo nosil (breme) krivičnosti.
20:112

Kdor pa dela dobra dela, medtem ko je vernik, se ne bo bal krivice, niti prikrajšanja (glede nagrade za svoja dela).
20:113

In tako smo ga spustili (razodeli) Kur’an v arabščini ter v njem na različne načine navajali svarila, da bi se pazili, ali da bi jih s tem spodbudil k opominjanju.
20:114

Vzvišen naj bo Allah, Vladar, Edini resnični (bog). Ne bodi neučakan glede spuščanja (razodetja) Kur’ana, dokler ti ne bo povsem razodet in reci: “Gospodar moj! Daj mi več znanja.”
20:115

In zagotovo smo že prej svetovali Adamu, vendar je pozabil (da je hudič sovražnik njemu in njegovi ženi) in pri njem nismo videli prave odločnosti.
20:116

In (spomni se) ko Smo rekli angelom: “Do tal se priklonite Adamu!” – so to storili, razen Iblisa, ki je to odklonil.
20:117

Nato smo rekli: “O, Adam! Resnično je ta sovražnik tebi in tvoji ženi, zato naj vaju ne prežene iz Raja, da ne bi bil nesrečen.
20:118

V njem ti je dano, da ne boš ne lačen ne gol,
20:119

ne žejen in v njem ne boš občutil pripeke.”
20:120

Toda hudič ga je mamil. Rekel je: “O, Adam! Ali hočeš, da ti pokažem drevo večnosti in kraljestvo, ki ne bo izginilo?”
20:121

Tako sta (Adam in Eva) zaužila njegov sad, razkrili so se jima njuni sramni deli in začela sta jih zakrivati z rajskim listjem. Adam ni ubogal svojega Gospodarja, zašel je s prave poti.
20:122

Nato ga je njegov Gospodar (po njunem kesanju) izbral, mu odpustil in ga usmeril na Pravo pot.
20:123

Rekel je (Allah): “Spustita se z njega oba (Adam in hudič) – nekateri od vas (vajinih potomcev) bodo sovražniki eni drugim. Ko pa boste prejeli od Mene vodila na pravo Pot, tisti, ki jim bodo sledili, ne bodo zablodili in ne bodo nesrečni.
20:124

In kdor se obrne proč od mojega opominjanja (mojih napotkov), bo zagotovo imel tegobno življenje, polno najhujših stisk in na Dan vstajenja ga bomo oživeli slepega.
20:125

Rekel bo: “Gospodar moj, zakaj sem oživljen kot slepec, ko pa sem nekoč lahko videl?”
20:126

Dejal bo: “Tako kot so ti prihajali naši *ajeti* #4#, pa si namenoma pozabil nanje (t.j. zapustil si jih), boš ti danes pozabljen.”
20:127

In tako bomo kaznovali vsakogar, ki je pretiraval in ni verjel v ajete svojega Gospodarja. In muke na onem svetu bodo težje in trajnejše.
20:128

Ali jih ni podučilo to, koliko ljudstev smo uničili pred njimi, saj hodijo po njihovih bivališčih? Zares so v tem dokazi za razumne.
20:129

In ko ne bi bilo že prej izrečene besede tvojega Gospodarja in za njih določenega konca, bi jih uničil v trenutku.
20:130

Potrpi pri tem, kar govorijo, in s hvalo poveličuj svojega Gospodarja pred sončnim vzhodom in pred zahodom in slavi (Ga) v delih noči ter v delih dneva, da bi lahko bil zadovoljen!
20:131

In ne glej okrasov tega sveta, ki smo jim jih dali z namenom, da bi v njih uživali, s tem pa jih skušamo. Oskrba tvojega Gospodarja je boljša in trajnejša!
20:132

In zapoveduj svoji družini, naj opravljajo molitev, in bodi vztrajen pri tem (molitvi). Ne prosimo te za oskrbo, saj Mi oskrbujemo tebe. In (srečen) konec pripada pobožnosti (t.j. pobožnim).
20:133

In (malikovalci) govorijo: “Ko bi nam le prinesel kak dokaz od svojega Gospodarja?” Mar do njih ni prišlo pojasnilo (t.j. Kur’an) o tem, kar je bilo že v davnih spisih?
20:134

In če bi jih uničili z mukami pred tem (t.j. preden smo jim poslali Poslanca Muhammeda s Kur’anom), bi zagotovo rekli: “Gospodar naš! Ko bi nam le poslal poslanca, da bi sledili tvojim ajetom preden smo bili ponižani in osramočeni.”
20:135

Reci: “Vsi prežijo in čakajo (kaj se bo zgodilo), pa čakajte še vi. Izvedeli boste, kdo so pripadniki Prave poti, in kdo je bil nanjo usmerjen.”
Odgovori


Skoči na Forum: