Ocena Teme:
  • 0 Glasov(a) - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
22 Al-Hadž Romanje
#1
Rainbow 
AL-HADŽ

Romanje
22:1

O, ljudje, bojte se svojega Gospodarja! Potresi Sodnega dne bodo zares zelo strašna stvar!
22:2

Na dan, ko jih boste doživeli, bo vsaka doječa mati od strahu spustila tistega, ki ga doji, vsaka nosečnica bo splavila tisto, kar nosi, in videl boš ljudi, kot da so pijani, vendar ne bodo pijani, zakaj Allahove muke so zelo težke!
22:3

In nekateri med ljudmi razpravljajo o Allahu brez znanja in sledijo vsakemu upornemu hudiču.
22:4

Predpisano je, da bo vse, ki ga bodo vzeli za zaveznika, zavedel in jih vodil k mukam v žarečem ognju.
22:5

O, ljudje! Če ste v dvomu glede ponovnega oživljenja, Mi smo vas zares ustvarili iz zemlje, nato iz kaplje semena, nato iz aleke , nato iz mudge , ustvarjene ali pa ne še docela ustvarjene, da bi vam pojasnili. In storimo, da v maternicah ostanete do določenega roka, dokler Mi hočemo. Potem storimo, da se rodite kot otroci, in nato, da dosežete zrelost. Nekateri med vami umrejo, nekateri pa živijo naprej v najslabšem življenjskem obdobju, tako da nič ne vedo zatem, ko so že imeli znanje. In vidiš zemljo, kako miruje. Ko pa nanjo spustimo vodo, vztrepeta in nabrekne in iz nje vzklije od vsakega para nekaj radostno lepega.
22:6

To je zato, ker je Allah zagotovo Resnica, ker On resnično oživlja mrtve, ker je zares zmožen storiti karkoli,
22:7

… ker Čas prihaja brez dvoma in ker bo Allah oživil tiste v grobovih.
22:8

In med ljudmi so nekateri, ki razpravljajo o Allahu brez vsakega znanja, brez pravih napotkov in brez Knjige luči.
22:9

Naduto vihajo nosove, da bi zavajali druge proč od Allahove poti. Na tem svetu bodo deležni ponižanja, na Dan vstajenja pa jim bomo dali okusiti muke vzplamtelega ognja.
22:10

To je za tisto, kar so storile vaše roke (t.j. za vse tisto, kar ste storili ali rekli), Allah pa nikakor ni nepravičen do Svojih sužnjev.
22:11

In med ljudmi so nekateri, ki častijo Allaha in so na samem robu (vere, t.j. v dvomih). Ko jih doleti nekaj dobrega, so spokojno zadovoljni, ko pa jih doleti skušnjava, se obrnejo proč, s tem pa izgubijo tako ta kot oni svet. To je zares očitna izguba.
22:12

Molijo namesto k Allahu k temu, kar jim ne more ne škoditi ne koristiti. To je najgloblja zabloda.
22:13

Molijo k tistemu, ki jim bo prej škodoval kot koristil (še posebej na onstranstvu). Zagotovo je tak slab zaveznik in zagotovo je tak slab življenjski sopotnik!
22:14

Zares bo Allah tiste, ki verujejo in delajo dobro, popeljal v rajske vrtove, pod katerimi tečejo reke. Allah zares počne vse, kar hoče.
22:15

Kdor misli, da mu (Poslancu) Allah ne bo pomagal ne na tem ne na onem svetu, naj zapne vrv na nebo, potem pa naj se obesi . Nato naj pogleda, če ga bo to dejanje rešilo tistega, kar ga je jezilo.
22:16

In tako smo ga (Kur’an) spustili (razodeli) kot jasne ajete in Allah zares usmeri na Pravo pot, kogar On hoče.
22:17

Tiste, ki verujejo, in Jude, Sabejce, kristjane, častilce ognja ter tiste, ki malikujejo, bo Allah zagotovo ločil ene od drugih (t.j. presodil med njimi) na Dan vstajenja. Allah je zares vsemu priča.
22:18

Mar ne veš, da se Allahu priklanja (podreja in pokorava) vse, kar je v nebesih, vse, kar je na Zemlji, Sonce, mesec, zvezde, planine, drevesa, bitja, ki se premikajo po zemlji, in mnogi med ljudmi; mnogi pa si zaslužijo kazen. In kogar Allah poniža, temu nihče več ne more povrniti spoštovanja. Allah zares počne, kar hoče!
22:19

To sta dve nasprotni skupini, ki sta se sporekli o svojem Gospodarju. Za tiste, ki ne verujejo, bodo izrezane obleke iz ognja. Na njihove glave se bo polivala vrela voda,
22:20

… ki bo talila njihovo drobovje in kožo.
22:21

In namenjeni so jim železni biči.
22:22

Vsakič, ko bodo zaradi kakšne muke hoteli oditi iz njega (iz pekla), bodo vanj vrnjeni. “Okusite muke požigalnega ognja.”
22:23

Resnično bo Allah tiste, ki verujejo in delajo dobra dela, popeljal v rajske vrtove, pod katerimi tečejo reke. V njih bodo okrašeni z zapestnicami iz zlata in biserov, njihova oblačila pa bodo svilena.
22:24

Usmerjeni so k lepemu, čistemu govoru (na tem svetu) in usmerjeni so na pot Nadvse hvaljenega (t.j. na pot islama oziroma pot do raja).
22:25

Takšnim, ki ne verujejo in druge odvračajo od Allahove poti ter od El-Mesdžidul Harama, ki smo ga namenili ljudem, ki so stalno v njem, in ljudem, ki ga obiščejo; in takšnim, ki hočejo z izkrivljanjem resnice v njem biti nepravični, bomo dali okusiti boleče muke.
22:26

In (spomni se) ko smo Abrahamu pokazali mesto, kjer bo stala Hiša (El-Mesdžidul Haram): “Ničesar in nikogar ne enači z Menoj in očisti Mojo hišo za tiste, ki opravljajo tauaf (krožijo okrog Kabe), za tiste, ki molijo stoje, za tiste, ki se priklanjajo, ter za tiste, ki se klanjajo do tal.
22:27

In oznani ljudem, da opravljajo hadž. Prihajali bodo k tebi peš in na utrujenih kamelah. Prihajali bodo z mnogih daljnih poti,
22:28

da bi bili deležni koristi zase ter da bi omenjali Allahovo ime ob določenih dnevih in glede živine, s katero jih je oskrbel. Zato jo jejte (t.j. meso živine) in nahranite ubogega reveža.
22:29

Zatem naj odrežejo svojo umazanijo (t.j. naj si ostrižejo umazane lase, nohte…), izpolnijo svoje zaobljube ter krožijo okrog Starodavne hiše (t.j. okrog Kabe).
22:30

Vse to; in kdor spoštuje Allahove svete zapovedi (veliča Allaha), je to zanj boljše pri njegovem Gospodarju. Dovoljeno vam je jesti vso živino, razen tiste, o kateri vam je bilo povedano da je prepovedana. Zato se ogibajte ogabnih, gnusnih malikov in ogibajte se lažnega pričanja.
22:31

Težite k iskrenim in čistim dejanjem le zaradi Allaha, ne da bi Mu pripisovali družabnike. In kdor poleg Allaha časti koga drugega, je, kakor da je strmoglavil z neba pa so ga zgrabile in raztrgale ptice ali kakor da ga je veter odpihnil v zelo globok prepad.
22:32

Vse to. In kdor spoštuje Allahove obrede in predpise (t.j. jih opravlja z ljubeznijo in tako veliča Allaha); to je zares znak pobožnosti srca.
22:33

V njih (v žrtveni živini) imate koristi do določenega roka, potem pa je njihovo mesto žrtvovanja pri Starodavni hiši (Haremu – svetem mestu Meki in okolici).
22:34

In vsakemu ljudstvu smo določili njihove lastne obrede čaščenja, da bi omenjali Allahovo ime nad tem, s čimer jih je oskrbel od živine. In vaš Bog je le En Bog, zato se Mu predajte (bodite muslimani). In z blagovestjo razveseli (Allahu) ponižne,
22:35

… tiste, katerih srca vztrepetajo, ko se omeni Allah, ki potrpijo, ko jih kaj zadane, ki vestno opravljajo molitev in dajejo (miloščino) od tistega, s čimer smo jih oskrbeli.
22:36

In debele žrtvene kamele ali krave smo vam določili za del Allahovih obredov in predpisov; v tej žrtveni živini je dobro za vas. Zato izgovarjajte Allahovo ime, ko stojijo pripravljene za zakol. In lahko jih jeste, ko (po zakolu) obležijo na bokih, ter nahranite potrebnega, ki prosi, in tistega, ki iz ponosa ne prosi. Tako smo vam jo podredili (t.j. živino), da bi lahko bili hvaležni.
22:37

Do Allaha ne bo prišlo ne njihovo meso ne njihova kri, bo pa do Njega prišla vaša bogaboječnost. Tako vam jo je podredil, da bi veličali Allaha, ker vas je usmeril na Pravo pot. In z blagovestjo razveseli dobrodelnike.
22:38

Allah resnično brani vernike, Allah ne mara nobenega izdajalca, nobenega nevernika.
22:39

Dovoljeno je boriti se tistim, ki so napadeni po krivici. In Allah jim je zagotovo zmožen nakloniti zmago.
22:40

Tisti, ki so bili po krivici pregnani s svojih domov le zato, ker govorijo: “Naš Gospodar je Allah!” Če Allah ne bi dal, da ljudje drugi druge odbijajo (t.j. preprečujejo), bi bili porušeni samostani, cerkve, sinagoge in mesdžidi, v katerih se pogosto omenja Allahovo ime. Allah bo zagotovo dal zmago tistim, ki Ga podpirajo (t.j. Njegovo vero). Allah je resnično Močan, Nepremagljiv.
22:41

Tistim, ki bodo, če jih utrdimo na Zemlji, vestno opravljali molitev, dajali zekat, spodbujali k dobremu ter odvračali od zla (bomo zares naklonili zmago). Na koncu pa se vse vrača Allahu.
22:42

Če pa bi trdili zate, da lažeš, Noetovo ljudstvo ter (ljudstvi) Ad in Semud so že predtem trdili da (Allahovi poslanci) lažejo
22:43

… prav tako kot Abrahamovo ljudstvo, Lotovo ljudstvo
22:44

… in prebivalci Midjana. Tudi za Mojzesa so trdili, da laže, pa sem nevernike pustil za nekaj časa, nato pa sem jih vzel. In kako strašen je bil Moj odgovor (t.j. kazen)!
22:45

In koliko mest Smo uničili, ker so bili (prebivalci) krivični, pa so ostale zgolj prazne ruševine, zapuščeni vodnjaki in visoki dvorci!
22:46

Mar niso hodili po zemlji in imeli src, s katerimi bi dojemali, ali ušes, s katerimi bi slišali? Resnično niso oči tiste, ki so slepe, temveč so slepa srca v prsih.
22:47

Od tebe zahtevajo, da jih čimprej doletijo muke, vendar Allah nikoli ne bo prelomil Svoje obljube. En dan pri tvojem Gospodarju je kakor tisoč let po vašem štetju.
22:48

Koliko mestom Sem odložil kazen (t.j. njegovim prebivalcem), kljub temu da so bila krivična, nato pa sem jih uničil! In k Meni se povrne vse.
22:49

Reci: “O, ljudje! Vam sem jaz le resnični svarilec.”
22:50

Tistim, ki verujejo in delajo dobra dela, pripada odpuščanje in radodarna oskrba.
22:51

In tisti, ki so se ogorčeno upirali Našim ajetom, zato da bi jih ovrgli – tisti bodo pripadniki Pekla.
22:52

Pred teboj smo poslali mnoge poslance in glasnike vere in hudič je v njihove govore vpletel nekaj drugega (t.j. da dobro predstavi ljudem kot zlo, zlo pa kot dobro). Allah pa razveljavi, kar je vpletel hudič, zatem pa Allah vzpostavi svoje ajete. In Allah je Vseveden in Moder.
22:53

Da bi bilo tisto, kar je vpletel hudič, skušnjava tistim, v katerih srcih je prisotna bolezen, in tistim, katerih srca so okorela. In krivičniki so zares v globokem razkolu (glede resničnosti tistega, kar je razodeto Muhammedu).
22:54

In da bi tisti, katerim je dano znanje, vedeli, da je (Kur’an) resnica od tvojega Gospodarja, tako da verujejo vanj in da se z njim umirijo in pokorijo njihova srca. Allah bo tiste, ki verujejo, zares vodil na Pravo pot.
22:55

In tisti, ki ne verujejo, ne bodo prenehali dvomiti, dokler jih nenadoma ne preseneti Ura ali jih doletijo muke Neplodnega dne .
22:56

Oblast bo na ta dan pripadla zgolj Allahu. Razsodil bo med njimi. Nato bodo tisti, ki so verovali in delali dobra dela, v rajskih vrtovih blaženosti.
22:57

In tisti, ki ne verujejo in trdijo za Naše ajete, da so laž – takšnim bodo namenjene ponižujoče muke.
22:58

In tiste, ki so se izselili na Allahovi poti, nato pa so bili ubiti ali so umrli, bo Allah oskrbel z dobro, lepo oskrbo. In Allah je zagotovo Najboljši oskrbovalec.
22:59

Zagotovo bo dal, da bodo vstopili skozi vhod (v raj), in tam bodo zadovoljni. Allah je resnično Vseveden, Prizanesljiv.
22:60

Tako. In tistemu, ki povrne v enaki meri za njemu storjeno zlo, nato pa je zopet zatiran, bo Allah zagotovo pomagal. Allah je zares Tisti, ki oprošča in briše grehe, Odpuščajoči.
22:61

To je zato, ker Allah stori, da noč prehaja v dan in da dan prehaja v noč. In zares Allah vse sliši, vse vidi.
22:62

To je zato, ker je Allah Resnica. Vse tisto, kar oni častijo namesto Njega, pa je zares laž. Allah je resnično Največji, Najbolj vzvišen.
22:63

Mar nisi vedel, da Allah spušča vodo z neba, tako da zemlja ozeleni? Allah je resnično blag in vse natanko ve.
22:64

Njemu pripada vse, kar je v nebesih, in vse, kar je na Zemlji. In zares je Allah Popolnoma neodvisen, Nadvse hvaljen.
22:65

Mar ne veš, da vam je Allah podredil vse, kar je na Zemlji, ladje, ki plujejo po morju po Njegovi zapovedi, in da On zadržuje nebo, da ne bi padlo na Zemljo, razen z Njegovim dovoljenjem? Allah je do ljudi zares blagohoten in usmiljen.
22:66

On je Tisti, ki vas je oživil (dal življenje), potem vas bo usmrtil in vas nato (ponovno) oživil. Človek je resnično na moč nehvaležen.
22:67

Vsakemu ljudstvu smo določili obrede in predpise, katerih se morajo držati, zato ti ne dovoli, da se s teboj prepirajo glede tega, temveč (njih in vse ostale ljudi) pozivaj k svojemu Gospodarju. Zares si pravilno usmerjen na Pravo pot.
22:68

Če pa bodo razpravljali s teboj, reci: “Allah najbolje ve, kaj počnete.”
22:69

Allah bo na Dan vstajenja presodil med vami glede tega, o čem ste se razhajali.
22:70

Mar ne veš, da Allah ve vse, kar je v nebesih, in vse, kar je na Zemlji? To je zares (zapisano) v Knjigi. Resnično je to Allahu lahko.
22:71

In častijo namesto Allaha tisto, za kar On ni spustil (razodel) nobenega dokaza in o čemer nimajo nobenega znanja. In krivičneži (t.j. malikovalci) ne bodo imeli nikogar, ki bi jim pomagal.
22:72

In ko se jim citirajo Naši jasni verzi, na obrazih nevernikov opaziš sovražnost. Skorajda napadejo tiste, ki jim citirajo Naše verze. Reci: “Naj vas obvestim o nečem mnogo hujšem od tega? To je Ogenj. Allah ga je obljubil tistim, ki ne verujejo, to pa je grozljivo končno bivališče.”
22:73

O, ljudje! Navaja se primer, zato ga poslušajte. Zares tisti, h katerim molite namesto k Allahu, ne bodo ustvarili niti muhe, četudi bi se prav vsi zbrali, da bi to storili. In če bi jim muhe kaj odnesle, tega ne bi mogli nikoli vzeti nazaj. Tako šibek je tisti, ki išče, in tudi tisti, od kogar se išče.
22:74

Ne cenijo in ne spoštujejo Allaha, tako kakor bi Ga morali ceniti in spoštovati. Allah je resnično Nadvse močan, Nepremagljiv.
22:75

Allah izbira za poslance najboljše med angeli in najboljše med ljudmi. Allah zagotovo vse sliši in vse vidi.
22:76

On ve za vse, kar je bilo pred njimi, in za vse, kar bo za njimi. In k Allahu se vračajo vse zadeve in odločitve.
22:77

O vi, ki verujete! Priklanjajte se, klanjajte se z obrazom do tal, častite svojega Gospodarja in delajte dobro, da bi lahko uspeli!
22:78

In borite se za Allaha, kakor se je Zanj treba boriti! On vas je izbral in vam ni določil ničesar težkega v veri, ki je pot vašega očeta Abrahama. On (Allah) vas je že prej imenoval muslimani (Njemu predani) in tudi v tem (Kur’anu), da bi bil Poslanec priča vam, vi pa priče ljudem. Zato vestno opravljajte molitev, dajajte zekat in se držite Allaha! On je vaš Zaščitnik. Kako čudovit Zaščitnik je in kako čudovit Podpornik!
Odgovori


Skoči na Forum: