Ocena Teme:
  • 0 Glasov(a) - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Rad na radiju i muzika
#1
Rainbow 
Pitanje:

Eselamu alejkum, braco!

Radim na jednom radiju u Sandzaku kao tonac, dakle radim sa muzikom; da li je zabranjeno da se radi na takvom mjestu? Radio je inace informativnog karaktera, imamo i vjerski program dva puta nedjeljno gdje pustamo ispravne dersove; za Ramazan pojacavamo aktvnost tako da imamo svakodnevni iftarski i sehurski program…

Pored toga, puno korisnih stvari mogu da radim: snimanje diskova islamskog sadrzaja,sirenje islamskih tekstova sa interneta itd. (U radiju postoji i posebna prostorija gdje obavljamo namaze…)

Da vas Allah s.w.t. nagradi…

Odgovor:

Ve alejkumusSelam,

Moras, dragi brate, kada zelis da upoznas se sa nekim od islamskih propisa, najprije da pitas o njemu, a potom da radis po tom znanju.Znaj dobro da rad na radiju I urednistvu moze biti dozvoljen samo u situaciji da budes tonac ili urednik emisija islamskoga karaktera, gdje bi ti bio u mogucnosti da imas odrijesene ruke I da kreiras I osmislis kompletan program, da u emisiju pozivas u goste eminentne znalce islamskih doktrina koji ce pojasniti putem radija obicnom narodu ono sto nisu imali mogucnost da nauce na drugom mjestu.

Ali da mijesas nesto sto je dozvoljeno sa necim sto je jasno zabranjeno, to nisi u mogucnosti.To potpada pod potpomaganje u zlu i nevaljalstini po kuranskom ajetu.
A nama je nas Stvoritelj naredio da se samo potpomazemo u dobrocinstvu I cestitosti.Znaj dobro da onaj ko Allaha radi napusti neki postupak, zeleci Njegovo zadovoljstvo, Allah ce mu to namiriti boljim jos na dunjaluku.

Potrazi za sebe zdraviju poslovnu sredinu, gdje ces biti okruzen ljudima koji ce te podsticati na dobra djela, a odvracati od ruznih. Ako zelis da se upoznas u potpunosti o propisu islama o muzici I muzickim instrumentima, obrati se moderatoru web sajta, pa cu ti poslati kompletnu knjigu na tu temu. Za ovaj put,iscitaj s razumijevanjem clanak iz nje. Molim Allaha da ti olaksa I da ti pomogne da pronadjes sebi hairli posao.Amin

DODATAK OVOM ODGOVORU:

Pozivanje u islam putem muzike

Pitanje:
Mi živimo u Engleskoj. U privatnim školama tokom raspusta predajemo vjeronauku i arapski jezik djeci koja dolaze iz Indije, Pakistana, Jemena i drugih zemalja. Ta djeca u državnim školama uče muzičko i likovno radi zainteresovanosti, te kako bi im to pomoglo da razumijevaju i duhom budu prisutni. Kadadođu u naše islamske škole tokom raspusta i ne nađu te stvari koje ih primamljuju, oni ih onda izbjegavaju.

Da li je dozvoljeno da koristimo muzičke instrumente prilikom izvođenja ilahija radi te djece, kao što je djeci
dozvoljeno da se igraju igračkama i lutkama kako bi se pridobila da pohađaju ove islamske škole i poučila svojoj
vjeri?

Odgovor:

Nije dozvoljena upotreba muzičkih instrumenata, niti prilikom izvođenja ilahija, niti nečeg drugog, niti u edukaciji, niti van toga, shodno riječima Uzvišenog: „ Ima ljudi koji kupuju priče za razonodu, da bi, ne znajući koliki je to grijeh, s Allahova puta odvodili… „

Kao i zbog hadisa koji bilježi Buharija od Abdu-r-Rahmana ibn Gunma el-Eš’arija koji kaže:”Pričao mi je Ebu Amir ili Ebu Malik el-Eš’arijj,a tako mi Allaha nije slagao, da je čuo Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da kaže: „U mom ummetu će biti ljudi koji će ohalaliti blud, svilu, alkohol i muzičke instrumente“. Ti ljudi će se sklonuti u podnožje velikog brda (planine), (čoban) će ujutro puštati na pašu njihovu stoku i navečer je vraćati.

Doći će im neko ko je muhtač, pa će mu reći: ‘Dođi sutra!’ Te noći Allah će ih uništiti i srušiti to brdo na njih.
One koje tom prilikom ne uništi, pretvorit će u majmune i svinje i tako će ostati sve do Sudnjeg dana.’”

Međutim, njih treba privlačiti lijepim ilahijama u kojima nema ništa zabranjeno, prikladnim nagradama i drugim što je privlačno i poticajno I u čemu nema ništa zabranjeno.
Allah, subhaneh, Svojim robovima nije zabranio ništa,a da kao zamjenu za to nije dao nešto što je halal (dozvoljeno) i dostupno, kao što Uzvišeni kaže:” … a onome koji se Allaha boji, On će izlaz naći”.

I kaže Uzvišeni:” A onome ko se Allaha boji, On će sve što mu treba učiniti dostupnim”. Molimo Allaha da nas pomogne u onome čime je On zadovoljan i u čemu je dobro za Njegove robove. Od Allaha dolazi pomoć. Neka je salavat i selam na našeg vjerovjesnika Muhammeda, na njegovu porodicu
i njegove drugove.
Odgovori
#2
Stav islama o poeziji i pjesmi

Pitanje:

Kakav je stav islama o poeziji? Da li je pjesma u kojoj se spominje Allahovo ime i prilikom koje se
koriste defovi u našoj zemlji dozvoljena? Koja je poezija dozvoljena, a koja zabranjena?

Odgovor:

Ako poezija sadrži laž, širk, upotrebu muzičkih instrumenata, besraman govor ili poticanje na zlo i
sl., zabranjena je. Ako sadrži poziv ka dobru, vjerskim mudrostima,potpomaganju istine i sl., onda je
ona propisana (dozvoljena). Ukratko, propis o poeziji ograničava se na ono što ona sadrži. Međutim, upotreba defa dozvoljena je samo ženama prilikom svadbe kako bi se brak oglasio, a isto tako i prilikom bajrama i to samo za žene. Od Allaha dolazi pomoć. Neka je salavat i selam na vjerovjesnika Muhammeda, njegovu porodicu i ashabe.

Da li se može primiti islam i potom slušati muzika?

Pitanje:

Moj nastavnik kršćanin je. On želi primiti islam,ali postoje dva razloga koja ga sprečavaju, kao što kaže: prvi je što on voli da sluša muziku, a islam to zabranjuje, a drugi je što mnogo voli svoju majku koja je časna sestra i ako primi islam to će je razljutiti i neće mu ostaviti nasljedstvo.

Odgovor:

Nevjernici su, naravno, materijalisti. Oni razmišljaju samo o dunjaluku. Spomenuti se ustručava (primiti islam) zbog muzike i nasljedstva, a može vječno ostati u Vatri. Izlaže se vječnom boravku u Džehennemu. Dužnost mu je da primi islam. Savjetuj ga (riječima): “Primi islam, brate,
makar slušao i muziku. Slušanje muzike je grijeh, ali to da ostaneš kršćanin je veliki kufr zbog čega ćeš, ako umreš kao nevjernik, ostati vječno u Džehennemu.

Što se nasljedstva tiče, ako želiš sakriti svoj islam od majke i ne želiš je obavijestiti, to nije nikakav problem, jer nisi dužan pred njom da izjaviš da si musliman.”
Zatim ga podsjeti na to da je budući svijet bolji od ovoga.

Postepeno ostavljanje muzike

Pitanje:

Šta mislite o onome ko u svome autu i svojoj kući drži islamske kasete i kasete s muzikom, pa ponekad
sluša jedne, a ponekad druge? Navedite mi način kako da se udaljim od pjesama, malo pomalo.

Odgovor:

Nema malo pomalo! Šta misliš da se zapališ? Hoćeš li svome prijatelju reći: “Gasi me malo pomalo”, ili ćeš reći: “Pospi me vodom i udalji od vatre”? Ti sada pjevaš. To je put do (džehennemske) vatre. Hoću li te odvraćati malo pomalo, ili te odmah u potpunosti udaljiti s tog puta?
Nema malo pomalo, brate. Što prije se pokaj Allahu,bez odlaganja (bez postepenosti).

Nije uredu da slušaš muziku i Kur’an. Ibnu-l-Kajjim kaže: “Ljubav prema Kur’anu i ljubav prema muzici ne mogu se spojiti (tj.biti zajedno) u čovjekovom srcu.” U hadisu koji prenosi Ibn Mes’ud, hadis je merfu’, dok neki kažu da je mevkuf, stoji: “Neće se spojiti (biti zajedno) ljubav prema Kur’anu i ljubav prema muzici u srcu vjernika.”
Onaj ko to spaja, on hoće da pjeva i da sluša islamske kasete i na kraju, šta će prevladati?

Pjesme, zbog toga što Kur’an ne ulazi u srce koje je pokvareno. Kur’an je čist. Kad bi donio nečist i miris i spojio ih, to dvoje ne mogu biti zajedno. Miris bi se izgubio. Ne može to dvoje zajedno. Istina ne može živjeti uz neistinu. Ne može to dvoje u jednu posudu, kao što neki ljudi kažu: “Malo srce, malo tvoj Gospodar.” To je širk!

Nema tu “malo srce, malo tvoj Gospodar”, nego sve vrijeme treba da bude posvećeno Allahu, jer Allah poručuje: Reci: “Klanjanje moje, i obredi moji, i život moj I smrt moja doista su posvećeni Allahu, Gospodaru svjetova, Koji nema saučesnika.”

Sve vrijeme treba biti posvećeno Allahu. Namaz radi Allaha, jedenje – jedem radi Allaha; spavanje – spavam radi Allaha; buđenje – budim se radi Allaha; posao u uredu – radi Allaha; učenje – radi Allaha; odlazak u čaršiju – radi Allaha; gledanje – radi Allaha, razmišljanje…, sve u životu radi Allaha!
Odgovori
#3
Rainbow 
Ibn Mes’ud kaže: “Ja se nadam Allahovoj nagradi i dok spavam i dok sam budan.”Što se tiče komadanja vjere, malo srce, malo tvoj Gospodar, malo klanjaj, malo pjevaj, i odvrati me malopomalo, kao što ti kažeš, to nije u redu.
Nije ti dozvoljeno, brate muslimanu, koji slušaš muziku da spajaš to i islamske kasete.

Savjetujem ti da se pokaješ Allahu. Sakupi te loše kasete iz kuće i automobila i odnesi ih u islamski studio i
zamijeni za druge. Slušaj Allahov govor i hadise Allahovog Poslanika,sallallahu alejhi ve sellem, jer ustrajavanje u
grijehu je pogrešno. Krajnje pogrešno. Tako te šejtan zavodi muzikom. Uzvišeni Allah kaže: “I zavodi glasom
svojim koga možeš”. Šta je to šejtanov glas? To je muzika. To je ovo. Ona počinje od šejtana, a kraj joj je – srdžba Milostivog.

Upotreba muzičkih melodija u mobitelu

Pitanje:

Da li ima sumnje u vezi s korištenjem mobilnog telefona u kojem su snimljene muzičke melodije? Da li se te melodije smatraju muzikom ili ne? Pravo da kažem, ja se mogu kloniti toga koristeći mobilni telefon u kojem se ajet upotrebljava kao zvuk za zvono.

Odgovor:

Hvala Allahu. Podešavanje mobitela da koristi muzičke melodije ružno je i zabranjeno, jer je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,zabranio muzičke instrumente rekavši: “U mom ummetu bit će ljudi koji će ohalaliti blud,svilu, alkohol i muzičke instrumente…” Dokaz da su muzički instrumenti zabranjeni, može se izvući iz dvije naznake, spomenute u hadisu:

A: Poslanikove riječi: „ohalaliti“ jasno ukazuju da se ono što je loše, a u šta spadaju i muzički instrumenti, zabranjeno po islamu, te će ih neki ljudi ohalaljivati,

B: muzički instrumenti spominju se i uz drugo što je kategorički i nedvosmisleno zabranjeno, kao što su blud i alkohol. Da muzički instrumenti nisu zabranjeni, ne bi bili spominjani u tom kontekstu. Šejhu-l-islam (Ibn Tejmijje), rahimehullah, kaže: “Ovaj hadis, upućuje na zabranjenost muzičkih instrumenata (el-me’azif).

El-me’azif, prema lingvističarima označava muzičke instrumente. Taj naziv obuhvata sve muzičke instrumente.”
Može se izbjeći korištenje zabranjenih muzičkih melodija tako da se mobitel podesi na obično zvono i sl., ono što
ne spada u muzičke melodije.S

talna komisija za izdavanje fetvi (u S. Arabiji),upitana je o muzičkim melodijama u mobitelu, pa je odgovorila: “Nije dozvoljeno korištenje muzičkih melodija u mobitelu, niti u drugim uređajima , jer jeslušanje muzičkih instrumenata zabranjeno (haram), na što upućuju dokazi iz Kur’ana I sunneta. One se mogu zamijeniti korištenjem običnog zvona (telefona). Allah je Taj Koji pomaže.”

Onaj koji je postavio spomenuto pitanje naveo je da može podesiti telefon na učenje kur’anskog ajeta. Najbolje bi bilo da to ne radi, jer postoji bojazan da je to vid omalovažavanja Kur’ana. Uzvišeni Allah, objavio je Kur’an da bude knjiga upute onome što je najispravnije, tako da se ona uči, o joj se razmišlja i po njoj postupa, a ne da bude sredstvo za upozoravanje (telefonski poziv i sl.).
Onome koji je postavio navedeno pitanje dovoljno je da podesi mobitel na obično zvono.

A Allah najbolje zna.

Stalna komisija za naučna istraživanja I izdavanje fetvi
član: Abdullah ibn Gudejan, zamjenik predsjednika komisije: Abdur-Rezzak ‘Afifi, predsjednik: Abdul-Aziz ibn Abdullah ibn Baz

prof. Jasmin Djanan!

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:
Odgovori


Verovatno Povezane Teme…
Tema Autor Odgovora Pregleda Poslednja Poruka
Question Razlika između da se čuje muzika i da se sluša Media 0 369 09-12-2022.23:34
Poslednja Poruka: Media

Skoči na Forum: