Ocena Teme:
  • 1 Glasov(a) - 5 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Enciklopedija Fetvi o Postu
#1
Rainbow 
Budući da vjernici tokom ramazana dolaze u situacije kada su u dilemi kako ispravno postupiti te da li je njihov post ispravan, ovdje donosimo neka od češćih pitanja o postu i mjesecu ramazanu i odgovore fetva-i emina dr. Enesa Ljevakovića na iste. Zbog specifičnosti situacije neka pitanja smo doslovno prenijeli, dok se sadržaj drugih može nazrijeti u podnaslovima.

Iftar prije zalaska sunca

Prvog dana posta sam nesvjesno napravio grešku i iftario se 10 minuta prije vremena nastupanja akšama. Trebam li napostiti taj dan? S obzirom da se u Vašem slučaju radi o grješci, a ne o zaboravu, trebate napostiti taj dan i naklanjati akšam zato što ste ga klanjali prije vremena, a post prekinuli prije akšama. Allah neće kazniti osobu ako nešto učini grješkom, nenamjerno. Mršenje grješkom kvari post za razliku od mršenja iz zaborava, kada post neće biti pokvaren. sehur poslije izlaska zore (imsaka) Da li je osoba koja sehuri nakon imsaka dužna napostiti taj dan? Osoba koja sehuri nakon imsaka dužna je napostiti taj dan zato što je pokvarila svoj post jedenjem hrane nakon nastupa zore kada je vrijeme posta već nastupilo. Fekihi smatraju da se ta osoba svakako mora sustegnuti od hrane i pića do iftara iz poštovanja prema hurmetu vremena posta.

Prekid posta zbog teškog fizičkog rada i sportskih obaveza

Radim kao varioc u teškoj metalmehanici u inostranstvu 10 sati dnevno. Kakav je šerijatski stav vezano za post pri takvom radu? Osobe koje rade teške fizičke poslove tokom kojih gube velike količine tečnosti tako da bi post mogao ugroziti njihovo zdravlje imaju opravdanje (uzur) da prekinu post i naposte propuštene dane shodno kur’anskom ajetu: “a ko se razboli ili se na putu zadesi, neka isti broj dana naposti, - Allah želi da vam olakša, a ne da poteškoće imate...” (El-Bekare, 185). Ono što može dovesti do bolesti ili do usporenja ozdravljenja može imati tretman bolesti. U dane vikenda ili odmora, nema opravdanja da se ne posti.

Također, islamski pravnici smatraju da osobe u sličnim slučajevima trebaju zanijetiti post i da se mogu omrsiti tek kada osjete veliku teškoću zbog posta. Ja sam sportista i hvala Allahu, dž.š., dao mi je snagu da postim a i da treniram. Možete li mi odgovoriti da li ja moram izvršiti keffaret ako sam se namjerno omrsio bojeći se da će mi preveliki napor naškoditi zdravlju na dan kada sam imao nezaobilaznu utakmicu za koju sam kasno saznao.

Također, da li moram izvršiti keffaret za namjerno propuštene dane kada sam imao 4 utakmice u 3 dana? Kada je riječ o propuštenim danima posta, ukoliko su utakmice igrane na strani, tj. u mjestu koje je udaljeno 80 i više kilometara od mjesta Vašeg prebivališta, onda ste kao musafir mogli ne postiti u tim danima. Ako su, pak, igrane u mjestu prebivališta ili u mjestu koje nije dovoljno daleko udaljeno da biste imali status musafira, onda ste trebali započeti post, pa ako bi Vas savladala glad i žeđ i pobojali se za zdravlje, onda ste u toj situaciji mogli prekinuti post. Ukoliko uopće niste postili taj dan, bez spomenuta dva osnova nepostenja, onda se trebate pokajati za učinjeni propust, napostiti propuštene dane i učiniti jedan keffaret za sve propuštene dane. Neka Uzvišeni primi Vaš trud i dobra djela i pomogne Vas u sportu i životu.
Odgovori
#2
Obaveza posta prilikom odlaska na more

Mišljenja sam da u dilemi izbora između godišnjeg odmora na moru i ramazana musliman treba dati prednost ramazanu. Odmor na moru tokom ramazana, po
sebno u ljetnom periodu, postila osoba ili ne, sa vjerskog aspekta nije dobro rješenje, jer je ambijent koji tamo vlada u to vrijeme u opreci s ambijentom i vrijednostima koje sadrže i oblikuju post i ramazan. Razumijem i vašu dunjalučku želju i potrebu, pa sami odaberite ono što mislite da je za vas bolje i preče. Neka vam Allah pomogne da odaberete ono što je za vas bolje na ovom i budućem svijetu.

Ispravnost posta u slučaju rada sa alkoholom i haram hranom

S obzirom da sam uposlen kao konobar i imam namjeru ako Bog da da postim ramazan, molim Vas da mi odgovorite da li je moguće postiti a u isto vrijeme kao postač poslužiti gosta koji poruči alkoholno piće. Post neće biti pokvaren u spomenutom slučaju, ali bi bilo bolje kada biste taj posao mogli izbjeći makar tokom ramazana. Ukoliko nije moguće, post će ako Bog da biti ispravan.

Ispravnost posta usljed udisanja duhanskog dima

Da li je nenamjerno udahnuti dim u zadimljenoj prostoriji pokvario moj post? Vaš post je ispravan budući da niste namjerno i svjesno udisali duhanski dim, već se to desilo kao rezultat Vašeg boravka u zadimljenoj prostoriji. U takve prostorije ne treba ulaziti bez potrebe. Nekorektno je i nekulturno ponašanje pojedinaca koji tokom posta puše u prostorijama u koje ulaze ili u kojoj borave postači.

Ispravnost posta u slučaju upotrebe medicinskih proizvoda i higijenskih preparata

Kvari li post korištenje kapi za oči, za nos, pumpice za astmu i primanje injekcije? Stavljanje kapi u oko ne kvari post zato što ne predstavlja unošenje hrane i pića u organizam putem prirodnih otvora. Ukoliko kapi koje se ukapaju u nos prodiru u unutrašnjost tijela kvare post zato što je nos prirodni otvor kroz koji može ući tečnost u organizam. Ukoliko ne prodiru u unutrašnjost neće pokvariti post. Korištenje pumpice ne kvari post, jer ona samo navlažuje vazduh koji se udiše. Injekcija, izuzev infuzije, ne kvari post. Bolesnik može da ne posti, ako mu post šteti, i obavezan je napostiti propušteni dan posta. Ako mu post ne predstavlja neku poteškoću, bolje je da posti. Primanje insulina putem injekcije kroz kožu ne kvari post i može se koristiti tokom posta.
Odgovori
#3
Ispravnost posta u slučaju činjenja grijeha

Da li psovka, laž, ogovaranje, neklanjanje namaza, nepropisno odijevanje i gledanje nedozvoljenih stvari kvare post? Ukoliko se radi o psovci koja izvodi iz vjere, post će biti pokvaren i treba, uz obnovu imana, napostiti taj dan. Ako se, pak, radi o običnoj psovci (koja ne izvodi iz vjere), post neće biti pokvaren, ali će njegova vrijednost i sevap biti bitno umanjeni. Psovka tokom posta je znak da taj post ne postiže svoju punu svrhu, već zadovoljava samo formu. Mnogo je postača - kaže se u jednom hadisu - koji, osim gladi i žeđi, od svog posta nemaju ništa drugo.

Da nas Uzvišeni sačuva od takvog iskušenja i belaja. Laž umanjuje vrijednost posta. Poslanik, a.s., kaže: “Ko ne ostavi laž i postupanje po lažnom iskazu, Allahu ne treba njegovo sustezanje da od hrane i pića.” Ko slaže tokom posta, nastavit će post i nije obavezan napostiti taj dan. Da li će taj post biti primljen kod Boga, to je drugo pitanje. Allah o tome odlučuje. Cilj posta je postizanje takvaluka - bogobojaznosti i zaštite od grijeha, a osoba koja ne klanja ne može se opisati kao bogobojazna i od grijeha zaštićena (jer je neklanjanje jedan od najvećih grijehova), tako da njen post ne postiže svoju svrhu.

Da li će takav post biti primljen kod Boga ne znamo. Bog je milostiv i može se smilovati takvoj osobi. Ako se čini jedan grijeh (ostavljanje namaza), to ne znači da treba činiti i druge grijehe (nepostenje itd.). Prema tome, takvu osobu ne treba obeshrabrivati da ne posti, već na lijep način ohrabrivati da uz post počne obavljati namaz i druge islamske dužnosti. Žena koja se ne oblači po islamskim propisima dužna je postiti. Grijeh zbog neislamskog odijevanja ne povlači za sobom automatsku neispravnost niti oslobođenost od posta, namaza i ostalih ibadeta.

Bog nagrađuje za dobra djela, oprašta i kažnjava za grijehe; to je u Njegovoj ingerenciji. Čije će djelo biti kabul samo On zna. Ne možemo onom ko griješi u nečemu (a svako u nečemu griješi) osporiti pravo i obavezu da izvršava bilo koji ibadet i da se nada Božijoj milosti. Bog nikoga nije isključio iz svoje milosti osim šejtana i onih koji umru kao mušrici. On neće oprostiti, kako kaže u Kur’anu, da mu se širk čini, a oprostit će kome hoće mimo toga grijeha. “Ko uradi koliko trun dobra, vidjet će ga.

A ko uradi koliko trun zla, vidjet će ga” - kaže Uzvišeni Bog u suri Ez-Zilzal. I oči, kao i ostali organi i čula trebaju se sustezati od zabranjenih stvari, poput gledanja golotinje, kao što se postač susteže od hrane, pića i udovoljavanja spolnom nagonu. Međutim, ukoliko postač ne uspije iskontrolisati svoj pogled, post mu neće biti pokvaren, ali će mu sigurno biti umanjena vrijednost, budući da nije u potpunosti ostvario cilj (puna kontrola tijela, duše, strasti, čula i zaštita od zabranjenih stvari - stanje takvaluka). A da li će takav post biti primljen kod Boga, to ne znamo.

U svakom slučaju potrebna je teoba zbog tog grijeha. Allah, dž.š., je milostiv, prima pokajanje onoga ko se iskreno pokaje. Također, manji grijesi se brišu davanjem sadekatul-fitra. Ogovaranje, beskorisna, svakojaka priča, gledanje u tuđi avret i sl. formalno ne kvari post, ali umanjuje njegovu vrijednost i povlači za sobom grijeh. Ta djela su zabranjena i mimo ramazana, a posebno tokom posta. Ispravnost posta u sljedećim slučajevima:

Povraćanje, padanje u nesvijest i curenje krvi iz nosa Nenamjerno povraćanje ne kvari post, dok namjerno izazivanje povraćanja kvari post na temelju hadisa u kojem Poslanik, a.s., kaže: “Ko povrati, nije obavezan napostiti taj dan, a ko namjerno izazove povraćanje, dužan je napostiti taj dan.” (Ebu Davud, Tirmizi, Ibn Madže). Gubljenje svijesti tokom posta ne kvari post kao ni curenje krvi iz nosa ili bilo kojeg drugog dijela tijela.


Dojenje djeteta

Dojenje djeteta ne kvari post. Post kvari ono što ulazi u tijelo preko prirodnih otvora, a ne ono što izlazi iz tijela.


Odlazak ginekologu i stomatologu

Ginekološki kao ni stomatološki pregled ne kvare post. Međutim, bez stvarne potrebe trebalo bi ih izbjegavati tokom posta.
Odgovori
#4
Da li je primljen post onome ko nakon iftara zapali cigaretu?

PITANJE: Selam alejkum! Na nekoliko stranica čitala sam šta sve kvari post, ali me zanima (pošto imam takav slučaj u familiji) kakav je propis o tome da se nakon iftara odmah zapali cigareta. U biti imam i osjećaj da se više čeka ta cigareta nego iftar, a Allah zna najbolje…

Cijeli dan ne puše, pridržavaju se pravila posta (osim klanjanja – neredovno, obično samo sabah, ali nikako pet puta na dan). Zanima me da li je post onda primljen, ako se nakon iftara konzumiraju stvari koje su haram, kao npr. cigareta?

ODGOVOR: Uvažena i cijenjena sestro, post takve osobe je ispravan, a konzumiranje prilikom iftara onoga što je vjerom zabranjeno, kao što je duhan, zaseban je grijeh koji se u ovom slučaju ne može vezivati za validnost posta. Ako smo ispravno shvatili definiciju posta – sustezanje od svega što kvari post od pojave zore do zalaska sunca – tada je odgovor na pitanje validnosti posta onoga ko konzumira duhan nakon zalaska sunca, za iftar, u noći ramazana, jednostavan.

Posta takve osobe je validan, sa zasebnim grijehom za konzumiranje duhana koji može biti veći u ramazan zbog njegove svetosti. Osoba koja čini takve stvari sigurno nije shvatila mudrost propisivanja posta. U toku posta spremna je da se pokori naredbi ostavljanja onoga što joj je u osnovi halal, hrane i pića, a nije spremna da se pokori onome što je stroga obaveza, ostavljanje onoga što je zabranjeno i onoga što šteti zdravlju. To je jasna kolizija i pokazatelj da takva osoba nije shvatila cilj propisivanja posta.

Gore od svega toga jeste to što spominjete da takva osoba u toku posta ne klanja propisane namaze. Ostavljanje namaza je jedan od najvećih grijeha, nakon pripisivanja sudruga Allahu. Allahov Poslanik je kazao: ”Između imana i nevjerstva je ostavljanje namaza.” (Tirmizi, od Džabira, r.a., šejh Albani ovaj hadis je ocijenio vjerodostojnim) A Allah najbolje zna!

Odgovorio: Elvedin Pezić, prof.
Odgovori
#5
KORIŠTENJE PASTE ZA ZUBE DOK SE POSTI

PITANJE: Kakav je status korištenja paste za zube čovjeku koji posti Ramazan?

ODGOVOR: Dozvoljeno je koristiti pastu za zube ukoliko mu ne uđe u stomak. Međutim, preče je da se ne koristi zbog konstantne mogućnosti da nešto od nje neprimjetno dospije do stomaka. Zato je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, Lekitu b. Sebire – u rekao: “Dobro isperi nos, osim kada postiš.” Zato je preče da postač ne koristi pastu za zube, već da odgodi njihovo pranje do poslije iftara, čime će izbjeći ono što bi mu eventualno moglo pokvariti post.
ŠEJH IBN USEJMIN

(Fetve učenjaka dvaju harema – 133 str.)
Odgovori
#6
POSTAČ KOJI PRESPAVA CIJELI DAN

PITANJE: Je li validan post osobe koja ustane na sehur, zatim klanja sabah-namaz i legne spavati sve do podne-namaza, zatim klanja podne-namaz i legne spavati do ikindije, potom klanja ikindiju i legne spavati sve do pred iftar?

ODGOVOR: Ako je stanje onako kao si spomenuo u pitanju, post te osobe je validan, ali je provođenje cijelog dana u spavanju velika šteta, naročito ako znamo da je u toku mjesec ramazan, mjesec u kojem musliman treba da čini ono što će mu koristiti, kao što je učenje Kur’ana, traganje za nafakom, educiranje – traženje znanja. (Fetve Stalne komisije: fetva broj 12901, 10 tom, str. 213)
Odgovori
#7
Da li gledanje u žene kvari post

PITANJE: Ako bi postač namjerno gledao u žene koje su njemu strankinje – dozvoljeno mu je da ih ženi – da li to kvari njegov post ili je samo pokuđeni postupak preko kojeg će Uzvišeni Allah preći i primiti njegov post?

ODGOVOR: Postaču nije dozvoljeno da gleda u žene, a ako je to popraćeno strašću, onda je to još teži grijeh. Na to ukazuju riječi Uzvišenog Allaha: ”Reci vjernicima neka obore poglede svoje i neka čuvaju stidna mjesta svoja.” Također, zato što je nekontroliranje pogleda jedan od uzroka nemorala. Zato je obaveza da čovjek obara svoj pogled i da se maksimalno čuva od svega što vodi smutnji. Njegov post neće biti pokvaren sve dok ne doživi ejakulaciju, a ako doživi ejakulaciju, njegov post je pokvaren i obavezan je napostiti taj dan ako se radi o obaveznom postu. (Fetve šejha Bin Baza, 15 tom, str. 268)
Odgovori
#8
Zapostim, a zatim se ujutru probudim džunup…?

PITANJE: Imam sedamnaest godina i naravno postim ramazan, ali imam jedan problem (malo mi je neugodno, ali…). Naime, nakon što zapostim, doživim “mokre snove” (poslije sehura), pa me brine da li to kvari moj post, jer zapostim, a ujutro se probudim i ne znam šta da radim. Nadam se brzom odgovoru. Hvala!

ODGOVOR:

Uvaženi posjetioče i naš brate u vjeri, ne treba da se stidiš da pitaš o propisima svoje vjere. Ako se dogodi da postač polucira u snu, njegov post je ispravan po konsenzusu islamskih učenjaka. Na to ukazuju riječi Allahovog Poslanika: ”Trojici se ne pišu (loša) djela: onome ko spava dok se ne probudi, maloljetniku dok ne dostigne punoljetstvo, ludom dok ne ozdravi.”

Što znači, ako se desi da ejakuliraš u snu, kada ustaneš treba da se okupaš i da nastaviš svoj post. Post čovjeka koji ejakulira u snu je ispravan i nije grješan zbog toga.A Allah najbolje zna!

Odgovorio: Elvedin Pezić, prof.
Odgovori
#9
Odlazak kod stomatologa tokom posta?

PITANJE: Zamolio bih vas da mi razjasnite da li je moj post doveden u pitanje u sljedećem slučaju: pukla su mi dva zuba i to na obje strane, tako da se moram javiti stomatologu. Ne znam da li će to zahtijevati popravak ili će biti potrebno izvaditi oba zuba, što uključuje primanje lokalne anestezije. Stoga bih vas zamolio da razmotrite situaciju u kojoj sam se našao i da na osnovu toga ukažete na to da li će potrebni stomatološki zahvati pokvariti moj post?

ODGOOVR:

Uvaženi brate u islamu, čovjeku je dopušteno da tokom posta ode stomatologu, naročito ako za tim ima potrebu. Ako bude vadio zub ili ga popravljao, maksimalno se treba potruditi da ništa ne proguta, ni krvi ni vode.

Što se tiče injekcije – lokalne anestezije, ona ne utječe na ispravnost posta, jer te vrste injekcija nisu hranjive. Dakle, hranjive injekcije kvare post, a one koje se dobijaju protiv bolova, ne kvare post.Ako iz predostrožnosti možete odgoditi odlazak stomatologu do poslije akšama, svakako bi bilo bolje.


A Allah najbolje zna!

Odgovorio: Elvedin Pezić, prof.
Odgovori
#10
Da li stavljanje kapi u oči kvari post?

PITANJE: Kao terapiju konjuktivitisa (upale očiju) dobila sam antibiotske kapi i kremu koje se apliciraju više puta na dan, nanošenjem u oko. S obzirom da se ne unose kroz usta i nisu hranjive, da li njihova primjena kvari post?
Hvala!

ODGOVOR: Iz vašeg pitanja može se primijetiti da vi dobro razumijete post i suštinu posta. Prvo ste spomenuli da spomenute kapi ne ulaze u tijelo, ni na usta ni na nos, što je tačno. Isto tako spomenuli ste da nisu hranjive, što je također tačno. Stoga, na osnovu spomenutog kažemo da kapi za oči ne kvare post pošto u ljudsko tijelo ne ulaze ni na usta ni na nos, a u svemu tome nisu ni hranjive za ljudsko tijelo.

Ne treba da vas zbuni ako negdje nađete da neko od učenjaka smatra da korištenje kapi za oči kvari post. To u osnovi i jeste stav nekih pravnih škola, ali zbog svega spomenutog, mi kažemo da to ne kvari post. Da ukapavanje kapi u oči ne kvari post, stav je bio šejhul-islama Ibn Tejmijje, a prije njega taj stav zastupala je većina učenjaka hanefijske pravne škole. U današnjem vremenu taj stav je odabrao veliki broj učenjaka.A Allah najbolje zna!

Odgovorio: Elvedin Pezić, prof.
Odgovori


Verovatno Povezane Teme…
Tema Autor Odgovora Pregleda Poslednja Poruka
Lightbulb Propis traženja fetvi Media 7 423 08-12-2022.23:08
Poslednja Poruka: Media

Skoči na Forum: