Ocena Teme:
  • 0 Glasov(a) - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Boji se mraka zbog straha
#1
Question 
Pitanje: Bojim sa džina i šejtana, strah me je mraka, a kad god čujem priču o džinima kao da mi srce hoće iskočiti iz grudi. Hvata me velika panika, posebno noću. Ovaj strah je došao kako bi me odvratio od noćnog namaza, sabah-namaza i namaza u džematu?  Kako da se oslobodim od  navedenog straha?

Odgovor: Hvala Allahu!

Tvoja je dužnost da jačaš srce spominjanjem Allaha (zikrom), i da Mu budeš pokoran. Uzvišeni Allah kaže: „…one koji vjeruju i čija se srca, kad se Allah spomene, smiruju – a srca se, doista, kad se Allah spomene, smiruju!“ (Er-Ra’d, 28)

Moraš se čuvati spominjanjem Allaha (zikrom), posebno ujutro i navečer, zatim pred spavanje, prije ulaska u WC. Uči suru El-Bekara u svojoj kući, jer šejtan bježi iz kuće u kojoj se uči sura El-Bekara.

Znaj, Božiji robe, da su šejtanove spletke vrlo slabe, a njegove naredbe i manje od toga, čak je i Uzvišeni Allah opisao njegovo spletkarenje kao došaptavanje. Kad se prepadneš od nečega, potraži pomoć od Uzvišenog Allaha zikrom, tražeći utočište kod Uzvišenog Allaha, jer je takav način neosvojivo utvrđenje.

Od Osmana b. Affana, neka je Allah zadovoljan njime, prenosi se:  “Ko god svako jutro i svaku večer kaže: ‘Bismillahi-llezi la jedurru mea-smihi šej’un fil-erdi ve la fis-semai ve huves-semiul-alim, ništa mu ne može nauditi.” Hadis je vjerodostojan, bilježi ga Tirmizi (3388), i kaže da je hadis dobar i ispravan. El-Albani ga je ocijenio sahihom.

Havla bint Hakim es-Sulemijja kaže: „Čula sam Poslanika, alejhis-selam, kako kaže: ‘Ko dođe u neko mjesto, pa kaže: ‘Euzu bikelimatillahit-tammati min šerri ma halek!’ (“Utječem se pomoću Allahovih savršenih riječi od zla onoga što je stvorio!”), neće mu ništa nauditi sve dok ne otputuje iz tog mjesta!’“ (Hadis je vjerodostojan, bilježe ga Muslim, 2708, i drugi.)

Neki je čovjek pitao Abdurrahmana b. Hanbeša: „Šta je činio Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kada bi ga salijetali šejtani?“

Odgovorio je: „Džibril, alejhis-selam, podučio je Poslanika, sallallhu alejhi ve sellem, da traži zaštitu od zla šejtanovog i džina riječima: ‘Euzu bi kelimatillahi‐taammati elleti la judžavizuhunne birrun ve la fadžirun min šerri ma haleka ve zere‐e ve bere‐e, ve min šerri ma jenzilu mines‐semai, ve min šerri ma ja’rudžu fiha, ve min šerri ma zere‐e fil‐erdi ve min šerri ma jahrudžu minha, ve min šerri fiteni lejli ven‐nehari, ve min šerri kulli tarikin illa tarikan jatruku bi‐hajri ja Rahmanu.’” (Tražim utočište pomoću savršenih Allahovih riječi koje ne premašuje ni poslušan ni neposlušan, od zla koje stvara, i zla koje se spušta s neba, i zla koje se u njega diže, od zla koje je rašireno po Zemlji i zla koje iz nje izlazi, od zla smutnje noći i dana, od zla svega što se noću kreće, osim onoga što se kreće u dobru, o Milostivi). (Hadis je vjerodostojan, bilježe ga Ahmed, 15035, i drugi, a potvrdio ga je El-Albani.)

Abdullah b. Hubejb prenosi od svog oca da je rekao: “Putovao sam s Poslanikom, alejhis-selam, za Meku, zaostao sam za Poslanikom, te sam ga pozvao, a on mi reče: ‘Reci!’

Rekao sam: ‘Šta da kažem?’

A on reče: ‘Reci!’

Rekoh: ‘Šta da kažem?’

 A on reče: ‘Reci: ‘Utječem se Gospodaru svitanja’ (i prouči do kraja suru Felek), a potom suru En-Nas do kraja, a zatim reče  da ljudima nema bolje zaštite od njih.’” (Hadis je vjerodostojan. Bilježe ga Nesai, 5429, i drugi, a njegovu vjerodostojnost potvrdio je El-Albani.)

Moraš paziti na to da te šejtan ne odvrati od pokornosti Allahu, ili od zajedničkog namaza, svojim spletkarenjem i zastrašivanjem, jer on ne želi da se uzdigneš na bolje mjesto od toga, već da te odvrati od namaza u džematu, a Allah najbolje zna na kakva loša djela će te navratiti nakon toga, ili od kakvih dobrih djela će te odvratiti.

Neka te Uzvišeni Allah učvrsti, ojača ti srce, raširi grudi i odagna od tebe šejtanove spletke, njegovo navraćanje na zlo i došaptavanje.

Allah najbolje zna!

Izvor: islamqa.info
Odgovori


Verovatno Povezane Teme…
Tema Autor Odgovora Pregleda Poslednja Poruka
Question Operacija zbog povećanja grudi? Media 0 348 07-01-2023.16:27
Poslednja Poruka: Media
Rainbow Pokajanje zbog ugadnje silikona Media 1 279 29-10-2022.22:51
Poslednja Poruka: Media
Question Izostavljanje džume zbog posla Media 2 455 29-10-2022.21:18
Poslednja Poruka: Media

Skoči na Forum: