Ocena Teme:
  • 1 Glasov(a) - 5 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Uslov staratelja kod sklapanja braka
#1
Question 
Pitanje: Jednoj djevojci sa Kosova je ponuđen brak od moralnog čovjeka koji se drži vjersih propisa. Međutim njega je odbio njen otac zato što on nije porijeklom Albanac. Također on je odbijao i druge prosce radi različitih razloga od kojih su neki bili materijalne prirode a drugi to što su oni navodno radikalno primjenjivali vjeru kao i mnogi drugi razlozi i prepreke. Također mora se spomenuto da njen otac zanemaruje Allahova prava. On ne obavlja ono što je njemu Allah naredio. Da li ova djevojka može da uda sama sebe bez da traži dopuštenje od svog oca? Imajući na umu da ona pripada hanefijskoj pravnoj školi dok joj konvencioni zakoni dopuštaju da se uda za koga ona želi. A u mjestu gdje ona živi ne postoji nikakvo vjersko vodstvo ili šerijatski sud.
 
Odgovor: Kažem tražeći pomoć od Allaha:

Brak bez dopuštenja staratelja nije validan bilo riječi o djevici ili onoj koja se udavala. A staratelj je otac ili bližnji i bližnji njoj od onih koji su dostojni starateljstva. Ovo je stav većine islamskih učenjaka kao i četverice imama osim Ebu Hanife En Nuamana rahimehumullah edžmein. Što se tiče dokaza oni su više nego jasni i direktni po tom pitanju a nalaze se u Sunnenima a u Sunnenu se prenosi sa vjerodostojnim lacem od Aiše i Ebu Musa'a radijjallahu anhuma da je Allahov Poslanik salallahu te'ala alejhi ve selem rekao: Nema braka bez strateljevog dopuštenja.

Također riječi Allahovog Poslanika salallahu te'ala alejhi ve selem u predaji kod Tirmizija i drugih sa vjerodostojnim lancem od majke pravovjernih radijjallahu anha: Bilo koja žena da se uda bez dopuštenja svog staratelja njen brak je nevalidan, njen brak je nevalidan, njen brak je nevalidan. Ako dođe do bračnog odnosa njoj pripada mehr radi onoga što je dobio od njenog polnog organa. A ako ona nema staratelja onda je vladar staratelj onome ko nema staratelja.

Ali neka se boji Allaha onaj kome je Allah darovao starateljstvo nad ženom ako je spriječava da stupi u brak ako je on dostojan nje i ako je pobožan te ako joj je ponudio brak. Od Ebu Hurejre radijjallahu anhu se prenosi da je Allahov Poslanik salallahu te'ala alejhi ve selem rekao: Ako vam dođe prositi djevojku onaj sa čijom ste vjerom i moralom zadovoljni onda ga oženite.

A ako tako ne postupite na Zemlji će nastati veliki nered i smutnja. Spriječavanje žene da stupi u brak bez šerijatskog opravdanog razloga je haram po onome što je došlo u Kur'anu. Allah subhanehu ve te'ala kaže: A kada pustite žene pa ispune njihov razvodni rok, ne ometajte ih da se udaju za muževe svoje, kada se slože da lijepo žive! Ovim se savjetuju oni među vama koji vjeruju u Allaha i drugi svijet. Tako vam je čednije i čestitije. A Allah zna, a vi ne znate. (El Bekare, 232)
 
Buharija prenosi od El Hasana rahimehullah da je rekao: Govorio mi je Meakil b. Jesar da je ovaj ajet objavljen o njemu pa kaže: Udao sam svoju sestru za čovjeka pa ju je pustio a kada joj je prošao idet (period čekanja) on je ponovo došao da je prosi. Pa sam mu rekao: Oženio sam te, ponudio ti postelju i počastio te a ti si je pustio. Sad si došao da je prosiš. Ne, tako mi Allaha nikada ti se ona neće vratiti. A bio je dobar čovjek. Njegova žena mu se htjela vratiti pa je Allah objavio ovaj ajet neometajte ih da se udaju za muževe svoje. Pa sam rekao: Sad ću to učiniti Allahov Poslaniče. Kaže: Pa ju je ponovo udao za njega.

Ako staratelj, pravedan čovjek, spriječi svoju štićenicu da se uda za njoj dostojnog čovjeka, sa čijom se vjerom i moralom zadovoljno, ili se radi o nepravednom stratelju zbog nepridržavanja vjere ili nestabilnosti u mišljenju onda se starateljstvo prenosi na najbližnjeg u njenoj familiji ali onoga ko je pravedan kao što je djed i tako bližnji pa bližnji. Ali ako ne postoji niko takav ili nepostoji pravedna osoba onda se njen slučaj prenosi na vladara što podrazumijeva da mora biti vladar musliman. Ali ako se desi da nije vladar musliman, kao što je slučaj u velikom broju muslimanskih zemalja, onda se starateljstvo prenosi na sudiju koji sudi po šerijatu ili povjerljivom učenjaku ili ugledniku vođi muslimana ili nekom njemu sličnom među pravednim i pobožnim, među potvrđenim učenjacima i td.

Ibn Kudame El Makdisi rahimehullah u El Mugniju ( 7 / 352 ) kaže: Ako žena nema staratelja niti vladara od Ahmeda se prenosi da je dopušteno da je uda pravedan[1] čovjek sa njenim dopuštenjem.

Neka se staratelji boje Allaha u onima koje im je Allah dao pod starateljstvo od muslimanki i neka im ne spriječavaju da se udaju jer Allah žestoko kažnjava. Nepravda predstavlja tame na Sudnjem danu.

Isto tako neka se djevojke i žene muslimana boje Allaha i neka se neudaju samovoljno bez dopuštenja svojih staratelja kako ne bi zapale u haram i da bi bile zaštićene od prevare kao i to da se spriječi put širenja nereda. Molimo Allaha da sačuva muškarce i žene muslimane od smutnji očitih i skrivenih.
Toliko Allah samo pomaže i kod Allah je uspjeh.
Odgovori


Verovatno Povezane Teme…
Tema Autor Odgovora Pregleda Poslednja Poruka
Question Da li se bolesna osoba treba suzdržati od braka? Media 0 77 09-10-2023.12:24
Poslednja Poruka: Media
Question Sklapanje braka bez ičijeg prisustva Media 0 265 03-01-2023.15:30
Poslednja Poruka: Media
Question Propisi braka Media 0 162 08-12-2022.22:54
Poslednja Poruka: Media

Skoči na Forum: