Ocena Teme:
  • 0 Glasov(a) - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Razmišljanje o vlastitim djelima
#1
Rainbow 
Hvala Allahu, dž.š., salavat i selam Njegovom posljednjem poslaniku Muhamedu, s.a.v.s.

Draga braćo, poštovane sestre!

Polahko privodimo ovu kalendarsku godinu kraju. Nerijetko u ovakvim prilikama govorimo o našem odnosu spram praznika koji nastupaju na kraju godine. Ne mora to biti loše, međutim, često nas taj govor omete da uradimo onome što je mnogo važnije, a to je da više razmišljamo o tome koliko smo bili uspješni u toku godine i spremamo li se za narednu. Zato u današnjoj hutbi govorimo o tome, uz pomoć nekoliko kur`anskih ajeta, hadisa i drugih poruka.

U suri Sad, 29. ajet Allah, dž.š., kaže:

„Blagoslovljena je ovo knjiga, i objavljujemo ti je kako bi o njenim ajetima razmišljali, te kako bi se oni koji su razboriti dozvali.“

A u 18. i 19. ajetu sure El-Hašr stoji:

„O, vi koji vjerujete, čuvajte se Boga, i neka svako pogleda šta je za sutra pripremio, i opet, čuvajte se Boga. Uistinu, Bog dobro zna ono što radite. I ne budite od onih koji su zaboravili Boga, pa je dao da i same sebe zaborave. To su oni istinski grješnici.“

Konačno, u suri El-Bekare, 133. ajet Gospodar Uzvišeni opominje:

„Vi niste bili prisutni kada se Jakubu smrtni čas prikučio i kad je sinove svoje upitao: ‘Kome ćete poslije mene robovati? Oni su odgovorili: Robovat ćemo tvome Bogu, te Bogu tvojih predaka, Ibrahima, Ismaila i Ishaka – Bogu Jedinome, i mi se Njemu predajemo'“.

Muhamed, a.s., je jednom prilikom kazao da nije potpuna vjera onoga koga briga o vlastitim djelima ne odvrati od razmišljanja o djelima drugih ljudi.

Poslušajmo i kako je Hasan el Basri razmišljao:

„Tako mi Allaha, nije čitanje Kur'ana i njegovo čuvanje samo nastojanje da se njegova slova tačno izgovore, a ne vodi računa o granicama koje je postavio. Vi govorite: čitav Kur'an sam pročitao i nijedno slovo nisam izostavio. Ko to govori, a nakon čitanja objavljeno ne živi, laže. Ako se čovjek zadrži samo na riječi, ako nema djela, on je tako mi Boga čitav Kur'an zanemario.“

A poznati zaljubljenik u hadis Ebu Derda, r.a., je rekao:

„Tri stvari me nasmijavaju, a tri rasplakuju. Nasmijava me čovjek koji se nada dugom životu i odgađa činjenje dobra, a smrt za njim svuda traga. Nasmijava me čovjek koji je nemaran spram obaveza, a zna da neće biti zanemaren. Nasmijava me i onaj koji je bezbrižan, a ne zna da li je Stvoritelj s njim zadovoljan. Rasplakuje me spoznaja da svakog trena može doći kraj, a ja nespreman za susret s Gospodarom. Rasplakuje me spoznaja da bolešću ili nekim drugim uzrokom mogu biti onemogućen da činim dobro i rasplakuje me pomisao na dan kada ćemo čekati odluku o našem vječnom boravištu.“

Braćo i sestre!

Umijemo li mi čitati ove grandiozne misli?

Kako razmišljamo o našim djelima?

Kakav odnos mi imamo prema preuzetim obavezama?

Jesmo li mi svjesni da nas čeka neznani dan smrti?

Jesmo li sigurni da smo stekli Allahovo, dž.š., zadovoljstvo?

Gospodaru naš, pomozi nam da i mi razmišljamo kao Jakub, a.s!

Ne daj da nas zavaraju ovosvjetski izazovi, pa da zaboravimo našu zadaću!

Uputi nas na Pravi put i čuvaj na tom putu!

Čuvaj našu porodicu, našu zajednicu i našu domovinu!

Amin, ja Rabbe-l-alemin!

Idriz-ef. Karaman, Malmö, 23.12.2021.
Odgovori


Skoči na Forum: