Ocena Teme:
  • 0 Glasov(a) - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Da li da oženim djevojku koja nije pokrivena ?
#1
Question 
Es-Selamu alejkum.

Allah, dž ., je dao da imam djevojku, pa ću da idem na Kosovo za neki dan, inšaAllah, da se vjenčam, ali ona nije pokrivena. Ja se nadam u Allahovu milost da će se ona uskoro pokriti. Da li imam pravo da se sa njom vjenčam, i ako imam recite mi kakvu svadbu treba da napravim, ali da ne povrijedim šerijat. Pošto se kod nas prave svadbe na džahilijetski način, točenje zuluma, miješanje muškaraca i žena, šejtanskim običajima i sl.

ODGOVOR 209:

Es-Selamu alejkum.

Odabir adekvatnog životnog saputnika treba predstavljati primarni cilj svakog muslimana. Ljudi sklapaju bračne veze iz raznih razloga. Ebu-Hurejre prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Ženu udaju četiri stvari: Njen imetak, ljepota, porjeklo i vjera. Ti odberi vjernicu, osiromašio ako tako ne postupiš.” (Buharija i Muslim). 

Ovaj hadis jasno ukazuje da je obaveza ženiti ženu vjernicu i da vjera bude osnovni kriterij pri izboru bračnog druga. Uzvišeni Allah je strogom obavezom naredio pokrivanje žena. 

Razgolićavanje je jedan od najvećih grijeha koji ima negativne posljedice na ovome i budućem svijetu. Stoga savjetujemo bratu da ne ženi djevojku koja nije pokrivena, jer se veoma često desi da se djevojke koje su, naizgled, spremne na pokrivanje, nakon udaje nikada ne pokriju. Obično se pravdaju rječima: takvu si me oženio, meni treba vremena, u vjeri nema prisile, hoću da očistim nijet … itd. Nerjetko se desi da nakon kratkog vremena vjernik gorko zažali zbog novosklopljene bračne veze, ali …!!! 

Također, ako vjernici budu ženili otkrivene djevojke, ko ce ženiti pokrivene vjernice koje su svoje vjerovanje potvrdile prije samog braka ?! Smatramo da treba podsticati sve muslimanke na pokrivanje tako što će muslimanski mladići zahtijevati da žene izričito pokrivene žene. Ovdje je bitno naglasiti da je muž odgovoran za ženu koja izlazi pred muškarce strance otkrivena. 

Abdullah b. Omer prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Svi ste vi pastiri i svi će te biti pitani za ono što vam je povjereno. Vladar je pastir svojih podanika i biće pitan za njih. Čovjek je pastir u svojoj kući i biće pitan za svoju porodicu …” (Buharija i Muslim). Brojni hadisi ukazuju na opasnost razgolićavanja (ar. teberrudž).

Ebu-Hurejre prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: “Dvije skupine džehenemlija nisam ni vidio: ljudi koji nose bičeve kao kravlje repove i sa njima udaraju narod i žene koje su odjevene a razgolićene (tj. odjevene prozirnim ili tjesnim pa su ustvari razgolićene) ” 

Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: “Najbolje žene su: ljupke, koje rađaju, blage, nježne, koje podstiču svoje muževe na pokornost, ako su bogobojazne. Najgore žene su razgolićene …” Bejheki, (7/131/13478) sa ispravnim lancem prenosilaca. Vidjeti: Es-silsiletus-sahiha, (4/464-466/1849) i Sahihul-džamia, (1/628/3330).

U drugoj predaji Allahov Poslanik, s.a.v.s., kaže: “Tri skupine ljudi ne pitaj za njih: Za čovjeka koji posije smutnju među muslimanima i bude nepokoran vladaru (halifi). Za roba ili ropkinju koji odbjegnu pa umru i za ženu čiji je muž odsutan a ona opskrbljena, pa se nakon toga razgoliti, ne pitaj za njih (tj. oni su uistinu upropašteni.)” Hakim, Ahmed, Taberani i Asbehani u Et-tergibu, (1/532/973). Imam Hakim, Zehebi i žejh Albani ovaj hadis smatraju vjerodostojnim. Ibn-Asakir ga je svrstao među dobra predanja. Vidjeti: Es-silsiletus-sahiha, (2/81/542) i Sahihul-džamia, (1/586-587/3058) i Džilbabul-mer'etil-muslime, (str. 119-120).

Što se tiče ispravne svadbe ne smije doći do mješanja muškaraca i žena, upotrebe muzičkih instrumenata, konzumiranja alkohola i drugih poroka. Lijepo je, po mogućnosti, na svadbenoj proslavi napraviti ručak za prisutne, jer je tako učinio Poslanik, s.a.v.s., kada je oženio Zejnebu, r.a. (Buhari i Muslim). Kada se oženio Abdur-Rahman b. Avf, r.a., Allahov Vjerovojesnik, s.a.v.s., mu je rekao: “Zakolji bar jednu ovcu.” (Buhari, Nesai i Ahmed), a Allah najbolje zna.

odgovorio Mr. Safet Kuduzović (05.08.2005)
Odgovori


Verovatno Povezane Teme…
Tema Autor Odgovora Pregleda Poslednja Poruka
Bug Žena koja “skida sihre” Media 1 117 26-12-2023.18:23
Poslednja Poruka: Media
Question Sestra mi nije udata ali uvijek, odbije prosca Media 0 112 09-10-2023.12:26
Poslednja Poruka: Media
Question Žena koja liječi Kuranom Media 0 436 06-01-2023.23:17
Poslednja Poruka: Media

Skoči na Forum: