Ocena Teme:
  • 1 Glasov(a) - 5 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Islamske Teme
#1
Rainbow 
Vander Hoven, nizozemski psiholog, objavio je svoje novo otkriće o utjecaju učenja Kur’ana i ponavljanja riječi “Allah” kako na pacijente, tako i na zdrave osobe.

Uvaženi rofesor potvrđuje njegovo otkriće uz pomoć studija i istraživanja koji su vršeni na velikome broju pacijenata u periodu od tri godine. Neki njegovi pacijenti bili su nemuslimani, dočim drugi nisu govorili arapski jezik te su obje ove grupe instruirane kako da pravilno izgovore riječ “Allah”. Rezultat bio je odličan, naročito kod onih koji pate od od potištenosti i napetosti.

“El-Watan”, saudijska dnevna novina, objavila je da su citirane riječi psihologa koji rekoše da su muslimani koji mogu čitati arapski jezik i (učiti) Kur’an redovno, u stanju sebe zaštiti od duševnih bolesti.

Psiholozi su objasnili kako svako slovo u riječi “Allah” sudjeluje u liječenju duševnih bolesti. U svojoj studiji, spomenuti naučnik istakao je da izgovaranje prvoga slova riječi “Allah”, slova “A”, oslobađa respiratorni sustav i kontrolira disanje.

Dodao je da izgovaranje velarnoga konsonanta “L”, u skladu sa arapskim jezikom - jezik treba lagahno dodirivati gornji dio nepca čineći kratku pauzu a potom konstantno ponavljajući istu pauzu, olakšava udisanje.

Također, izgovaranje posljednjega slova, a to je slovo “H”, omogućuje vezu između pluća i srca, a ta veza kontrolira otkucaje srca.

Ono što je zanimljivo u ovoj studiji jeste što su psiholozi nemuslimani, ali zainteresirani za islamske znanosti i istraživanja tajni Kur’ana časnoga.

Allah, Uzvišeni i Slavni, kaže:

“Pokazivat ćemo im Mi Znake Naše

u prostranstvima svemirskim,

i u njima samim,

sve dok im jasno ne bude da je Kur’an Istina.

A zar dosta nije to što je Gospodar tvoj svjedok stvari svake?!”

(Kur’an, sura Objašnjenje, ajet 53.)
Odgovori
#2
Petnaest fadileta bogobojaznosti iz Kur'ana

1. Uputa: “Ova Knjiga, u koju nema nikakve sumnje, uputstvo je svima onima koji se budu Allaha bojali.” [Sura El-Bekara 2]

2. Oprost i znanje: “Ako se budete Allaha bojali, On će vam sposobnost (znanje) darovati, pa ćete Istinu od neistine moći rastaviti i preko ružnih postupaka vaših će preći i oprostiti vam.” [Sura El-Enfal 29]

3. Izlaz iz nevolje: “A onome ko se Allaha boji, on će izlaz naći i opskrbiće ga odakle se ne nada.” [Sura Et-Talak 2-3]

4. Opskrba odakle se čovjek ne nada: “A onome ko se Allaha boji, on će izlaz naći i opskrbiće ga odakle se ne nada.” [Sura Et-Talak 2-3]

5. Pomoć: “Allah je zaista na strani onih koji se Allaha boje.” [Sura En-Nahl 128]

6. Zaštita: “A Allah štiti one koji Ga se boje.” [Sura El-Džasije 19]

7. Ljubav: “Jer Allah zaista voli pobožne.” [Sura Et-Tevbe 7]

8. Dostupnost i lahkoća u svemu: “A onome ko se Allaha boji, On će sve što mu treba učiniti dostupnim.” [Sura Et-Talak 4]

9. Oprost grijeha: “A onome ko se Alaha boji - On će preko raznih postupaka njegovih preći i još mu veliku nagradu dati.” [Sura Et-Talak 5]

10. Uvećavanje nagrade: “A onome ko se Alaha boji - On će preko raznih postupaka njegovih preći i još mu veliku nagradu dati.” [Sura Et-Talak 5]

11. Primanje dijela: “Allah prima samo od onih koji su bogobojazni.” [Sura El-Maida 27]

12. Postignuće željenog: “I Allaha se bojte, jer ćete tako postići ono što želite.” [Sura Ali Imran 130]

13. Dobre vijesti: “I neka se ničega ne boje i ni za čim ne tuguju Allahovi štićenici, oni koji budu vjerovali i koji se budu Allaha bojali, za njih su dobre vijesti i na ovom i na onom svijetu.” [Sura Junus 62-64]

14. Ulazak u Džennet: “Za one koji se budu bojali Allaha biće, zaista. dženneti uživanja u Gospodara njihova.” [Sura El-Kalem 34]

15. Spas od Džehennema: “I svaki od vas će do njega stići! Gospodar tvoj se sigurno tako obavezao. Zatim ćemo one koji su se grijeha klonili spasiti.” [Sura Merjem 71-72]
Odgovori
#3
Ajeti Kur'ana koji govore o zikru

1. “Sjećajte se vi Mene, i Ja ću se vas sjetiti, i zahvaljujte Mi, i na blagodatima Mojim nezahvalni nemojte biti." (El-Bekara 152)

2. “U stvaranju nebesa i zemlje i u izmjeni noći i dana su, zaista, znamenja za razumom obdarene; za one koji stojeći, sjedeći i ležeći Allaha spominju i o stvaranju Nebesa i Zemlje razmišljaju." (Ali-Imran 190-1)

3. “Kada oni (Munafici) ustaju da Namaz obave, lijeno se dižu, i samo zato da bi se pred svijetom pokazali, a Allaha gotovo da i ne spomenu.” (En-Nisa 142)...

4. "Molite se ponizno i u sebi Gospodaru svome, ne voli on one koji se glasno mole." (El-Araf 55)

5. "Allah ima najljepša imena i vi ga prizivajte njima."(El-Araf 180)

6. “I spominji Gospodara svoga ujutro i naveče u sebi, ponizno i sa strahopoštovanjem i ne podižući jako glas, i ne budi nemaran.” (El-Araf 205)

7. "Pravi vjernici su samo oni čija se srca zatresu kada se Allah spomene, a kada im se riječi Njegove kazuju, vjerovanje im učvršćuju i samo se na Gospodara svog oslanjaju.” (El-Enfal 2)

8. "Ja sam, uistinu, Allah, drugog boga , osim Mene, nema; zato se samo Meni klanjaj i Namaz obavljaj - da bih ti uvijek na umu bio." (Ta-Ha 14)

9. “A radosnom viješću obraduj ponizne, čija srca, kada se Allah spomene, strahopoštovanje obuzme.” (El-Hadždž 34-35)

10. “Zaista je Zikr Allahov najveći (najvažniji).” (El-Ankebut 45)

11. "Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu, i koji često Allaha spominje.” (El-Ahzab 21)

12. “O, vjernici često Allaha spominjite i hvalite, i ujutro i naveče Ga veličajte.” (El-Ahzab 41-42)

13. "Teško onima čija su srca neosjetljiva kada se Allah spomene. Oni su u pravoj zabludi.” (Ez-Zumer 22)

14. “Onome ko se bude slijepim pravio da ne bi Milostivog veličao, Mi ćemo šejtana natovariti, pa će mu nerazdvojan drug postati.” (Ez-Zuhruf 36)

15. "Zar nije vrijeme da se vjernicima srca smekšaju kada se Allah i Istina koja se objavljuje spomene!" (El-Hadid 16)

16. “Njima (munaficima) je šejtan ovladao i učinio da zaborave Allaha. Oni su šejtanova grupa, a oni koji su na šejtanovoj strani će zaista nastradati.” (El-Mudžadela 19)

17. “O, vjernici, neka vas imanja vaša i djeca vaša ne zabave od sjećanja na Allaha. Oni koji to dopuste, bit će izgubljeni.” (El-Munafikun 9)

18. “A onoga ko se okrene o spominjanja Gospodara svoga, On će u bolnu patnju uvesti.” (El-Džinn 17)

19. “Postići će šta želi onaj ko se očisti (od loših osobina) i spomene Ime Gospodara svoga pa Namaz obavi.” (El-A’la 14-15)
Odgovori


Verovatno Povezane Teme…
Tema Autor Odgovora Pregleda Poslednja Poruka
Rainbow Islamske Poučne Priče Media 0 527 25-10-2022.18:39
Poslednja Poruka: Media
Star Islamske Dove Media 0 300 06-10-2022.16:43
Poslednja Poruka: Media
Heart Glavne islamske dužnosti Media 8 1.283 06-10-2022.16:39
Poslednja Poruka: Media

Skoči na Forum: