Ocena Teme:
  • 0 Glasov(a) - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Da li se gubi abdest ako se skinu sa nogu mestve ili čarape ?
#1
Question 
Eselamu alejkum

da li se gubi abdest ako se skinu sa nogu mestve ili carape,ako je po njima tj.mestvama i carapama predhodno uzet mesh?

ODGOVOR 249:

Ve alejkumus-Selam!

Islamski učenjaci po ovom pitanju imaju tri poznata mišljenja. Prvo, da skidanje po već potranim mestvama kvari abdest. Ovo je stav: En-Nehaija, Ez-Zuhrija, Mekhula, Ibn-Ebi-Lejle, El-Evzaija, imama Šafije (po jednoj verziji), Ahmeda, Ishaka i drugi. Drugo, da je obaveza samo oprati noge. Ovo je stav: Ataa, Es-Sevrija, Ebu-Sevra, Šafije i Ahmeda (po drugoj verziji), učenjaka hanefijske i po jačem mišljenju učenjaka šafijske pravne škole. Treće, da skidanje mestvi ne kvari abdest. Ovo je stav: Hasana el-Basrija, Ebu-Alije, Katade,

Selmana b. Harba, Davuda, Ibn-Hazma, Ibn-Tejmijje i drugih. (Vidjeti: El-musannef, 1/210 od Abdur-Rezzaka, El-evsat, 1/457-460, El-muhalla, 2/105, Bidajetul-mudžtehid, 1/22-23, El-mugni, 1/324, Hilijetul-ulema, 1/177-179, Bedaeus-sanaia, 1/88). U jednom hadisu El-Mugire b. Šuabe, kaže: “Bili smo sa Poslanikom, s.a.v.s., u jednom vojnom pohodu pa nam je naredio da potiremo po mestvama tri dana na putu i jedan dan u mjestu boravka, ako u međuvremenu ne skinemo mestve.” (Taberani, 20/418). Neki učenjaci iz ove predaje zaključuju da skidanje mestvi kvari abdest. Međutim, iz konteksta hadisa se zaključuje da skidanje mestvi kvari mestve, ne abdest. Pored toga u lancu prenosilaca ovoga hadisa ima Omer b. Durejh zbog koga je imam Bejheki ovaj hadis ocijenio slabim. (Vidjeti: Es-sunenul-kubra, 1/434 i El-meshu alel-dževrebejni, str. 88 od El-Kasimija). Što se tiče predaje koju prenosi imam Bejheki 1/432, da je jedan od ashaba pitan o čovjeku koji skine mestve nakon potiranja, rekao je: “Neka opere noge”, ona nije vjerodostojna. 

Smatram, a Allah najbolje zna, da skidanje mestvi ne kvari abdest, iz narednih razloga: Prvo: Ne postoji jasan i ispravan argument koji ukazuje da skidanje mestvi kvari abdest, pa je osnova njegova validnost dok se ne ustanovi suprotno tome. Drugo: Kada bi se čovjek abdestio potom obrijao svoju glavu njegov abdest bi bio ispravan, pa je isti slučaj sa skidanjem mestvi. (Vidjeti: Eš-šerhul-mumtia, 1/216). Treće: Kada bi potrao po pokrivaču glave potom ga skinuo sa glave njegov abdest bi bio ispravan kako kaže šejhul-islam Ibn-Tejmijje. (Vidjeti: Ahkamuš-šita’, str. 35.). Tako skidanje mestvi, također, neće pokvariti abdest. Četvrto: Isti slučaj je sa otkidanjem noktiju nakon abdesta. Peto: Alija b. Ebi-Talib je jedne prilike potrao po svojim nanulama (koje su ličile mestvama po svome izgledu), zatim ih je skinuo i klanjao namaz. (Bejheki, 1/431. Šejh Albani ovu predaju smatra ispravnom. Vidjeti: El-mesh, str. 87.), a Allah najbolje zna.

Es-Selamu alejkum!

odgovorio Mr. Safet Kuduzović (2005)
Odgovori


Verovatno Povezane Teme…
Tema Autor Odgovora Pregleda Poslednja Poruka
Question Postoji li neka prepreka ako činim više mesh nego pranje nogu ? Media 6 666 28-10-2022.11:39
Poslednja Poruka: Media
Question Abdest i namaz osobe koja ima urinarnu inkontinenciju Media 0 362 06-10-2022.15:19
Poslednja Poruka: Media

Skoči na Forum: