Ocena Teme:
  • 0 Glasov(a) - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Viđenje Allaha na Sudnjem danu
#1
Učenjaci imaju različite stavove o tome da li će licemjeri, pa čak i nevjernici, vidjeti Svevišnjeg Allaha na Sudnjem danu. Razilaženje je posljedica nepostojanja jasnog teksta koji bi presudio po tom pitanju. S obzirom na to da u vezi s ovim pitanjem ne postoji kategoričan tekst iako se radi o doktrinarnim, akaidskim pitanjima, otvoren je prostor za idžtihad i mišljenje, te su učenjaci pokušavali doći do odgovora razumijevajući predanja koja o tome govore.

Ibn Tejmijja, rahimehullah, kazuje o razilaženju islamskih učenjaka o tome da li će nevjernici vidjeti Allaha na Sudnjem danu, te kaže: “Govor na temu da li će nevjernici vidjeti Allaha na Sudnjem danu ili ne, prvi put se proširio i učenjaci su se razišli u mišljenju, koliko je nama poznato, tri stotine godina nakon Hidžre. Neki učenjaci suzdržavali su se da govore o ovom pitanju, dok su drugi iznijeli svoje mišljenje o tome te su se podijelili na tri stava:

Prvi stav je da nevjernici ni u kom slučaju neće vidjeti svog Gospodara, nevjernici koji su javno ispoljavali nevjerstvo niti oni koji su ga skrivali (licemjeri). Ovo je stav većine poznijih učenjaka, a na njega ukazuje uopćen govor ranijih učenjaka, a zastupa ga i većina učenjaka hanbelijskog mezheba.

Drugi stav je da će Ga vidjeti svi koji su manifestirali monoteizam (tevhid), odnosno iskreni vjernici ovog ummeta, kao i licemjeri (koji su samo deklarativno ispoljavali tevhid), te preostali monoteisti među sljedbenicima ranijih objava. To viđenje će se desiti na Sudnjem danu na čistom prostoru gdje će se svijet sabrati radi polaganja računa, potom će se Svevišnji Allah zakloniti od licemjera i nakon toga neće Ga više nikada vidjeti. Ovo je stav Ebu Bekra b. Huzejme, jednog od imama ehli-sunneta. Sličan stav naveo je i kadija Ebu Ja’la kazujući o dolasku Svevišnjeg Allaha na Sudnjem danu…

Treći stav je da će nevjernici vidjeti Gospodara a to viđenje će za njih biti kazna, nešto poput lopova koji se prestravi kada vidi predstavnika vlasti, a nakon toga više Ga neće vidjeti. Time će njihova patnja i kazna biti još veća i teža. Ovo je stav Ebu Hasana b. Salima i njegovih sljedbenika…” (Medžmuul-fetava, 6/486–488)

Nakon što je prezentirao ove stavove, šejhul-islam je naveo i njihove argumente. Jedan od argumenata učenjaka koji smatraju da će licemjeri vidjeti Svevišnjeg Allaha na Sudnjem danu jeste hadis Ebu Hurejre, radijallahu anhu, u kojem se navodi da su neki ljudi rekli Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem: “Allahov Poslaniče, hoćemo li našeg Gospodara vidjeti na Sudnjem danu?”, a on reče: “Da li vam je teško da u noći punog Mjeseca (uštapa) vidite Mjesec?” “Ne!”, odgovoriše prisutni, a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upita: “Da li vam je teško vidjeti Sunce kada nije zaklonjeno oblakom?” “Ne!”, odgovoriše prisutni, a on reče: “Tako ćete Ga vidjeti.

Na Sudnjem danu Svevišnji Allah sabrat će ljude i reći: ‘Ko je šta obožavao, neka to i slijedi!’, tako će oni koji su obožavali Sunce, slijediti Sunce, oni koji su obožavali Mjesec, slijedit će Mjesec, a oni koji su obožavali šejtane, slijedit će šejtane. Ostat će samo ovaj ummet i s njim licemjeri, pa će im doći Allah u drugom obliku, ne u onom u kojem Ga poznaju, i reći: ‘Ja sam vaš Gospodar!’, a oni će tada kazati: ‘Allahu se utječemo od tebe! Ostajemo na ovom mjestu sve dok nam ne dođe naš Gospodar, a kada naš Gospodar dođe, mi ćemo Ga prepoznati!’ Potom će doći Svevišnji Allah u Svom liku, koji je njima poznat pa će reći: ‘Ja sam vaš Gospodar!’, a oni će reći: ‘Ti si naš Gospodar!’, pa će Ga slijediti. Potom će biti postavljen most iznad Džehennema pa ćemo moj ummet i ja biti prvi koji će ga prijeći…” (Buhari, br. 7437, i Muslim, br. 182. Ovo je Muslimova verzija.)
Odgovori
#2
U predaji Ebu Seida, radijallahu anhu, navodi se: “Upitali smo: ‘Allahov Poslaniče, da li ćemo vidjeti našeg Gospodara na Sudnjem danu?’ Na to Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: ‘Da li vam je teško vidjeti Sunce i Mjesec kada je nebo vedro?’ ‘Ne!’, odgovorili smo, a on reče: ‘Ništa vas neće spriječiti ni toga dana da vidite svoga Gospodara, osim onoliko koliko imate smetnje da to dvoje vidite. Toga će dana’, nastavi Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazivati, ‘glasnik viknuti: ‘Neka svi ljudi idu onome koga su obožavali! Tako će poklonici krsta krenuti za krstom, idolopoklonici za svojim kipovima, a vjernici svih božanstava za svojim božanstvima, te će ostati samo oni koji su obožavali Allaha, i dobri i loši i nešto sljedbenika Knjige. Zatim će im se predočiti Džehennem, koji će biti prikazan kao da je priviđenje...

A ostat će samo oni koji su obožavali Allaha, i dobri i loši. Oni će tada biti upitani: ‘Šta je vas zadržalo kada su svi ostali ljudi već otišli?’ ‘Mi nismo s njima bili ni onda kada su nam bili potrebniji nego danas. A čuli smo nekoga kako poziva da svi ljudi idu onome koga su obožavali, pa i mi čekamo svoga Gospodara’, reći će oni. Tada će im se pojaviti Silni, ali ne u onom liku u kojem su

Ga prvi put vidjeli, pa će im reći: ‘Ja sam vaš Gospodar!’ ‘Da’, odgovorit će oni, ‘Ti si naš Gospodar!’, a samo će Mu se vjerovjesnici između njih obraćati. ‘Imate li od Njega neki znak po kojem ga možete prepoznati?’, upitat će On. ‘Potkoljenica’, odgovorit će oni. Potom će im otkriti Svoju Potkoljenicu, pa će Mu svi vjernici pasti na sedždu, samo ne oni koji su Mu sedždu činili da bi ih neko vidio i čuo. I oni će pokušati učiniti sedždu, ali će im leđa postati poput ploče. Zatim će biti postavljen most iznad Džehennema...” (Buhari, br. 7439, i Muslim, br. 183)

U ova dva hadisa navodi se da će Svevišnji Allah doći ovom ummetu a među njima su i licemjeri, i to u drugom liku, koji je njima nepoznat, a potom će doći ponovo u Svom liku. Na osnovu toga neki su učenjaci zaključili da će licemjeri vidjeti svog Gospodara na Sudnjem danu.

Ibn Huzejma konstatira i kaže: “Svi pripadnici Muhammedovog, sallallahu alejhi ve sellem, ummeta, oni čestiti, a i oni grješni, vjernici kao i munafici, te neki sljedbenici Knjige, na Sudnjem danu vidjet će Svevišnjeg Allaha. Nekima od njih to viđenje bit će iskušenje i ispit, a ne viđenje radosti, sreće i užitka gledanja u plemenito lice njihovog Uzvišenog Gospodara. To viđenje bit će prije nego što se postavi most iznad Džehennema…”, potom je naveo dva prethodna hadisa. (Et-Tevhid, 2/420)

Ovoj argumentaciji prigovorilo se time da hadis ne govori eksplicitno da će licemjeri vidjeti svog Gospodara, nego hadis eksplicitno kazuje o tome da će skup u kojem su vjernici i licemjeri zajedno vidjeti svog Gospodara, a to ne znači nužno da će Ga svi skupa vidjeti. (Nevevi, Šerhu Sahihi Muslim, 3/28–29)
Odgovori
#3
Šejh Ibn Baz, rahimehullah, upitan je o tome da li je viđenje Svevišnjeg Allaha potvrđeno, šta je argument koji na to ukazuje, šta je odabrano mišljenje o tom pitanju i da li će Ga licemjeri vidjeti na Sudnjem danu, pa je odgovorio: “Viđenje Svevišnjeg Allaha potvrđeno je kod sljedbenika ehli-sunneta i džemata, i ko ga porekne, počinio je nevjerstvo. Vidjet će ga vjernici na Sudnjem danu i vidjet će ga u Džennetu kada On to bude htio.

Ovo je jednoglasno mišljenje ehli-sunneta, kao što Svevišnji Allah i kaže: ‘Toga dana neka će lica blistava biti, u Gospodara svoga će gledati’ (El-Kijame, 22–23); ‘One koji čine dobra djela čeka nagrada, i više od toga!’ (Junus, 26). Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, protumačio je riječi ‘i više od toga’ da se odnose na gledanje u lice Plemenitog Allaha.

Također su od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, preneseni brojni hadisi o tome da će vjernici vidjeti svog Gospodara na Sudnjem danu kao i u Džennetu. Što se pak dunjaluka tiče, Svevišnji Allah ne može se vidjeti na dunjaluku, kao što je Svevišnji kazao: ‘Pogledi do Njega ne mogu doprijeti…’ (El-En’am, 103). Obraćajući se Musau, alejhis-selam, Svevišnji Allah rekao je: ‘Ne možeš Me vidjeti’ (El-A’raf, 143). Potvrđeno je od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: ‘Znajte da niko neće vidjeti svog Gospodara sve dok ne umre…’ Ovaj svijet nije mjesto gdje će se viđenje Gospodara desiti, jer to gledanje je užitak i naslada.

Gledanje plemenitog lica Gospodara najveći je užitak u Džennetu, a život na ovom svijetu nije mjesto užitka, naprotiv to je kuća neugode, tuge, odgovornosti, tako da Plemeniti Gospodar neće biti viđen na dunjaluku, ali će biti viđen na ahiretu. Vidjet će ga vjernici, a od nevjernika će biti zaklonjen, kao što je Svevišnji Allah i kazao: ‘Nikako! Zaista će oni od Gospodara svoga Tog dana biti zaklonjeni’ (El-Mutaffifun, 15). Nevjernici će biti zaklonjeni od svog

Gospodara na Sudnjem danu, a vjernici će Ga tog dana vidjeti. Ispravan je stav učenjaka o tome da Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, na Miradžu nije vidio svog Gospodara. Što se licemjera tiče, to je pitanje za razmatranje. U nekim predajama navodi se da će Plemeniti Gospodar doći tog dana ovom ummetu a među njima će biti i licemjeri, ali ipak ti hadisi nisu eksplicitni u značenju da će licemjeri vidjeti Allaha na Sudnjem danu.” (Medžmuul-fetava Ibni Baz, 28/410–412)

Ibn Usejmin, rahimehullah, o ovom pitanju kaže: “Na Sudnjem danu ljudi će biti podijeljeni u tri skupine: čisti nevjernici, čisti vjernici i licemjeri. Što se čistih nevjernika tiče, oni nikada neće vidjeti svog Gospodara, jer Svevišnji Allah kaže: ‘Nikako! Zaista će oni od Gospodara svoga Tog dana biti zaklonjeni’ (El-Mutaffifun, 15). Što se tiče čistih vjernika, oni će Allaha vidjeti na Sudnjem danu i u Džennetu, jer Svevišnji Allah kaže: ‘Toga dana će neka lica blistava biti, u Gospodara svoga će gledati’ (El-Kijama, 22–23).

A licemjeri će vidjeti Allaha na prostoru gdje će se ljudi okupiti za polaganje računa i nakon toga više Ga neće vidjeti, a to će za njih biti još veći poraz i tuga, da u trenutku dožive viđenje Svevišnjeg Allaha i da nakon toga budu spriječeni da Ga ikada više vide. To su kategorije ljudi na Sudnjem danu sa aspekta gledanja u Gospodara svjetova. Svevišnjeg Allaha molim da i nas i vas počasti gledanjem u lice Plemenitog Gospodara na Sudnjem danu i nakon ulaska u Džennet.” (Likaul-babil-meftuh, 20/22)
Odgovori
#4
Najbitnije o ovom pitanju jeste sljedeće:

• Potvrditi i čvrsto vjerovati da će vjernici vidjeti Svevišnjeg Allaha na mjestu polaganja računa na Sudnjem danu, kao i kasnije u Džennetu, te da je ovo viđenje koje će doživjeti u Džennetu najveći užitak pripremljen za stanovnike Dženneta.

• Niko na ovom svijetu neće vidjeti Allaha. Učenjaci su jedinstveni u stavu da se to nikom nije desilo osim kada se radi o Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, u noći Miradža, iako je ispravno u vezi s tim da nije vidio svog Gospodara na tom časnom putovanju.

• Nevjernici i licemjeri, ako bi i vidjeli Allaha na Sudnjem danu, to nije viđenje užitka i naslađivanja, nego je to viđenje sviđanja računa i ispita.

• Nije ispravno uopćeno kazati da će nevjernici ili licemjeri vidjeti Allaha a da se ne pojasni na koji način, jer viđenje uopćeno aludira na počast i nagradu, a to je, kada se radi o viđenju Allaha od strane nevjernika, suprotno stvarnosti. (Vidjeti: Medžmuul-fetava, 6/485, Munedžid, Sualun ve dževabun, br. 256455)
Odgovori


Verovatno Povezane Teme…
Tema Autor Odgovora Pregleda Poslednja Poruka
Rainbow Kada su džuma i bajram u istom danu Media 1 113 28-12-2023.18:52
Poslednja Poruka: Media
Question Vrijednost dove u danu Arefata Media 0 224 29-10-2022.17:16
Poslednja Poruka: Media
Question Žena klanja i posti ali je prokleta kod Allaha ? Media 0 366 28-10-2022.12:54
Poslednja Poruka: Media

Skoči na Forum: