Ocena Teme:
  • 1 Glasov(a) - 5 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Kako uništiti sihr?
#1
Question 
Iz ličnog iskustva,tokom liječenja,uz Allahovu pomoć, džinima ,izvršiocima sihira, najviše smeta kod ljudi sljedećih šest stvari:

1-Čistoća tijela misli se i na fizičku čistoću,ali i na trud da nam duša i srce bude čisto od grijeha(ustezanje od grijeha).Allah s.w.t. kaže:” Allah zaista voli one koji se često kaju i voli one koji se mnogo čiste. (Bekare, 222).Znači,braćo moja i sestre,budite što više pod abdestom,vodite računa o higijeni ,kako individualnoj,tako i higijeni stana ili kuće,jer šejtani vole prljavštinu.

2-Namaz,namaz i ponovo namaz…Namaz je imperativ od Allaha,stub tvog oslonca na Allaha Uzvišenog,i prvo za šta će nas Allah upitati je namaz.Namaz je akumulator preko kojeg Allah puni naša srca imanom i smirenjem.U klanjanju je bereket i zaštita. Ebu Zerr, r.a, prenosi da je Poslanik, s.a.v.s, rekao:’Ko obavi sabah namaz, on je u Allahovoj zaštiti i okrilju’. (Muslim).

Namaz i post vode bogobojaznosti, pa je izostavljanje namaza suprotno bogobojaznosti i povlači za sobom kaznu. O tome Allah dž.š. kaže: „ I njih naslijediše zli potomci koji su zapostavili namazi slijedili strasti, pa će biti bačeni u džehennemske doline, nesnosne patnje. Osim onoga koji se pokaje, uzvjeruje i čini dobra djela. Takvi će ući u džennet i nikakvo im nasilje neće biti učinjeno.“ (Merjem, 59-60.)

Allahov robe,dovoljno ti je šejtanluka i belaja,ako si zapostavio namaz,sam si sebi najveći sihirbaz.

3-Ono što džinima šejtanima veoma smeta je zikr-spominjanje Allaha s.w.t.,posebno činjenje istigfara,učenjem estagfirullah hiljadu puta dnevno.

Prenosi se od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je rekao: Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: „Allah Uzvišeni kaže: ‘Ja sam sa Svojim robom sve dok Me spominje i dok se zbog Mene pokreću njegov usne.’“ Bilježi Ibn Madže, a sahihom ga ocjenjuje Ibn Hibban, a Buharija ga spominje kao mu’allek.

Prenosi se od Muaza b. Džebela, radijallahu anhu, da je rekao: „Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ‘Nije uradio sin Ademov djelo koje će ga više spasiti od Allahove kazne od spominjanja Allaha.’“ Bilježe Ibn Ebi Šejbe i Taberani sa dobrim senedom.

El-Egarr el Muzeni r.a presnosi da ja Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: “Moje srce prekrije nemar, pa ja zbog toga proučim estagfirullah, stotinu puta.” (Muslim)

4- Noćni namaz je nešto što se riječima ne može opisati ta ljepota i slast. Najbolji namaz nakon obaveznih namaza je noćni namaz. U Kur’anu se na više mjesta pohvaljuju oni koji svoja tijela lišavaju udobnih postelja ustajući da Uzvišenom Allahu ibadete i od Njega oprost zatraže. Džibril, alejhis-selam, je govorio Poslaniku, alejhis-selam: «… i znaj da je noćni namaz čast vjernika, a njegov ponos u neovisnosti od ljudi.» Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je običavao govoriti: «Klanjajte noćni namaz jer vas on približava vašem Gospodaru i briše vaše grijehe…» Noćni namaz je bio sastavni dio života prvih generacija. Govorili bi da je noćni namaz od stvari bez kojih ne bi bilo razloga da čovjek žali za dunjalučkim životom.

5-Davanje sadake čisti tijelo od grijeha i otklanja zlo sa insana. Sadakom, braćo i sestre, Allah, subhanehu ve te’ala, otklanja iskušenja i otvara nam vrata dobra i sreće, kao što stoji u 60. ajetu Sure Er-Rahman: Zar je nagrada za dobro, osim dobro?

Namazom i sadakom se treba pripremati za Dan polaganja računa, kao što stoji u 31. ajetu Sure Ibrahim: ”Reci vjernicima, robovima Mojim, da namaz obavljaju i da udjeljuju i tajno i javno, dio onoga što im Mi darujemo, prije nego što nastupi Dan u kojem neće biti trgovanja ni prijateljstva!”

Poslanik, s.a.v.s, kaže:»Liječite bolesne sadakom, imetak osiguravajte zekatom, a nevolje otklanjajte dovom».

6-Padanje često na sedždu i činjenje dove na sedždi da nas Uzvišeni Allah izliječi i uputi..Kaze naš resul Muhammed s.a.v.s..:” Obavezan si da često činiš sedždu Allahu dž.š.. Ti nikada nećeš učiniti sedždu Allahu , padajući ničice, a da te Allah time ne uzdigne za jedan stepen i ukloni od tebe jedan grijeh.” ( Muslim)

Čovjek na sedždi je čovjek pokoran Allahu dž.š. onaj koji ima pravo na nagradu koju je obećao Allah dž.š. za one koji namaz budu obavljali. A kako se približiti Allahu dž.š. nego sedždom kako kaže naš Resullullah Muhammed s.a.w.s.:“Rob je najbliži Allahu kada je na sedždi.“(Muslim

Allahov Poslanik s.a.v.s. je kazao: “Kada čovjek prouči sedždu u ajetu i učini je, izdvoji se šejtan i plače govoreći: “Teško meni, ovome je naređena sedžda pa ju je učinio i njemu pripada Džennet, a i meni je bila naređena sedžda – bio sam neposlušan, pa meni pripada džehennem. (Muslim)

Allahov Poslanik s.a.v.s. je kazao: “Ničim se rob neće približiti Allahu boljim od skrivene sedžde (sedžde koja se učini samostalno, tamo gdje ljudi ne vide). – Bilježi ga Ibnul Mubarek od Damureta ibn Habiba kao mursel hadis.

 

Šta uraditi kad se pronađe sihr

Velika većina ljudi boji se i pomisliti da se nađe u situaciji da svojim bismillahrukama dođe u kontakt sa materijom na koju je napravljen sihir, i taj strah se uglavnom bazira na tome, kako prilikom kontakta sa materijom koja je opsihrena, može doći do napada i opsjednutosti od strane džina. Šta ćeš uraditi ako nađeš sihir??? Ako te Uzvišeni Allah iskuša sa ovakvom vrstom bolesti, tebe ili nekog bliskog tebi, pa ti se Allah dž.š. iz Svoje milosti smiluje, te dođe do pronalska sihira bilo putem snova ili detaljnim pretraživanjem sumnjivih mjesta u kući ili van kuće, i ako nađeš materiju na koju je napravljen sihir, na tebi je da uradiš jednu od dvije stvari:

1) Da se zaštitiš učeći iskreno sa nijjetom zaštite u srcu: Ajetu-l-Kursiju, suru El-Felek, suru En-Nas zatim proučiš dovu:“Bismillahi-l-ezi la jedurru me’a-smihi šej’un fi-l-erdi ve la fi semmai ve Huve-s-Semi’u-l-Alim“ (Sa Allahovim imenom, kad se Njegovo ime spomene, nikakvo zlo na zemlji ni na nebesima ne može štetiti) – i ova dova se prouči tri puta. Zatim tu materiju na koju je napravljen sihir uzmeš i odneseš nekom od ljudi koji su od Ehli Sunneta i koji liječe Kur’anom i šerijatski dozvoljenim stvarima, da uz Allahovu pomoć i dozvolu uradi uništavanje sihira i onemogući njegovo djelovanje, a sve to biva Allahovom dozvolom i moći. Hvala neka je Allahu Uzvišenom!

2) Druga situacija, jeste da ti sam uz Allahovu pomoć i dozvolu uradiš ovaj mubarek posao i tako zaslužiš nagradu kod Allaha, dž.š. što si pomogao u uništenju sihra svome bratu muslimanu koji je bio obolio od toga.

Ne boj se nikoga sem Allaha Uzvišenog !!!

Kada bi se skupili svi ljudi i džini da ti naude i naškode, ne mogu ti nauditi osim onoga što ti je Uzvišeni Allah propisao. I zbog toga nemoj se bojati nikoga sem Allaha subhanehu ve te’ala, i ako ti se Allah smiluje pa nađeš sihir, znaj da je Allah na pomoći Svome robu, dok je on na pomoći svome bratu muslimanu!

 

 Oblici sihira

Oblici sihira su mnogobrojni i teško ih je nabrojati, pogotovo u današnje vrijeme, kada su se pojavile mnogobrojne i različite materije na koje je veoma lahko napraviti sihir. Kada kažem oblici sihira, prvenstveno mislim na materiju na koju je sihir napravljen, dakle ne mislim na vrste sihira, nego na materiju na koju je on napravljen, jer ovdje i govorimo o načinu njegovog uništenja uz Allahovu pomoć i dozvolu.

Pa tako svakodnevno liječnici Kur’anom susreću se sa nečim novim na što je napravljen sihir. Nekad to bude u pisanoj formi na papiru, koži, plastici ili uvezan u čvorove (uzlove) ili na katancima ili slikama ili zatvorenim bocama ili malim kipovima ili na tijelu mrtvog čovjeka ili životinje ili na kostima, ili na odjeći ili na dijelovima od čovjekovog tijela kao što su kosa, nokti, sperma, krv menstruacije i sličnim stvarima koje čovjek korisiti u svom životu a dolazi u dodir sa njima.

Ovdje je bitno napomenuti da ima više načina uništavanja sihira uz Allahovu pomoć od strane liječnika Kur’anom i to je sve rezultat višegodišnjeg iskustva, prakse i ličnog idžtihada(iskustva). Svaki od tih načina ako u sebi sadrže ispravno liječenje Kur’anom i dovama (a upravo i govorimo o ispravnom liječenju) je dozvoljen i niko od poznatih liječnika Kur’anom nije jedan drugom prigovorio na njegov način uništenja sihira. Tako neki od liječnika nad sihirom kada ga nađu uče čitav Kur’an, neki ga stavljaju u vodu na koju su prethodno učili određene ajete i dove, neki ga uništavaju vatrom, neki ga kidaju i cijepaju na sitne komadiće, neki opet sihir stavljaju u maslinovo ulje na koje su prethodno proučili određene ajete i dove.

Svi ovi načini su isprobani i bili su uspješni uz Allahovu pomoć i dozvolu. Međutim najviše korišteni i najučinkovitiji način uništenja sihira jeste, njegovo uništenje na taj način da se stavi u u vodu ili maslinovo ulje na koju ili koje se prethodno prouče određeni ajet i sure, zatim se prilikom stavljanja u vodu i dok se ta materija nalazi u vodi ili maslinovom ulju što više treba ponavljati učenje sure El-Felek i En-Nas, a pogotovo ponavljanje ajeta iz sure El-Felek:“Ve min šerri ne-f-fasati fi-l-u’kad.”—Sačuvaj nas od zla onih koji u uzlove(čvorove)pušu.-El-Felek,4.ajet.
Odgovori
#2
Kako ćeš uništiti sihir?

1- Pripremiš osrednju posudu sa vodom (veličina posude i količina vode u Allah s.w.t. levhaposudi zavisi od veličine materije na koju je napravljen sihir, znači to može biti nešto malo kao što je prsten, maramica, košulja, jaje, novčanik ili nešto veće dimnezije kao što je cipela i slično tome).

2- Nakon što naliješ u posudu čistu vodu (po mogučnosti Zemzem vodu) počećeš sa učenjem Kur’ana. Kad budeš htio učiti Kur’an, možeš svoja usta približiti vodi koja je u posudi, možeš odmaknuti usta, možeš staviti ruke u vodu dok budeš učio, bilo kako bilo, šta god od ovoga uradiš dozvoljeno je i imat će pozitivan efekat uz Allahovu pomoć i dozvolu. S tim ono što je bitno jeste da kad završiš sa učenjem da puhneš odnosno ispustiš sav zrak iz usta u vodu koja se nalazi u posudi i da blago pljucneš u vodu, a isto tako možeš i neki kažu da je efikasnije da nekoliko puta u toku učenja puhneš i blago pljucneš u vodu koja je u posudi.

3- Nijjet….nijjet……nijjet, dok budeš učio Kur’anske sure, ajete i dove (koje ćemo inšAllah kasnije navesti) moraš biti čvrstog ubjeđenja, stava, odluke u srcu i svojim mislima da će Allah Uzvišeni uništiti sihir. Nemoj mislti ako odvojiš neke dijelove sihira da je isti uništen. Čitava stvar i čitav proces uništenja sihira je u i samo Allahovoj moći i Allahovoj volji, zato dok budeš učio Kur’an srce ti mora biti usmjereno ka Allahu Uzvišenom očekujući pomoć i pobjedu od NjEGA subhanehu ve te’ala.

4- Na vodu prouči Kur’anske ajete o uništenju sihira sa čestim ponavljanjem puhanja i blagog pljuckanja iz usta u vodu koja se nalazi u posudi.

5- Nakon što proučiš ajete o uništenju sihira na vodu sa čestim puhanjem i blagim pljuckanjem, uzet ćeš sihir imajući na umu da se ne bojiš nikoga sem Allaha Uzvišenog, te ćeš sihir staviti u tu naučenu vodu. Zatim češ ga početi polako rastavljati, ili odvezivati ili lomiti ili kidati, zavisno od toga našto je napravljen, a u isto vrijeme dok to budeš radio stalno češ ponavljati sure El-Felek i En-Nas i moliti iskreno Allaha da sihir uništi bilo na arapskom ili na bosanskom jeziku.

6- Kada završiš sa njegovim rastavljanjem u vodi, ili razvezivanjem čvorova, ili njegovim kidanjem, ili ako je bio napisan, njegovim brisanjem i raspadanjem, izvadi ga polako iz vode i ako možeš negdje ga daleko zakopaj u zemlju ili ga baci na neko daleko smetljiše ili đubre, jer je on uništen Allahovom dozvolom i više nije opasan. Vodu u kojoj si uništio sihir prolićeš van kuće na neko mjesto kuda ne hodaju često ljudi (znači dalje od puteva), i s tim je završen proces uništavanja sihira uz Allahovu pomoć, moć i dozvolu. Stim da sve navedeno što je urađeno sa vodom isto se ovako radi i sa maslinovim uljem. NEKA JE SLAVLJEN I UZVIŠEN ALLAH SUBHANEHU VE TE’ALA!!!!

7- Međutim zna se često desiti da je sihir napravljen na tvrdim materijalima kao što su: zlato, srebro, stijene, razni metali i sl. Naime sihirbaz (neka je Allahovo proklestvo na njih) urežu ili isklešu riječi magije odnosno sihira na tu materiju, tako da se ne može tek tako obrisati vodom ili maslinovim uljem kao što je slučaj sa papirom, plastikom ili kožom. U tom slučaju treba uraditi slijedeće da bi se sihir uz Allahovu pomoć uništio: Uzmeš materiju na koju je napravljen sihir, na primjer srebreni malo veći prsten. Taj prsten na koji je napravljen sihir staviš ili potopiš u več pripremljenu vodu ili maslinovo ulje, to jest da si več prije na to proučio na način koji smo prije objasnili.

Materija na koju je napravljen sihir u našem primjeru srebreni prsten treba da bude u vodi određeno vrijeme, hoće li to biti nekoliko minuta ili sati ili čak dana, nije toliko bitno, najbitnije je da ta materija dospije u već naučenu vodu ili maslinovo ulje. Nakon toga ćeš izvaditi tu materiju, u našem primjeru srebreni prsten iz vode ili ulja, te ćeš ga nekim jakim predmetom (čekić, jaka kliješta) jako udarati ili isjeći sve dok se ne raspadne u komadiće. Zatim te komade ili komadiće ponovo vratiti u naučenu vodu ili ulje, i na kraju opet izvaditi te iste komadiće ili komade baciti na smetljište ili zakopati u zemlju, a vodu ili ulje prosuti dalje od puteva koje koriste ljudi i životinje.

 

 Šta se uči prilikom uništavanja sihira???

 

I u ovom slučaju liječnici Kur’anom uče razne ajete, sure i dove, moleći Allaha Uzvišenog da uništi sihir, i svako od tog učenja je se pokazalo hvala Allahu korisnim. Pa tako neki uče čitav Kur’an nad sihirom, neki uče cijelu suru El-Bekare, neki uče samo sure El-Felek i En-Nas, neki uče ajete uništenja sihira. Uglavnom sve navedeno je dozvoljeno i u svemu tome je najbitniji nijjet. Međutim upozoravam one koji izvrću Allahove riječi, ili sa ajetima miješa nečiji narezumljiv govor prizivajući nekoga mimo Allaha ili zajedno sa Allahom (Neu’zubillah).

Ovom prilikom navest ćemo sure i ajete koji se uče na vodu ili maslinovo ulje prije nego stavimo u vodu sihir. Ove ajete i sure večina liječnika Kur’anom upotrebljava, sa posebnim naglaskom još jednom da je najbitnije u svemu tome nijjet, te da su Kur’anski ajeti i sure samo uzrok, a lijek i uništenje sihira je u Allahovoj moći i volji. Hvala Allahu.

1 ) Učiš prvo sa skrušenim srcem i mislima suru Fatihu, Ajetu-l-Kursiju, od 284. do 286. ajeta sure El-Bekare (znači završetak sure), zatim sure El-Felek i En-Nas, s tim da ove dvije zadnje sure ponavljaš tri, sedam ili devet puta, a ako i povećaš nema smetnje.

2 ) Zatim učiš 102. ajet sure El-Bekare. 3 ) Zatim učiš 117, 118, 119, 120, 121 i 122. ajet sure E-A’raf. 4 ) Zatim učiš 139. ajet sure El-A’raf. 5 ) Zatim učiš 81. i 82. ajet sure Junus. 6 ) Zatim učiš 81. ajet sure El-Isra.

7 ) Zatim učiš 69. ajet sure Ta-Ha. 8 ) Zatim učiš 18. ajet sure El-Enbijja. 9 ) Zatim učiš 43, 44, 45, 46, 47 i 48. ajet sure Eš-Šu’ara. 10 ) Zatim učiš 28. ajet sure Muhammed. 11 ) Zatim učiš 23. ajet sure EL-Furkan. 12 ) Zatim učiš 70. ajet sure El-Enbijja. 13 ) Zatim opet učiš sure: El-Ihlas, El-Felek i En-Nas.

Neka je hvala i slava Gospodaru Uzvišenom!

 

 Tri stvari koje su jače od bilo kojeg sihra

 

Šejh Adil el-Muqbil, koji inače radi u službi za praćenje sihirbaza i uništavanje sihira u Saudijskoj Arabiji, a koja radi pri šerijatskoj policiji, ispričao je slijedeči slučaj:“ Dok sam sjedio u svom uredu, došao mi je čovjek vidno zabrinut. Nakon selama, rekao mi je da mu je sin opsihren te da zna ženu koja mu je napravila sihire, a zatim me je zamolio da pođem sa njim kako bi taj sihir nekako uništili.

Ja sam mu rekao da nisam u mogućnosti da uništim sihir. On me začuđeno pogleda pa upita: “Ti ne možeš da ga uništiš?“. Odgovorio sam da ne mogu. On mi uporno reče: “Brate, znam da možeš i moraš mi pomoći.“ Rekao sam mu da sjedne, a onda mu rekao: “Brate moj dragi, nemam ja Musaov, a.s. štap, nemoj da me primoravaš na nešto što ne mogu, ali ču ti kazati tri stvari da uradiš, pa ako ti ove tri stvari ne budu pomogle uz Allahovu pomoć, onda ti niko ne može pomoći.

Prvo, iskrena dova Allahu, s.w.t., u zadnjoj trećini noći, dijelu noću kad se na dunjalučko nebo spušta naš Gospodar, s.w.t., i pita: “Ko traži da mu dadnem, ko traži oprosta da mu oprostim?“ Tako mi Allaha, Gospodar svaku noć se spušta i ako mu se iskreno obratiš, neće te ostaviti na cjedilu.

Drugo, čini što više istigfar tokom dana i noći, što više jer se prenosi da je Poslanik, savs rekao: “Ko bude puno istigfar činio, Allah će mu iz svake tjeskobe naći izlaz, riješit će svaku njegovu brigu i dat če mu opskrbu odakle se i ne nada.“ (Muslim).

Treče, da li ti ovaj slučaj smatraš iskušenjem i nesrećom? On reče: “Da.“ Onda slušaj šta je rekao Poslanik, savs. Prenosi se od Ummu Seleme, r.a., da je čula Poslanika, savs, gdje kaže: “Svakog roba kojeg pogodi neka nesreća pa kaže: “Allahovi smo i Njemu ćemo se vratiti, Gospodaru nagradi me za ono što me je pogodilo i podari da ono što iza nje dolazi bude bolje za mene“, a da ga Allah neće nagraditi i poslije toga mu dati dobro…“ (Muslim, Ibn Madže, Ebu Davud).

kuran Čovjek je izašao i otišao od mene. Nakon pet dana, dođe do mene čovjek čije je lice bilo poput punog mjeseca. Ušao je kod mene želeći sa mnom da razgovara, pristao sam, ali on mi je dao znak dok izađu ostali ljudi iz ureda. Kad smo ostali sami, on izvadi iz džepa neku materiju, kad sam je vidio, bio je to sihr, onda je izvadio i iz drugog džepa nešto, bio je to drugi sihr. Pitao sam ga da li je dovio a on mi je odgovorio plačući: “Šejh Adil, tako mi Allaha, svaku noć oko dva sata sam ustajao na noćni namaz i na sedždi molio Allaha za pomoć, svaki dan i svaku noć činio sam istigfar, a kad bi mi god na um padni moj sin i njegova bolest, reci bi: “Allahovi smo i Njemu čemo se vratiti“, jer sam bio ubjeđen da su to riječi Poslanika, savs i da tako mora biti.

Prije dva dana kad sam se ustao na noćni namaz, zazvonio mi je telefon, javio sam se i glas mi je rekao: “Ako želiš sihir od svog sina, otiđi do tog i tog mjesta, ima veliki kamen, ispod njega.“ Našao sam sihir i htio ti dođi odmah taj dan, ali sam se bojao da ne povjeruješ kako sam tako brzo našao sihir. Drugu noć u ista doba zvoni opet telefon, i opet isti glas, ovaj put mi je rekao za drugi sihr na drugim mjestu koji je bio iza moje kuće. Sutra dan sam otišao i stvarno ga tamo našao. Evo sad sam kod tebe da ga ti razvežeš uz Allahovu pomoć.

Na sve ovo šejh Adil je rekao: “Allah zna, možda je ta žena te sihire zakopala sa nekim od svojih pomagača, a onda je Gospodar, s.w.t., zbog tvoje dove i tvog istigfara, odredio da taj njeni pomagač te nazove i kaže ti mjesto sihira…vojske Uzvišenog Allaha ne zna niko osim Njega.“
Odgovori


Verovatno Povezane Teme…
Tema Autor Odgovora Pregleda Poslednja Poruka
Rainbow Lijek za sihr i šejtanski dodir Media 3 944 29-12-2023.20:35
Poslednja Poruka: Media
Question Sihr- uticaj i vrste Media 4 435 08-01-2023.09:22
Poslednja Poruka: Media
Rainbow Sihr na dlake od kose Media 0 368 29-10-2022.22:30
Poslednja Poruka: Media

Skoči na Forum: