TEME POMOĆI KLIK: (OVDE) ZA REGISTRACIJU: ( OVDE ) x


Ocena Teme:
  • 0 Glasov(a) - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Savjet tebi i meni
#1
Lightbulb 
Savjet tebi i meni

sura rahman Allahov robe, uči, iščitavaj Allahovu vjeru i propise, nije ti Allah dao glavu da nosiš samo kao sepet na vratu umjesto glave, sepet (pletena starinska korpa od pruća) je sepet pa se u njemu nose kruške jabuke, znači služi svojoj svrsi: BUDI MUSLIMAN, BUDI MISLIMAN, misli svojom glavom.Radi na dunjaluku za ahiret, kao da ćes sutra preseliti! Kloni se šejtanske literature vještaca tipa Čajlaković, Pekarić i ostala bratija hobbita iz “Gospodara prstenova.”

Allahu moj, daj nam uspjeha i nafake i milosti na obadva svijeta.Daj nam ono što čini Tvoje zadovoljstvo i ljubav.Ti najbolje znadeš ko šta u grudima krije, spasi nas od spletki,smutnji i zla naših dušmana. Svako ko nam misli i čini zlo,vrati to zlo na njega i njegov evlad,ne bi li se opametio i pokajao i okanio ćoravog posla.Gospodaru moj,uništi evlija-ššejtane(prijatelje šejtana,Allah swt. ih prokleo,edžme’in!), ma gdje se oni nalazili,učini im bolan život i bolnu smrt i otkrij njihov munafikluk. Allah swt kaže:

“Zar oni ne znaju da Allah zna ono što oni u sebi kriju i ono o čemu se sašaptavaju i da je Allah znalac svega skrivenog.” sura Tevbe,78

“Oni se služe spletkama, a Ja ih uništavam – zato nevjernicima još vremena dadni, još koji trenutak ih ostavi. “ sura Tarik,15-17

Oni su zamke pravili i prave,misle da Allaha swt mogu prevariti,ali čine grešku u koracima,jer oni prave zamke i fitnu,ali Allah njima pravi zamku,On je Vrhunski Kreator zamki,gdje može šugavo stvorenje(mislim na sihirbaza i svakog smutljivca munafika),biti jače i lukavije od Stvoritelja,Gospodara arša,koji kaže: Lehu kun fejekun-Budi i ono biva!Allah swt ih ubio i prokleo-amin!Učesnici šejtanske olimpijade su,unaprijed osuđeni na propast,znam ja da se oni takmiče u raznim šejtanskim disciplinama,ali njihove medalje su u džehennemu,u vidu plodova drveta Zekkum,pa bujrum,šejtani-evlijade,samo vi naprijed.To su medalje za šejtanske sportiste.

Allah Uzvišeni kaže:

 “Drvo zekkum bit ce hrana griješniku,u trbuhu ce kao rastopljena kovina vriti,kao što voda,kada ključa,vrije.’Ščepajte ga i usred ognja odvucite,a zatim mu za kaznu,na glavu vodu koja ključa,izlijevajte!’ ‘Okušaj,ta ti si,uistinu,’moćni’ i ‘poštovani’,ovo je zaista ono u sta ste sumnjali!'”(Ed-Duhan,43-50)

Allah Uzvišeni, kaže:

 “A da li je bolja ta gozba ili drvo zekkum,koje smo nevjernicima kao kaznu odredili?To je drvo koje ce usred Džehennema rasti,plod ce mu poput šejtanskih glava biti.Oni ce se njime hraniti i trbuhe ce svoje njime puniti,zatim ce to s ključalom vodom izmiješati,a potom ce se sigurno,opet
u Džehennem vratiti.Oni su očeve svoje u zabludi zatekli pa i oni stopama
njihovim nastavili.” (Es-Saffat,62-70)

Prenosi se od Abdullaha bin Abbasa,r.a.da je Resulullah s.a.v.s. proučio ovaj ajet:”Bojite se Allaha onako kako se treba bojati i umirite samo kao muslimani!”

Rekao je Resulullah s.a.v.s.:“Kad bi samo jedna kap drveta zekkum kanula na dunjaluk,uništila bi sve stanovnike Zemlje i život na njoj.A šta ce tek bit sa onim ko se time hrani.”
(Hadis prenosi Timirzi i kaze da je hasen sahih,a i Albani ga smatra sahihom)

Allahu nećete naštetiti.Onaj ko drugom jamu kopa sam u nju upadne.Ve jemkurune jemkurullah!!!Uzvišeni Allah kaže:

“…oni su zamke pleli, a Allah ih je ometao(On je njima zamku pravio), jer Allah to najbolje umije(On je Vrhunski planer zamki). “ Sura Anfal,30

Allahu moj,napoj žednog,nahrani gladnog,uputi zabludjelog,pomozi svakom iskrenom Tvom robu u nevolji,razbij tmine sihira,dalaleta i smutnje,uništi zulumćare i vladare ,koji gaze Tvoje zakone,sveži šejtanske ruke,bilo šejtana u obliku ljudi,ili šejtana u obliku džina,sveži Iblisove ruke,neka je prokletstvo Tvoje na sve njih zajedno,zaveži im ruke u milijardu milijardi čvorova,da ne mogu činiti zlo nedužnim robovima tvojim,da ne prljaju ovaj prelijep dunjaluk svojim nedžasetom.Ti si Onaj koji kaže:

“I reci: “Došla je istina, a nestalo je laži; laž, zaista, nestaje!” ali Isra,81

kaba Allahu moj,daj da nam Kur’an bude u grudima mjesto srca,daj nam da nam vene i arterije budu Tvoji ajeti kojima će teći Tvoji harfovi mjesto krvi,daj nam oči,pune Tvoje ljubavi i zadovoljstva,učini nas iskrenim skromnim Tvojim evlijama,daj nam zdravlje koje ćemo trošiti na Tvoje halale i farzove,noge koje će hoditi Tvojim džamijama,tavafiti Tvojim Bejtullahom,jezik koji će zikriti i uvijek biti mokar od spominjanja Tvojih lijepih imena,daj nam pluća koja će udisati samo tvoj rahmet,a izdisati samo zahvalnost prema Tebi,daj nam čela na kojima će biti tragovi iskrene i ponizne sedžde prema Tebi.Daj nam zadovoljstvo zdravlje,lijep odgoj,rahatluk i uputu u našim ženama i našem evladu.Stvorio si nas ko muslimane,daj da umremo kao muslimani sa šehadetom na usnama.Ispravi naše mahane,očisti nas od grijeha,učini naše ruke,rukama koje daju sadaku i čine dobro javno i tajno,samo u ime Tebe,Allahu moj.Molim te svakim Tvojim imenom,koje si objavio u svojim kitabima,ili si tom imenu podučio nekog od Svojih dobrih robova,ili si to ime sačuvao u gajbu samo za Sebe.Daj da nam srca svakim otkucajem
kucaju:estagfirullah,vellezine amenu ešeddu hubben lillah!!!

Allahu moj zaštiti nas od zla ljudi i džinna,zaštiti nas od vidljivih i nevidljivih šejtanskih vojski.Pomozi i izliječi mazluma u nevolji,jer Ti si,uistinu, Vrhovni liječnik i sudija.

Allahu moj ,svakom sihirbazu i smutljivcu,koji je otvoreno,ili skriveno,objavio rat Tebi i ljudskom ummetu,presudi,daj da mu utroba ključa od plodova drveta Zekkum,još na dunjaluku,uzmi mu san,oduzmi mu zdravlje,nafaku,berićet,udari mu na ono što mu je najmilije,i zabrani zemlji da ga primi na dženazi,svako zlo,smutnju i sihr koji je napravio nekom,vrati na njega i njegovu porodicu.

Allahu moj ,smiluj nam se,i ne dozvoli da skrenemo sa Tvog puta,daj nam da nam ime bude: Ibadat prema Tebi,a prezime: Tvoje zadovoljstvo,amin ja rabbi.Učini rukju koju učim sebebom mnogih Tvojih izliječenja.

Allahu, molim Te time što svjedočim da si Ti bog, nema boga osim Tebe, Jedinog, Onog koji je utočište svakom, nije rodio niti je rođen i niko Mu ravan nije.

Adis Ahmetović
Odgovori
Hvala dao:


Skoči na Forum: