Ocena Teme:
  • 0 Glasov(a) - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Islamski & Imanski (šarti)
#11
Šta je to mudžiza?

Mudžiza je natprirodna pojava, Božije djelo, koje su imali Allahovi poslanici kako bi dokazali svoje poslanstvo. Mudžiza je djelo koje podrazumijeva narušavanje zakona prirode. Mudžiza je djelo koje ne može niko uraditi, osim poslanika kojem je Allah dao ovu mudžizu. Allah je davao poslanicima mudžize je radi izazova tj. kako bi izazvali one koji ne vjeruju da urade nešto slično. Svaki narod je bio vješt, genijalan, napredan u određenom području. Pa su tako neki narodi bili vješti u graditeljstvu, neki u čarobnjaštvu, medicini, pjesništvu…Allah dž.š. je davao poslanicima mudžize u kojima su njihovi narodi bili najvještiji. Božiji poslanici nisu poznavali te vještine, bez obzira što su poticali iz tog naroda, ali nakon što bi im Allah dao mudžizu Božiji poslanici su izazivali svoje narode da učine nešto slično, ne samo jedan čovjek već svi zajedno.

Vrste mudžiza

Mudžize se dijela u dvije grupe:

Hisijje – osjetilne tj. one koje zapazimo svojim čulima. Ove mudžize su imali poslanici prije Muhammeda a.s. One su ograničene samo za određeno mjesto, vrijeme, posmatrače i ne ponavljaju se.
Aklijje – razumske tj. one koje shvatamo razumom. Samo je Muhammed a.s. imao i jednu i drugu vrstu mudžiza. Razumske mudžize vrijede za sve, ne vežu se ni za mjesto, ni vrijeme, ni narod…i one se ponavljaju.

Božiji poslanici su imali razne vrste mudžiza, a neke od njih su:

– Nuh a.s. – Napravio lađu na kopnu prije sveopćeg potopa;

– Salih a.s. – Kamila koja je izašla iz stijene;

– Ibrahim a.s. – Bačen u veliku vatru koja ga nije pržila; četiri ptice, isjekao, pomiješao, raznio, on i pozvao i one mu došle;

– Ismail a.s. – Vrelo Zemzem;

– Junus a.s. – Progutala ga velika riba, čuvala ga, a nakon toga ga donijela do obale mora;

– Jusuf a.s. – Znao tumačiti snove;

– Musa a.s. – Štap koji se pretvori u zmiju; bijela ruka kada je izvadi ispod pazuha; razdvajanje mora;

– Isa a.s. – Liječio je slijepe i gubave; oživio mrtvaca i glinenu pticu; progovorio u bešici;

– Muhammed a.s. – Kur‘an; Isra i Miradž; panj koji je plakao što Poslanik ne drži više hutbe na njemu; Mjesec koji se rapolutio na dvije polovine; voda koja je tekla između njegovih prstiju itd.
Odgovori
#12
Peti imanski šart: Vjerujem u Sudnji dan

Šta je to Sudnji dan?

Peti imanski šart je vjerujem u Sudnji dan i općenito sva dešavanja nakon čovjekove smrti. Posljednji dan je dan kada će Allah uništiti ovaj svijet, dan kada će melek Israfil puhnuti u rog prvi put i svi će pomrijeti. Sudnji dan je dan kada će Allah suditi ljudima za njihova djela, dan kada će melek Israfil puhnuti drugi put u rog i svi će oživjeti kako bi polagali račun za svoja djela. Sudnji dan je dan apsolutne pravde kada će svako čovjekovo djelo, bilo ono dobro ili loše, biti izneseno na vidjelo.

Kada će biti Sudnji dan?

Kada će biti Sudnji dan zna samo Allah dž.š. i niko više. Ono što mi znamo jeste da će se Sudnji dan desiti u petak. Prije nego dođe vrijeme Sudnjeg dana moraju se ispuniti mali i veliki predznaci Sudnjeg dana.

Koji su to mali predznaci Sudnjeg dana?

Malih predznaka Sudnjeg dana ima mnogo, ali neki od njih su:

– Poslanstvo Muhammeda a.s.;

– Smrt Muhammeda a.s.;

– Nestanak emaneta;

– Raširenost nemorala;

– Pojava muzičkih instrumenata i njihovo dozvoljavanje;

– Ukrašavanje džamija i nadmetanje u njihovoj izgradnji;

– Nadmetanje u gradnji visokih građevina;

– Kada robinja rodi sebi gospodara;

– Blizina trgovina;

– Mnoštvo pisanja i izdavanja knjiga;

– Osvajanje Carigrada (današnji Istanbul);

– Rušenje Kabe….

Koji su to veliki predznaci Sudnjeg dana?

Veliki predznaci sudnjeg dana su:

Dolazak Mehdija;
Pojava Dedžala;
Silazak Isa a.s.;
Pojava naroda Jedžudž i Medžudž;
Tri pomračenja;
Pojava dima na nebu koji će sve prekriti;
Izlazak Sunca sa zapada;
Izlazak životinje iz zemlje;
Vatra koja će sakupiti ljude.

Berzeh – zagrobni život

Smrt je rastanak duše od tijela. Smrt nije kraj nego je to prelazak iz jednosg života u drugi. Vjernik se ne treba plašiti smrti, jer će za njega smrt biti lahka, dok će za nevjernika smrt biti teška. Nakon što čovjek umre tijelo se zakopava u zemlju i tada počinje zagrobni život zvani berzeh i traje sve do ponovnog proživljenja. Nakon što se čovjek zakopa u zemlju dolaze mu meleki Munkir i Nekir koji ga pitaju: Ko ti je Gospodar? Koja ti je vjera? Ko ti je poslanik? Vjernik će znati odgovor na ova pitanja, dok nevjernik neće. Kabursku tejskobu će svi osjetiti, ali će vjernicma biti život u berzehu puno ljepši i ugodniji od života nevjernika. Muhammed a.s. je molio: „Gospodaru moj, zaštiti me patnje u vatri i patnje u kaburu.“Ako želimo da se sačuvamo kaburskih iskušenja moramo redovno klanjati namaz, davati zekat, slušati učene ljude, čuvati se mokraće, da ne prenosimo tuđe riječi, ne krademo, ne lažemo, ne činimo blud, ne jedmo kamatu itd. Učenjem sure Mulk štitimo se iskušenja u kaburu.

Mahšer

Kada melek Israfil puhne u rog prvi put nastupit će Smak svijeta (sve živo će umrijeti, svemir uništen, palnine kao raščupana vuna…). Kada melek Israfil puhne u rog drugi put, sve mrtvo će biti oživljeno. Prvi koji će biti proživljen je Muhammed a.s. Bit ćemo proživljeni goli, bosi, neobrezani i kao takvi zaputit ćemo se prema mjestu okupljanja, koje se zove Mahšer. Mahšer je ravnica, bijela, nepregledna, niko se nigdje neće moći sakriti. Niko nikoga neće gledati, svi će biti zabrinuti za sebe. Sunce će biti toliko nisko da će se ljudi gušiti u svom znoju, ali će biti jedan hlad u kome će bit sedam vrsta ljudi. Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Sedam osoba će Allah, dž.š., uvesti u Svoj hlad onog dana kada ne bude drugog hlada osim Njegova: pravednog vladara, mladića koji je odrastao u pokornosti Allahu, dž.š., čovjeka čije je srce vezano za džamiju, dvojicu ljudi koji se vole u ime Allaha, u Njegovo ime se sastaju i rastaju, čovjeka kojeg pozove lijepa i bogata žena na blud, a on odbije i kaže: ‘Ja se bojim Allaha!’ , čovjeka koji daje sadaku tako da mu lijeva ruka ne zna šta mu udjeljuje desna i čovjeka koji se u samoći sjeti Allaha pa mu oči zasuze.” Vjernici će u ovom teškom trenutku imati još jednu privilegiju, a to je da se napiju sa vrela HAVD.

Havd je vrelo Allahovog Poslanika koje će doticati iz rijeke Kevser, koja se nalazi u džennetu. Opisujući ovo vrelo Poslanik a.s. kaže: „Moje vrelo je veličine koliko mjesec dana putovanja. Njegova voda je bjelja od mlijeka, a miris ugodniji od miska, posude na njemu su poput zvijezda na nebu. Ko se sa njega napije nikad više neće ožednjeti.“ Prvi koji će piti sa ovog vrela su siromašni muhadžiri.
Odgovori
#13
Sudnji dan

Sakupljanjem svih ljudi koji su ikada živjeli na ovom svijetu označava početak Sudnjeg dana. Nakon toga će doći do susreta između ljudi i Allaha dž.š. Potom će biti pred Allahom izložena naša djela. Svakom čovjeku bit će izložena knjiga njegovih dijela, blago se onome kome knjiga bude data u desnu ruku, a teško onome kome bude uručena u lijevu ruku. Protiv čovjeka će svjedočiti sve (meleki, njegovi organi…) Allah neće grijehe vjernika javno iznijeti, već će ih prikriti, i o njihovim djelima se neće previše raspravljati. Neki ljudi će bez polaganja računa u džennet ući. Nakon toga bit će postavljena savršeno tačna vaga, koja će izvagati ljudska djela, a ona se zove MIZAN. Jedan tas vage će vagati dobra, a drugi loša djela. Poslanik a.s. kaže: „Dvije su riječi lahke na jeziku, teške na Mizanu i drage Gospodaru: SUBHANALLAHI VE BI HAMDIHI, SUBHANALLAHI-L-A’ZIM“ Poslanik a.s. kaže: „Čistoća je pola imana, a riječi EL HAMDULILLAH, hvala Allahu, pune Mizan.“ Vjerovanje u Sudnji dan podrazumijeva i šefa‘at. Šefa‘at je pravo na zagovorništvo, zauzimanje, za druge ljude na Sudnjem danu. Pravo na šefa‘at će imati samo oni kojima Allah da to pravo: poslanici, šehidi, evlije i drugi odabrani Allahovi robovi. Kur‘an će se zauzimati za one koji ga budu redovno učili, Muhammed a.s. za svoje sljedbnike, šehidi i drugi odabarani ljudi za članove svojih porodica…Šefa‘at jeste zauzimanje u smislu oprosta grijeha, za ulazak u džennet, za smanjenje džehennemske kazne… Učenjem dove posle ezana ispunjavamo jedan od uvjeta za šefa‘at Poslanika a.s.

Sirat ćuprija

Nakon polaganja računa i vaganja dijela ljudi će biti upućeni ka Sirat ćupriji. Sirat ćuprija je mosta iznad džehennema, ka džennetu. Sirat je most koji je oštriji od sablje, tanji od dlake, na njemu se nalaze džehennemske kuke i mnogo je klizav, na njemu će se mnoge noge okliznuti. Sirat ćuprija je prekrivena tamom, ali će Allah dati vjernicima svjetlo koje će im pomoći da prijeđu preko nje. Jačina svjetla će biti shodno veličini dobrih dijela. Ljudi će preko Sirat ćuprije prijeći shodno svojim djelima, neki će prijeći brzinom treptaja oka, neki kao munja, neki brzinom vjetra, neki kao ptice, neki kao trčeći konj, neki žurno, a posljednji će prelaziti puzajući. Na Sirat ćupriji će biti zadržani, dok će ih plamen džehennema pržiti, oni koji su omalovažavali svoga brata.

Kantar

Poslanik a.s. je kazao: “Nakon što se vjernici spase vatre i prijeđu Sirat ćupriju, bit će zaustavljeni na mjestu koje se nalazi između dženneta i džehennema, da bi izmirili račune jedni s drugima, i kada to riješe i očiste se od svega, bit će im dozvoljeno da uđu u džennet. Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša, bit će im jasniji put ka njihovim nastambama u džennetu nego što im je bio ka njihovim nastambama na dunjaluku.”

Bedemi

Bedemi su visoke pregrade između dženneta i džehennema. Sa njega će se vidjeti i džennet i džehennem. Na bedemima će biti smješteni oni koji imaju podjednako dobrih i loših dijela, ali će ih Allah će na kraju svojom milošću uvesti u džennet.

Džennet

Oni koji uspiješno prijeđu Sirat ćupriju stići će do vječnog boravišta dženneta, gdje će uživati nagradu za djela koja su učinili na dunjaluku. U džennetu su rijeke i prostrane odaje, ugodan život bez poteškoća, gdje će vijernici sve što požele dobiti. U njemu se nalazi ono što oči nisu vidjele, što uši nisu čule, što razum ne može zamisliti. Džennet ima 100 deredža, a najviši nivo je Firdevs, koji se nalazi ispod Allahovog prijestolja Arša. Osam je vrata dženneta, a najveća nagrada će biti gledanje u Allaha dž.š. Džennet je stvoren i već postoji. Dženetska posluga su džennetske hurije (mlade lijepe žene) i gilmani (mladi lijepi mladići). Najniži stupan džennneta je bolji 10 puta od cijelog dunjaluka.

Džehennem

Džehennem je ahiretsko vječno boravište za nevjernike, ali i za vjernike počinioce velikih grijeha, osim ako im Allah oprosti, u kojem će ostati jedno vrijeme. Džehennem je strašno boravište, vatra, čije će gorivo ljudi i kamenje biti. U njemu se nalaze najstrašnije kazne, hrana će im biti drvo zekum, a piće znoj i ključala voda. Džehnnemska vatra je jača od dunjalučke za 69 puta. Džehennem ima sedam vrata. Čuvari džehennema će biti grubi i silni meleki Zenabije. Najslabija džehennemska kazna će biti da će tabani biti u vatri, ali će mozak ključati. Neki ljudi će nakon što odrade kaznu u džehennemu Allahovom milošću biti prebači u džennet.

Imena Sudnjeg dana

Sudnji dan ima mnogo imena, ali ćemo navesti samo nekoliko:

El jevmul ahir – Dan posljednji;
Jevmud din – Dan polaganja računa;
Jevmul hisab – Dan polaganja računa;
Karia – Smak svijeta;
Vakia – Događaj.
Odgovori
#14
Šesti imanski šart: Vjerujem u Božije određenje

Definicija

Prije nego što bilo šta kažemo o ovoj našoj lekciji, osvrnimo se na definicije dva ključna termina:

KADER (sudbina) – je Allahovo određenje, za čije vrijeme, mjesto, osobine i način izvršavanja zna samo Allah dž.š.

KADÃ (određenje) – su stvari koje je Allah dž.š. odredio i koje će se desiti kada za to dođe vrijeme.

Drugim riječima, KADÃ je sveopća i sveobuhvatna (Allahova) praiskonska odredba, dok KADER označava sve pojedinosti i detalje te odredbe. Vjerovanje u određenje podrzumijeva čvrsto uvjerenje i vjerovanje da je Allah dž.š. odredio sudbinu stvorenjima prije nego ih je stvorio. Lljudska sudbina je zapisana u Levhi mahfuzu.

Ajeti i hadisi o Božijem određenju

Allah dž.š. kaže: „Reci: ‘Dogodit će nam se samo ono što nam Allah odredi, On je Gospodar nas.’” „A vi ćete htjeti samo ono što Allah hoće.“ „Nema nevolje koja zadesi Zemlju i vas, a koja nije, prije nego što je damo, zapisana u Knjizi, – to je Allahu, uistinu, lahko.“ 

Poslanik a.s. kaže: “Po Allahovom naređenju ispisano je određenje svih stvorenja, pedeset hiljada godina prije nego je stvorio Zemlju i nebesa, dok je Njegov ‘Arš bio na vodi.„ „Radite što želite, ali biće onako kako Allah odredi.“ „… Allah pošalje meleka kome se naredi da zapiše četiri odredbe: njegovo djelo, opskrbu, konac života i da li će biti sretan ili nesretan.“

Neispravno!!!

Neki ljudi govore: „Šta ću džabe klanjati, postiti, dijeliti sadaku i raditi druga dobra djela kada je Allah sve unaprijed odredio. Tako da ću ja u džennet ili džehennem shodno Božijoj odredbi, bez obzira koliko se ja trudio ili ne.“ Allah dž.š. nas uči da ovako govore samo nevjernici, pa kaže: ”Mnogobošci će govoriti: ‘Da je Allah htio, mi ne bismo druge Njemu ravnim smatrali…”

Ispravno!!!

Sve se događa po Allahovoj dž.š. odredbi i ništa se na svijetu ne može dogoditi bez Njegovog znanja, određenja i volje. Mi muslimani vjerujemo da Allah jeste sve unaprijed zapisao i odredio, ali isto tako vjerujemo da čovjek ima slobodnu volju, izbor, da li da učini dobro ili zlo, lijepo ili ružno… Zapamtimo dvije ključne rečenice:

Allah dž.š. ima APSOLUTNU SLOBODNU VOLJU, a čovjek DJELIMIČNU.
TRUD je od nas, a REZULTAT od Allaha dž.š.

Kako postupiti u iskušenju?

Kada čovjeka zadesi nešto što ne voli, obaveza mu je postupiti na sljedeći način:

Biti strpljiv na iskušenju koje mu je Allah poslao, ne žalostiti se i ne očajavati, jer sve što nas je snašlo nije nas moglo obići, i sve što nas je obišlo nije nas moglo snaći. Poslanik a.s. kaže: „Ti nećeš osjetiti slast imana (vjerovanja) sve dok ne budeš znao da sve ono što te zadesilo nije te moglo mimoići, a ono što te mimoišlo nije te moglo zadesiti.“

Biti zadovoljan, i zahvalan, sa Allahovom odredbom, jer je to uvjet potpunog vjerovanja. Poslanik a.s. kaže: „Čudan li je slučaj sa vjernikom! Sve što mu se desi za njega je dobro. A tako nije nikome, osim vjerniku. Ako ga zadesi sreća, zahvali se (ELHAMDULILLAH), pa dobije nagradu zato. A ako ga zadesi nesreća, strpi se, pa ponovo dobije nagradu za to.“

Ako želimo da otklonimo nedaće koje su nas snašle, onda ćemo uputiti dovu Allahu dž.š., dijeliti sadaku i tražiti izlaz iz stanja koje nas je zadesilo. Poslanik a.s. kaže: „Sudbinu ne može spriječiti ništa drugo, osim dove.”
Odgovori
#15
Vrste dužnosti

Put do pravog vjernika vodi preko moralnih težnji i ostvarenja moralnih vrijednosti. Osnovu islamskih moralnih vrijednosti čini učenje o ljudskim dužnostima:

Dužnosti prema Allahu;
Dužnosti prema sebi;
Dužnosti prema roditeljima;
Dužnosti prema komšijama;
Dužnosti muža i žene;
Dužnosti roditelja prema djeci;
Dužnosti prema rodbini;
Dužnosti prema domovini;
Dužnosti prema Islamskoj zajednici;
Dužnosti prema životinjama i prirodi koja nas okružuje.

Dužnosti prema Allahu

Allah je naš Stvoritelj i Gospodar, te smo prema njemu dužni:

Vjerovati u Allaha, voljeti Ga i stalno Ga se sjećati;
Izvršavati ono što je On naredio;
Kloniti se onoga što je On zabranio;
Stalno Mu zahvaljivati i moliti Ga za oprost;
Kajati se zbog počinjenih grijeha.

Dužnosti prema sebi

Čovjek treba da ima na umu da sve što posjeduje na ovom svijetu, počevši od svog života, zdravlja, materiajalnih stvari…jeste Allahov dar njemu. Stoga on nema pravo da se prema tome odnosi onako kako on hoće, već u skladu sa pravilima koja mu je Allah odredio. Tako je čovje dužan:

Čuvati život i zdravlje;
Liječiti se u slučaju bolesti;
Raditi i privređivati
Hraniti se i odijevati
Izučavati korisne nauke;
Moralno se usavršavati;
Kad odrastemo zasnovati vlastitu porodicu.

Dužnosti prema roditeljima

Nakon što ispuni svoje dužnosti prema Bogu čovjek je dužan ispuniti i svoje dužnosti prema roditeljima, a one su:

Da ih volimo, poštujemo i pomažemo;
Da im budemo blagi, poslušni i zahvalni;
Da ih izdržavamo, ako su siromašni
Da ih liječimo i njegujemo, ako su bolesni
Da umrlim roditeljima klanjamo džennazu i spominjemo ih dovom;
Da nastavimo prijateljstvo sa njihovim prijateljima.

Dužnosti prema komšijama

Poslanik a.s. je toliko isticao komšiju i njegova prava da su ashabi pomislili da će komšija komšiju nasljeđivati. Zbog ovolike važnosti komšije Allah dž.š. je čovjeku propisao određene dužnosti koje on mora ispuniti prema svom komšiji, a to su:

Da ih u susretu pozdravimo;
Da ih ne vrijeđamo;
Da čuvamo njihovu čast, porodicu i imovinu;
Da ih pomažemo;
Da učestvujemo u njihovoj dženazi.
Odgovori
#16
Dužnosti muža i žene

Porodica je stub društva. Ako je porodica zdrava, zdravo je i društvo, ako porodica nije zdrva nije zdrvao ni društvo. A da bi porodica bila zdrava mora se imati zdrav odnos između muža i žene, koji se temelji na ispunjavanju dužnosti jednih prema drugim koje im je Allah propisao. Neke od tih dužnosti su:

Da se međusobno paze, vole i poštuju;
Da čuvaju bračnu vjernost;
Da se međusobno pomažu i nasljeđuju;
Muž je dužan pristojno izdržavati svoju ženu;
Da sa njom pristojno i uljudno postupa;
Žena je dužna slušati muža u svemu što nije grijeh;
Čuvati njegovu čast i imovinu.

Dužnosti roditelja prema djeci

Jedna pjesmica kaže da su djeca ukras svijeta i zaista je to tako, ako roditelji ispune svoje dužnosti prema svojoj djeci, u suprotnom djeca mogu postati teret kako svojim roditeljima tako i široj zajednici. Neke od dužnosti koje su roditelji dužni prema djeci su:

Da im nadiju lijepo muslimansko ime;
Da se brinu za njihovo zdravlje i život;
Da ih poduče vjerskim propisima;
Da ih islamski odgoje;
Da ih školuju ili dadnu na zanat;
Kad odrastu da im pomognu da zasnuju vlastitu porodicu.

Dužnosti prema rodbini

Rodbina može biti bliža i dalja. U bližu rodbinu spadaju: braća, sestre, tetka, dajdže, amidže i od svih nabrojanih njihova djeca. Sva ostala rodbina spada u dalju rodbinu. Allah je propisao određena pravila ponašanja, dužnosti, i prema njima, pa smo tako prema rodbini dužni:

Da ih pazimo;
Da ih pomažemo;
Da ih posjećujemo.

Dužnosti prema domovini

Domovina je zemlja u kojoj smo se rodili i u kojoj živimo, koju u srcu nosimo. Čovjek prema domovini mora imati poseban odnos, jer domovina štiti i osigurava našu slobodu i prava. Ali da bi domovina mogla izvršiti svoju obavezu prema nama, mi moramo ispuniti svoje dužnosti prema domovini, a one su:

Da je volimo i branimo od neprijatelja;
Da poštujemo njene zakone;
Da izvršavamo obaveze prema njoj;
Da radimo sve ono što je korisno za domovinu.

Dužnosti prema islamskoj zajednici

Islamska zajednica je zajednica muslimana koji su prihvatili sistem života i rada po Kur’anu i sunnetu. Islamaska zajednica ima obavezu da organizuje vjerski život i da odgaja i podučava mlada generacije u duhu islama. Da bi uspjela u ovom zadatku pripadnici islamske zajednice su dužni:

Klanjati propisane namaze u džematu;
Odgajati svoju djecu u islamskom duhu;
Stalno joj pružati materijalnu pomoć;
Voditi računa da sve njene ustanove pravilno funkcionišu;
Učestvovati u radu i organiziaciji islamske zajednice.

Dužnosti prema životinjama i prirodi koja nas okružuje

Allah je Stvoritelj svega, pa tako i životinja i prirode koja nas okružuje. Čovjek kao Božiji namjesnik na Zemlji je dužan:

Da ih sa svrhom koristimo;
Da ih čuvamo;
Da obrađujemo zemljište;
Da sadimo drveće;
Da imamo lijep odnos prema njima;
Da se o njima brinemo.
Odgovori


Verovatno Povezane Teme…
Tema Autor Odgovora Pregleda Poslednja Poruka
Rainbow Peti islamski šart: Hadž Media 3 373 07-12-2022.21:00
Poslednja Poruka: Media
Heart Islamski brak Media 8 617 25-10-2022.14:12
Poslednja Poruka: Media
Rainbow Islamski Pozdrav Media 0 307 06-10-2022.17:02
Poslednja Poruka: Media

Skoči na Forum: