Ocena Teme:
  • 0 Glasov(a) - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Islamski brak
#1
Heart 
Allah dž.š. kaže: „I od svega stvaramo po par…” Čitav kosmos je utemeljen na stvaranju u paru. Da nije stvaranja u paru ne bismo znali npr. razliku između noći i dana, zemlje i neba, muška i ženska…Bez stvaranja u paru život bi bio nemoguć. Jednostavno jedno bez drugog ne može, jedno drugo nadopunjuje. Pa tako i muško i žensko oni su cjeloviti tek kad imaju jedno pored drugog. Zbog ovolike važnosti dužnost je svakog čovjeka, kada postane punoljetan i ispuni uvjete za sklapanje braka da zasnuje svoju porodicu kroz instituciju islamskog braka.

Definicija i značenje braka

Brak se na arapskom jeziku kaže „nikah“, a to u prijevodu znači: sklapanje bračnog ugovora. Definicja braka je: „Brak je ugovor između dvije osobe suprotnog spola, kojim se stječu obostrana prava i obaveze.“

Brak u Kur‘anu i sunnetu

Institucija braka je propisana Kur‘anom i sunnetom Poslanika a.s. Allah dž.š. kaže: „Udavajte neudate i ženite neoženjene, i čestite robove i robinje svoje; ako su siromašni, Allah će im iz obilja svoga dati. Allah je neizmjerno dobar i sve zna.“ Poslanik a.s. kaže: “Ko se oženi upotpunio je pola vjere, pa neka se boji za drugu polovicu.”

Pravni status braka

U osnovi brak je sunnet, ali shodno stanju i situaciji čovjeka brak može biti i farz, i mekruh i haram. Brak je FARZ osobi koja ispunjava sve uvjete za brak (da ima sredstava za mehr i izdržavanje), ali je sigurna ukoliko se ne oženi da će počiniti blud. Brak je SUNNET osobi koja ispunjava sve uvjete za brak, a koja se može sačuvati bluda i nemoralnih radnji. Brak je MEKRUH osobi koja strahuje da će u njemu činiti nasilje i nepravdu. Brak je HARAM osobi koja je sigurna da će u njemu činiti nasilje i nepravdu.

Uvjeti za sklapanje braka

Da bi dvije osobe mogle stupiti u brak nužno je da se zadovolje određeni uvjeti prije samog sklapanja braka, a ti uvjeti su:

Da su osobe slobodne;
Da su duševno i umno zdrave;
Da posjeduju bračnu punoljetnost;
Da postoji slobodna volja zaručnika;
Vjeroispovijest zaručnika, posebno mladića;
Da ne postoje trajane ili privremene smetnje za brak;
Da zaručnici, i mladić i djevojka stupaju u brak namjerno, slobodno, isključivo svojom voljom, planski i pri punoj svijesti u ime i radi Allaha dž.š.

 

Stalne smetnje za brak

Postoje tri vrste trajnih msetnji za sklapanje braka, a to su:

Srodstvo po krvi; tj. osobe koje su u bližem srodstvu ne mogu stupiti u brak (do 4. stepena).
Srodstvo po mlijeku; Srodstvo po mlijeku se stiče dojenjem žene, koja nam nije majka, u prve dvije godine našeg života. Ta žena nam postaje majka po mlijeku, sva njena djeca i djeca koja su je dojila postaju naša braća i sestre po mlijeku, njezine sestre naše tetke po mlijeku, njezin suprug naš otac po mlijeku… Sve što je zabranjeno po krvi zabranjeno je i po mlijeku.
Srodstvo po tazbini; Srodstvo po tazbini se stiče ženidbom ili Allah dž.š. kaže: „Zabranjuju vam se… i majke žena vaših, i pastorke vaše koje se nalaze pod vašim okriljem od žena vaših s kojima ste imali bračne odnose, ali ako vi s njima niste imali bračne odnose, onda vam nije grijeh, i žene vaših rođenih sinova…“

Privremene bračne smetnje

Postoji više privremenih bračnih smetnji, a to su:

Spajanje dvije sestre ili dvije rodice u braku;
Nije dozvoljeno oženiti mnogoboškinju ili ateistkinju;
Nije dozvoljeno oženiti udate žene ili žene u iddetu (iddet period čekanja u kojem žena ne može sklopiti novi brak; 4 mjeseca i 10 dana ili tri mjesečna pranja ili ako je trudna dok se ne porodi);
Da čovjek ima istovremeno više od 4 žene;
Nije se dozvoljeno udati za muškarca nemuslimana;
Ne treba stupiti u brak sa nekim ko ima neku zaraznu prenosivu bolest, dok se ne izliječi.

Dužnosti u braku

Nakon sklapanja braka muž i žena imaju svoje pojedinačne, ali i zajedničke dužnosti. Tako je muž dužan:

Dati supruzi mehr, na koji je pristao prilikom sklapanja braka;
Izdržavati suprugu i svoje potomke shodno svom stanju;
Lijepo i plemenito se odnositi prema supruzi (šaliti se, pomagati joj u kućnim poslovima, nezapostavljati je, ne biti pretjerano ljubomoran…);
Da suprugu podučava, ili omogući odlazak na mjesta gdje se izučavaju, stvari vjere.

Žena je u braku dužna:

Da sluša svog supruga u svemu što nije grijeh;
Da obavlja sve ono što je kao supruga i majka dužna obaviti;
Da čuva čast, ugled i imetak svoga supruga;
Da se pojavljuje pred svojim suprugom na najljepši mogući način.

Zajedničke dužnosti su:

Da njeguju međusobnu ljubav, poštovanje i razumijevanje;
Da čuvaju porodičnu intimu;
Da vode računa o svojim bračnim i izvanbračnim obavezama;
Da djeci dadnu lijepa muslimanska imena i da ih odgoje i obrazuju u duhu islama i vremana u kojem žive;
Da jedno drugo pozivaju na dobro, a odvraćaju od zla.

 

Ciljevi bračne zajednice

Postoji mnogo ciljeva bračne zajednice, ali nabrojat ćemo samo neke:

Pokornost Allahovoj naredbi;
Slijeđenje sunneta Poslanika a.s.;
Osiguravanje zajedničkog poroda i nastavak ljudske vrste…
Odgovori
#2
Islamski brak – šta nužno mora znati svaki musliman

Priredio: Muhamed Ikanović

Sve je više primjetno da sami spomen braka kod mladih ljudi budi jednu vrstu negativne percepcije, jer brak smatraju bespotrebnom obavezom. To je rezultat jedne globalne politike rušenja porodice i tzv. seksualne revolucije koja podstiče mlade na nemoralan način života. Društva se već suočavaju sa negativnim posljedicama tih trendova u vidu “bijele kuge”, spolnih bolesti, homoseksualizma itd.

Vanbračni odnosi

Islam preferira moralan i čist način života, očuvanje ljudskog porijekla i časti, pa zbog toga i kanališe sve ljudske prohtjeve kako bi jedinke, a i društvena zajednica bili podizani na zdravim odnosima. Seksualni nagon je prirodna potreba čovjeka koja je put produžetka ljudske vrste. Islam nije u potpunosti sputao tu potrebu niti je dozvolio potpunu slobodu u njenom upražnjavanju, što nije svojstveno čak ni životinjama.

  “Ne približavajte se bludu, jer je to užasan grijeh i loš put!” (El-Isra, 32)

S obzirom na to da vanbračni odnosi narušavaju normalan tok života i uzrokuju mnogobrojne probleme, islam je u potpunost zabranio takve odnose. Ali, s druge strane propisao je brak kao najbolju alternativu za zadovoljenje seksualnog nagona i očuvanje intime muškarca i žene.

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Nijedan čovjek ne čini zinaluk a da u momentu njegovog činjenja ne prestaje biti vjernik…“ (Buharija)

Propis braka

Brak je u osnovi sunnet – dobrovoljan, ali njegov konačni propis razlikuje se od osobe do osobe.

 “..brak je moj sunnet pa ko ostavi moj sunnet, nije od mene.” (Muttefekun alejhi)

Islamski pravnici propis braka temelje na potrebama svake osobe, pa tako osoba koja nije u stanju da se suzdrži od bluda, a sposobna je da izdržava porodicu, obavezna je stupiti u brak. Osobi koja je u stanju da kontrolira svoje strasti i nagone, brak je sunnet. Onome koji je seksualno nesposoban, kao naprimjer frigidna žena, nije dozvoljeno da stupa u brak. Brak je pokuđen siromašnoj osobi, koja nema ni najminimalnije uvjete za život, a može da kontrolira seksualne nagone.

Kada treba stupiti u brak

Islam savjetuje da se stupanje u brak ne odgađa i da to treba učiniti čim se za to stvore uvjeti.

“O, skupino mladića, ko od vas može materijalno podnijeti, neka se oženi.” (Buhari i Muslim)

Ponekad se ovaj hadis pogrešno razumije i tumači, pa nije rijetkost da se smatra da su uvjeti za brak stalni posao i dobra plata, stan ili kuća u vlasništvu, dobro auto itd. Naravno da je pogrešno ovakvo tumačenje uvjeta za brak jer bi to značilo da velika većina mladih ljudi ne bi trebala da stupa u brak. Islam nije precizirao starosnu dob stupanja u brak, ali je preporučio da to bude čim se omoguće minimalni uvjeti za to, jer je to način očuvanja čednosti.
Odgovori
#3
Bespotrebno odgađanje braka

Mnogi ljudi brak odgađaju iz materijalnih razloga postavljajući sebi ispunjenje svih životnih potreba prije braka. Uzvišeni Allah obećao je da će pomoći one koji odluče da stupe u brak:

“…ako su siromašni, Allah će im iz obilja Svoga dati.” (En-Nur, 32)

Mnogobrojni su primjeri mladih koji su rođeni i odrasli u siromašnijim porodicama, ali su nakon stupanja u brak i formiranja svoje porodice uspjeli da obezbijede dobre životne uvjete. I ako bismo rekli da je bogatstvo uvjet za brak, onda bi on bio privilegija samo bogatih, što je netačno. Ima i onih koji brak odgađaju zbog školovanja. Nema sumnje da je obrazovanje jedna od važnijih stvari koja zaslužuje svaku pažnju i trud, ali ono ne treba biti prepreka za brak jer je moguće i nakon formiranja porodice nastaviti svoje obrazovanje, a živih primjera za to postoji mnogo. Ovo naročito može biti problem kod djevojaka koje iz navedenog razloga kasno stupaju u brak te im se javljaju mnogi problemi vezani za trudnoću i porođaj. Neke čak i ne budu u stanju da rađaju ili mogu da rode samo jedno dijete te zbog toga proživljavaju psihičke trume proklinjući svaki dan koji su potrošile gradeći karijeru nauštrb porodice.

Svrha i smisao braka

Svrha i smisao braka ogleda se u sljedećem:

– izvršavanje Allahove naredbe i imperativa o braku,

– slijeđenje puta Allahovih vjerovjesnika,

– osiguranje zakonitog, na vjeri utemeljenog i moralno neupitnog poroda, da se precizno zna čija su djeca i kome pripadaju,

– osiguranje zakonskih nasljednika,

– obezbjeđenje uvećanja i produžetka ljudske vrste,

– zadovoljavanje seksualnog nagona,

– pomoću braka iskorijeniti i uništiti prostitucija i blud,

– podučavanje potomstva vjeri i moralni odgoj,

– u potpunosti osigurati moralni život svakog čovjeka i žene kroz usavršavanje ahlaka muža i žene,

– obezbijediti izdržavanje (opskrbu) žene i djece.

Uvjeti islamskog braka

Da bi brak bio ispravan, po islamskim normama, potrebno je da se ispune sljedeći uvjeti:

– Da su mladenci duševno i umno zdravi, bračno punoljetni, da dobrovoljno stupaju u brak, da nema prepreke za brak (krvno i srodstvo po mlijeku ili tazbinstvu), da je odgovarajuće vjeroispovijesti. Muslimanki nije dozvoljeno da se udaje za nemuslimana, dok je muslimanu dozvoljeno da se oženi kršćankom i jevrejkom, mada je bolje da se oženi muslimankom.

“Pa ako se uvjerite da su vjernice, onda ih ne vraćajte nevjernicima: one njima nisu dopuštene, niti su oni njima dopušteni.” (El-Mumtehina, 10)

Pri sklapanju braka obaveza je ispuniti sljedeće uvjete:

– jasno iskazati ponudu i prihvatanje, tj. da jedna strana nudi brak, a da druga prihvati ponudu, što znači da praksa koja je prisutna kod nas: da li pristaješ da stupiš u brak sa…, nije potpuna;

– da tom činu sklapanja braka prisustvuju najmanje dva svjedoka, muškarci muslimani;

– mehr, tj. vjenčani dar supruge koji je pohvalno odrediti prije ili u toku samog čina sklapanja braka;

– da činu sklapanja braka prisustvuje velijj – staratelj mlade i iskaže pred svjedocima svoju saglasnost na brak.

Nekoliko savjeta

– Prije stupanja u brak nije dozvoljen bilo kakav fizički kontakt, osamljivanje ili strastveni pogled,

“Allah je odredio čovjeku udio u bludu koji on mora uraditi, htio ili ne htio: oko čini blud, a njegov blud je pogled, jezik čini blud, a njegov blud je razvratan govor, noga čini blud, a njen je blud korak ka zinaluku, ruka čini blud, a njen blud je dodir, srce žudi i čezne, a spolni organ to sve potvrdi ili negira.” (Buhari, Muslim)
Odgovori
#4
‘’Gdje se dvoje osame, šejtan je treći.’’ (Ahmed, Tirmizi i Hakim)

 

– Obaveza je prije braka naučiti osnovne propise kako bismo znali koje su to naše obaveze u braku te da ne bismo kršili Allahove granice. Naučiti adabe odnosa među supružnicima da bismo bili što bolji suprug, odnosna supruga. Obaveza je i naučiti propise vezane za intimne odnose kako bismo znali da pravilno postupamo i da ne bismo počinili grijeh.

– Putem stručne literature upoznati se sa prirodom muškarca, odnosno žene, kako bismo na taj način saznali koje su osobine suprotnog spola.

– Putem literature upoznati se i o stvarima vezanim za intimni odnos kako ne bismo povrijedili svog supružnika, izazvali neku nelagodu ili traumu, te sam taj čini učinili što ljepšim. Preporučeno je i da se o svemu navedenom savjetujemo i sa stručnjacima iz ovih oblasti kao i sa starijima od sebe koji nam mogu pružiti savjete za uspješniji brak, koje su naučili u “školi života”.
Odgovori
#5
1. Dovite Allahu

Sestre i braćo! Ovi savjeti su za vjernike – mušakrce i žene. Pa, oboje, dovite Allahu da učini vaš brak i vašu vezu uspješnom – znamo, kao vjernici, da je svako dobro od Allaha. Nikada nemojte zaboraviti moliti Allaha za tu blagodat, da imate uspješan brak koji počinje na ovom svijetu i nastavlja se na onome, u Džennetu, Allahovom dozvolom.

2. Slušajte i pokoravajte se Allahu (nakon toga jedno drugom)

Prvo pravilo pokornosti jeste pokornost Allahu, a onda žena mužu (Kur'an 4:34). Obavezna si da se pokoravaš mužu. Šta je sa mužem? Zar se i on ne treba pokoravati?

Sestre: Tvoj muž je emir (glava) porodice. Daj mu njegova prava i poštuj ga, a Allah će tebi dati tvoja prava.

Braća: Prvo pravilo pokornosti za tebe, nakon Allaha i Njegovog Poslanika, je ko? (Tvoja majka, tvoja majka, tvoja majka onda tvoj otac). A nakon roditelja? Tvoja žena (ne ponašaj se kao da nisi znao za ovo).

Ista sura, isti ajet:

“Muškarci vode brigu o ženama zato što je Allah dao prednost jednima nad drugima i zato što oni troše imetke svoje. Zbog toga su čestite žene poslušne i za vrijeme muževljeva odsustva vode brigu o onome o čemu trebaju brigu voditi, jer i Allah njih štiti. A one čijih se neposlušnosti pribojavate, vi posavjetujte, a onda se od njih u postelji rastavite, pa ih i udarite; a kad vam postanu poslušne, onda im zulum ne činite! – Allah je, zaista, uzvišen i velik!” [Prijevod značenja En-Nisā’ 4:34]

3. Udovoljavajte jedno drugom

Nakon onoga sa čime je Allah zadovoljan, uvijek tražite da zadovoljstvo vašeg bračnog druga, ovo je vaš ključ u Džennet.

Sestre: Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nas je obavijestio da svaka žena koja umre a njen muž je zadovoljan sa njom, ući će u Džennet. Pa, maksimalno se trudi da mu udovoljiš (čak i ako misliš ako nije vrijedno toga – ipak je vrijedno).

Braća: Da li ste čitali o načinu kako je se naš Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ophodio prema svojoj porodici. Probudite se! Morate slijediti njegov put u pomaganju sa kuhanjem, čišćenjem i u brizi o vašoj odjeći (on je to radio, i vi možete).

4. Nemojte se ljutiti

Rasprava je vatra u vašem domu, ugasite tu vatru što prije. Naš Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Ne ljuti se! Ne ljuti se! Ne ljuti se!” i rekao nam je da je ljutnja od šejtana i da šejtan kruži našim tijelom kao krv kada se naljutimo.

Sestre: Već znate da je muškarcima teško priznati da su pogriješili. Štoviše, neki to odbijaju da kažu, i ovo je veoma opasno za njih, a i vas isto. Budi oprezna da ne forsiraš temu sa njim kada je ljut. Ponašaj se prema njemu kao prema bebi, jer se i ponaša kao beba. Doista, idite polahko i zadržite smirenost. Allah ćete nagraditi i inšaAllah, Allah će uputiti tvog muža nazad na pravi put.

Braća: Znate da niste savršeni. Hajde sada, priznajte to i završite s time. Recite: “Žao mi je”. Vi možete biti onaj ko će ugasiti ovu šejtansku vatru u vašoj kući sa jednostavnim “Žao mi je” čak i ako mislite da niste vi krivi. Kada uzvraćate, samo dodajete drva na vatru. Pogledajte kako će slatko svađa završiti kada samo kažete iskreno, “Vidi, žao mi je. Ostavimo ovo.”
Odgovori
#6
5. Govorite “Hvala”

Govorite “Hvala” stalno vašem bračnom drugu za lijepe stvari koje su lijepo urađene.

Sestre: Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nas je podučio: “Ko god nije zahvalan ljudima nije zahvalan ni Allahu.” Pa, slobodno recite, “Hvala, dušo” i čak recite “Dobro urađeno” ili “Bravo”. Ovo je jedna od najbitnijih načina. Zapamti da je nezahvalnost osobina stanovnika Džehennema, da nas Allah sačuva toga, amin.

Braća: Kada ste zadnji puta rekli: “Hvala ti, dušo” vašoj ženi jer je očistila kuću, oprala odjeću, peglala, okupala djecu, odvela ih u školu, podučavala ih? Kažeš: “Pa, ona to radi svaki dan”? – u tome je i stvar. Ona to radi iz dana u dan – a gdje je plaća. Daj joj nešto sa čime će se osjećati cijenjeno, reci to!

6. Igrajte se

Igranje i šaljenje sa vašim bračnim drugom.

Sestre: Možete se šaliti sa mužem, ali nemojte lagati ili povrijediti njegove osjećaje. Muškarci traže ženu koja je vesela i ima smisao za humor.

Braća: Naš Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao Džabiru, radijallahu anh: “Oženi onu koju ćeš nasmijavati i koja će tebe nasmijavati.”

7. Odjenite se jedni za drugi i izgledajte uredno

Islam nas podstiče da izgledano i ponašamo se najljepše pred svima, pogotovo prema našim voljenim.

Sestre: Nosi lijep nakit i odjeni se kod kuće za svog muža. Od ranih godina djevojke su se ukrašavale sa naušnicama, narukvicama i lijepim haljinama – kao što je opisano u Kur'anu. Kao supruga trebaš nastaviti koristiti nakit i lijepu odjeću za svoga muža.

Braća: Mislite li da se sestre trebaju da “srede”? Šta je sa našim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem? Nosio je najljepšu odjeću, čak je se i trudio da pere svoju odjeću. Šta je sa mirisom? Znate kako je miris važan. Nemojte nikada dopusiti da ona osjeti vaš smrdljivi znoj. Ona miriše lijepo za vas, pa brem stavite lijep miris za nju – radite to u džamiji, zar ne?

8. Budite kao stanovnici Dženneta

Ponašajte se ispravno, mislite ispravno i izgledajte ispravno (isprobajte ovo još danas)

Sestre: Šta znate o svojstvima hurija (džennetskim ženama)? Islam opisuje te žene sa određenim svojstvima. Nose svilu, imaju predivne, crne oči itd. Evo nekoliko ideja: Pokušajte, osite svilu za svoj muža, stavite šminku koja će učiniti da vaše oči izgledaju veće, i budi ljupka svome mužu.

Braća: Gdje će vaše supruge nabaviti svilenu odjeću, izazovno rublje, lijepe mirise i šminku? Kur'an nam kaže (Sura 4, ajet 34 – iznad) da ste vi dužni da joj obezbijedite – pa počnite sa tim i obezbijedite to.
Odgovori
#7
9. Širite “Selam” među sobom

Ovo je od islama zasigurno. Kur'an govori o tome, a naš Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Nećete ući u Džennet dok ne budete vjerovali a nećete vjerovati dok se ne budete voljeli. Hoću li vas uputiti na ono ako to budete radili zavoljet ćete se? Širite selam među sobom.” Hadis prenosi Ebu Hurejre.

Sestre: Kada vaš suprug dođe kući, uputite jedno drugome lijepi muslimanski pozdrav – “Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu” Mir, milost i bereket od Allaha neka je na tebe (i upamtite da se nasmijete).

Braća: Vi selamite sve koje sretnete, čak i braću koju ste tek sreli. Ustvari, obazrivi ste da onome koga ste tek sreli lijepo poselamite – zar ne? A šta je sa vašom ženom? Majkom vaše djece? Ona koja dovi za tebe svaki dan i svaku noć. Da li nju poselamiš kako treba, onda kada trebaš? Kada ulaziš i izlaziš iz kuće. Kada uđeš i izađeš iz sobe.

10. Nasmiješite se – ne košta ništa ali kupuje sve!

Ko može odoljeti, lijepom, velikom, sretnom osmjehu? Čak se i smijem kada mislim o tome.

Sestre: Naš Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nas je podučio: “Osmjeh u lice brata muslimana je sadaka.” Pa, možeš održavati mir u porodici, unijeti lijep osjećaj u dom i postići Allahovu nagradu i možda dobiti i lijep osmijeh zauzvrat. Zamisli kako bi se tvoj muž osjećao kada bi došao i našao tvoj lijepi, čisti dom, svoju ženu odjevenu i pripremljenu za njega, lijepu večeru pripremljenu sa pažnjom, čistu djecu i da ga dočekuješ pri povratku. To pomaže, iako to on i ne rekao.

Braća: Kada ste se zadnji puta nasmijali vašoj ženi? Možete li se sjetiti kada ste joj zadnji puta donijeli neko cvijeće, čokoladu, mali poklon (nećeš pogriješiti ni sa lijepim nakitom brate)?

11. Izvršavajte obaveze!

Tako je, vi imate porodične obaveze. Oko kuće, djece, obaveze prema svojoj supruzi i porodici.

Sestre: Pogledajte oko sebe. Čemu služi ta kamara odjeće? Kako to da ima toliko naslaganog posuđa u kuhinji? Spavaća soba izgleda kao da je neko tu spavao (ti si). Hodnik izgleda kao skladište. Da ne pričamo o prostoriji za pranje veša. Ne, TV te ne treba – kuća te treba.

Braća: Šta mislite da pripomognete oko teških stvari? Zašto ne odvojite nešto vremena da očisitite kupatilo, podrum ili tavan? Znate, ona mjesta koja je teško dokučiti, gdje se pauci, bube i insekti skupljaju? Šta bi ovo učinilo njenoj ljubavi prema tebi? A sada zamisli da samo uletite na vrata, izvikujući naredbe, žaleći se kako je bio težak dan na poslu i čak ne primjećujući koliko ona mora da uradi svaki dan.

12. Privlačnost

Allah nam kaže u Kur'anu, da je On stvorio čovjeka a od njega njegovu ženu i od njih ostale ljude. Znate kako to ide. Šarm je ključ privlačnosti. Ljubaznosti i razumjevanje su ključevi šarma. Pa, budite ljubazni jedni prema drugom i koristite vašu privlačnost da bi ujedinili vaša srca.

Sestre: Koristite vaše “ukrase” da prisvojite srce vašeg muža. Svaka žena ima blagodati od Allaha, od kojih su “ljepote” i “ukrasi” koji privlače muškarce. Ali ti to već znaš, zar ne? DOBRO – ONDA IH KORISTI!

Tvoja kosa, oči, osmjeh (spomeuto iznad, sjećaš se) i tvoja odjeća (i način na koji je nosiš), sve ovo može pomoći da na njemu istakneš muškarca kakvog zaista želiš. Znaš šta voli i od čega mu se “zamanta” u glavi. Ciljaj tačno u srce.

Braća: Pa, ona se nije udala za krompira na kauču. Ona traži zgodnog tipa kakav si bio kada je prihvatila prošnju. Gdje je taj tip? Lijepa odjeća, sjajne cipele, čist miris, blage riječi, znaš i sam – onako kakav si bio prije!
Odgovori
#8
Sada slijede osam stvari koje slabe brak i osam savjeta kako ojačati brak.
Osam stvari koje slabe brak:

1. Loše ponašanje – izgovaranje riječi koje su loše ili pune mržnje, ružne šale ili vrijeđanje jedno drugog.

2. Ignoriranje – ne odgovaranje na selame ili okretanje jedno od drugog.

3. Laganje – Allah je zabranio vjernicima da lažu. U islamu nema mjesta za lažove, i da nas Allah sačua ovog zla, amin.

4. Kršenje obećanja – održavanje povjerenja je isto jedna vrlo važna osobina vjernika.

5. Izbjegavanje kontakta – grliš braću u džamiji, ali šta je sa “malim zagrljajem” za ženu? Hajde ba, možeš ti to.

6. Sumnja i ogovaranje – Allah kaže: “O vjernici, klonite se mnogih sumnjičenja, nekā sumnjičenja su, zaista, grijeh. I ne uhodite jedni druge i ne ogovarajte jedni druge! Zar bi nekome od vas bilo drago da jede meso umrloga brata svoga – a vama je to odvratno – zato se bojte Allaha; Allah, zaista, prima pokajanje i samilostan je.” [Prijevod značenja El-Hudžurāt 49:12]

7. Prezauzetost – odvojite vremena jedno za drugo. Vi imate prava jedno kod drugih. Daj svakome njegovo pravo i ti ćeš dobiti svoje pravo.

8. Ostavljanje ibadeta – Allah nikada neće biti zadovoljan nekime ko ostavi Njegovu uputu i koji Ga ne obožava. Ovo će prouzrokovati velike probleme u muslimanskoj porodici ili će čak dovesti do razvoda, brže nego išta drugo.
Osam stvari koje jačaju brak:

1. Dobar stav – musliman uvijek mora imati pozitivan stav prema životu. Mi kažemo Elhamdulillah (Hvala Allahu) za sve ono što nam On dadne (ili nam ne dadne).

2. Pomoć – naš Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naglasio je važnost toga da muževi pomažu svojim suprugama, a Allah nam ističe važnost da žene budu bliske muževima i da pomažu svojim muževima. Ovo je situacija u kojoj je se ne može izgubiti. Kada bi je se samo pridržavali.

3. Povjerenje – muslimanima, mušakrcima i ženama je naređeno da budu istinoljubivi i da slijede primjer našeg Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kao El-Emin – Povjerljivi.

4. Poštovanje – bićeš poštivan kada iskažeš poštovanje. Muslimani su obavezni da budu ovakvi prema svim ljudima, kako tek onda prema bračnom drugu?

5. Sreća – naš Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je zabavljao svoju ženu, Aišu, igrao je se i trkao sa njom. Ona je rekla: “Trčala sam sa njim, ali kada sam se udebljala on me je pobijedio.” On nam je rekao da se igramo sa našim ženama.

6. Opraštanje – sigurno, ovo je jedan od najvažnijih aspekata islama. Ko god nije milostiv, ni prema njemu se neće biti milostivo. Ovo dolazi od Allaha, Njega lično. Moramo naučiti da praštamo tuđe greške tako da to ne bude protiv nas kasnije.

7. Vrijeme – provodite vrijeme, sami – zajedno. Idite u šetnju. Vozite se autobusom. Posjetite prijatelja ili bolesnika (imati ćete veliku nagradu za to). Postite zajedno ponedjeljkom i četvrtkom ako možete. Obavite hadždž – ovo je dobar način da dobijete “novi početak” u životu. Vjerujte mi.
Odgovori
#9
8. Ibadet – veza sa Allahom kroz namaz, smirenost dok se zajedno krećete u namazu je nešto što nemuslimani nikada ne mogu zaista cijeniti. Naš Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je predvodio svoju ženu u namazu, iako je njegova kuća bila uz džamiju. Rekao nam je da ne pretvaramo naše kuće u mezarja. Trebali bi klanjati dobrovoljne namaze kod kuće. Sestra ima najveću nagradu kada klanja u kući, u sobi, iza pregrade.

Braćo i sestre – Allah nam kaže šta da radimo sa problemima koje jednostavno ne možemo riješiti. To je sljedeći ajet poslije onog iznad navedenog, u suri En-Nisā’:

“A ako se bojite razdora između njih dvoje, onda pošaljite jednog pomiritelja iz njegove, a jednog pomiritelja iz njene porodice. Ako oni žele izmirenje, Allah će ih pomiriti jer Allah sve zna i o svemu je obaviješten!” [Prijevod značenja En-Nisā’ 4:35]

Autor: Yusuf Estes
Odgovori


Verovatno Povezane Teme…
Tema Autor Odgovora Pregleda Poslednja Poruka
Rainbow Peti islamski šart: Hadž Media 3 337 07-12-2022.21:00
Poslednja Poruka: Media
Star Islamski & Imanski (šarti) Media 15 1.366 25-10-2022.14:34
Poslednja Poruka: Media
Rainbow Islamski Pozdrav Media 0 295 06-10-2022.17:02
Poslednja Poruka: Media

Skoči na Forum: