Ocena Teme:
  • 1 Glasov(a) - 5 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Zikr poslije namaza
#1
Rainbow 
Značenje i definicija zikra

Osnovno značenje riječi ez-zikr jeste, težnja u srcu prema osobi koja se spominje. Pored ovog značenja riječ ez-zikr označava i sjećanje, spominjanje, čuvati nešto da se ne izgubi, iskazivati zahvalnost…. Najpoznatija drfinicija zikra jeste: „Sjećanje na Allaha i Njegovo spominjanje.“

Ibn Kajjim kaže: “Bilo koji i svaki određeni trenutak kada razmišljate, govorite ili radite stvari s kojima je Allah zadovoljan“

Seid ibn-Džubejr je rekao: “Zikr je pokorovati se Allahu. Ko Mu nije pokoran, taj zikr i ne čini, pa makar mnogo tespihao, učio la ilahe illellahu i učio Kur’an!”

Vrste zikra

Postoje razne podjele zikra: jutarnji, večernji, pojedinačni, zajednički…Shodno navedenoj definiciji zikra, zikr dijelimo u tri skupine:

Zikr jezikom, riječi veličanja i hvaljenja Allaha (Subhanellah, elhamdulillah, Allahu ekber…)
Zikr srcem, razmišljanje o Allahu, Njegovim stvorenjima, osobinama….
Zikr dijelovima tijela, izvršavanje ibadeta, dobroč…

Vrijednost zikra

Allah dž.š. kaže: “Sjećajte se vi mene i Ja ću se vas sjećati.”

Poslanik a.s. kaže da je Allah dž.š. rekao: “Ja sam uz Mog roba svedok Me spominje i dokle god on svoje usne zikrom pokreće.”

„Želite li da vas obavijestim o vašem najboljem djelu, koje je, usto, najkreposnije kod vašeg Vladara, koje najviše podiže vaše stepene, koje vam je bolje od udjeljivanja zlata i srebra i koje vam je bolje i od borbe protiv vašega neprijatelja?“ Ashabi odgovoriše: „Da, želimo.“ „Sjećanje na Uzvišenog Allaha.“

Zikr poslije namaza

Allah dž.š. kaže: „A kada namaz završite, Allaha spominjite stojeći, sjedeći i ležeći.“ 

Ibn Abbas, r. a., rekao: „Znao sam da su završili namaz kada bih čuo taj zikr.“

Semure b. Džundeb, r. a., prenosi: „Kada god bi Vjerovjesnik, s.a.v.s., obavio bilo koji namaz, on bi se svojim licem okrenuo nama.“

Zikr poslije namaza se sastoji od učenja salevata, Ajetul Kursijje i tespiha.

Salevat

‘ALA RESULILLAHI SALEVAT: ALLAHUMME SALLI ‘ALA MUHAMMEDIN VE ‘ALA ALI MUHAMMMED.

Prijevod: Salevat na Allahovog Poslanika: Allahu, blagoslovi Muhammeda i porodicu njegovu.

Vrijednost: Allah dž.š. kaže: „Uistinu Allah i Njegovi meleki donose salevat (blagosivljaju) Vjerovjesnika. O vjernici, i vi donosite salevate na njega i šaljite mu selame.“

SUBHANELLAHI VEL HAMDU LILLAHI VE LA ILAHE ILLELLAHU VALLAHU EKBER, VE LA HAVLE VE LA KUVVETE ILLA BILLAHIL ‘ALIJJIL ‘AZIM.

Prijevod: Slavljen je Allah i hvala Allahu. Nema drugog boga, sem Allaha. Allah je najveći. Nema snage niti moći, osim u Svevišnjeg Allaha. Allah je najveći.

Vrijednost: Muhammed a.s. kaže: “Da izgovorim subhanellahi vel hamdu lillahi ve la ilahe illellahu vallahu ekber, draže mi je od svega što Sunce obasjava.”

Muhammed a.s. je jedne prilike rekao: „Što više govori: La havle ve la kuvvete illa billahil-‘alijjil-‘azim, jer je to džennetska riznica.“
Odgovori
#2
Ajetul Kursijj

Ajetul Kursijj je najuzvišeniji ajet u cijelom Kur’anu. On govori o Allahovom prijestolju. Učimo ga kako bi se zaštitili i potržaili utočisšte kod Allaha. Ajetul Kursijj ima 50 riječi, 185 harfova i u njemu se spominje pet Allahovih lijepih imena: Allah, El-Hajj, El-Qajjum, El-Alijj i El-Azim.

Poslanik a.s. kaže: ”Ko poslije svakog propisanog namaza prouči Ajetul Kursijju, samo ga smrt dijeli od ulaska u džennet.”

E’UZU BILLAHI MINEŠ ŠEJTANIR RADŽIM. BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

ALLAHU LA ILAHE ILLAHU. EL HAJJUL KAJJUM. LA TE’HUZUHU SINETUN VE LA NEVM. LEHU MA FISSEMAVATI VE MA FIL ERD. MEN ZELLEZI JEŠFE’U INDEHU ILLA BI IZNIH. J’ALEMU MA BEJNE EJDIHIM VE MA HELFEHUM. VE LA JUHITUNE BI ŠEJIN MIN ‘ILMIHI ILLA BIMA ŠA’E.
VESI’A KURSIJJUHUSS EMAVATI VEL ERD. VE LA JEUDUHU HIFZUHUMA, VE HUVEL ALIJJUL ‘AZIM.

Prijevod: Allah je – nema boga osim Njega – Živi i Vječni! Ne obuzima Ga ni drijemež ni san! Njegovo je ono što je na nebesima i ono što je na Zemlji! Ko se može pred Njim zauzimati za nekoga bez dopuštenja Njegova?! On zna šta je bilo i prije njih i šta će biti poslije njih, a od onoga što On zna – drugi znaju samo onoliko koliko On želi. Moć Njegova obuhvata i nebesa i Zemlju i Njemu ne dojadi održavanje njihovo; On je Svevišnji, Veličanstveni!

Tespih

JA RABBI ZEL DŽELALI. SUBHANELLAH. 33 puta izgovoriti Subhanellah.

SUBHANELLAHI VE BI HAMDIHI. ELAHMADULILLAH. 33 puta izgovoriti Elhamdulillah.

RABBIL ‘ALEMINE TE’ALA ŠE’NUHU. ALLAHU EKEBER. 33 puta izgovoriti Allahu ekber.

Prilikom izgovaranja ovih riječi možemo koristiti tespih, prste desne ruke ili digaitalni brojač, a najbolje na prste.

Muhammed a.s. je rekao: “Poslije svakog namaza proučite 33 puta subhanellah, 33 puta el hamdulillah i 33 puta Allahu ekber.”

Vrijednost: Ebu Hurejre kazuje da su se siromašni muhadžiri požalili Allahovom Poslaniku a.s. kazavši: “Bogataši nas pretekoše u visokim deredžama i vječnim uživanjima.” Muhammed a. s. ih upita: “Kako to?” Rekoše: “Klanjaju kao i mi, poste kao i mi, dijele sadaku i oslobađaju robove, a mi ih ne oslobađamo.” Muhammed a. s. reče: “Hoćete li da vas podučim nečemu čime ćete stići one koji su vas prestigli, još više prestići one koji su iza vas i niko neće biti bolji od vas, osim onoga ko uradi isto što i vi?” Rekoše: “Hoćemo, Allahov Poslaniče!” On im reče: “Poslije svakog namaza proučite 33 puta subhanallah, 33 puta elhamdulillah i 33 puta Allahu ekber.” Poslije određenog vremena, siromašni muhadžiri ponovo dođoše do Božijeg Poslanika a.s. i rekoše: “Naša braća bogataši čuli su šta mi radimo, pa su i oni počeli raditi to isto.” Muhammed a. s. tad reče: „To je Allahova blagodat, daje je onome kome On hoće.“

Tehlil

U Buhariji se navodi hadis u kojem se kaže da je Vjerovjesnik a.s. poslije svakog propisanog namaza učio: La ilahe illellahu vahdehu la šerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ‘ala kulli šejin kadir.

KEBIREN ‘AZIMEN LA ILLAHE ILLELLAHU VAHDEHU LA ŠERIKE LEH. LEHUL MULKU VE LEHUL HAMDU VE HUVE ‘ALA KULLI ŠEJIN KADIR. VE MA ERSELNAKE ILLA RAHMETEN LIL ‘ALEMIN.

Prijevod: Veliki, Veličanstveni. Nema boga, osim Allaha. Jedinog. On nema sudruga. Njemu pripada sva vlast i hvala. On je svemoćan. A tebe smo (Muhammede) samo kao milost svjetovima poslali.

Vrijednost: Poslanik a.s. kaže: “Ko na javnom mjestu ili skupu prouči: la ilahe illellahu vahdehu la šerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ‘ala kulli šejin kadir, Uzvišeni Allah će mu upisati hiljade dobrih dijela, izbrisat će mu hiljade loših dijela i sagradit će mu kuću u džennetu.”
Odgovori
#3
Dova poslije namaza – Namaska dova


Opšte napomene

Nakon što smo klanjali, proučili zikr i tespih, dižemo svoje ruke i učimo dovu, kod nas poznatu kao namaska dova. Dova se može učiti i na maternjem jeziku, ako se ne zna na arapskom. Poslanik a.s. je učio razne dove nakon namaza, a najpoznatije su sljedeće:

– Sevban r.a. kaže: “Božiji je Poslanik s.a.v.s. po završetku namaza tri puta tražio oprost od Allaha i zatim izgovorio: ‘Allahumme Entesselauu ve minkes selam, tebarekte ja zel dželali vel ikram.‘”

– Muaz ibn Džebel prenosi da ga je jednog dana Poslanik, s.a.v.s., uzeo za ruku i rekao mu: “‘Muaze, doista te volim.’ Muaz mu reče: ‘Božiji Poslaniče, i ja tebe volim.’ ‘Savjetujem ti, Muaze, da nakon svakog namaza proučiš dovu: ‘ALLAHUMME E’INNI ‘ALA ZIKRIKE VE ŠUKRIKE VE HUSNI IBADETIK.’ (‘Gospodaru moj, pomozi mi da ustrajem u spominjanju Tebe, u zahvalnosti Tebi i u lijepom robovanju Tebi.’)”

– Ebu Ejjub rekao: ”Nikada nisam klanjao za našim Vjerovjesnikom, a da ga nisam čuo kako nakon namaza kaže: ‘Allahu moj, oprosti sve moje greške i grijehove. Allahu moj, obaspi me blagodatima, poživi me, opskbi me, i uputi me da dobra djela činim i lijepo se ophodim, jer samo Ti možeš čovjeka uputiti da bude dobročinitelj i da se ružnih postupaka klone.’”

– Poslanik a.s. je nakon svakog namaza govorio: ”ALLAHUMME AFINI FI BEDENI, ALLAHUMME AFINI FI SEM‘I, ALLAHUMME AFINI FI BESARI. ALLAHUMME INNI E’UZU BIKE MINEL KUFRI VEL FAKR. ALLAHUMME INNI E’UZU BIKE MIN AZABIL KABR. LA ILAHE ILLA ENT.” (“Gospodaru naš, učini zdravim moje tijelo, moj vid, moj sluh. Tražim zaštitu Tvoju od nevjerstva od siromaštvaod kazne u kaburu, i nema drugog božanstva, osim Tebe.”)

– Buharija bilježi predanje od Enesa ibn Malika r.a. koji je rekao: „Najčešća Vjerovjesnikova a.s. dova bila je: “ALLAHUMME RABBENA ATINA FID DUNJA HASENETEN, VE FIL AHIRETI HASENETEN VE KINA AZABEN NAR.” (O Allahu, Gospodaru naš, podari nam dobro na ovom i na onom svijetu i sačuvaj nas patnje u vatri).

Namaska dova 

E`UZU BILLAHI MINEŠ ŠEJTANIR RADŽIM.

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM.

EL-HAMDU LILLAHI RABBIL `ALEMIN,

VES SALATU VES SELAMU `ALA SEJJIDINA MUHAMMEDIN VE `ALA ALIHI VE SAHBIHI EDŽME’IN.

ALLAHUMME RABBENA TEKABBEL MINNA HAZIHIS SALATE KEMA TEKABBELTE MIN `IBADIKES SALIHIN.

ALLAHUMME RABBENA ATINA FID DUNJA HASENETEN VE FIL AHIRETI HASENETEN, VE KINA `AZABEN NAR.

RABBI DŽ’ALNA MUKIMES SALATI VE MIN ZURRIJJETI, RABBENA VE TEKABBEL DU’A’.

RABBENAGFIRLI VE LI VALIDEJJE VE LIL MU’MININE JEVME JEKUMUL HISAB.

AMIN, AMIN, AMIN! BI RAHMETIKE JA ERHAMER RAHIMIN. VE SELAMUN `ALEL MURSELIN, VEL HAMDU LILLAHI RABBIL `ALEMIN!

Prijevod

Utječem se Allahu od prokletog šejtana.

U ime Allaha Milostivog Samilosnog.

Hvala Allahu, Gospodaru svjetova. Neka je Njegova milost i blagoslov na našeg odabranika, Muhammeda a.s. njegov rod i drugove njegove.

Milostivi Bože, primi ovaj naš namaz onako kako primaš od Svojih dobrih vjernika.

Uzvišeni Allahu, daj nam dobro na ovom i na budućem svijetu i spasi nas od džehennemske vatre.

Gospodaru moj, pomozi meni, mojoj djeci i potomcima mojim da ustrajno obavljamo namaz. Primi ovu dovu!

Oprosti meni, mojim roditeljima i svim muslimanima na Sudnjem danu. USLIŠAJ BOŽE! USLIŠAJ BOŽE! USLIŠAJ BOŽE!

Neka su milost i blagoslov Božiji svim vjerovjesnicima i poslanicima Njegovim! Hvala Allahu Gospodaru svjetova!
Odgovori


Verovatno Povezane Teme…
Tema Autor Odgovora Pregleda Poslednja Poruka
Rainbow Sastavni dijelovi namaza Media 16 1.112 25-10-2022.12:32
Poslednja Poruka: Media
Rainbow Posebnosti i odlike namaza Media 0 303 06-10-2022.21:12
Poslednja Poruka: Media

Skoči na Forum: