Ocena Teme:
  • 0 Glasov(a) - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Status starostnikov v islamu
#1
Rainbow 
Islam je vera sočutja in pravičnosti, vera, ki uči vzornega obnašanja in prepoveduje slabo vedenje, vera, ki človeku, če se drži Allahovih zakonov, podeli njegovo dostojanstvo.

Nobenega dvoma ni, da je islam podelil starostnikom poseben položaj, saj obstajajo številni nauki, ki muslimane pozivajo k tem, da jih spoštujejo in jim izražajo čast.
Človek ima v islamu časten položaj

Vsemogočni Allah pravi:

“In že smo počastili Adamove sinove. Nosimo jih na kopnem in na morju, oskrbujemo jih z dobrimi stvarmi in zagotovo smo jim dali veliko prednost pred mnogimi stvaritvami.” [Plemeniti Kur’an 17:70]

Starostniki so vključeni v ta visok položaj, ki temelji na splošnem pomenu tega verza.
Muslimanska družba je družba medsebojnega sočutja in skladnosti

Allah je v Plemenitem Kur’anu rekel:

“… poleg tega biti od tistih, ki verujejo (v islamski monoteizem), ki drug drugega spodbujajo k potrpežljivosti in spodbujajo k usmiljenju. Ti bodo na srečni strani! (Prebivalci Raja) Plemeniti Kur’an 90:17-18

Poslanec Muhammad (mir in blagoslov z njim) je vernike opisal, kot eno samo telo. Rekel je:

Primerjava vernikov v medsebojni ljubezni, usmiljenju in sočutju je kot eno telo; če en del telesa čuti bolečino, se mu preostali del telesa pridruži z nespečnostjo in vročino.” [Muslim]

Poslanec ﷺ dejal:

Nihče od vas resnično ne veruje, dokler za svojega brata ne želi tistega, kar želi zase.” [Buhari]

Rekel je tudi:

“Najbolj Usmiljeni izkazuje usmiljenje tistim, ki so usmiljeni. Bodite usmiljeni do tistih, ki so na Zemlji, in Tisti, ki je nad Nebesi bo usmiljen do vas.” [At-Tirmizi]
Musliman stoji ob strani svojemu bratu

Ibn Abi Ad-Dunja poroča od Ibn Umarja, da je Poslanec ﷺ dejal:

“Allahu najbolj ljubljeni ljudje so tisti, ki so v korist drugim ljudem in Allahu najljubša dejanja so tista, ki osrečujejo muslimane, jih razrešujejo stisk, ali odplačilo njihovega dolga ali preprečevanje lakote… Allah bo omogočil tistemu, ki izpolni potrebe svojega brata, da bo trdno stal na Dan, ko bo vsem stopalom drselo.” [Tabarani]
Verujoči starostniki imajo pri Allahu visok položaj

Poslanec ﷺ je rekel:

“Nihče od vas si ne sme želeti smrti ali moliti zanjo, preden zanj pride njen čas, kajti, ko umrete, se vaša dobra dela ustavijo; in nič ne podaljšuje življenjske dobe razen vernikovih dobrih del.” [Muslim]
Musliman mora spoštovati in izkazovati čast starostnikom

Poslanec Muhammad ﷺ je rekel:

“Del čaščenja Allaha je izkazovanje časti sivolasim muslimanom.” [Abu Davud]
Odgovori
#2
Spodbujanje dobrega ravnanja s starši

Medtem ko islam poudarja pomen spoštovanja vseh starejših v družbi, imajo otroci posebno odgovornost do svojih staršev.

Plemeniti Kur’an pravi:

“In tvoj Gospodar je določil, da ne častite nikogar drugega kot le Njega, in da nadvse lepo ravnate s starši. Če eden od njiju ali oba pri tebi dosežeta starost, jima ne reči niti “Uf.” in ju ne grajaj, temveč spoštljivo govori z njima. In spusti pred njima krila ponižnosti iz milosti ter reci: “Gospodar moj! Usmili se ju tako, kakor sta me vzgajala, ko sem bil majhen.” [Plemeniti Kur’an 17:23-24]

V teh verzih je prijaznost do staršev omenjena poleg vere v Enega Boga. Ta dva verza odražata sočutje, spoštovanje in občutek odgovornosti do staršev, ki ga islam zahteva od vernikov.

Nek človek je prišel k Poslancu ﷺ in ga vprašal: “O Allahov Poslanec! Kdo izmed ljudi je najbolj upravičen, da z njim ravnam dobro?” Odvrnil mu je: “Tvoja mati.” Mož je vprašal: “Kdo je naslednji?” Odgovor je sledil: “Tvoja mati.” Nato je vprašal še enkrat: “Potem kdo?” In odgovor se je ponovno glasil: “Tvoja mati.” Mož je vprašal: “In kdo potem?” Poslanec mu je odgovoril: “Potem tvoj oče.” [Buhari in Muslim]

Poslanec ﷺ je izjavil, da imajo starši pravico, da jih njihovi otroci ubogajo. V eni izmed pripovedi je Poslanec izjavil, da so izmed največji grehov verovanje, da ima Bog poleg sebe partnerje, neposlušnost do staršev, umor in lažno pričanje. [Buhari in Muslim]

V islamu imajo otroci, ki postanejo neodvisni od svojih staršev, dolžnost, da vzdržujejo svoje starše.
Spoštovanje staršev se nadaljuje tudi po njihovi smrti

Abdullah ibn Umar je srečal beduina na poti v Meko. Abdullah ga je pozdravil s salamom (islamskim pozdravom), ga osedlal na osla, katerega je jahal in mu dal svoj turban. Ibn Dinar je rekel: Rekli smo mu, “naj te Allah vodi, to so le beduini in zadovoljni so z nečim majhnim.” Abdullah je rekel, “oče tega človeka je bil bližnji prijatelj mojega očeta in slišal sem Poslanca ﷺ, ko je rekel:

“Najboljši način spoštovanja vaših staršev je, da sin ostane v stiku z očetovimi prijatelji.”

To je ena izmed oblik oskrbe starostnikov v islamu. Ko člani muslimanske družbe obiskujejo prijatelje svojih staršev, s tem pomagajo pri vključitvi starejših v družbo in preprečijo občutek izoliranosti, ki ga čutijo, kar posledično zmanjšuje vpliv socialnih in psiholoških sprememb, skozi katere gredo starejši.
Dostojanstvo – temeljna človekova pravica

Sočutje in spoštovanje starejših je bistven element muslimanskega obnašanja. Poslanec islama ﷺ je jasno povedal:

Tisti, ki ne pokaže nežnosti mladim in ne spoštovanja starostnikom, ni eden izmed nas.” [Tirmizi]

V življenjskem ciklu, sta mladost in starost le vprašanje časa, kajti tisti, ki ja mlad, bo zagotovo nekega dne ostarel. Islam spominja mladostnike na to osnovo resnico človekovega stanja z rekom Poslanca ﷺ:

Če mladenič izkazuje čast starostnikom, Bog imenuje nekoga, ki bo njemu izkazoval čast v starosti.” [Tirmizi]

Naj nam Bog pomaga, da izpolnimo svojo dolžnost do svojih starejših, jim izkažemo ljubezen in spoštovanje, kot si zaslužijo ter damo dober zgled našim otrokom.
Odgovori


Verovatno Povezane Teme…
Tema Autor Odgovora Pregleda Poslednja Poruka
Rainbow Zakaj je hidžab v islamu Boots 0 72 14-10-2023.19:01
Poslednja Poruka: Boots

Skoči na Forum: