Ocena Teme:
  • 0 Glasov(a) - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
95. At-Tin – Smokva
#1
Star 
95. At-Tin – Smokva Mekka – 8 ajeta.

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Tako mi smokve i masline,

2. i Sinajske gore,

3. i grada ovog, bezbjednog -

4. Mi čovjeka stvaramo u skladu najljepšem,

5. zatim ćemo ga u najnakazniji lik vratiti,

6. samo ne o­ne koji budu vjerovali i dobra djela činili, njih čeka nagrada neprekidna.

7. Pa šta te o­nda navodi da poričeš o­naj svijet -

8. zar Allah nije sudija najpravedniji?!

(Kur’an Časni)
#2
95. Surah At-Tin (The Fig)

In the Name of Allah, The Most Gracious, Most Merciful

1. By the fig, and the olive,

2. By Mount Sinai,

3. And by this city of security (Makkah) ,

4. Verily, We created man of the best stature (mould),

5. Then We reduced him to the lowest of the low,

6. Save those who believe (in Islamic Monotheism) and do righteous deeds, then they shall have a reward without end (Paradise).

7. Then what (or who) causes you (O disbelievers) to deny the Recompense (i.e. Day of Resurrection)?

8. Is not Allah the Best of judges?
#3
95. Sura At-Tin (Figa)

V imenu Allaha, najbolj usmiljenega, najbolj usmiljenega

1. Ob figi in olivi,

2. Ob gori Sinaj,

3. In s tem mestom varnosti (Maka),

4. Res smo ustvarili človeka najboljše postave (kalupe),

5. Nato smo ga znižali na najnižjega od najnižjih,

6. Reši tiste, ki verujejo (v islamski monoteizem) in delajo pravična dela, potem bodo imeli nagrado brez konca (Raj).

7. Kaj (ali kdo) potem povzroči, da (o neverniki) zanikate povračilo (tj. dan vstajenja)?

8. Ali ni Allah najboljši sodnik?


Skoči na Forum: