Ocena Teme:
  • 0 Glasov(a) - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Ел-Бејјине (Јаснотија)
#1
Rainbow 
СУРА

ЕЛ-БЕЈЈИНЕ (Јаснотија)

Медина - 8 ајети

Во името на Аллах ,Милостивиот Сомилосен!


1. Оние кои не веруваа, меѓу Следбениците на Книгата и многубошците, не престанаа се додека не им дојде јаснотија,

2. еден пејгамбер од Аллах кој им ги кажува страниците чисти,

3. во кои има прописи исправни.

4. А оние со дадената им Книга станаа деленици токму по дојдената им јаснотија.

5. Наредено им е само Аллаха да го обожаваат, и верата искрено да Му ја предаваат, во сета чистота нивна, и намаз да извршуваат и зекат да даваат. И, ете, тоа е верата исправна!

6. Оние кои не веруваа, меѓу Следбениците на Книгата, и многубошците ќе бидат во огнот џехеннемски и во него за навек ќе останат... да, онаквите се од сите суштества најлошите!

7. Оние кои, навистина, веруваа и кои добри дела работеа... да, онаквите се од сите суштества најдобрите.

8. Наградата нивна е кај Господарот нивни: џеннетски бавчи на Адн испод кои реки течат и во нив за навек ќе останат. Аллах ќе биде задоволен од нив а и тие ќе бидат задоволни од Него. Ете, тоа е за оној кој се плаши од Господарот негов!
Odgovori


Skoči na Forum: