Ocena Teme:
  • 0 Glasov(a) - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Ел-Инфитар (Расцеп)
#1
Rainbow 
ЕЛ-ИНФИТАР(Расцеп)

Мекка - 19 ајети

Во името на Аллах Милостивиот Сомилосен!


1. Кога небесата ќе се расцепат,

2. и кога ѕвездите ќе се растурат,

3. и кога морињата ќе избувнат,

4. и кога мезарите ќе се испревртат -

5. ќе го узнае душата она што го направила и за овој свет и за оној свет.

6. О човеку, што те заведе од Господарот твој Благороден!?

7. Кој те создаде?... па те направи целосен и складен,

8. и Кој со посак Свој ликот ти го среди.

9. Но, не! Лажете за Денот ветен, сепак!

10. А врз вас се Чуварите мелеки, навистина!

11. благородни пишувачи:

12. кои знаат што правите!

13. Добротворите ќе бидат во благосостојба, навистина!

14. А грешниците ќе бидат во огнот Џехеннемот, навистина!

15. Во кој ќе бидат турнати на Денот суден!

16. И не ќе можат да не бидат во него.

17. И знаеш ли ти што е Денот суден?

18. И пак, знаеш ли ти што е Денот ветен?

19. Ден во кој никој за никого не може ништо. Наредбата тогаш е - Аллахова!
Odgovori


Skoči na Forum: