Ocena Teme:
  • 0 Glasov(a) - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Dove na koje se Allah, dž.š., odaziva
#1
Rainbow 
1. Dova vjernika upućena bratu muslimanu u njegovom odsustvu
Od Ebu Derdaa', r.a., se prenosi da je Allahov poslanik, a.s., rekao: "Nema tog muslimana koji moli Allaha za svog brata dok je on odsutan a da melek, koji je zadužen za njega, ne uči istu dovu za toga koji moli." (Muslim)
2. Dova onoga kome je nepravda učinjena
Kada je Allahov poslanik, a.s., odlučio da pošalje Muaza u Jemen, savjetovao ga je riječima: "Čuvaj se dove (kletve) onoga kome je nepravda učinjena, jer zaista između njegove dove i Allaha ne postoji nikakav zastor." (Buhari)
3. Dova putnika
Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je Allahov poslanik, a.s., rekao: "Tri dove se ne odbijaju i tu nema nikakve sumnje: dova onoga kome je nepravda učinjena, dova putnika namjernika i dova roditelja koji moli za svoje dijete." (Tirmizi)
4. Dova postača dok isčekuje iftar, dova pravednog vladara – imama
Po hadisu koji se prenosi od Ebu Hurejre, r.a., trojici se dova ne odbija: "Postaču dok se iftari, pravednom vladaru i dova onoga kome je nepravda učinjena. Njegovu dovu Allah uzdiže iznad bijelih oblaka, otvara joj nebeska vrata i kaže: 'Tako mi Moje moći, pomoći ću te, koliko je uskoro!'..." (Tirmizi)
5. Dova poslušnog djeteta
Od Ebu Hurejre, r.a., se bilježi predaja da je Poslanik, a.s., rekao: "Kada čovjek umre prestaju mu se pisati njegova djela osim u tri slučaja: ako iza sebe ostavi trajnu sadaku, znanje koje ljudima koristi i lijepo odgojeno dijete koje moli za svoje roditelje." (Muslim)
6. Dova onoga koji se našao u nevolji
Shodno kur'anskom ajetu: "A ko je taj Koji se nevoljniku u nevolji odaziva?" (En-Neml, 62)
7. Ko zanoći čist (pod abdestom) spominjajući Allaha, dž.š.
Od Muaza b. Džebela, r.a., se prenosi da je Allahov poslanik, a.s., kazao: "Nema tog vjernika koji zanoći sa abdestom spominjući Allaha, dž.š., pa se probudi a potom prouči dovu tražeći od Allaha dobro i na dunjaluku i na ahiretu, a da mu ta dova ne bude uslišana." (Ebu Davud i Ahmed)
8. Dova kojom je molio Junus, a.s.
Od Sa'd b. Ebi Vekasa, r.a., se prenosi da je Allahov poslanik, a.s., rekao: "Ko prouči dovu koju je Junus, a.s., u utrobi ribe učio: 'Nema boga osim Tebe, hvaljen neka si Ti, zaista sam ja od onih koji su se prema sebi ogriješili', dova će mu biti uslišana." (Tirmizi i drugi)
9. Dova onoga koji se probudi iz sna
Od Ubade b. Samita, r.a., se prenosi da je Allahov poslanik, a.s., rekao: "Ko se probudi iz sna pa prouči: 'Nema drugog boga osim Allaha Jednog Jedinoga, Koji nema sudruga, samo Njemu pripada vlast i samo je On dostojan zahvale, On svime upravlja, neka je hvala Allahu, slavljen neka je Allah, Allah je Velik, nema moći niti slave osim kod Allaha', a zatim kaže: 'Gospodaru moj, oprosti mi' ili prouči dovu bit će mu uslišana. Ako potom obavi i namaz bit će mu primljen kod Allaha." (Buhari i drugi)
10. Dova čestitog djeteta za njegove roditelje
Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je Allahov poslanik, a.s., kazao: "Zaista će Allah uzdigniti položaj svoga iskrenog roba u Džennetu, a on će kazati: 'Gospodaru moj odakle meni ovoliko dobrih djela?' Bit će mu odogovoreno: 'Ovo je rezultat dove i moljenja za oprost tvoje djece'…" (Ahmed, a Ibn Kesir ga smatra sahihom)
11. Dova hadžije i onog koji obavlja umru, kao i dova onog koji se bori na Allahovom putu
Ibn Omer, r.a., bilježi da je Allahov poslanik, a.s., rekao: "Borac na Allahovom putu, hadžija i onaj koji umru obavi, žudeći za svojim Gospodarom, njihove dove su uslišane a ono što zatraže bit će im dato." (Ibn Madždže, a Albani ga smatra hasenom)
12. Dova onoga koji mnogo spominje Allaha
Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je Allahov poslanik, a.s., rekao: "Trojici se ne odbija dova: Onome koji često spominje Allaha, dova onoga kome je nepravda učinjena i dova pravednog imama – vladara." (Bejheki i Taberani, Albani ga smatra hasenom)
13. Dova onoga koga je Allah zavolio i kome se smilovo
Od Ebu Hurejre, r.a., se bilježi da je Allahov poslanik, a.s., rekao: "Zaista je Allah rekao: 'Ko uznemirava Mog evliju (vjernika kojeg Ja zavolim) objavit ću mu rat. Moj rob mi se ne može ničim bolje približiti kao sa farzovima koje sam mu propisao. On mi se tako približava nafilama sve dok ga Ja ne zavolim, a kad ga zavolim postajem njegov sluh kojim sluša, njegov vid kojim gleda, njegova ruka kojom radi i njegova noga kojom hoda. Kada Mi zatraži nešto, Ja mu dam, a ako Me zamoli za zaštitu Ja mu je pružim'..." (Buhari)
Odgovori


Verovatno Povezane Teme…
Tema Autor Odgovora Pregleda Poslednja Poruka
Rainbow Poslanikove a.s. dove Media 0 303 18-11-2022.12:39
Poslednja Poruka: Media
Rainbow Tri dove koje bi trebali znati Media 0 318 28-10-2022.13:53
Poslednja Poruka: Media
Rainbow Ajeti, Hadisi, Dove, Zikrovi Media 3 459 28-10-2022.13:46
Poslednja Poruka: Media

Skoči na Forum: