Ocena Teme:
  • 1 Glasov(a) - 5 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Kultura ponašanja za sofrom
#1
Star 
Islam je vjera, koja je objasnila sve dijelove ljudskog života. Shodno tome, islam je objasnio kulturu ponašanja za sofrom, kao i kulturu ponašanja domaćina, ali i gosta.

Posuđe iz kojeg se jede

Treba da bude čisto. Zabranjeno je jesti i piti iz zlatnih i srebrenih posuda.

Poslanik a.s. kaže: “Koji (muškarac) obuče svileno odijelo na ovom svijetu, neće ga obući u džennetu. Ko na ovom svijetu bude jeo iz zlatnog i srebrenog posuđa, taj neće iz takvog jesti na budućem svijetu.”

Poštivanje hljeba i čuvanje mrva

Hljeb se mora čuvati. Ne smije se gaziti ni razbacivati. Na hljeb se ne stavlja ništa. Ne smijemo hodati i jesti, kako ne bi mrve rasipali.

Poslanik a.s. kaže: “Kod svih poslova koje obavljate šejtan je prisutan, pa i onda kad jedete. Ako vam prilikom jela ispadne zalogaj, uzmite ga i pojedite (ako se nije uprljao). Nemojte ga ostavljati šejtanu.”

Kultura ponašanja prije jela

– Oprati ruke prije jela

– Serviranje hrane na zemlju ili pod, a ne za sto

– Ne jesti naslonjen

Poslanik kaže: “Ja doista, ne jedem naslonjen.”

– Sjediti na podu, a ne na stolici

– Ne tražiti mahane onome što se servira (jelu)

– Truditi se da jelu prisustvuje što više osoba

Vahši b. Harb prenosi od svog oca, a on od djeda da su ashabi pitali Vjerovjesnika, s.a.v.s: “Allahov Poslaniče, mi jedemo, ali se ne možemo zasititi?!” Odgovorio je: “Očito je da jedete odvojeno!” Nakon njihovog priznanja da je tako, rekao je: “Jedite zajedno i spomenite Allahovo ime pri tome, pa će vam Allah spustiti svoj bereket u hrani.”

Kultura ponašanja u toku jela

– Proučiti Bismillu

Svaki dobar posao ako želimo da nam bude sretan i blagoslovljen treba početi Bismillom. Bismillu učimo i prije uzimanja lijeka ili nekog pića.

Poslanik a.s. kaže: “Kada neko od vas hoće da jede neka prvo spomene Božije ime. Ako to zaboravi učiniti prije jela, nek učini kad se sjeti.”

“Kada čovjek uđe u svoju kuću i pri ulasku i jelu spomene Allaha, kaže šejtan (drugim šejtanima): ‘Nema vam (u ovoj kući) ni konačišta ni večere.’ A kada uđe i ne spomene Allaha prilikom ulaska, šejtan kaže: ‘Našli ste konačište.’, a kada ne spomene Allaha i prilikom jela, šejtan rekne: ‘Našli ste konačište i večeru.’”

– Stariji trebaju naglas proučiti Bismillu kako bi mlađi učili

– Treba jesti desnom rukom

Poslanik a.s. kaže: “Kada jedete jedite desnom rukom, a kada pijete, pijte desnom rukom, jer šejtan jede i pije lijevom rukom.”

– Sunnet je jesti rukom, a ne kašikom ili viljuškom, ako je moguće

– Jesti ispred sebe

Poslanik je jednom dječaku rekao: “Dječače spomeni Božije ime. Jedi desnom rukom i ispred sebe.”

– Nije lijepo puhati u hranu

Ebu Seid el-Hudri kaže: “Božiji Poslanik nam je zabranio da pijemo iz krnjave čaše ili posude. Ujedno nam je zabranio da pušemo u sud.”

– Nije potrebno šutiti u toku jela, ali ni previše pričati

– Ne treba jesti luk i prasu, ako ćemo ići gdje u društvo

Poslanik a.s. kaže: “Ko bude jeo bijeli luk ili prasu, nek ne ide među nas u društvo, niti među nas u džamiju. Nek sjedi kod kuće.”

– Vodu je bolje piti sjedeći, ali nema grijeha, ako pijemo i stojeći

– Vodu piti na predah

Poslanik je pio vodu na tri puta, te rekao: “Ovako se bolje ugasi žeđ i ovo je zdravije za stomak.”

– Dijeljenje hrane počinjati s desne strane

– Onaj ko dijeli hranu sebe posljednjeg poslužuje

– Prvo jesti, pa onda klanjati

Poslanik a.s. kaže: “Kada je postavljena večera, a ujedno je vrijeme namaza, prvo treba jesti, pa tek onda klanjati, ako namaz neće izaći iz vremena.”

– Ne prenajedati se
Odgovori
#2
Kultura ponašanja nakon jela

– Poslije jela oprati ruke i reći elhamdulillah

Poslanik a.s. kaže: “Ko poslije jela iskaže zahvalnost Allahu, biće mu oprošteni manji grijesi.”

– Oprati usta

Dova poslije jela:

EL-HAMDU LILLAHILLEZI AT’AMENA VE SEKANA VE DŽE’ALENA MINEL MUSLIMIN

Kultura ponašanja za goste i domaćina

– Na gozbu treba zvati i bogate i siromašne

Poslanik kaže: “Najgore je jelo svadbe (gozbe) na koje se zovu samo bogataši, a ne i siromasi. Ko bude pozvan na gozbu, pa se ne odazove, griješan je i prema Allahu i prema Njegovom Poslaniku.”

– Treba se odazvati, pa makar se i ne moglo jesti

– Kada budemo pozvani od dvojice prijatelja idemo onome koji nas je prije pozvao ili ko nam je bliži rod ili učenijem ili pobožnijem

– Ne treba počinjati jesti dok domaćin ne kaže

– Ne treba gledati kako i koliko ko jede

– Na gozbu ne treba ići nepozvan

Poslanik a.s. je rekao: “Ko bude nepozvan (a dođe na gozbu) sličan je kradljivcu i pljačkarošu.”

– Ne pitati hoćeš li jesti

– Treba uputiti dovu za onoga ko nas je ugostio

Ebu Hejsen Ibnul Fejham je pripremio jelo na koje je pozvao Muhammeda a.s. i još nekoliko ashaba. Kada je završeno sa jelom, Poslanik je rekao: “Nagradite svog brata (domaćina)” Ashabi ga upitaše čime bi ga trebalo nagraditi, a on reče: “Kada se uđe u nečiju kuću, pa se jede i pije, ako se domaćinu zaželi sreća i blagostanje, to mu je nagrada.”

– Tražiti dozvolu za odlazak od domaćina.
Odgovori


Skoči na Forum: