Ocena Teme:
  • 1 Glasov(a) - 5 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
3 Ali-Imran Imranova družina
#1
Rainbow 
ALI-IMRAN

Imranova družina
3:1

Elif, Lām, Mīm
3:2

Allah, ni drugega boga razen Njega, Večno-živi Samo-obstoječi Vzdrževalec vsega!
3:3

Razodel ti je Knjigo (o, Muhammed) z resnico, potrjujoč resničnost tistega, kar je bilo pred njo, in razodel je Toro in Evangelij …
3:4

… poprej kot vodilo ljudem in razodel je Furkan. Resnično bodo tisti, ki zanikajo Allahove ajete, deležni težkih muk in Allah je Nepremagljiv ter Zmožen povračila.
3:5

Resnično! Pred Allahom ni nič skritega ne na Zemlji ne na nebu.
3:6

On vas oblikuje v maternicah, kakor hoče. Ni drugega boga razen Njega, Najplemenitejšega, Najmodrejšega.
3:7

On je Tisti, ki ti je razodel Knjigo. V njej so povsem jasni ajeti, ki so srž Knjige, in drugi, ki niso povsem jasni (navadnim ljudem). Tisti, v katerih srcih je izprijenost, sledijo tistim, ki niso povsem jasni, v želji povzročiti fitno in v želji lastnega tolmačenja. Ne pozna njihove razlage nihče razen Allaha, tisti pa, ki so utrjeni v znanju, govorijo: “Verujemo vanjo, vse je od našega Gospodarja.” In opomin bodo razumeli le z razumom obdarjeni.
3:8

Gospodar naš! Ne dopusti našim srcem, da zatavajo za tem, ko si nas že usmeril (na Pravo pot) in podari nam od sebe milost. Ti si zares Tisti, ki najobilnejše daruje.
3:9

Gospodar naš! Resnično boš zbral ljudi na Dan, o katerem ni dvoma. Zares, Allah ostaja zvest svoji obljubi.
3:10

Resnično, tistim, ki zanikajo vero, ne bo pri Allahu nič koristilo niti njihovo premoženje niti njihovi otroci. In oni bodo gorivo za Ogenj.
3:11

Kakor je počelo faraonovo ljudstvo in tisti pred njimi. Trdili so za Naše ajete, da so lažni, pa jih je Allah uničil zaradi njihovih grehov. Vendar Allah strogo kaznuje.
3:12

Reci tistim, ki ne verujejo: “Poraženi boste in zbrani v Peklu in to je grozno bivališče.”
3:13

Zagotovo je bilo za vas znamenje v dveh skupinah, ki sta se spopadli. Ena se je borila na Allahovi poti in druga je bila neverna; videli so jih z lastnimi očmi dvakrat več kot njih. In Allah podpira s svojo pomočjo, kogar hoče. Resnično je v tem nauk za pronicljive.
3:14

Ljudem je olepšana strastna ljubezen do žensk, sinov, nakopičenih gomil zlata ter srebra, rasnih konj, živine in pridelka. To je uživanje v življenju tostranstva. K Allahu pa je najlepši povratek.
3:15

Reci: “Naj vas obvestim o boljšem od tega? Tistim, ki so bili bogaboječi, pri njihovem Gospodarju pripadajo rajski vrtovi, izpod katerih tečejo reke, večno bodo v njih, imeli bodo čiste žene ter zadovoljstvo od Allaha.” Allah pa vidi in pozna svoje sužnje.
3:16

To so tisti, ki govorijo: “Gospodar Naš! Mi resnično verujemo, pa nam odpusti naše grehe in obvaruj nas Ognjenih muk.”
3:17

Potrpežljivi, iskreni, ponižno pokorni, tisti, ki dajejo (iz svojega premoženja) in tisti, ki prosijo za odpuščanje v času pred zoro.
3:18

Allah priča, da ni nobenega boga razen Njega, prav tako pričajo angeli in tisti, ki imajo znanje – On vedno ravna pravično. Ni nobenega boga razen Njega, Najbolj plemenitega, Najmodrejšega.
3:19

Resnično je prava vera pri Allahu Islam . In niso se razšli tisti, katerim je bila dana Knjiga, zaradi njihove medsebojne nepravičnosti, razen za tem, ko je k njim že prišlo znanje. In kdor zanika Allahove ajete, z njim Allah zares hitro obračuna.
3:20

Če se bodo prerekali s tabo, reci: “Predal sem se Allahu, prav tako tisti, ki mi sledijo.” In reci tistim, katerim je dana Knjiga, in nepismenim: “Ali ste sprejeli Islam ?” Če sprejmejo, so zagotovo že usmerjeni (na Pravo pot). Če pa se obrnejo proč – na tebi je le, da dostaviš (pozivaš). Allah pa vidi in pozna svoje sužnje.
3:21

Resnično tisti, ki zanikajo Allahove ajete, nepravično ubijajo glasnike vere in ubijajo tiste, ki zapovedujejo pravičnost med ljudmi – oznani jim boleče muke.
3:22

To so tisti, katerih dela bodo propadla na tostranstvu in na onostranstvu, in ne bodo imeli nobenih pomočnikov.
3:23

Mar nisi videl tistih, katerim je bil dan del Knjige? Pozivajo, da se med njimi razsodi po Allahovi Knjigi, skupina njih pa to zavrača, ker se že tako obračajo proč.
3:24

To je zato, ker so rekli: “Ne bo se nas dotaknil Ogenj, razen za nekaj določenih dni.” In preslepilo jih je v njihovi veri tisto, kar so si izmislili.
3:25

Pa kako bo, ko jih zberemo na Dan, o katerem ni dvoma, in bo vsaki osebi dano, kar si je prislužila, in ne bo nikomur storjena krivica.
3:26

Reci: “Allah moj, ki imaš vso oblast! Ti daješ oblast, komur hočeš, in odvzameš oblast, od kogar Ti hočeš. In daš ponos, komur hočeš, in ponižaš, kogar hočeš. V Tvoji roki je vse dobro. Ti si zares zmožen storiti karkoli.
3:27

Ti storiš, da noč preide v dan in da dan prestopi v noč, daješ živo iz mrtvega in mrtvo iz živega ter oskrbuješ, kogar hočeš, brez kakršnegakoli računa.
3:28

Verniki naj za pristne prijatelje ne jemljejo nevernikov namesto vernikov. In kdor to stori, nima z Allahom ničesar – razen tisti, ki to stori, da bi se obvaroval pred njimi. Allah vas opozarja nase in k Allahu je vrnitev.
3:29

Reci: “Kar skrivate v svojih prsih ali razkrivate – Allah to ve. In Allah ve kaj je na nebesih in kaj je na Zemlji. In Allah ima nad vsako stvarjo moč.”
3:30

Tistega Dne, ko bo vsaka oseba pred sabo našla, kar je storila od dobrega in kar je storila od slabega, si bo zaželela, da bi bila med njo in njimi (slabimi dejanji) velika oddaljenost. Allah vas opozarja nase in Allah je Blagohoten do (svojih) sužnjev.
3:31

Reci: “Če zares ljubite Allaha, mi sledite in Allah vas bo vzljubil in vam odpustil vaše grehe. Allah pa je Tisti, ki odpušča, Usmiljeni.”
3:32

Reci: “Bodite pokorni Allahu in Poslancu,” če pa se obrnejo proč – Allah resnično ne ljubi nevernikov.
3:33

Resnično je Allah posebej izbral Adama in Noeta ter Abrahamovo družino in Imranovo družino iznad svetov ,
3:34

potomci so eni od drugih. In Allah je Tisti, ki vse sliši, Vsevedni.
3:35

Ko je Imranova žena rekla: “Moj Gospodar! To, kar je v mojem trebuhu in je svobodno, zaobljubljam v služenje Tebi – sprejmi od mene. Ti si zares Tisti, ki vse sliši, Edini, ki je Vseveden.”
3:36

In ko jo je rodila, je rekla: “Moj Gospodar! Resnično sem rodila žensko,” Allah pa najbolje ve, kaj je ona rodila. In moški ni kakor ženska . ” Poimenovala sem jo Marija , Tebe pa prosim, da ščitiš njo ter njeno potomstvo pred prekletim hudičem.”
3:37

Pa jo je njen Gospodar lepo sprejel, jo lepo vzgojil in jo dal v skrb Zahariji. Kadarkoli bi Zaharija vstopil k njej v molilnico, je pri njej našel oskrbo. Rekel je: “O, Marija! Od kod tebi to?” Rekla je: “To je od Allaha. Resnično, Allah oskrbuje, kogar hoče, brez računa.”
3:38

Takrat je Zaharija zaprosil svojega Gospodarja, rekoč: “Moj Gospodar, Ti mi podari dobro potomstvo. Ti si zares Tisti, ki vedno sliši prav vsako prošnjo.”
3:39

Nato so ga angeli poklicali, medtem ko je stoje molil v molilnici, rekoč: “Resnično, Allah ti pošilja radostno vest o Janezu , potrjevalcu resničnosti Allahove Besede, gospodom neomadeževanim in glasnikom vere med najbolj krepostnimi.”
3:40

Rekel je: “Moj Gospodar! Od kod naj bi jaz imel sina, ko pa me je že doletela starost, moja žena pa je neplodna?” Dejal je: “Tako Allah počne, kar hoče.”
3:41

Rekel je: “Moj Gospodar! Daj mi nek znak.” Dejal je: “Tvoj znak bo, da ne boš mogel govoriti z ljudmi tri dni, razen s kretnjami. Pogosto omenjaj svojega Gospodarja in slavi Ga zvečer ter zgodaj zjutraj.”
3:42

In ko so angeli rekli: “O, Marija, Allah te je posebej izbral, očistil ter odlikoval nad ženskami vseh svetov.
3:43

O, Marija, iskreno se pokori svojemu Gospodarju, padaj z obrazom na tla in se klanjaj s tistimi, ki se klanjajo.”
3:44

To je vest iz neznanega (sveta), ki ti jo razodevamo, (O, Muhammed). Ti nisi bil z njimi, ko so vrgli svoja peresa , kdo izmed njih naj bi skrbel za Marijo, in nisi bil z njimi, ko so se prepirali.
3:45

Ko so angeli rekli: “O, Marija, Allah te osrečuje s svojo besedo, ime mu je Mesija, Jezus, Marijin sin, ugleden bo na tem svetu in v Onstranstvu in bo izmed tistih, ki so (Allahu) blizu.
3:46

Pogovarjal se bo z ljudmi kot novorojenček in kot odrasel ter bo eden izmed krepostnih.”
3:47

Dejala je: “Gospodar moj, le kako naj imam otroka, ko pa se me ni dotaknil noben človek?” Rekel je (angel): “Tako Allah ustvarja, kar hoče, ko se za nekaj odloči, samo reče: “Bodi!” in to nastane.”
3:48

In poučil ga bo pisanja in modrosti ter o Tori in Evangeliju.
3:49

In poslanec bo potomcem Izraela. “Resnično, prinesel sem vam znamenje vašega Gospodarja, da vam iz gline naredim podobo ptice, nato dahnem vanjo in z Allahovim dovoljenjem postane (prava) ptica. In da z Allahovim dovoljenjem ozdravim slepega in gobavca ter oživim mrtve. In da vas obveščam, kaj jeste in kaj imate v svojih domovih. V tem je resnično znamenje za vas, če ste verniki.
3:50

In da potrdim resničnost tistega, kar je bilo pred menoj od Tore in da vam dovolim nekaj od tega, kar vam je bilo prepovedano. In k vam sem prišel z ajetom od vašega Gospodarja, zato se bojte Allaha in se mi pokoravajte.”
3:51

Allah je resnično moj in vaš Gospodar, zato Ga častite. To je Prava pot.
3:52

Ko pa je Jezus občutil njihovo nevero, je rekel: “Kdo so tisti, ki mi bodo pomagali (na poti) k Allahu?” Havarijuni so rekli: “Mi smo pomočniki (na poti) k Allahu. Verujemo v Allaha, ti pa bodi priča, da smo mi zares muslimani.
3:53

Naš Gospodar! Verujemo v to, kar si razodel in sledimo Poslancu, vpiši nas med tiste, ki bodo pričali.”
3:54

Spletkarili so, Allah pa jih je ukanil. In Allah je Tisti, ki najboljše ukani.
3:55

Ko je Allah rekel: “O, Jezus! Resnično te bom vzel in dvignil k sebi, te očistil od teh, ki ne verujejo ter storil, da bodo tisti, ki ti sledijo, do Dneva vstajenja nad tistimi, ki ne verujejo. Nato sledi vrnitev k Meni, ko bom presodil med vami o tem, v čemer ste se razhajali.
3:56

Tiste, ki ne verujejo, bom kaznoval s težkimi mukami na tostranstvu in onostranstvu. In ne bodo imeli nobenih podpornikov.
3:57

In tistim, ki verujejo in delajo dobro, bom dal njihove nagrade. Allah pa ne mara zločincev.
3:58

To ti citiramo iz ajetov in iz Najmodrejšega opomina.
3:59

Primer Jezusa pri Allahu je podoben primeru Adama. Ustvaril ga je iz zemlje, mu nato rekel: “Bodi,” in je bil.
3:60

Resnica je od tvojega Gospodarja, zato ne bodi od dvomljivcev.
3:61

Kdor pa se prereka s teboj o njem, potem ko ti je že prišlo znanje, reci: “Pridite, pokličimo naše sinove in vaše sinove, naše žene in vaše žene, nas in vas ter nato ponižno molimo, naj bo Allahovo prekletstvo nad lažnivci.”
3:62

To je zagotovo resnična pripoved o pravi Resnici. In ni drugega boga, razen Allaha. In Allah je zares Tisti, ki je Vsemogočen, Najmodrejši.
3:63

Če pa se obrnejo proč, Allah resnično pozna tiste, ki širijo pokvarjenost.
3:64

Reci: “O, pripadniki Knjige, pridite k besedi, ki je enaka med nami in vami – da ne častimo (nikogar) razen Allaha in da poleg Njega ničesar ne jemljemo za božanstvo in da si ne bomo vzeli drug drugega za gospodarja namesto Allaha.” Toda če se obrnejo proč, potem reci: “Bodite priče, da smo muslimani.”
3:65

O, pripadniki Knjige! Zakaj razpravljate o Abrahamu? Saj Tora in Evangelij nista bila razodeta prej kot za njim. Mar ne dojemate?
3:66

Prav vi ste razpravljali o stvareh, o katerih imate znanje, le zakaj pa razpravljate o stvareh, o katerih nimate znanja? Allah zares vè in vi ne veste.
3:67

Abraham ni bil ne jud ne kristjan, ampak je bil pravoverni musliman in ni bil od malikovalcev.
3:68

Resnično so Abrahamu najbližji ljudje tisti, ki so mu sledili, ta glasnik vere ter tisti, ki verujejo. In Allah je Zaščitnik vernikov.
3:69

Skupina pripadnikov Knjige bi želela, da bi vas zavedla, zavajajo pa le sami sebe, vendar tega ne čutijo.
3:70

O, pripadniki Knjige! Zakaj zanikate Allahove ajete, ko pa ste jim priče?
3:71

O, pripadniki Knjige! Zakaj prekrivate resnico z neresnico in tajite resnico, ko pa jo poznate?
3:72

In rekla je skupina od pripadnikov Knjige: “Na začetku dneva verujte v to, kar je razodeto tistim, ki verujejo, in ob koncu (dneva) to zanikajte; morda se bodo spreobrnili.
3:73

In ne verjemite, razen tistemu, ki sledi vaši veri. Reci: “Resnična usmeritev je Allahova usmeritev.” Da nekomu ne bi bilo dano podobno, kar je bilo dano vam, ali da ne bi imeli dokaza pred vašim Gospodarjem.” Reci: “Zares je vse obilje v Allahovi roki, daje ga, komur hoče in Allah je Vseobsežen, Vseveden.”
3:74

Posebej nakloni svojo milost, komur hoče, Allahu pa pripada neskončno obilje.
3:75

In od pripadnikov Knjige so nekateri, katerim zaupaš kup (bogastva) in ti ga bodo vrnili. In med njimi so nekateri, katerim zaupaš zlatnik, pa ti ga ne bodo vrnili, razen če ne boš neprestano pritiskal na njih. To je zato, ker pravijo: “Za nas ni ovir glede nepismenih .” In o Allahu govorijo laži in sami to vedo.
3:76

Zagotovo, kdor izpolni zavezo in je bogaboječ, Allah zares ljubi bogaboječe.
3:77

Resnično; tisti, ki menjajo Allahovo zavezo in svoje prisege za majhno vrednost, v onstranstvu ne bodo imeli nobenega deleža dobrega, in na Dan vstajenja Allah ne bo govoril z njimi in jih ne bo pogledal, niti jih očistil; in za njih so boleče muke.
3:78

In med njimi je skupina – s svojimi jeziki menjajo pomen Knjige, da bi vi pomislili, da je to iz Knjige, v resnici pa to ni iz Knjige, in pravijo, da je od Allaha, vendar to ni od Allaha, in vedè lažejo glede Allaha.
3:79

Človek, ki mu je Allah dal Knjigo, modrost ter poslanstvo, si ne bi dovolil reči ljudem: “Bodite častilci mene in ne Allaha,” ampak: “Bodite Gospodarjevi častilci, s tem ko poučujete in preučujete Knjigo.”
3:80

In ne zapoveduje vam, da si vzamete angele in glasnike vere za gospodarje. Bi vam mar zapovedal, da bi bili neverniki zatem, ko ste že postali muslimani?
3:81

In Allah je od glasnikov vere vzel zavezo: “Ko vam dam karkoli od Knjige in modrosti; potem pa k vam pride poslanec potrjujoč resničnost tega, kar že imate, mu morate verjeti in ga podpirati.” Dejal je: “Mar sprejmete in prevzamete to mojo strogo zavezo?” Rekli so: “Sprejmemo.” Dejal je: “Potem bodite priče in Jaz bom z vami priča.”
3:82

Tisti pa, ki se zatem obrnejo proč, so se zares odcepili od vere.
3:83

Mar poleg Allahove vere iščejo drugo? Njemu se je že predalo vse, kar je v nebesih in vse, kar je na Zemlji, hote ali nehote, in vse se bo k Njemu vrnilo.
3:84

Reci: “Verujemo v Allaha in v to, kar je bilo razodeto nam, in kar je bilo razodeto Abrahamu, Izmaelu, Izaku, Jakobu in asbatom in kar je bilo dano Mojzesu, Jezusu in kar je bilo dano glasnikom vere od njihovega Gospodarja. Med njimi ne delamo nikakršnih razlik in mi smo Mu predani (smo muslimani).”
3:85

In kdor prevzame drugo vero kot islam, nikoli ne bo sprejeta in na onstranstvu bo eden od pogubljenih.
3:86

Kako naj Allah usmeri (na Pravo pot) narod, ki je zanikal verovanje za tem, ko je že verjel, pričal, da je poslanec resničnost in so k njemu prišli jasni dokazi? In Allah zločincev ne vodi (na Pravo pot).
3:87

Plačilo takšnim je, da je nad njimi prekletstvo Allaha in prekletstvo angelov ter vseh ljudi,
3:88

v njem (prekletstvu) bodo večno, muke jim ne bodo olajšane niti ne ustavljene.
3:89

Razen tistim, ki se za tem pokesajo in popravijo, saj je Allah Tisti, ki največ odpušča in Usmiljeni.
3:90

Resnično tistim, ki so zanikali vero za tem, ko so bili verjeli, nato pa se je njihova nevera še povečala, ne bo sprejeto njihovo kesanje. In takšni so zares zablodili.
3:91

Zagotovo od nikogar med tistimi, ki odstopijo od vere in umrejo kot neverniki, ne bo sprejeta niti polna Zemlja zlata, če bi se z njim hotel odkupiti. Takšnim pripadajo boleče muke in ne bodo imeli nobenih pomočnikov.
3:92

Nikoli ne boste dosegli (stopnjo) birra, dokler ne darujete (potrebnim) tistega, kar sami ljubite. In karkoli darujete od stvari, Allah resnično o tem vse vè.
3:93

Vsa hrana je bila dovoljena potomcem Izraela, razen kar so Izraelovi sami sebi prepovedali pred razodetjem Tore. Reci: “Pa pridite s Toro in jo recitirajte, če ste iskreni.”
3:94

Tisti pa, ki si po vsem tem izmislijo laž o Allahu, takšni so pravi zločinci.
3:95

Reci: “Allah govori resnico, zato sledite veri Abrahama, ki se je držal prave resnice in ni bil izmed malikovalcev.”
3:96

Resnično je prva Hiša postavljena ljudem tista v Meki, blagoslovljena in smerokaz ljudem.
3:97

V njej so jasna znamenja, Abrahamovo stojišče, in kdor vstopi vanjo, naj bo varen. Dolžnost ljudi do Allaha je, da opravlja hadž, vsak, ki to zmore. In kdor zanika vero, Allah je zares neodvisen od vseh svetov.
3:98

Reci: “O, pripadniki Knjige ! Zakaj zanikate Allahove ajete, Allah pa je priča temu, kar počnete?”
3:99

Reci: “O, pripadniki Knjige! Zakaj odvračate od Allahove Prave poti tistega, ki veruje, hoteč jo izkriviti, medtem ko ste sami priče? Allah pa ni brezbrižen glede tega, kar počnete.”
3:100

O, vi, ki verujete! Če boste ubogali neko skupino tistih, ki jim je bila dana Knjiga, vas bodo po tem, ko ste že postali verniki, vrnili med nevernike.
3:101

Kako lahko zanikate vero, ko se vam recitirajo Allahovi ajeti in je med vami njegov poslanec?! In kdor se čvrsto drži Allaha, tak je že usmerjen na Pravo pot.
3:102

O, vi, ki verujete! Bojte se Allaha s pravo bogaboječnostjo in ne umrite, ne da bi bili muslimani (predani Stvarniku).
3:103

In čvrsto se držite Allahova vrvi in ne razhajajte se! Spomnite se Allahovega blagra do vas, ko ste bili sovražniki, pa je On zbližal vaša srca in ste z njegovim blagrom postali bratje; in ko ste bili na samem robu Ognjenega brezna, pa vas je On rešil njega. Tako Allah pojasnjuje svoje ajete, da bi lahko bili vodeni (na Pravo pot).
3:104

In bodite narod, ki bo pozival k dobremu, nagovarjal k spodobnemu vedenju ter odvračal od zla; takšni so zares uspešni.
3:105

In ne bodite kot tisti, ki so se razedinili in razšli v mnenju, zatem ko so k njim že prišli jasni dokazi. Takšnim so namenjene ogromne muke
3:106

na Dan, ko se nekateri obrazi pobelijo, nekateri pa počrnijo. Tistim pa, katerih obrazi bodo počrneli (bo rečeno): “Mar ste zanikali vero za tem, ko ste že verovali? Okusite muke za tisto, kar ste zanikali.”
3:107

Tisti, katerih obrazi se bodo pobelili, pa bodo v Allahovi milosti, v njej bodo večno.
3:108

To so Allahovi ajeti, citiramo ti jih z resnico. In Allah svetovom ne želi nikakršne krivice.
3:109

Allahovo je vse, kar je v nebesih, in vse, kar je na Zemlji, in k Allahu se vse vrača.
3:110

Vi ste najboljši narod, ki se je pojavil med ljudmi; zapovedujete dobro, odvračate od zla in verujete v Allaha. Če bi pripadniki Knjige verovali, bi bilo to zagotovo boljše zanje. Nekateri med njimi so verniki, vendar je večina takih, ki so se odcepili od vere.
3:111

Ne bodo vam škodili, razen le rahlo. In če se bodo borili z vami, vam bodo obrnili hrbte (jo ucvrli) in ne bodo imeli pomoči do zmage.
3:112

Deležni so ponižanja, kjerkoli so, razen z Allahovo zaščito in z zaščito ljudi. In nakopali so si Allahov srd in zadela jih je beda. To je zato, ker so zanikali Allahove ajete in nepravično ubijali glasnike vere. To je zato, ker se niso pokoravali in ker so napadali.
3:113

Niso (vsi) enaki. Med pripadniki Knjige je pokončna skupnost, v nočnih urah recitirajo Allahove ajete in padajo na obraz (v molitvi).
3:114

Verujejo v Allaha in v Zadnji dan, zapovedujejo dobro, odvračajo od zla ter hitijo k opravljanju dobrih dejanj. In takšni so izmed tistih, ki so krepostni.
3:115

In karkoli storijo dobrega, jim to ne bo zavrnjeno. In Allah najbolje vè, kateri so bogaboječi.
3:116

Resnično tistim, ki ne verujejo, ne bo pri Allahu koristilo nič, niti njihovo premoženje niti njihovi otroci. In oni so pripadniki Ognja, v njem bodo večno.
3:117

Primer tega, kar dajejo vbogajme na tem svetu, je kot primer vetra, v katerem je zmrzal – zadane pridelek ljudi, ki so sami sebi storili krivico, in ga uniči. In Allah jim ni storil krivice, temveč jo sami delajo sebi.
3:118

O, vi, ki verujete! Ne jemljite za zaupne prijatelje druge kot vas samih, drugi vam ne prizanašajo s širjenjem zla, želijo vam le težave. Sovraštvo se jasno izraža iz njihovih ust, tisto, kar skrivajo njihove prsi, pa je še toliko večje. Mi smo vam prava znamenja že pojasnili, če boste le dojeli.
3:119

Vi ste tisti, ki ljubite njih, vendar oni ne ljubijo vas; in vi verujete v vse Knjige. In ko vas srečajo, pravijo: “Verujemo,” ko pa so na samem, si iz besa zaradi vas grizejo prste. Reci: “Umrite v svojem besu.” Allah pa zares vè vse, kar je v prsih.
3:120

Če se vas dotakne nekaj dobrega, jih to žalosti, in če vas zadane kaj slabega, se tega veselijo. In če boste potrpeli in bili bogaboječi, vam njihove spletke v ničemer ne bodo škodovale. Resnično Allah obvladuje vse, kar počnejo.
3:121

In (spomni se) ko si od svoje družine zgodaj odšel, da vernikom določiš položaje za bitko in Allah vse sliši in vse vè.
3:122

Ko sta se (dve) skupini med vami nagibali k temu, da se umakneta, Allah pa je bil njun zaščitnik. In le na Allaha naj se zanašajo verniki.
3:123

In Allah vam je že dal zmago na Bedru , ko ste bili šibki (maloštevilni). Zato se bojte Allaha, da bi lahko bili hvaležni.
3:124

Ko si rekel vernikom: “Mar vam ni dovolj, da vas vaš Gospodar okrepi s tri tisočimi angeli, ki jih vam je spustil?”
3:125

Vsekakor! Če boste potrpeli ter bili bogaboječi in vam pridejo nenadno, vas bo vaš Gospodar okrepil s pet tisočimi označenimi angeli.
3:126

In Allah tega ni storil zaradi drugega, kot da bi vas osrečil in tako pomiril vaša srca. In ni zmage, razen od Allaha, Nepremagljivega, Najmodrejšega.
3:127

Da bi uničil del tistih, ki so zanikali vero, ali jih ponižal tako, da bi se vrnili razočarani.
3:128

V tej zadevi ni odvisno od tebe, ali bo On njihovo kesanje sprejel ali pa jih bo dal na muke, saj so resnično zločinci.
3:129

In Allahu pripada vse, kar je na nebesih, in vse, kar je na zemlji. Odpustì, komur hoče in na muke dà, kogar hoče. In Allah je Tisti, ki odpušča, Usmiljeni.
3:130

O, vi, ki verujete! Ne užijte niti dodanih niti podvojenih obresti . In bojte se Allaha, da bi tako lahko uspeli.
3:131

In pazite se Ognja, ki je pripravljen za nevernike.
3:132

In ubogajte Allaha in Poslanca, da bi vam bila izkazana milost.
3:133

In hitite k odpuščanju vašega Gospodarja in k plodnemu vrtu, širokemu kot nebesa in Zemlja, pripravljenemu za bogaboječe;
3:134

tiste, ki delijo od svojega imetja v blaginji in v stiski, brzdajo jezo in odpuščajo ljudem, Allah ljubi dobrodelnike;
3:135

In tiste, ki se spomnijo Allaha in prosijo odpuščanja za svoje grehe, ko so razvratni ali sami sebi storijo krivico – in kdo (drug) odpušča grehe razen Allaha? – in ne vztrajajo trmasto pri tem, kar so vedè storili.
3:136

Takšnim za nagrado pripada odpuščanje od njihovega Gospodarja ter rajski vrtovi, pod katerimi tečejo reke. V njih bodo večno in kako je to čudovita nagrada za delavne!
3:137

Podobni dogodki so se zvrstili že pred vami, zato potujte po Zemlji in poglejte, kakšen je bil konec tistih, ki so oporekali.
3:138

To je pojasnilo ljudem, vodilo (na Pravo pot) ter poduk bogaboječim.
3:139

In ne omahujte in ne žalostite se, vi boste tisti, ki bodo prevladali, če boste verniki.
3:140

Če se vas dotaknejo rane, zagotovo so se takšne rane dotaknile tudi njih. In to so dnevi, ki jih menjavamo med ljudmi, da bi Allah imel dokaz , kdo so tisti, ki verujejo, in da bi si med vami vzel priče (mučenike). Allah pa ne mara zločincev.
3:141

In da bi Allah očistil (s preizkušnjami) tiste, ki verujejo, in uničil nevernike.
3:142

Mar mislite, da boste vstopili v Raj, ne da bi Allah ugotovil, kateri med vami so se borili, in ugotovil, kateri so bili potrpežljivi?
3:143

In zagotovo ste hrepeneli po smrti, še preden ste jo srečali, pa ste jo gledajoč uzrli.
3:144

In Muhammed ni nič drugega kot poslanec, pred katerim so tudi bili poslanci. Mar se boste obrnili na svojih petah, če je umrl ali je ubit? In kdor se obrne na svojih petah, nikoli ne bo škodil Allahu v ničemer. In Allah bo nagradil hvaležne.
3:145

In nobena oseba ne umre, razen z Allahovim dovoljenjem na podlagi že določenega roka. In kdor si želi nagrade na tem svetu, mu bomo dali (nekaj) od njega. In kdor si želi nagrade onostranstva; mu bomo dali od njega. In nagradili bomo hvaležne.
3:146

In koliko je bilo glasnikov vere, s katerimi so se bojevali številni pobožni ljudje, ki niso omagali zaradi tega, kar jih je doletelo na Allahovi poti, in niso oslabeli in niso se podredili. Allah pa ljubi potrpežljive.
3:147

In njihove besede so bile zgolj to, da so rekli: “Naš Gospodar! Odpusti nam grehe in nezmernost v naših zadevah, utrdi naše noge in daj nam zmago nad nevernim narodom.”
3:148

Pa jim je Allah dal nagrado tostranstva in lepote onstranske nagrade. In Allah ljubi dobrodelnike.
3:149

O, vi, ki verujete! Če ubogate tiste, ki zanikajo vero, vas bodo vrnili nazaj (v zablodo), vi pa se boste spremenili v poražence.
3:150

Nasprotno! Allah je vaš Zaščitnik in On je Najboljši pomočnik do zmage.
3:151

V srca tistih, ki so zanikali vero, bomo vnesli strah, ker so poleg Allaha častili tisto, za kar jim (On) ni dal ne moči ne dokaza. Njihovo zatočišče bo Ogenj in grozno je to prebivališče zločincev.
3:152

In Allah vam je že izpolnil svojo obljubo, ko ste jih ubijali z njegovim dovoljenjem, vse dokler niste izgubili poguma, se razšli glede ukaza in bili nepokorni, zatem ko vam je (On) pokazal to, kar ljubite. Med vami so nekateri, ki želijo tostranstvo in med vami so nekateri, ki želijo onstranstvo. Potem vas je odvrnil od njih, da bi vas preizkusil. In odpustil vam je. Allah pa je Velikodušen do vernikov.
3:153

Ko ste stekli stran in se niste ozirali na nikogar, medtem pa vas je Poslanec klical iz vašega zaledja, vam je (Allah) poplačal stisko s stisko, da se ne bi žalostili nad tem, kar se vam je izmaknilo, niti za tistim, kar vas je zadelo. Allah pa je Poznavalec vsega, kar počnete.
3:154

Zatem je po stiski nad vas spustil spokoj – dremež se je polastil skupine med vami, drugo skupino pa je zaskrbelo zase, misleč o Allahu nekaj drugega kot je res; z mislijo iz dobe nevednosti. Govorijo: “Mar imamo karkoli od tega?” Reci: “Resnično vse zadeve v celoti pripadajo Allahu.” Skrivajo v sebi, česar ti ne razkrivajo, misleč: “Če bi imeli karkoli od tega, nas ne bi bili tukaj ubijali.” Reci: “Če bi bili v svojih domovih, bi tisti, ki jim je bilo določeno, da bodo ubiti, zagotovo izstopili na njihova mesta, kjer bodo ubiti. ” In da Allah preizkuša, kar (skrivate) v vaših prsih ter da očisti (s preizkušnjami), kar je v vaših srcih. Allah pa vè vse, kar je v prsih.
3:155

Resnično je tiste, ki so se obrnili proč na dan, ko sta se srečali skupini, zapeljal hudič le zaradi tega, kar so si prislužili. Allah pa jim je že odpustil. Allah je zares Tisti, ki odpušča, Prizanesljivi.
3:156

O, vi, ki verujete! Ne bodite kot tisti, ki zanikajo vero in govorijo svojim bratom, ko ti odrinejo na pot po Zemlji ali v boj: “Če bi bili tukaj z nami, ne bi umrli in ne bi bili ubiti,” ker Allah s tem daje žalost v njihova srca. Allah daje življenje in smrt. Allah ima vpogled v vse, kar počnete.
3:157

In če ste ubiti na Allahovi poti ali umrete – zagotovo sta Allahovo odpuščanje in milost boljša od tega, kar kopičijo.
3:158

In če umrete ali ste ubiti, zagotovo boste pred Allahom zbrani.
3:159

Samo zaradi neomejene Allahove milosti si mil in blag do njih. Če pa bi bil grob ter trdega srca, bi zagotovo odšli od tebe. Zato jim oprosti, prosi odpuščanje zanje in se posvetuj z njimi o zadevah. In potem, ko se trdno odločiš, se zanesi na Allaha. Resnično Allah ljubi tiste, ki se zanašajo (Nanj).
3:160

Če vam Allah pomaga do zmage, vas nihče ne bo premagal. In če vas zapusti – kdo je ta, ki vam lahko namesto Njega pomaga? Na Allaha naj se verniki zanesejo.
3:161

Glasnik vere ne bi nikoli zatajil karkoli od plena in kdor kaj od plena taji, bo na Dan vstajenja prinesel tisto, kar je tajil. Nato bo vsaki osebi izplačano, kar si je zaslužila, in ne bo jim storjena krivica.
3:162

Mar je ta, ki sledi Allahovemu zadovoljstvu, isti kakor ta, ki nase navleče Allahov srd, njegovo zatočišče pa je Pekel, ki je grozljivo končno bivališče?
3:163

Oni so na (različnih) stopnjah pri Allahu in Allah ima vpogled v vse, kar počnejo.
3:164

Allah je iz svoje dobrote obdaril vernike, ko je med njih poslal poslanca od njih samih, da jim recitira Njegove ajete, jih očisti ter jih pouči o Knjigi in modrosti, čeprav so bili pred tem zares v jasni zablodi.
3:165

Ali ko vas je zadela nesreča – vi ste (njim) že povzročili dvojno nesrečo – ste rekli: “Odkod le to?” Reci: “To je od vas samih.” Resnično, Allah je zmožen storiti karkoli.
3:166

In kar vas je zadelo na dan srečanja dveh skupin, je bilo le z Allahovim dovoljenjem in da bi ugotovil, kdo so pravi verniki.
3:167

In da bi (Allah) ugotovil , kdo so tisti, ki hlinijo verovanje. In njim je bilo rečeno: “Pridite. Borite se na Allahovi poti ali se branite.” Rekli so: “Če bi imeli znanje o bojevanju, bi vam zagotovo sledili.” Oni so bili na ta dan bližje neveri kot verovanju. S svojimi usti izgovarjajo, česar ni v njihovih srcih. Allah pa najbolje vè, kaj oni prikrivajo.
3:168

Tisti, ki se niso borili, so o svojih bratih rekli: “Če bi nas ubogali, ne bi bili ubiti.” Reci: ” Pa odvrnite od sebe smrt, če govorite resnico.”
3:169

In ne pomislite za tiste, ki so ubiti na Allahovi poti, da so mrtvi. Nasprotno! Oni so živi, pri svojem Gospodarju se oskrbujejo.
3:170

Veselijo se v tem, kar jim je Allah podaril od svojega obilja in radostijo jih tisti, ki se jim še niso pridružili za njimi – za njih ne bo strahu in ne bodo žalovali.
3:171

Veselijo se Allahovega blagra ter obilja. In Allah ne bo dal, da bi propadla nagrada pravim vernikom,
3:172

tistim, ki so se odzvali Allahu in Poslancu, zatem ko so jih rane že zadele. Tistim, ki so delali dobro med njimi in bili bogaboječi, pripada veličastna nagrada.
3:173

Tisti, katerim so ljudje rekli: “Ljudje so se zbrali proti vam, zato se jih bojte,” pa se jim je verovanje povečalo in so rekli: “Zadostuje nam Allah in On je tako čudovit Zaščitnik.”
3:174

Pa so se vrnili z Allahovim blagrom in obiljem; ni se jih dotaknilo nikakršno zlo. In sledili so Allahovemu zadovoljstvu, Allahu pa pripada neskončno obilje.
3:175

To je samo hudič , ki s svojimi zavezniki straši (vernike). Zato se ne bojte njih, temveč se bojte Mene, če ste verniki.
3:176

In naj te ne žalostijo tisti, ki hitijo v nevero. Resnično nikoli v ničemer ne bodo škodili Allahu. Allah hoče, da ne bi imeli prav nobenega deleža na onostranstvu. Njim pa pripadajo ogromne muke.
3:177

Zares tisti, ki so kupili nevero z verovanjem, nikoli v ničemer Allahu ne bodo škodili. Njim pa pripadajo boleče muke.
3:178

In naj ne pomislijo tisti, ki zanikajo vero, da je dobro zanje to, da jim mi podaljšujemo življenje. Zagotovo jim ga podaljšujemo le, da bi oni storili še več grehov. Njim pa pripadajo ponižujoče muke.
3:179

Ne more biti, da bi Allah pustil vernike na tem, na čemer ste, vse dokler ne loči zlih od dobrih. Allah vam ne bi odkril vsega vam neznanega, vendar pa Allah izbere med svojimi poslanci, kogar hoče, zato verujte v Allaha in njegove poslance. In če boste verovali in bili bogaboječi, vam pripada velika nagrada.
3:180

In naj ne pomislijo tisti, ki skoparijo v tem, kar jim je Allah dal od svojega obilja, da je to zanje dobro. Nasprotno! To je zanje zlo. Okrog njihovih vratov bo na Dan vstajenja ovito to, s čimer so skoparili. Allahu pa pripada nasledstvo nebes in Zemlje in Allah je obveščen o vsem, kar počnete.
3:181

Allah je že slišal govor tistih, ki so rekli: “Allah je reven, mi pa smo bogati.” Zapisali bomo to, kar so rekli, ter njihovo nepravično ubijanje glasnikov vere in rekli bomo: “Okusite muke gorenja.”
3:182

To je zaradi tega, kar so storile vaše roke, in ker Allah ne dela krivice (svojim) sužnjem.
3:183

Tistim, ki so rekli: “Resnično nas je Allah obvezal, da ne verjamemo poslancu, dokler nam ne prinese žrtve, ki jo pogoltne ogenj,” reci: “Zagotovo so k vam že pred mano prišli poslanci z jasnimi dokazi in s tem, o čem ste govorili. Zakaj ste jih ubijali, če govorite resnico?”
3:184

Če pa bodo trdili, da ne govoriš resnice, tudi že pred tabo se je govorilo za poslance, da niso govorili resnice, ko so ti prinesli jasne dokaze, spise ter Knjigo razsvetljenja.
3:185

Vsaka oseba bo okusila smrt in v popolnosti vam bo poplačano tisto, kar ste si prislužili, šele na Dan vstajenja. Kdor bo odmaknjen od Ognja in deležen vstopa v Raj, tak je že uspel. In tuzemsko življenje je zgolj varljivo uživanje.
3:186

Zagotovo boste skušani z vašimi imetji ter z vašimi življenji in poslušali boste številne žalitve od tistih, ki jim je bila dana Knjiga pred vami, ter od tistih, ki malikujejo. In če boste potrpežljivi in bogaboječi, sta to zares najmočnejši vrlini.
3:187

In ko je Allah vzel zavezo od tistih, katerim je bila dana Knjiga: “Pojasnjujte jo ljudem in je ne tajite,” so jo vrgli za svoje hrbte in z njo kupili majhno vrednost. Kako je samo bedno to, kar kupujejo!
3:188

Ne pomisli za tiste, ki se veselijo ob tem, kar so počeli, in ki ljubijo biti pohvaljeni za to, česar niso storili – ne pomisli zanje, da bodo v zatočišču pred mukami; pripadajo jim boleče muke.
3:189

Allahu pripada oblast nad nebesi in nad Zemljo in Allah je zmožen storiti karkoli.
3:190

Resnično! V stvarstvu nebes in Zemlje in v menjavi noči in dneva so znamenja za ljudi, ki razumejo.
3:191

Tisti, ki se spominjajo Allaha stojè, sedè ali (ležè) na bokih in razmišljajo o stvarstvu nebes in Zemlje: “Gospodar naš, tega nisi ustvaril zaman, Vzvišen si Ti, zato nas obvaruj pred mučenjem v Ognju.
3:192

Gospodar naš! Kogar Ti pahneš v Ogenj, tega si ponižal in zločinci ne bodo imeli nikakršnih pomočnikov.
3:193

Gospodar naš! Zares smo slišali klicatelja klicati k verovanju: “Verujte v vašega Gospodarja”, pa smo verovali. Zato Gospodar naš, odpusti nam naše grehe, zakrij naše pregrehe in daj, da umremo med krepostnimi.
3:194

In daj nam, Gospodar naš, kar si nam obljubil preko svojih poslancev, in ne ponižaj nas na Dan vstajenja. Ti resnično ne lomiš svojih obljub.”
3:195

In njihov Gospodar se jim je odzval: “Ne bom izničil dejanja tistega, ki ga je naredil nekdo izmed vas, naj bo moški ali ženska; eni ste od drugih. Zato bom zagotovo tistim, ki so se izselili ali bili pregnani iz svojih domov, bili napadani zaradi Mene, se borili in bili ubiti, zakril njihove pregrehe in jih privedel v rajske vrtove, pod katerimi tečejo reke, za nagrado od Allaha. In pri Allahu so lepe nagrade.”
3:196

Naj te nikjer na Zemlji ne zavede obnašanje tistih, ki zanikajo vero.
3:197

Malo je to uživanja, zatem pa bo njihovo zatočišče Pekel in to je grozljivo bivališče.
3:198

Vendar pa tistim, ki se bojijo svojega Gospodarja, pripadajo plodni vrtovi, pod katerimi tečejo reke. V njih bodo večno – počastitev od Allaha. In pri Allahu je le, kar je dobro za krepostne.
3:199

In zares so med pripadniki Knjige tisti, ki verujejo v Allaha in v to, kar je bilo razodeto vam, ter v to, kar je bilo razodeto njim, ki so spokojno ponižni Allahu in ki ne prodajajo Allahovih ajetov za majhno vrednost. Takšnim pripada nagrada pri njihovem Gospodarju, Allah pa resnično hitro obračuna.
3:200

O, vi, ki verujete! Bodite potrpežljivi in proti sovražniku vztrajni ter stabilni in bojte se Allaha, da bi bili uspešni.
Odgovori


Skoči na Forum: