Ocena Teme:
  • 0 Glasov(a) - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
4 An-Nisa’ Ženske
#1
Rainbow 
AN-NISA'

Ženske
4:1

O, ljudje! Bodite vdani svojemu Gospodarju, ki vas je ustvaril iz ene osebe in od nje je ustvaril njegovo ženo ter od njiju razkropil številne moške in ženske. In bodite vdani Allahu – v čigar imenu drug drugega prosite – in pazite na sorodstvo, zakaj Allah resnično stalno bdi nad vami.
4:2

In dajte sirotam njihovo imetje in ne zamenjujte dobrega s slabim ter ne jejte njihovega imetja v korist svojega. To bi bil zagotovo na moč velik greh.
4:3

In če se bojite, da ne boste pravični do sirot, potem se poročajte z ženskami, ki so vam dovoljene, z dvema, tremi ali štirimi. Če pa bi se bali, da ne boste pravični, potem le z eno ali s tisto, ki je v vaši lasti. To je bližje temu, da ne bi bili nepravični.
4:4

In ženskam dajte poročni dar (Mehr) , namenjen njim, če pa vam karkoli od tega iz srca odstopijo, potem užijte to z zadovoljstvom in slastjo.
4:5

In neprištevnim ne dajte vašega imetja, ki vam jih je Allah namenil za vzdrževanje, temveč jih oskrbite z njim ter oblecite in govorite jim primerne besede.
4:6

In preverjajte sirote, vse dokler niso godne za možitev (niso polnoletne ), če pa se prepričate da so zrele, jim dajte njihovo imetje. In ne jejte (njihovega imetja) razsipno in ne hitite (s porabo) preden odrastejo. Kdor je bogat, naj se vzdrži, kdor pa je reven, naj primerno je (od imetja). In ko jim izročite njihovo imetje, to opravite pred pričami. In zadosti je Allah kot Tisti, ki obračunava.
4:7

Moškim pripada delež tega, kar zapustijo starši in sorodniki, in ženskam pripada delež tega, kar zapustijo starši in sorodniki, bodisi da je malo ali veliko, obvezen delež.
4:8

In če so pri delitvi (premoženja) prisotni sorodniki, sirote in siromaki, jih oskrbite z njim in govorite jim primerne besede.
4:9

In naj se pazijo takšni, ki za seboj pustijo šibke potomce – za katere se bojijo – naj se bojijo Allaha in naj govorijo ustrezne besede.
4:10

Resnično tisti, ki krivično jedo imetja sirot, v svoje trebuhe vnašajo le ogenj, in goreli bodo v plamtečem ognju.
4:11

Allah vam zapoveduje glede vaših otrok: moškemu pripada delež dveh žensk. Če je samih žensk več kot dve, jim pripadata dve tretjini tega, kar je zapustil. In če je zgolj ena, ji pripada polovica. In vsakemu od njegovih staršev, pripada šestina tega, kar je zapustil, če ima otroke. Če pa nima otrok ter njegovi starši dedujejo po njem, njegovi materi pripada tretjina. In če ima brata ali sestro, njegovi materi pripada šestina, in to šele zatem, ko se poravna oporoka, ki jo je zapustil ali dolg. Vaši starši in vaši otroci – ne veste, kdo od njih vam bolj koristi. To je obveza od Allaha. Resnično je Allah Vseveden, Najmodrejši.
4:12

In vam pripada polovica tega, kar so zapustile vaše žene, če niso imele otrok. Če pa bi imele kaj otrok, je za vas četrtina tega, kar so zapustile, po poravnavi dolga ali oporoke, ki so jo zapustile. In njim (vašim ženam) pripada četrtina tega, kar ste zapustili, če niste imeli otrok. Če pa ste imeli kaj otrok, jim (vašim ženam) pripada osmina tega, kar ste zapustili, po poravnavi dolga ali oporoke, ki ste jo zapustili. Če se deduje po moškem ali ženski, ki nima nobenega starša ne otroka, ima pa brata ali sestro, je za vsakega od njiju šestina. Če jih je več, potem si oni enakomerno delijo tretjino, po poravnavi oporoke, ki jo je zapustil ali dolga, brez kakršnegakoli oškodovanja. To je zapoved od Allaha. In Allah je Vseveden, Prizanesljiv.
4:13

To so Allahove meje. In kdor se pokorava Allahu in njegovemu Poslancu, mu bo Allah dal, da vstopi v rajske vrtove, pod katerimi tečejo reke – v njih bodo večno. In to je najveličastnejši uspeh.
4:14

In kdor se ne pokorava Allahu in njegovemu Poslancu ter prestopa njegove meje, mu bo Allah dal, da vstopi v Ogenj – v njem bo večno in pripadajo mu ponižujoče muke.
4:15

In za tiste od vaših žensk, ki so storile razvrat, naj pričajo proti njim štirje očividci izmed vas. In ko pričajo (proti njim), jih zadržite v njihovih hišah, vse dokler jih ne doleti smrt ali pa jim Allah da (drug) izhod .
4:16

In tista dva med vami, ki storita razvrat, kaznujte. Če pa se pokesata in popravita, potem ju pustite . Resnično Allah sprejema kesanje in je Usmiljen.
4:17

Allah sprejema kesanje samo od tistih, ki storijo kakšno zlo iz neznanja, nato pa se hitro pokesajo. Takšnim bo Allah odpustil, Allah pa je Vseveden in Moder.
4:18

In ne bo sprejeto kesanje tistih, ki počnejo zla dejanja, takrat ko se nekomu od njih približa smrt, pa pravijo: “Sedaj se resnično kesam,” niti ne tistim, ki umrejo kot neverniki. Za takšne smo pripravili boleče muke.
4:19

O, vi, ki verujete! Ni vam dovoljeno, da podedujete ženske proti njihovi volji. In ne trpinčite jih, da bi tako dobili del tega, kar ste jim že dali, razen če bi storile jasen razvrat. In družite se z njimi na dostojen način. Če pa jih ne boste več marali – morda nečesa ne marate, Allah pa v tem daje veliko dobrega.
4:20

In če bi hoteli zamenjati ženo z drugo ženo, dali pa ste ji cel kup premoženja, potem ničesar ne vzemite od tega. Mar bi ga vzeli nepravično in z jasnim, odkritim grehom?!
4:21

In kako bi ga le vzeli, ko pa ste bili eni z drugimi v (intimni) vezi ter so od vas vzele na moč čvrsto zavezo?!
4:22

In ne ženite žensk, s katerimi so se že ženili vaši očetje, razen kar je že bilo . Resnično je bil to razvrat, vcepljanje sovražnosti in pot zla.
4:23

(Za ženitev) so vam prepovedane vaše matere, vaše hčere, vaše sestre, očetove sestre, materine sestre, bratove hčere, sestrine hčere, vaše dojilje, vaše sestre po mleku, matere vaših žena in pastorke, ki so pod vašo zaščito od vaših žena, s katerimi ste imeli odnos – če pa niste imeli odnosa z njimi, potem vam niso prepovedane – žene sinov vašega rodu ter da bi istočasno ženili dve sestri, razen kar je že bilo. Allah zares odpušča in je Usmiljen.
4:24

In (prepovedane so vam) ženske, ki so že v zakonu, ne pa ženske, ki so v vaši lasti . To je Allahov predpis nad vami. In dovoljeno vam je vse, kar je mimo tega, da bodrite s pomočjo svojega premoženja na krepost in ne na nečistovanje. Ko se z njimi poročite, jim dajte njihovo poročno darilo, obvezno zanje. Za vas pa ni prav nobenega greha pri tem, o čemer se medsebojno strinjate mimo tistega, kar je obvezno. Allah je resnično Vseveden in Moder.
4:25

In kdor med vami ni zmožen poročiti se s krepostnimi, svobodnimi vernicami, naj se poroči s tistimi vernimi dekleti, ki so v vaši lasti, Allah pa je bolj seznanjen z vašim verovanjem. Eni ste od drugih, zato se poročajte z njimi z dovoljenjem njihove družine in dajte jim njihova poročna darila na dostojen način – krepostnim ženskam in ne tistim, ki nečistujejo, niti ne tistim, ki imajo ljubimca. Če pa se poročijo in storijo razvrat, potem je zanje polovična kazen od tiste, ki velja za svobodne poročene. To je za vsakega izmed vas, ki se boji greha. In če boste potrpeli, je to bolje za vas. Allah pa je Tisti, ki odpušča, Usmiljeni.
4:26

Allah vam hoče pojasniti (osnove vere), vas voditi k ustaljeni praksi tistih pred vami ter vam odpustiti. Allah je Vseveden in Moder.
4:27

Allah vam hoče odpustiti. Toda tisti, ki sledijo svojim poželenjem, hočejo, da bi vi od tega močno odstopali.
4:28

Allah vam želi (stvari) olajšati, človek pa je ustvarjen šibek.
4:29

O, vi, ki verujete! Ne uživajte premoženja drug drugega na nedovoljen način; lahko (uživate premoženje) le, ko gre za trgovanje z medsebojnim zadovoljstvom. In ne ubijajte se, saj je Allah resnično usmiljen do vas.
4:30

In kdor to stori iz napadalnosti in nepravičnosti, ga bomo žgali v Ognju. In to je Allahu lahko.
4:31

Če se izogibate velikih (grehov), ki so vam prepovedani, bomo izbrisali ter prekrili vaša slaba dejanja in storili, da vstopite v plemenit kraj.
4:32

In ne zaželite si tega, s čimer je Allah odlikoval nekatere od vas nad drugimi. Moškim pripada del tega, kar so zaslužili, in ženskam pripada del tega, kar so zaslužile. In Allaha zaprosite za njegovo obilje. Resnično ve Allah o vsaki zadevi prav vse.
4:33

In vsem smo določili dediče za tisto, kar so zapustili starši in sorodniki. In tistim, ki ste jim s prisego obljubili, dajte njihov delež. Allah je zares vsemu Priča.
4:34

Možje so nadrejeni skrbniki žensk, ker je Allah odlikoval ene nad drugimi in ker dajejo (trošijo) iz svojega imetja (za oskrbo). Zato so krepostne (ženske) ubogljive, varujejo za časa moževe odsotnosti tisto, kar je Allah ukazal varovati. Za tiste, za katere bi se bali prevzetnosti, jih opomnite, se jih izogibajte v postelji ter jih udarite . Če pa vas ubogajo, ne ukrepajte proti njim. Resnično je Allah Vzvišen in Velik.
4:35

In če se bojite razdora med njima, potem pošljite razsodnika iz njegove družine in razsodnika iz njene družine. Če si želita sprave, bo Allah dal slogo med njiju. Allah zares ve in je Poznavalec.
4:36

Častite Allaha in ne jemljite za boga ničesar poleg Njega. S starši ravnajte lepo ter s sorodniki, sirotami, revnimi, s sosedom – sorodnikom, z bližnjim sosedom, prijateljem ob strani, popotnikom in s tistimi, ki so v vaši lasti. Resnično Allah ne mara tistega, ki je domišljav, bahaški.
4:37

To so tisti, ki skoparijo in ljudem zapovedujejo skopuštvo in tajijo to, kar jim je Allah dal iz svojega obilja – za nevernike pa smo pripravili ponižujoče muke.
4:38

In tisti, ki delijo svoje premoženje v hlinjenju pred ljudmi, pri tem pa ne verujejo ne v Allaha niti v Zadnji dan. In kdor ima hudiča za tesnega prijatelja – kako je le slab tak prijatelj.
4:39

In le kaj bi jim bilo, če bi verovali v Allaha in Zadnji dan ter dajali (potrebnim) od tega, s čimer jih je Allah oskrbel? Allah pa ve vse o njih.
4:40

Resnično Allah ne stori krivice niti za težo drobca. Če pa bi bilo to neko dobro (dejanje), ga On pomnoži in da od sebe veličastno nagrado.
4:41

Kako pa bo, ko bomo iz vsakega naroda privedli pričo in privedemo tudi tebe, da pričaš o teh?
4:42

Na ta Dan si bodo tisti, ki so zanikali vero in niso ubogali Poslanca, želeli, da bi bili zravnani z zemljo, pred Allahom pa ne bodo mogli zatajiti prav nobene besede.
4:43

O, vi, ki verujete! Ne približujte se molitvi, ko ste pijani, da bi tako vedeli, kaj izgovarjate, niti ko ste džunubi – razen pri prehodu (skozi molilnico) – dokler ne opravite gusul . Če pa ste bolni, na potovanju, je odšel nekdo od vas na potrebo ali ste se dotaknili žena – a ne najdete vode – potem poiščite čisto zemljo in otrite z njo svoje obraze ter svoje roke. Resnično Allah odpušča in pomilosti.
4:44

Mar ne vidiš tistih, katerim je bil dan del Knjige – kupujejo zablodo in želijo, da vi zaidete s (Prave) poti?
4:45

Allah pa bolj pozna vaše sovražnike in zadostuje Allah kot Zaščitnik in zadostuje Allah kot Pomočnik.
4:46

(Nekateri) od tistih, ki so judje, izkrivljajo besede v njihovem pravem pomenu ter govorijo: “Slišali smo in ne ubogamo. Poslušaj, naj bo tako, da ne boš poslušal.” ter: “Raina”, zakrivajoč to s svojimi jeziki in klevetajo vero. Če pa bi rekli: “Slišimo in ubogamo. Poslušaj.” ali: “Prisluhni nam.” bi bilo to zagotovo bolje in primernejše zanje. Vendar jih je Allah preklel zaradi njihove nevere, zato ne verujejo, razen redki (med njimi).
4:47

O, vi, ki vam je dana Knjiga! Verujte v to, kar smo razodeli potrjujoč resničnost tega, kar že imate, preden izbrišemo obraze in jih damo na hrbtno stran, ali jih (nevernike) prekolnemo, kakor smo prekleli pripadnike sobote. In Allahov ukaz je izvršen.
4:48

Resnično Allah ne bo odpustil, da si nekdo vzame kaj za boga poleg Njega, odpušča pa vse, kar je manj od tega, komur hoče. In kdor si poleg Allaha karkoli vzame za boga, si je zagotovo izmislil laž ter storil zares ogromen greh.
4:49

Mar ne vidiš tistih, ki se hvalijo, češ da so čisti grehov? Nasprotno! Allah očisti, kogar hoče in ne bo jim storjena krivica niti za las datljeve koščice .
4:50

Poglej, kako si o Allahu izmišljajo laž, to pa že zadostuje kot jasen greh.
4:51

Mar ne vidiš tistih, ki so prejeli del Knjige? Verujejo v magijo, vraževerje in taguta, tistim, ki zanikajo vero pa govorijo: “Ti so bolj pravilno usmerjeni na Pravo pot kot tisti, ki verujejo.”
4:52

To so tisti, ki jih je Allah preklel. In za tistega, ki ga On prekolne, ne boš našel prav nobenega pomagača.
4:53

Mar njim pripada del oblasti? Ljudem pa ne dajo niti najmanjšega deleža.
4:54

Mar zavidajo ljudem za tisto, kar jim je Allah dal od svojega obilja? Že smo dali Abrahamovim potomcem Knjigo, modrost ter obsežno oblast.
4:55

Nekateri med njimi verujejo vanj (v Poslanca), drugi pa ga zavračajo – zadostuje jim pekel, razbeljeni ogenj.
4:56

Vse, ki so zanikali vero, bomo resnično žgali v ognju. Vsakič, ko jim kože zgorijo, jih nadomestimo z drugimi kožami, da bi izkusili prave muke. Allah je zares Nepremagljiv in Moder.
4:57

Tistim pa, ki verujejo in opravljajo dobra dela, bomo dali, da vstopijo v rajske vrtove, izpod katerih tečejo reke, v njih bodo ostali večno, za vekomaj; tam bodo imeli čiste žene in dali bomo, da vstopijo v gosto (prijetno) senco.
4:58

Allah vam zapoveduje, da daste emanete tistim, ki jim ti emaneti pripadajo, in ko sodite ljudem, razsojate pravično. Allah vam s tem nadvse čudovito svetuje in Allah zares vse sliši in ima pri vsem vpogled.
4:59

O vi, ki verujete! Pokoravajte se Allahu in pokoravajte se Poslancu ter vodjem izmed vas! Če pa se zaradi kakšne zadeve sporečete, se glede nje vrnite Allahu in Njegovemu poslancu, če zares verujete v Allaha in v Zadnji dan. Tako je bolje in posledice so lepše.
4:60

Mar ne vidiš tistih, ki trdijo, da verujejo v to, kar je bilo razodeto tebi, in v to, kar je bilo razodeto pred teboj – želijo si sojenja pred tagutom, pa čeprav jim je zapovedano naj ne verujejo vanj. In hudič želi zanje, da zablodijo v najhujšo zablodo!
4:61

In ko jim je rečeno: “Pridite k temu, kar je Allah razodel in k njegovemu Poslancu,” vidiš svetohlince, kako te zavračajo z močnim zavračanjem.
4:62

In kako bo, ko jih bo doletela nesreča zaradi tega, kar so storili, ter bodo prišli k tebi, prisegajoč pri Allahu: “Želeli smo le storiti dobro in pomiritev.”
4:63

Takšni so tisti, za katere Allah dobro ve, kaj je v njihovih srcih, zato se ne obremenjuj z njimi, jim lepo svetuj ter jim govori o njih samih besede, ki bodo nanje vplivale.
4:64

Nismo poslali nobenega poslanca, razen s tem razlogom, da se mu pokoravajo z Allahovim dovoljenjem. In če bi ti, ko so sami sebi storili krivico, prišli k tebi, prosili Allaha za odpuščanje, in bi Poslanec prosil odpuščanje za njih, bi tako spoznali, da Allah resnično sprejema kesanje in da je Usmiljen.
4:65

Pri Gospodarju tvojem, ne bodo verjeli, vse dokler ne sprejmejo tebe za razsodnika v medsebojnih sporih; in nato pri njih ne bo prav nikakršnih zadržkov glede tvoje razsodbe in se bodo vdano predali.
4:66

In če bi jim Mi predpisali: “Pobijte se med seboj!”, ali: “Izselite se iz vaših domov!”, bi tako ravnala le peščica med njimi. In če bi oni storili to, kar se jim svetuje, bi bilo to zanje boljše in pa močnejša utrditev (v veri).
4:67

In če bi to storili, bi jim Mi zagotovo dali od nas veliko nagrado,
4:68

in jih usmerili na Pravo pot.
4:69

Ti, ki se pokoravajo Allahu in Poslancu, bodo (v družbi) s tistimi, ki jih je Allah blagoslovil od poslancev, stanovitnih potrjevalcih resnice, šehidov in krepostnih. Kako bodo le-ti čudovita družba!
4:70

To bo dodatni blagoslov od Allaha, in popolnoma zadostuje, da je Allah Vseveden.
4:71

O vi, ki verujete, bodite pripravljeni (za obrambo) in pojdite v boj v skupinah ali vsi naenkrat.
4:72

Med vami so tisti, ki se zadržujejo; in če vas doleti nesreča, pravijo: “Allah me je blagoslovil s tem, ko nisem bil z njimi!”
4:73

Če pa vas doleti dodatni blagor od Allaha , bo takšen zagotovo rekel – kot da ne bi bilo med vami in njim nobenega prijateljstva: “Ko bi vsaj bil z njimi in bil tako deležen velike zmage!”
4:74

Zato naj se na Allahovi poti borijo tisti, ki bi prodali tuzemsko življenje za onstranstvo. In vsakomur, ki se bori in pade na Allahovi poti ali zmaga, bomo zagotovo dali obilno nagrado.
4:75

In zakaj se ne bi borili na Allahovi poti in za zatirane moške, ženske in otroke, ki prosijo: “Gospodar naš, odpelji nas stran od tega mesta, čigar prebivalci so nasilneži, in daj nam s tvoje strani zaščitnika, in daj nam s tvoje strani nekoga, ki nam bo pomagal!”
4:76

Tisti, ki verujejo, se bojujejo na Allahovi poti, tisti, ki zanikajo vero, pa se bojujejo na tagutovi, poti. Zato se bojujte proti zaveznikom hudiča. Resnično so šibke hudičeve spletke.
4:77

Mar nisi videl tistih, ki jim je bilo rečeno: “Držite svoje roke proč (od boja), vzpostavljajte molitev in dajajte zekat!” Ko pa jim je bilo ukazano bojevanje, se je skupina le-teh zbala ljudi, enako kot bi se zbali Allaha ali še bolj. In rekli so: “Gospodar naš, zakaj si nam predpisal bojevanje? Ko bi ga le preložil za kratek čas.” Reci: “Uživanja na tem svetu ni veliko in Onstranstvo je boljše za tistega, ki se boji Allaha. In ne bo vam storjena krivica niti za las datljeve koščice.
4:78

Kjerkoli boste, vas bo dohitela smrt. Četudi bi bili v dobro utrjenih trdnjavah. In ko jih doleti kaj dobrega, pravijo: “To je od Allaha.” Ko pa jih doleti kaj zlega, pravijo: “To je od tebe.” Reci: “Vse je od Allaha.” Kaj je torej s tem narodom, da ne razume skoraj nobenega govora?
4:79

Kar te doleti od dobrega, je od Allaha, kar pa te doleti od zla, je od tebe samega. In Mi smo te kot poslanca poslali ljudem, a Allah zadostuje kot Priča.
4:80

Kdor se pokorava Poslancu, se je že pokoril Allahu. Kdor pa se obrne proč – Mi te nismo poslali, da boš njihov čuvaj.
4:81

Pravijo: “Pokoravamo se,” potem pa, ko odidejo od tebe, skupina od njih ponoči načrtuje drugače, kot ti govoriš, in Allah beleži to, kar oni načrtujejo, zato se obrni proč od njih in zanesi se na Allaha. Allah popolnoma zadostuje kot Zaščitnik.
4:82

Pa zakaj se ne poglobijo v Kur’an? Če bi bil od nekoga drugega in ne od Allaha, bi v njem zagotovo našli številna protislovja.
4:83

Ko k njim prispe zadeva glede varnosti ali strahu, jo razglasijo, če pa bi se glede nje obrnili na Poslanca in na voditelje med njimi, bi tisti med njimi, ki iščejo resnico, to zagotovo izvedeli. In če ne bi bilo Allahovega blagra in njegove milosti nad vami, bi tudi vi, razen peščice, sledili hudiču.
4:84

Zato se bojuj na Allahovi poti – nisi zadolžen za nikogar, razen zase. In spodbujaj vernike, saj bo Allah tako odbil silo tistih, ki zanikajo vero. Allahova sila pa je močnejša in njegovo kaznovanje je hujše.
4:85

Kdor se zavzame za kaj dobrega, bo imel delež od tega in kdor se zavzame za kaj slabega, bo imel delež od tega. Allah pa bdi nad vsem.
4:86

In ko se vas pozdravi z nekim pozdravom, odzdravite z lepšim pozdravom ali pa ga vrnite. Allah je zares Tisti, ki obračunava vsako zadevo.
4:87

Allah, ni drugega boga razen Njega. Zagotovo vas bo zbral na Dnevu vstajenja, o katerem ni dvoma. In kdo je tisti, ki ima iskrenejši govor od Allaha?!
4:88

Pa kaj vam je, da ste (razdeljeni) v dveh skupinah glede svetohlincev, ki jih je Allah zaradi tega, kar so si zaslužili, vrnil v nevero. Mar želite usmeriti (na Pravo pot) tistega, ki mu je Allah že dal, da je zablodil? Komur pa Allah da, da zablodi, takšnemu nikoli ne boš našel poti.
4:89

Radi bi, da bi tudi vi, tako kot oni, zanikali vero in da bi si bili tako enaki. Zato ne imejte med njimi nobenih prijateljev, vse dokler se ne izselijo iz svojih domov zaradi Allaha. Če pa se ne bodo hoteli izseliti, jih zgrabite in pobijte kjerkoli jih najdete ter ne imejte med njimi nobenega prijatelja niti pomočnika.
4:90

Razen tisti, ki se zatečejo k narodu, s katerim imate sporazum, ali pa da pridejo k vam z žalostjo v prsih tako glede tega, da se borijo proti vam, kot tega, da se borijo proti svojemu narodu. In če bi Allah hotel, bi jih usmeril proti vam in zagotovo bi se bojevali proti vam. Če pa se umaknejo, se ne bojujejo proti vam ter vam ponudijo premirje, potem vam Allah ne dovoli, da se bojujete proti njim.
4:91

Naleteli boste tudi na takšne, ki si želijo, da bi bili varni pred vami in pred svojim narodom. Vsakič ko so vrnjeni k svoji skušnjavi (malikovanju), ji podležejo. Če pa vas ne pustijo pri miru, vam ne ponudijo premirja in ne zadržijo svojih rok (od boja), jih zgrabite in pobijte kjerkoli jih najdete. In nad takšnimi smo vam dali jasno pooblastilo.
4:92

Ne more se zgoditi, da vernik ubije vernika, razen pomotoma. Kdor je nehote ubil vernika, mora osvoboditi sužnja vernika in dati krvnino njegovi družini, razen če mu to odpustijo (kot miloščino zanj). In če bi bil (ubiti) pripadnik vam sovražnega naroda ter vernik, se mora osvoboditi (zanj) suženj vernik. Če pa bi bil pripadnik naroda, s katerim imate sporazum, se mora dati krvnina njegovi družini in osvoboditi se mora sužnja vernika. In kdor ne zmore (tega storiti), se mora postiti dva meseca zaporedoma, da bi Allah prejel njegovo kesanje. Allah je Vseveden in Moder.
4:93

In kdor namerno ubije vernika, kazen zanj je Pekel, v katerem bo večno, Allah se bo nanj razsrdil, ga preklel in zanj pripravil ogromne muke.
4:94

O, vi, ki verujete! Ko krenete po Allahovi poti, se prepričajte in tistemu, ki vas pozdravi s: “ Selam !” ne recite: “Ti nisi vernik,” iskaje minljive stvari dobiti tuzemskega življenja, saj je pri Allahu veliko plena. Tudi vi ste bili takšni prej, pa vam je Allah podaril blagor – zato se prepričajte. Allah je Poznavalec prav vsega, kar počnete.
4:95

Med verniki si niso enaki tisti, ki sedijo in niso nesposobni, in pa tisti, ki se borijo na Allahovi poti s svojimi premoženji ter življenji. Allah je za stopnjo več odlikoval tiste, ki se borijo s svojimi premoženji in življenji, nad tistimi, ki sedijo. In vsem je Allah obljubil dobro, vendar je Allah odlikoval z veličastno nagrado tiste, ki se borijo, nad tistimi, ki sedijo,
4:96

z visokimi stopnjami od Njega, odpuščanjem ter milostjo. In Allah je Tisti, ki odpušča, Usmiljeni.
4:97

Ko bodo Angeli jemali duše tistim, ki so bili krivični do sebe, jim bodo rekli: “Na čem ste bili?” Odvrnili bodo: “Bili smo zatirani na Zemlji.” Dejali bodo:” Mar Allahova Zemlja ni bila prostrana, da bi se selili po njej?!” Za takšne bo bivališče pekel, to pa je res strašen končni kraj.
4:98

Razen nemočni ter zatirani izmed moških, žensk in otrok, ki ne zmorejo najti rešitve in ne zmorejo najti poti.
4:99

Takšnim bo Allah odpustil in Allah največ odpušča, največ oprošča.
4:100

In kdor se izseli na Allahovi poti, bo na Zemlji našel številna zatočišča in obilje. Kdor pa zapusti svoj dom kot izseljenec k Allahu in njegovemu Poslancu in ga doleti smrt – njegova nagrada je že določena pri Allahu. In Allah največ oprošča, je Usmiljen.
4:101

In ko potujete po zemlji, vam ni greh, da skrajšate molitev, če bi se bali, da bi vas skušali tisti, ki zanikajo vero. Neverniki so vam zagotovo očitni sovražniki.
4:102

In ko si z njimi in jih vodiš v molitvi, naj ena skupina od njih opravi s tabo molitev in naj imajo pri sebi svoje orožje. Ko padejo z obrazi na tla, naj bodo izza vas in naj pride druga skupina, ki še ni opravila molitve – naj jo opravijo s tabo, naj bodo previdni in naj imajo pri sebi svoje orožje. Tisti, ki zanikajo vero, bi hoteli, da bi vi zanemarili svoje orožje in opremo ter da bi vas nenadoma napadli. In ni vam greh, če ste v težavah zaradi dežja ali ste bolni, da odložite orožje, vendar pa bodite previdni. Resnično je Allah za nevernike pripravil ponižujoče muke.
4:103

Ko zaključite molitev, omenjajte Allaha stoje, sede in leže na bokih. Ko pa se umirite, vzpostavite molitev. Resnično je molitev vernikom predpisana v določenem času.
4:104

In ne omahujte pri preganjanju naroda (sovražnikov). Če trpite bolečine, tudi oni resnično trpijo bolečine, kakor trpite vi, vendar vi pričakujete od Allaha, česar oni ne pričakujejo. In Allah je Vseveden, Najmodrejši.
4:105

Mi smo ti zares razodeli Knjigo z resnico, da sodiš med ljudmi s tem, kar ti je Allah pokazal. In ne bodi zagovornik izdajalcem.
4:106

In prosi Allaha odpuščanja. Resnično Allah Največ odpušča, je Najbolj usmiljen.
4:107

In ne zagovarjaj tistih, ki varajo sami sebe. Allah zagotovo ne ljubi tistega, ki je vedno grešen zahrbtnež.
4:108

Skrivajo se pred ljudmi, ne skrivajo pa se pred Allahom. In On je z njimi takrat, ko skrivoma načrtujejo govor, s katerim On ni zadovoljen. In Allah obdaja vse, kar počnejo.
4:109

Prav vi ste tisti, ki jih zagovarjate v tuzemskem življenju. Kdo pa jih bo zagovarjal pri Allahu na Dnevu vstajenja ali kdo bo njihov zastopnik?
4:110

In kdor stori kaj slabega ali samemu sebi stori krivico in nato poišče odpuščanje od Allaha, bo našel Allaha, da Največ odpušča in da je Najbolj Usmiljen.
4:111

In kdor si prisluži greh, ga je prislužil na svojo škodo. In Allah je Vseveden, Najmodrejši.
4:112

In kdor si nehote prisluži neko zlo ali namerno stori greh, in ga naprti nedolžnemu, se je zagotovo obremenil s hudo lažjo ter z očitnim grehom.
4:113

Če ne bi bilo Allahove dobrote in milosti do tebe, bi skupina izmed njih zagotovo skušala, da te zavede, ne bodo pa zavedli, razen sami sebe in v ničemer ti ne bodo škodili. Allah ti je razodel Knjigo, modrost ter te naučil, česar nisi poznal. In Allahova dobrota do tebe je ogromna.
4:114

Ni dobrega v večini njihovih tajnih pogovorov, razen kdor spodbuja dajanje miloščine, opravljanje dobrih dejanj ali pomiritev med ljudmi. In kdor to stori, iskaje Allahovo zadovoljstvo, mu bomo kmalu dali veličastno nagrado.
4:115

In kdor počne drugače kot Poslanec, potem ko mu je že postala jasna usmeritev, in sledi drugačno pot od poti vernikov, mu bomo dali, kar si je vzel, in ga žgali v Peklu, grozno pa je to končno bivališče.
4:116

Resnično Allah ne bo odpustil, da si nekdo vzame nekoga ali nekaj za boga poleg Njega, odpustil pa bo vse, kar je manjše od tega, komur bo hotel. In kdor si nekoga ali nekaj vzame za boga poleg Allaha, je zagotovo globoko zablodil.
4:117

Oni molijo namesto Njega zgolj ženske malike, in kličejo zgolj zlobnega hudiča.
4:118

Allah ga je preklel, pa je (hudič) rekel: “Zagotovo bom zapeljal določen del tvojih sužnjev.
4:119

In resnično jih bom zavajal, navdajal z lažnim upanjem, jim zapovedoval rezanje ušes pri živini in zapovedoval jim bom spreminjanje (narave) Allahovih stvaritev.” In kdor namesto Allaha vzame hudiča za zaščitnika, je zagotovo izgubil z očitno izgubo.
4:120

Obljublja jim in jih navdaja z lažnim upanjem, vendar jim hudič ne obljublja nič drugega kot le prevaro.
4:121

Takšnim bo zaklonišče Pekel in iz njega ne bodo našli ne izhoda ne rešitve.
4:122

In tistim, ki verujejo ter delajo dobra dejanja, bomo dali, da vstopijo v vrtove, izpod katerih tečejo reke, v njih bodo večno in za vekomaj – Allahova obljuba je resnična in kdo bolj govori resnico kot Allah?
4:123

Ne bo po vaših željah niti po željah pripadnikov Knjige. Kdor dela zlo, bo zanj kaznovan in razen Allaha ne bo našel zase nobenega zaščitnika niti pomočnika.
4:124

In kdor dela dobra dejanja, naj bo moški ali ženska in je vernik – takšni bodo vstopili v Raj in ne bo jim storjena krivica niti za vdolbino datljeve koščice.
4:125

In kdo je boljše vere od tistega, ki se usmeri k Allahu in je dobrodelnik ter sledi vero Abrahama, pravovernega? In Allah je Abrahama vzel za pristnega prijatelja.
4:126

Allahovo pa je vse, kar je v nebesih, in vse, kar je na Zemlji, in Allah obdaja vse stvari.
4:127

In tebe sprašujejo o predpisih glede žensk. Reci: “Allah vam pojasnjuje predpise o njih in o tem, kar vam je recitirano v Knjigi o ženskih sirotah, ki jim ne dajete tega, kar jim je predpisano, ne želite pa se poročiti z njimi, in o šibkih otrocih in o pravičnosti do sirot. In karkoli naredite dobrega, Allah resnično o tem vse ve.
4:128

Če se žena boji moževega odstopanja ali izogibanja, potem nimata greha, če sporazumno uredita odnose med seboj, in sporazumno urejevanje odnosov je najboljše. In duše so naklonjene skoposti. Če pa postopate še bolje ter se pazite (Allaha), potem je Allah resnično obveščen o vsem, kar počnete.
4:129

In nikoli ne boste sposobni biti (čustveno) pravični med ženami, četudi bi se trudili, zato ne bodite povsem naklonjeni (eni), medtem ko (drugo) pustite viseti . A če uredite odnose in se pazite (Allaha), resnično Allah največ odpušča, je Najbolj usmiljen.
4:130

Če pa se ločita, bo Allah iz svojega obilja naredil vsakega od njiju, neodvisnega. In Allah je Vseobsežen, Najmodrejši.
4:131

Allahovo pa je vse, kar je v nebesih, in vse, kar je na Zemlji. Mi smo že priporočili tistim, ki jim je dana Knjiga pred vami, in tudi vam, da se bojite Allaha. In če boste zanikali vero, resnično Allahu pripada prav vse, kar je v nebesih in vse kar je na Zemlji. Allah pa je Neodvisen, Nadvse hvaljen.
4:132

In Allahovo je vse, kar je v nebesih, in vse, kar je na Zemlji. In zadosti je Allah kot zastopnik.
4:133

Če bi hotel, bi vas lahko odstranil, o, ljudje, in pripeljal druge. Allah ima moč to storiti.
4:134

Kdor si želi nagrade tega sveta – pri Allahu je nagrada tako tega kot onega sveta. In Allah vse sliši in ima v vse vpogled.
4:135

O, vi, ki verujete! Stalno ravnajte pravično, pričajte zaradi Allaha, čeprav v škodo samim sebi, staršem ali sorodnikom; naj je nekdo bogat ali reven – Allah je boljši Zaščitnik obema. Zato da bi pravično postopali, ne sledite strastem. In če popačite ali zavrnete (pričanje) – Allah zares ve za vse, kar počnete.
4:136

O, vi, ki verujete! Verujte v Allaha in verujte v njegovega Poslanca, v Knjigo, ki jo je razodel svojemu poslancu, ter v Knjige, ki jih je razodel pred tem. In kdor zanika Allaha in zanika njegove angele, knjige, poslance ter Poslednji dan, je zagotovo zablodil v najhujšo zablodo.
4:137

Resnično tisti, ki so verovali, nato zanikali vero, potem (ponovno) verovali, zatem (zopet) zanikali vero, nato pa se je še povečala njihova nevera – Allah jim ne bo odpustil niti ne vodil na (Pravo) pot.
4:138

Razveseli svetohlince s tem, da bodo deležni bolečih muk,
4:139

tiste, ki za pristne prijatelje jemljejo nevernike namesto vernikov. Mar pri njih iščejo moč in ugled, vendar vsa moč in ugled pripadata le Allahu.
4:140

On vam je že objavil v Knjigi, ko slišite, da se zanikajo Allahovi ajeti in se jim posmehuje, ne sedite z njimi, dokler ne začnejo drugega pogovora, drugače boste tudi vi kakor oni. Allah bo zares združil v Peklu vse svetohlince in nevernike skupaj,
4:141

… tiste, ki prežijo na vas. Če ste od Allaha deležni zmage, pravijo: “Mar nismo bili z vami?” Če pa so neverniki deležni uspeha, pravijo: “Mar vam nismo pomagali in vas zaščitili pred verniki?” Allah bo presodil med vami na Dan vstajenja in Allah nikoli ne bo dopustil priložnosti nevernikom nad verniki.
4:142

Resnično svetohlinci skušajo varati Allaha, vendar jih bo On prevaral. In ko vstanejo k molitvi, leno vstanejo. Pretvarjajo se pred ljudmi in le redko omenjajo Allaha.
4:143

Omahujejo glede tega, da ne pripadajo ne tem ne onim. In komur Allah da, da zablodi, zanj nikoli ne boš našel poti.
4:144

O, vi, ki verujete! Ne jemljite nevernikov za pristne prijatelje namesto vernikov. Mar želite dati Allahu očiten dokaz proti samemu sebi?
4:145

Resnično bodo svetohlinci na najglobljih stopnicah Ognja in nikoli jim ne boš našel pomočnika.
4:146

Razen tisti, ki se pokesajo, popravijo, se čvrsto držijo Allaha in vero čisto, iskreno namenijo Allahu; takšni bodo skupaj z verniki. Allah pa bo dal vernikom veličastno nagrado.
4:147

Le kaj naj bi Allah naredil z mučenjem vas, ko pa ste se že zahvaljevali in verovali? In Allah je nadvse Hvaležen in o vsem Vseveden.
4:148

Allah ne mara, da se glasno govori o zlu, razen v primeru storjene krivice. In Allah vse sliši, je o vsem Vseveden.
4:149

Če storite nekaj dobrega javno, ga pritajite ali pa odpustite zlo dejanje, Allah resnično stalno odpušča grehe in je Vsemogočen.
4:150

Resnično tisti, ki zanikajo Allaha in njegove poslance, želijo ločevati med Allahom in njegovimi poslanci in pravijo: “Verujemo v nekatere in zanikamo nekatere.” In želijo ubrati vmesno pot med tem.
4:151

Takšni so zares pravi neverniki. In za nevernike smo pripravili ponižujoče muke.
4:152

In tisti, ki verujejo v Allaha in verujejo v njegove poslance ter ne delajo razlik med katerimkoli izmed njih; takšnim bo On kmalu dal njihove nagrade. In Allah je Tisti, ki največ odpušča, Najbolj usmiljeni.
4:153

Pripadniki Knjige ti govorijo, da jim spustiš knjigo z nebes. Mojzesa so že prosili za več od tega, ko so rekli: “Daj nam, da vidimo Allaha,” pa jih je zaradi njihove krivičnosti zadel grom. Potem ko so jim prišli jasni dokazi, pa so (za malika) vzeli tele. Tudi to smo jim odpustili in dali smo Mojzesu očitne dokaze
4:154

in zaradi njihove zaveze smo nad njimi vzdignili goro ter jim rekli: “Vstopite skozi vrata spuščenih glav.” In rekli smo jim: “Ne prestopite dovoljene meje v soboto,” ter od njih smo vzeli na moč čvrsto zavezo.
4:155

In zaradi njihovega kršenja dane zaveze, nevere v Allahove ajete, ubijanja glasnikov vere po krivici in njihovega govora: “Naša srca so zaprta.” Allah jim jih je namreč zaradi njihove nevere zapečatil, zato ne verujejo, razen peščice med njimi.
4:156

In zaradi njihove nevere in njihovih trditev, zelo težkih klevet o Mariji.
4:157

In zaradi njihove trditve: “Mi smo ubili Mesijo, Jezusa, Marijinega sina, Allahovega poslanca.” Vendar ga niso niti ubili niti križali, ampak se jim je to le dozdevalo. In resnično so v dvomu tisti, ki se glede njega razhajajo. O tem nimajo nobenega znanja, le sledijo domnevam. In zagotovo niso prepričani, da so ga ubili.
4:158

Pač pa ga je Allah vzdignil k sebi. In Allah je Zmagovit, Najmodrejši.
4:159

In vsak izmed pripadnikov Knjige bo pred njegovo smrtjo zagotovo veroval vanj. In na Dnevu vstajenja bo njim priča.
4:160

A zaradi krivičnosti tistih, ki so se kesali (judov), smo jim prepovedali dobre stvari, ki so jim bile dovoljene, in zaradi pogostega odvračanja (drugih) od Allahove poti.
4:161

In zaradi jemanja Riba (obresti), ki jim je bilo že prepovedano, ter zaradi nepravičnega uživanja imetja ljudi. Za nevernike med njimi smo pripravili boleče muke.
4:162

Vendar pa čvrsti v znanju med njimi in verniki verujejo v to, kar je razodeto tebi in kar je bilo razodeto pred teboj, ter tudi tisti, ki vzpostavljajo molitev in dajejo zekat ter verujejo v Allaha in Poslednji dan – takšnim bomo dali veličastno nagrado.
4:163

Mi smo ti razodevali enako, kot smo razodevali Noetu in glasnikom vere za njim, in razodeli smo Abrahamu, Izmaelu, Izaku, Jakobu, asbatom, Jezusu, Jobu, Jonu, Aaronu ter Salomonu; Davidu pa smo dali Zebur (Psalme).
4:164

In nekatere poslance smo ti že omenili prej, nekaterih poslancev pa ti nismo omenili. In Allah je direktno govoril z Mojzesom.
4:165

Poslance, prinašalce radostnih novic in svarilce, da ne bi imeli ljudje po poslancih pri Allahu nobenega opravičila več. In Allah je Vsemogočen, Najmodrejši.
4:166

Vendar Allah priča s tem, kar ti je razodel. Razodel ga je (Kur’an) z njegovim znanjem in angeli pričajo. Dovolj pa je to, da je Allah priča.
4:167

Tisti, ki zanikajo vero in odvračajo od Allahove poti, so zagotovo zablodili v najhujšo zablodo.
4:168

Resnično tistim, ki zanikajo vero in so bili krivični, Allah ne bo odpustil in ne bo jih vodil na nobeno pot,
4:169

razen na pot v Pekel; v njem bodo večno, za vekomaj. In to je Allahu lahko.
4:170

O, človeštvo! K vam je že prišel Poslanec z Resnico vašega Gospodarja; verujte, bolje je za vas. In če zanikate, resnično Allahu pripada vse, kar je v nebesih, in vse, kar je na Zemlji. In Allah je Vseveden, Najmodrejši.
4:171

O, pripadniki Knjige! Ne pretiravajte ali popuščajte v vaši veri in ne govorite o Allahu ničesar, razen resnice. Mesija, Jezus, Marijin sin, je le Allahov Poslanec in njegova beseda, ki jo je poslal Mariji, in od njega (vdihnjena) duša. Zato verujte v Allaha in njegove poslance. In ne recite: “Trije (so).” Prenehajte, bolje je tako za vas. Resnično, Allah je le en Bog. Vzvišen je On (nad tem), da bi imel otroka. Pripada mu vse, kar je v nebesih, in vse, kar je na Zemlji, in Allah je zadosten Zaščitnik.
4:172

Mesiji ni težko biti Allahov suženj, prav tako ne angelom, ki so (Allahu) blizu. In tisti, ki odklonijo častiti ga in postanejo naduti – On jih bo vse skupaj zbral pri sebi.
4:173

Tistim, ki so verovali in opravljali dobra dela, bo izplačal njihove nagrade in jim iz svojega obilja dal še več. Tiste, ki so odbijali in bili naduti, pa bo kaznoval z bolečim mučenjem in zase ne bodo našli nobenega zaščitnika ali pomočnika, razen Allaha.
4:174

O, človeštvo! K vam je že prišel dokaz od vašega Gospodarja in spustili smo vam jasno svetlobo.
4:175

Zato tisti, ki verujejo v Allaha in se ga trdno držijo – tem bo dal, da vstopijo v njegovo milost in obilje, ter jih vodil k sebi po pravi poti.
4:176

Sprašujejo te o predpisih. Reci: “Allah vam predpisuje o osebi, ki nima ne potomcev ne staršev: Če človek umre, nima otroka, ima pa sestro, njej pripada polovica tega, kar je zapustil. In on deduje po njej, če ona nima otrok. Če pa sta dve (sestri), jima pripadata dve tretjini tega, kar je zapustil. Če pa so bratje in sestre – moškemu pripada delež dveh žensk.” Allah vam pojasnjuje, da ne bi zašli, in Allah ve o vsaki zadevi prav vse.
Odgovori


Skoči na Forum: