Ocena Teme:
  • 0 Glasov(a) - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
7 Al-A’raf Višave
#1
Rainbow 
AL-A'RAF

Višave
7:1

Elif, Lam, Mim, Sad.
7:2

Razodeta ti je Knjiga, zato naj ne bo v tvojih prsih nobene nelagodnosti zaradi nje – da z njo svariš in da bo opomin vernikom.
7:3

Sledite temu, kar vam je bilo razodeto od vašega Gospodarja in si razen Njega nikogar ne jemljite za zaščitnika. Premalo se opominjate.
7:4

In koliko mest smo uničili, ko jih je ponoči ali ob popoldanskem počitku doletela naša kazen,
7:5

njihovo priznanje, ko jim je prišla Naša kazen, pa ni bilo nič drugega, kot da so rekli: “Resnično smo bili zločinci.”
7:6

In zagotovo bomo izprašali tiste, katerim so bili poslani poslanci in zagotovo bomo izprašali tudi poslance.
7:7

Zagotovo jim bomo pripovedovali na podlagi znanja, saj nismo bili odsotni.
7:8

In na ta Dan bo tehtanje resničnost. Kogar teža (dobrih del) bo težka, takšni bodo uspešni.
7:9

Tisti pa, katerih teža (dobrih del) bo lahka, bodo pogubili sami sebe, saj so bili krivični do naših ajetov.
7:10

In na Zemlji smo vam dali oblast ter vam dali v njej vse potrebno za življenje. Premalo ste hvaležni.
7:11

Že smo vas ustvarili, potem oblikovali, zatem pa rekli angelom: “Padite na obraz Adamu,” pa so to storili vsi, razen Iblis, ki ni bil od tistih, ki so padli na obraz.
7:12

Rekel je (Allah): “Kaj ti je preprečilo, da nisi padel na obraz, kot sem ti ukazal?” Rekel je: “Jaz sem boljši od njega. Ustvaril si me iz ognja, njega pa si ustvaril iz gline.”
7:13

Rekel je (Allah): “Spusti se iz njega (Raja), saj ti ne pripada, da si nadut v njem. Pojdi ven! Ti resnično sodiš med ponižane.”
7:14

Rekel je: “Pusti me do Dneva, ko bodo oživljeni.”
7:15

Rekel je (Allah): “Dan ti je čas (do takrat).”
7:16

Rekel je: “Ker si določil, da sem v zablodi, jih bom prestrezal na Tvoji pravi poti,
7:17

nato bom prišel do njih od spredaj, od zadaj ter z desne in z leve; večina od njih pa ne bo hvaležna.”
7:18

Rekel je (Allah): “Odidi iz njega osramočen in izgnan. Kdorkoli ti bo izmed njih sledil – bom z vsemi vami napolnil Pekel.”
7:19

Ti, o, Adam, bivajta ti in tvoja žena v Raju in jejta karkoli želita, vendar se ne približujta temu drevesu, da ne postaneta grešnika.”
7:20

Pa jima je hudič prišepnil, da bi jima razkril, kar jima je bilo prikrito od njunih sramnih delov, in je rekel: “Vajin Gospodar vama je prepovedal to drevo le zato, da ne bi postala angela ali bila med nesmrtnimi.”
7:21

In zaklinjal se jima je : “Resnično, jaz vama le svetujem!”
7:22

Pa ju je s prevaro zavedel. Potem ko sta okusila plod drevesa, sta se jima razkrila njuna sramna dela, in začela sta se pokrivati z rajskimi listi. Njun Gospodar ju je poklical: “Ali vama nisem prepovedal tega drevesa ter vama rekel, da vama je hudič zares očiten sovražnik?”
7:23

Rekla sta: “Najin Gospodar! Samemu sebi sva storila krivico in če nama Ti ne odpustiš in se naju ne usmiliš, bova zagotovo med pogubljenimi.”
7:24

Rekel je: “Spustite se! Drug drugemu ste sovražniki! In na Zemlji boste imeli prebivališče in užitek le za določen čas.”
7:25

Dejal je: “Na njej boste živeli, na njej umirali in iz nje boste prišli.”
7:26

O, Adamovi sinovi! Resnično smo vam spustili oblačila, da pokrijejo vaše sramne dele, in tudi lepa, razkošna pokrivala, pokrivalo pobožnosti pa je najboljše. To so nekatera od Allahovih znamenj, da bi se lahko opomnili.
7:27

O, Adamovi sinovi! Naj vas hudič ne zavede, kakor je iz Raja izmamil vaša starša in jima odstranil njuni pokrivali, da bi jima pokazal njuna sramna dela. Resnično vas on in njegov rod vidi, medtem ko vi ne vidite njih. Hudiče smo zares naredili naklonjene tistim, ki ne verujejo.
7:28

In ko storijo nek razvrat, pravijo: “Naleteli smo na to pri naših prednikih in Allah nam je to ukazal.” Reci: “Resnično Allah ne zapoveduje razvrata. Mar govorite o Allahu to, česar ne veste?!”
7:29

Reci: “Moj Gospodar je zapovedal, da pravično ravnam. Pravilno ga častite, kjerkoli to počnete in molite ga tako, da mu iskreno posvečate verovanje. Kakor vas je prvič ustvaril, na enak način se boste vrnili.”
7:30

Nekatere je usmeril na Pravo pot, drugi pa so po pravici v zablodi. Oni resnično jemljejo hudiče za zaveznike in ne Allaha, mislijo pa, da so usmerjeni na Pravo pot.
7:31

O, Adamovi sinovi! Lepo se oblecite, kjerkoli se klanjate z obrazom do tal, jejte in pijte, vendar ne razsipajte. On zares ne mara razsipnežev.
7:32

Reci: “Kdo je prepovedal Allahove okrase, ki jih je dal Svojim sužnjem, in dobrote iz oskrbe?!” Reci: “To pripada tistim, ki verujejo, na tem svetu in pa izključno njim ob Dnevu vstajenja.” Tako podrobno pojasnjujemo ajete ljudem, ki vedo.
7:33

Reci: “Moj Gospodar je prepovedal le razvrat, tako javni kot tajni, greh, nepravično napadanje, enačenje drugih z Allahom v tem, za kar On ni dal nobenega dokaza, in govoriti o Allahu tisto, česar ne veste.”
7:34

In vsak narod ima svoj skrajni rok. Takrat ko pride njihov skrajni rok, ga ne morejo zadržati niti za nekaj časa niti ga ne morejo pospešiti.
7:35

O, Adamovi sinovi! Ko vam pridejo poslanci izmed vas, da vam pripovedujejo Moje ajete – tisti, ki bodo bogaboječi in bodo delali dobra dela, zanje ne bo strahu in ne bodo se žalostili.
7:36

A tisti, ki zanikajo Naše ajete in so v pogledu do njih naduti – takšni so pripadniki Ognja, v njem bodo večno.
7:37

Le kdo je večji zločinec od tistega, ki si o Allahu izmisli laž ali zanika Njegove ajete? Takšne bo doletel njihov delež iz Knjige in ko jim bodo prišli Naši odposlanci (angeli), da jih usmrtijo, jim bodo rekli: “Kje so tisti, h katerim ste, namesto k Allahu, molili?” Rekli bodo: “Izgubili smo jih!” in bodo tako proti sebi pričali, da so bili neverniki.
7:38

Rekel bo On: “Vstopite v Ogenj z narodi od džinov in ljudi, ki so bili pred vami.” Vsakič, ko bo en narod vstopil, bo preklinjal drugega, dokler vsi skupaj ne prispejo vanj in bodo zadnji med njimi rekli za prve: “Naš Gospodar! Ti so nas zavedli, zato jim daj dvojne muke v Ognju.” Rekel bo: “Vsakemu pripada dvojno, vendar vi ne veste.”
7:39

In prvi med njimi bodo rekli zadnjim: “V ničemer niste nič boljši od nas, zato okusite muke za tisto, kar ste si prislužili.”
7:40

Resnično se tistim, ki zanikajo Naše ajete ter so v pogledu do njih naduti, ne bodo odprla vrata nebes in ne bodo vstopili v Raj, vse dokler kamela ne bo šla skozi šivankino uho. In Mi tako poplačamo hudodelce.
7:41

Od Ognja bodo imeli postelje in pokrivala nad njimi. In Mi tako poplačamo zločince.
7:42

A tistih, ki verujejo in delajo dobro – nikogar ne bremenimo preko njegovih zmožnosti – takšni so pripadniki Raja, v njem bodo večno.
7:43

In odstranili bomo tisto, kar je v njihovih prsih sovraštva. Pod njimi bodo tekle reke in govorili bodo: “Hvala Allahu, ki nas je vodil k temu, saj mi ne bi bili vodeni, če nas Allah ne bi vodil. Poslanci našega Gospodarja so prišli z Resnico.” In poklicani bodo: “To je Raj, ki ste ga nasledili za tisto, kar ste počeli.”
7:44

In prebivalci Raja bodo poklicali prebivalce Ognja: “Mi smo zares že ugotovili, da je to, kar nam je obljubil naš Gospodar, resnica. Mar ste tudi vi ugotovili, da je resnica to, kar vam je obljubil vaš Gospodar?” Rekli bodo: “Da.” Nato bo glasnik med njimi razglasil: “Naj bo Allahovo prekletstvo nad zločinci,
7:45

tistimi, ki odvračajo od Allahove poti, želeč jo izkriviti, medtem ko zanikajo onostranstvo.”
7:46

In med njima bo pregrada, na njenih vrhovih pa so možje, ki prepoznajo vsakega po njegovem prepoznavnem znaku. Poklicali bodo prebivalce Raja: “Naj je mir z vami.” Niso še vstopili vanj, čeprav si to močno želijo.
7:47

In ko se bodo njihovi pogledi usmerili k prebivalcem Ognja, bodo rekli: “Naš Gospodar! Ne pridruži nas krivičnežem.”
7:48

In pripadniki vrhov bodo poklicali može, katere bodo prepoznali po njihovih prepoznavnih znakih, rekoč: “Kaj vam je koristila vaša številčnost in to, da ste bili tako naduti?”
7:49

Ali so ti tisti, za katere ste prisegali, da jim Allah ne bo naklonil milosti?” “Vstopite v Raj. Za vas ne bo strahu in ne boste se žalostili.
7:50

In prebivalci Ognja bodo klicali prebivalce Raja: “Polijte na nas nekaj vode ali karkoli od tistega, s čimer vas je Allah oskrbel.” Odvrnili bodo: “Resnično je Allah to prepovedal nevernikom,
7:51

tistim, ki so svojo vero vzeli za igro in zabavo, pa jih je premamilo tuzemsko življenje.”Zato bomo danes pozabili nanje, kakor so tudi oni pozabili na srečanje na ta Dan in ker so zanikali Naše ajete.
7:52

Mi smo jim že dali Knjigo, ki smo jo podrobno pojasnili z znanjem – je usmeritev (na Pravo pot) in milost narodom, ki verujejo.
7:53

Mar čakajo izpolnitev njenih trditev? Na Dan, ko se bodo njene trditve izpolnile, bodo tisti, ki so jo pred tem pozabili, rekli: ” Poslanci našega Gospodarja so že prišli z resnico pa mar bi bili za nas kakšni zagovorniki, ki bi se zavzemali za nas, ali da bi bili vrnjeni in bi počeli drugačna dejanja od tistih, ki smo jih počeli?” Sami sebe so že pogubili in izginilo je to, kar so si bili izmišljali.
7:54

Resnično, vaš Gospodar je tisti, ki je ustvaril nebesa in Zemljo v šestih dneh ter se nato vzdignil nad Arš . Z nočjo prekriva dan, noč pa hitro sledi dnevu. In Sonce, Mesec in zvezde so podrejeni njegovi zapovedi. Ustvarjanje, urejanje in razpolaganje pripadajo le Njemu. Slavljen naj je Allah, Gospodar vseh svetov.
7:55

Molite svojega Gospodarja moledujoče in tajno. On zares ne mara krivičnežev.
7:56

In ne širite zla po Zemlji zatem, ko je že vzpostavljen red, in molite se Mu s strahom in hrepenenjem! Allahova milost je zares blizu dobrodelnikom.
7:57

In On je tisti, ki pošilja vetrove kot blagovest pred svojo milostjo. In ko prinesejo težak oblak, ga vodimo nad mrtvo območje, nad katero spustimo dež in z njegovo pomočjo storimo, da vzklijejo raznovrstni plodovi. Tako oživljamo tudi mrtve; da bi se vi lahko spametovali!
7:58

In iz dobre zemlje vzklije rastlinje z dovoljenjem njihovega Gospodarja, iz neplodne pa le malo in še to slabo. Tako na različne načine navajamo dokaze hvaležnim ljudem.
7:59

Noeta smo že poslali njegovemu narodu, pa je rekel: “O, moj narod! Častite le Allaha, vi nimate nobenega drugega boga razen Njega. Resnično se za vas bojim muk Velikega dne.”
7:60

Glavarji njegovega naroda so rekli: “Resnično mi vidimo, da si v očitni zablodi.”
7:61

Rekel je: “Nisem deležen nobene zablode, temveč sem Poslanec Gospodarja vseh svetov.
7:62

Prinašam vam poslanice svojega Gospodarja, vam svetujem in vem od Allaha, česar vi ne veste.
7:63

Mar se čudite, da vam je prišel opomin od vašega Gospodarja preko moža izmed vas, da bi vas posvaril, da bi bili bogaboječi ter da bi tako lahko bili deležni milosti?”
7:64

Oni pa so trdili, da je tisto, kar jim je govoril, laž, zato smo rešili njega in tiste, ki so bili z njim v ladji, a potopili smo tiste, ki so zanikali Naše ajete. Resnično so bili povsem slep narod.
7:65

In (narodu) Ad smo poslali njihovega brata Huda, ki je rekel: “O, moj narod! Častite le Allaha, vi nimate nobenega drugega boga razen Njega. Mar ne boste bogaboječi?!”
7:66

Glavarji njegovega naroda, ki niso verovali, so rekli: “Vidimo, da si v stanju slaboumnosti in resnično mislimo, da si lažnivec.”
7:67

Rekel je: “O, moj narod! Nisem v stanju slaboumnosti, temveč sem Poslanec Gospodarja vseh svetov.
7:68

Prenašam vam poslanice mojega Gospodarja in sem vam zaupanja vreden svetovalec.
7:69

Mar se čudite, da vam je prišel opomin vašega Gospodarja preko moža izmed vas, da bi vas posvaril? Spomnite se, ko vas je On naredil za naslednike po Noetovem narodu in povečal moč in velikost vaših postav, zato se spominjajte Allahovih blagrov, da bi lahko uspeli.”
7:70

Rekli so: “Mar si prišel do nas, da bi častili edino le Allaha in zapustili tisto, kar so častili naši predniki? Pa pridi že s tem, kar nam obljubljaš, če si zares eden od iskrenih.”
7:71

Rekel je: “Že so vas doletele muke in pa gnev vašega Gospodarja. Ali z menoj razpravljate o imenih, ki ste jih dodelili vi in vaši predniki, Allah pa zanje ni spustil nobenega dokaza? Kar čakajte, jaz bom tudi čakal z vami.”
7:72

Po milosti naši smo rešili njega in tiste z njim in uničili smo do zadnjega tiste, ki so trdili za Naše ajete, da so laž in, ki niso bili verniki.
7:73

In Semud (smo poslali) njihovega brata Saliha, ki je rekel: “O, moj narod! Častite le Allaha, vi nimate drugega boga razen Njega. Vam je že bil dan jasen dokaz vašega Gospodarja. Ta Allahova kamela je za vas znamenje, zato jo pustite, naj se pase na Allahovi zemlji in ne ravnajte grdo z njo, da vas ne doletijo boleče muke.
7:74

In spomnite se, ko vas je On naredil za naslednike naroda Ad in vas nastanil na Zemlji. Na njenih ravninah delate palače in v gorovjih klešete domove, zato se spominjajte Allahovih blagrov in ne širite zla po zemlji s širjenjem pokvarjenosti!
7:75

Skupina iz njegovega naroda, tisti, ki so bili naduti, so rekli tistim ponižanim, ki so verovali izmed njih: “Mar vi res veste, da je Salih poslan od svojega Gospodarja?” Rekli so: “Mi zares verujemo v to, s čimer je bil on poslan.”
7:76

Tisti, ki so bili naduti, so rekli: “Resnično mi ne verjamemo v to, v kar verujete.”
7:77

Nato so zaklali kamelo, niso se menili za zapoved svojega Gospodarja in so rekli: “O, Salih! Pridi s tem, kar nam obljubljaš, če si zares eden od poslancev.”
7:78

Zadel jih je močan potres, in postali so nepomični in mrtvi v svojih domovih.
7:79

Obrnil se je stran od njih in rekel: “O, moj narod! Prenesel sem vam že poslanico svojega Gospodarja in vam svetoval, vendar vi ne marate svetovalcev.”
7:80

In Lota, ko je rekel svojemu narodu: “Mar počnete razvrat, kakršnega pred tem prav nihče ni počel?
7:81

Resnično strastno pristopate k moškim namesto k ženskam. Vsekakor, vi ste narod, ki pretirava.”
7:82

In odgovor njegovega naroda ni bil nič drugega, kot da so rekli: “Preženite jih iz svojega mesta. Resnično so to ljudje, ki se čistijo.”
7:83

Pa smo rešili njega in njegovo družino, razen njegove žene, ki je bila med tistimi, ki so ostali.
7:84

Zasuli smo jih z dežjem (kamnov), zato poglej, kako so končali zločinci.
7:85

In Midjancem (smo poslali) njihovega brata Šu’ajba, ki jim je rekel: “O, moj narod! Častite le Allaha, vi nimate drugega boga razen Njega. K vam je že prišel jasen dokaz od vašega Gospodarja, zato pravično merite in tehtajte, ne podcenjujte stvari pri ljudeh in ne širite nereda po Zemlji, potem ko je ta že vzpostavljen. To je bolje za vas, če ste zares verniki.
7:86

Ne prežite na vsaki poti, da bi grozili in odvračali od Allahove poti tiste, ki verujejo Vanj, želeč jo izkriviti. Spomnite se, ko vas je bilo še malo in vas je On namnožil. In poglejte, kako so končali izprijenci.
7:87

In če nekateri med vami verujejo v to, s čimer sem bil poslan, drugi pa ne, potem potrpite, vse dokler Allah ne razsodi med nami, saj On je najboljši Sodnik.”
7:88

Glavarji njegovega naroda, tisti, ki so bili naduti, so rekli: “O, Šu’ajb! Iz našega mesta bomo pregnali tebe in tiste, ki verujejo s teboj, ali pa se vrnite v našo vero!” Odgovoril je: “Pa četudi proti naši volji?
7:89

Če bi se vrnili v vašo vero, potem smo že lagali o Allahu, zatem ko nas je Allah nje rešil. In ni možnosti za nas, da se vrnemo vanjo, razen če tako hoče Allah, naš Gospodar. Naš Gospodar vsako stvar obdaja z znanjem. Na Allaha se zanašamo. Naš Gospodar, razsodi med nami in našim narodom po pravici. Ti si zares najboljši Razsodnik.”
7:90

In tisti, ki niso verovali v njegovem narodu, so rekli: “Če boste sledili Šu’ajbu, boste zares pogubljeni.”
7:91

Zadel jih je močan potres, in postali so nepremični in mrtvi v svojih domovih.
7:92

Tisti, ki so za Šu’ajba trdili, da laže, so bili takšni, kot ne bi nikoli živeli v njih. Prav tisti, ki so za Šu’ajba trdili, da laže, so bili pogubljeni.
7:93

Obrnil se je proč od njih in rekel: “O, moj narod! Prinesel sem vam že poslanice svojega Gospodarja in vam svetoval; pa kako naj mi bo žal naroda nevernikov?!”
7:94

In v nobeno mesto nismo poslali glasnika vere, ne da bi pri tem njegove prebivalce zadeli z revščino in stisko, da bi tako lahko ponižni molili.
7:95

Nato smo slabo stanje zamenjali z dobrim, dokler se ni vsega namnožilo in so rekli: “Že naših prednikov sta se dotaknila tako beda kot blagostanje.” Mi pa smo jih nenadoma vzeli, ne da bi oni to občutili.
7:96

In če bi prebivalci teh mest verovali ter bili bogaboječi, bi nad njimi zagotovo odprli blagoslove nebes in Zemlje. Vendar so zanikali, zato smo jih vzeli zaradi tega, kar so si prislužili.
7:97

Mar se prebivalci mest počutijo varne, da jim Naša kazen ne bo prišla ponoči, ko bodo spali?
7:98

Mar se prebivalci mest počutijo varne, da jim Naša kazen ne bo prišla podnevi, ko se bodo zabavali?
7:99

Mar se počutijo varne pred Allahovim presenečenjem? Toda pred Allahovim presenečenjem se varno počuti le pogubljen narod.
7:100

Mar tistim, ki od prejšnjih prebivalcev nasledijo Zemljo, ni jasno, da če Mi hočemo, jih lahko kaznujemo zaradi njihovih grehov in zapečatimo njihova srca, in ne bodo slišali?
7:101

To so mesta, o katerih ti prinašamo nekaj njihovih novic. Njihovi poslanci so jim že prihajali z jasnimi dokazi, vendar oni ne bodo verovali v to, kar so že pred tem zanikali. Tako Allah zapečati srca nevernikov.
7:102

In pri večini njih nismo videli, da bi se držali kakršne koli zaveze, temveč smo videli, da je večina njih grešnikov.
7:103

Zatem smo za njimi z Našimi ajeti poslali Mojzesa faraonu in njegovemu ljudstvu, vendar so bili krivični do njih, zato poglej, kakšen je bil konec tistih, ki širijo zlo.
7:104

In Mojzes je rekel: “O, faraon! Resnično sem poslanec Gospodarja vseh svetov.
7:105

O Allahu sem dolžan govoriti samo pravo, edino resnico. Vam sem že prinesel očitne dokaze vašega Gospodarja, zato pošlji (o, faraon) potomce Izraela z menoj.”
7:106

Rekel je: “Če si prinesel dokaz, ga pokaži, če si zares iskren.”
7:107

Nato je vrgel svojo palico, in postala je prava kača.
7:108

Izvlekel je svojo roko, ki je postala za opazovalce popolnoma bela.
7:109

Glavarji faraonovega naroda so rekli: “To je resnično zelo izkušen čarovnik.
7:110

Želi vas pregnati z vaše zemlje, kaj torej predlagate?”
7:111

Rekli so: “Pusti njega in njegovega brata ter pošlji v mesta zbiralce,
7:112

… da ti pripeljejo vsakega izkušenega čarovnika.”
7:113

Čarovniki so prišli k faraonu rekoč: “Ali bomo zares nagrajeni, če bomo mi zmagovalci?”
7:114

Rekel je: “Da, in resnično boste med tistimi, ki so meni blizu.
7:115

Rekli so: “O, Mojzes! Ali boš ti prvi vrgel ali bomo mi?
7:116

Rekel je: “Vrzite vi.” In ko so vrgli, so ljudem začarali oči, jih prestrašili in naredili so veliko magijo.
7:117

Razodeli smo Mojzesu: “Vrzi svojo palico,” in začela je goltati tisto, kar so lažno pričarali.
7:118

Tako je resnica prišla na dan in izjalovilo se je vse, kar so bili počeli.
7:119

Pri tem so bili poraženi ter ponižani
7:120

in čarovniki so padli z obrazi na tla,
7:121

rekoč: “Verujemo v Gospodarja vseh svetov,
7:122

Mojzesovega in Aaronovega Gospodarja.”
7:123

Faraon je rekel: “Mar verujete Vanj, preden sem vam to dovolil?! To je zgolj spletka, ki ste jo spletli v mestu, da bi iz njega izgnali njegove prebivalce. Zagotovo boste izvedeli!
7:124

Zagotovo vam bom odsekal roke in noge navzkriž, potem pa vas bom vse križal.”
7:125

Rekli so: “Mi se bomo zares vrnili k svojemu Gospodarju.
7:126

A zameriš nam le to, da verujemo v ajete našega Gospodarja, ko so prišli k nam. Gospodar naš! Spusti na nas potrpljenje in daj, da umremo kot muslimani.”
7:127

In glavarji faraonovega naroda so rekli: “Ali boš dopustil, da bi Mojzes in njegov narod širili nered na Zemlji in zapustili tebe ter tvoja božanstva?” Rekel je: “Pobili bomo njihove sinove in pustili pri življenju njihove ženske. Resnično, mi smo njihovi pravi podjarmljevalci.”
7:128

Mojzes je svojemu narodu rekel: “Iščite pomoč od Allaha in bodite potrpežljivi. Zares Zemlja pripada Allahu, daje jo v nasledstvo, komur hoče od svojih sužnjev. Lep konec pa pripada zgolj bogaboječim.”
7:129

Rekli so: “Trpeli smo nasilje, še preden si prišel in tudi potem ko si prišel k nam.” Rekel je: “Morda bo vaš Gospodar uničil vašega sovražnika in vas postavil za naslednike na Zemlji, da vidi, kaj boste počeli.”
7:130

Mi smo že zadeli faraonov narod s sušo in pomanjkanjem plodov, da bi se opomnili.
7:131

Ko bi k njim prišlo kaj dobrega, bi rekli: “To nam pripada,” če pa bi jih zadelo kaj slabega, bi to pripisali Mojzesu in tistim, ki so z njim. Nedvomno je, da je tisto, kar se jim zgodi, od Allaha, vendar jih večina ne ve.
7:132

Rekli so: “Kolikor koli ajetov nam prineseš, da bi nas začaral z njimi, ti ne bomo verjeli.”
7:133

Pa smo nadnje poslali poplave, kobilice, uši, žabe in kri kot očitna, jasna čuda, vendar so postali naduti in bili so zločinski narod.
7:134

In ko so jih doletele muke, so rekli: “O, Mojzes! Prosi za nas svojega Gospodarja, kakor ti je On obljubil. Če nam odstraniš muke, ti bomo zagotovo verjeli in zagotovo bomo s teboj poslali potomce Izraela.”
7:135

Ko pa smo jim odstranili muke – do roka, ki ga bodo dosegli – so prekršili obljubo.
7:136

In smo se jim maščevali in jih utopili v morju, ker so za naše ajete trdili, da so laž in ker so bili do njih nemarni.
7:137

In narodu, tistim, ki so bili prezirani, smo dali v nasledstvo vzhodne in zahodne dele zemlje, ki smo jo blagoslovili. Nad potomci Izraela se je izpolnila lepa beseda (obljuba) tvojega Gospodarja zato, ker so potrpeli. In uničili smo vse tisto, kar je naredil faraon in njegov narod ter vse, kar so zgradili.
7:138

Storili smo, da so potomci Izraela prečkali morje in so prišli do naroda vdanega svojim idolom. Rekli so: “O, Mojzes! daj, da bi tudi mi imeli boga, kakor imajo oni bogove.” Rekel je: “Vi ste resnično neveden narod.
7:139

Tisto pri čemer so ti, bo propadlo, bo uničeno in zaman bo to, kar počnejo.”
7:140

Rekel je: “Mar naj vam iščem drugega boga kot Allaha, On pa je tisti, ki vas je odlikoval nad svetovi?!”
7:141

In ko smo vas rešili pred faraonovimi ljudmi, ki so vas hudo mučili; dečke vaše so ubijali in ženske puščali pri življenju. V tem je bila za vas velika preizkušnja od vašega Gospodarja.
7:142

In dogovorili smo se z Mojzesom za trideset noči in jih dopolnili z desetimi, in dopolnjen je bil termin njegovega Gospodarja na štirideset noči. Mojzes je rekel svojemu bratu Aaronu: “Nadomesti me v mojem narodu, popravljaj stanje in ne sledi poti tistih, ki širijo nered.”
7:143

Ko pa je Mojzes prišel ob določenem času do določenega mesta in je njegov Gospodar govoril z njim, je rekel: “O, moj Gospodar! Daj mi, da Te vidim.” Odgovoril je: “Ne boš Me videl, vendar pa poglej to goro. Če bo obstala na svojem mestu, Me boš videl.” Ko pa se je njegov Gospodar pokazal gori, jo je to porušilo in Mojzes je padel v nezavest. Ko pa je prišel k zavesti, je rekel: “Slavljen bodi Ti! Tebi se kesam in jaz sem prvi med verniki.”
7:144

Rekel je: “O, Mojzes! Jaz sem te z Mojimi poslanstvi in z Mojimi besedami zares posebej izbral med ljudmi, zato vzemi, kar sem ti dal in bodi od hvaležnih.”
7:145

In na plošče smo mu napisali v poduk za vsako stvar in podrobna pojasnila za vsako stvar. “Zato se jih čvrsto drži in svojemu narodu ukaži, naj se držijo najboljšega izmed njih. Pokazal vam bom bivališče tistih, ki niso bili pokorni.”
7:146

Usmeril bom proč od Mojih ajetov tiste, ki so brez vsakršne pravice naduti na Zemlji. Čeprav vidijo prav vsak ajet, ne verujejo vanj in če vidijo pravo pot, je ne bodo vzeli za svojo pot. Ko pa vidijo pot zablode, jo vzamejo za svojo pot. To je zato, ker so za naše ajete trdili, da so laž in bili so do njih nemarni.
7:147

In tistim, ki so trdili, da so naši ajeti in srečanje onostranstva, laž – so propadla njihova dela. Mar bodo poplačani za kaj drugega, kot za to, kar so bili počeli?!
7:148

Mojzesov narod si je vzel, po njegovem odhodu, tele, ki ga je naredil iz svojega okrasja in čigar telo je oddajalo mukanje. Mar niso videli, da jim ne govori niti ne usmerja na kakšno pot? Vzeli so si ga (za malika) in bili so krivičneži.
7:149

Ko pa so bridko obžalovali ter spoznali, da so zablodili, so rekli: “Če se nas naš Gospodar ne usmili in nam ne odpusti, bomo zagotovo od pogubljenih.”
7:150

In ko se je Mojzes jezen, pretresen vrnil k svojemu narodu, je rekel: “Zelo slabo dejanje ste storili po mojem odhodu. Mar hočete da zapoved vašega Gospodarja pride še pred časom?’’ Vrgel je plošče, zagrabil svojega brata za glavo in ga povlekel k sebi. Rekel je (Aaron): “O, sin moje matere! Narod me je resnično preziral in skoraj so me ubili, zato ne dovoli, da bi mi moji sovražniki privoščili, in ne pridruži me narodu krivičnežev.”
7:151

Rekel je: “O, moj Gospodar! Odpusti meni in mojemu bratu ter sprejmi nas v Svojo milost. Ti si Najbolj usmiljen med usmiljenimi.”
7:152

Resnično bosta tiste, ki so si vzeli tele (za malika), zadela srd njihovega Gospodarja in ponižanje na tem svetu. Tako Mi poplačamo izmišljevalce laži!
7:153

Tisti pa, ki so počeli zla dejanja in se nato pokesali ter verovali – resnično tvoj Gospodar tudi zatem neomejeno odpušča, je Najbolj usmiljen.
7:154

In ko je Mojzesa minila jeza, je vzel plošče, na katerih sta bila vpisana usmeritev in milost za tiste, ki se bojijo svojega Gospodarja.
7:155

In Mojzes je iz svojega naroda izbral sedemdeset mož, da se na določenem kraju srečajo z Nami. Ko pa jih je zadel potres, je rekel: “O, moj Gospodar! Če bi hotel, bi jih lahko uničil že prej in tudi mene. Mar nas boš uničil zaradi dejanj nespametnih med nami? To ni bilo nič drugega kot le Tvoja preizkušnja. Z njo zapelješ v zablodo, kogar hočeš in usmeriš na Pravo pot, kogar hočeš. Ti si naš Zaščitnik, pa nam odpusti in se nas usmili. Ti si zares Najboljši med tistimi, ki odpuščajo.
7:156

In vpiši nam dobro na tem in na onem svetu – kesamo se in vračamo k Tebi! Dejal je: “Moje muke bodo doletele, kogar hočem, Moja milost pa obsega prav vse. Naklonil jo bom tistim, ki so bogaboječi, dajejo zekat in verujejo v Naše ajete,
7:157

… tistim, ki sledijo poslancu, nepismenemu glasniku vere, katerega najdejo vpisanega pri njih v Tori in Evangeliju; zapoveduje jim, naj delajo dobro in jih odvrača od zla; dovoljuje jim vse, kar je dobro in jim prepoveduje vse, kar je slabo; razbremenil jih bo težkih bremen in okov, ki so jih pestili. Tisti pa, ki so vanj verjeli, mu izkazovali spoštovanje, mu pomagali in sledili svetlobi, ki je bila spuščena z njim, bodo odrešeni.”
7:158

Reci: “O, ljudje! Resnično, jaz sem za vse vas poslanec od Allaha, od Tistega, ki mu pripada vsa oblast nebes in Zemlje. Ni drugega boga razen Njega, daje življenje in smrt, zato verujte v Allaha in Njegovega poslanca, nepismenega glasnika vere, ki veruje v Allaha in Njegove besede. Njemu sledite, da bi tako bili vodeni na Pravo pot!”
7:159

In v Mojzesovem narodu je skupnost, ki se usmerja z Resnico in se po njej pravično ravna.
7:160

Razdelili smo jih na dvanajst plemen kot skupnosti. In razodeli smo Mojzesu, ko ga je njegov narod vprašal za vodo, naj udari s svojo palico po kamnu in iz nje je privrelo dvanajst izvirov. Vsaka skupnost je že poznala svoje mesto pitja. In zasenčili smo jih z oblaki in jim spustili mano ter prepelice. “Jejte dobre stvari, s katerimi smo vas oskrbeli.” Niso Nam storili krivice – temveč jo delajo sami sebi.
7:161

In ko jim je bilo rečeno: “Nastanite se v tem mestu, jejte v njem karkoli in kolikor želite in recite: ‘Odpusti nam,’ ter vstopite skozi vrata sklonjenih glav. Odpustili vam bomo vaše grehe; dobrodelnikom pa bomo dali še več.
7:162

Potem so tisti med njimi, ki so storili krivico, spremenili besedo, ki jim je bila izrečena z drugo, in nadnje smo poslali mučno kazen z neba, ker so bili krivični.
7:163

In vprašaj jih o mestu, ki se je nahajalo ob morju, ko so prestopili dovoljene meje ob sobotah (ob dnevu počitka, Sabat), ko so ribe vidno prihajale, vendar niso prihajale ob dnevih, ko ne počivajo. Tako smo jih skušali, ker se niso pokoravali.
7:164

In ko je skupnost med njimi rekla: “Zakaj svarite narod, ki ga bo Allah uničil ali kaznoval s težkimi mukami?” Rekli so: “To je kot opravičilo pred vašim Gospodarjem, da bi bili morda oni bogaboječi.”
7:165

Ko pa so pozabili na to, s čimer so bili opomnjeni, smo rešili tiste, ki so odvračali od zla, in kaznovali s težkimi mukami tiste, ki so bili krivični, ker se niso pokoravali.
7:166

Potem ko so prestopili prav vse meje tega, kar jim je bilo prepovedano, smo jim rekli: “Bodite prezirane opice.”
7:167

In ko je tvoj Gospodar oznanil, da bo vse do Dneva vstajenja nadnje pošiljal tiste, ki jim bodo zadajali težke muke. Resnično tvoj Gospodar hitro kaznuje, vendar je zares On Tisti, ki največ odpušča, Usmiljeni.
7:168

In razdelili smo jih po Zemlji v skupnosti. Med njimi so dobrodelneži in med njimi so tisti, ki to niso. In skušali smo jih z dobrimi in s slabimi stvarmi, da bi se lahko vrnili.
7:169

Pa so jih nasledili rodovi, ki so podedovali Knjigo. Jemljejo si (nedovoljeno) blago tega nizkega življenja in govorijo: “Oproščeno nam bo.” In ko se jim (ponovno) ponuja podobno blago, si ga vzamejo. Mar od njih ni bila vzeta zaveza Knjige, da bodo o Allahu govorili zgolj resnico, saj so preučevali, kar je v njej?! In bivališče onostranstva je boljše za tiste, ki so bogaboječi; mar ne dojemate?!
7:170

In tisti, ki se čvrsto držijo Knjige in vestno vzpostavljajo molitev – resnično Mi dobrodelnežem ne bomo izničili nagrade.
7:171

In ko smo izruvali in dvignili goro nad njih, kakor bi bila senčnik, so pomislili, da bo padla nanje. “Strogo se držite tistega, kar smo vam dali, in spominjajte se tega, kar je v njej, da bi bili bogaboječi.”
7:172

In ko je tvoj Gospodar iz Adamovih sinov, iz njihovih ledij, vzel njihove potomce in storil, da so pričali za sebe: “Mar nisem vaš Gospodar?” Rekli so: “Vsekakor! Mi pričamo.” Da ne bi rekli na Dan vstajenja: “Resnično se tega nismo zavedali.”
7:173

Ali da ne bi rekli: “Resnično so naši predniki že pred nami malikovali, mi pa smo za njimi, njihovi potomci. Ali nas boš uničil zaradi početja tistih, ki so zablodili?”
7:174

Tako podrobno pojasnjujemo ajete, da bi se oni lahko vrnili.
7:175

Pripoveduj jim zgodbo tistega, ki smo mu dali Naše ajete, pa se je ločil od njih, zato je hudič storil, da ga sledi in postal je eden od zablodelih.
7:176

In če bi hoteli, bi ga zagotovo lahko vzdignili z njimi (z našimi ajeti), vendar se je predal zemlji in sledil svoje strasti tako kot pes – če ga bremeniš s čim, sope, če pa ga pustiš, zopet sope. To je primer naroda, ki zanika Naše ajete. Zato pripoveduj resnične zgodbe, da bi se lahko zamislili.
7:177

Kako slab je zgled ljudi, ki so zanikali Naše ajete in so sami sebi storili krivico!
7:178

Kogar Allah usmeri, ta je zares usmerjen na Pravo pot. In komur On pusti, da zablodi – ti so tisti, ki so pogubljeni.
7:179

Mi smo za Pekel ustvarili mnogo džinnov in ljudi. Imajo srca, s katerimi ne dojemajo, imajo oči, s katerimi ne vidijo, in imajo ušesa, s katerimi ne slišijo. Ti so kakor živina; še več, oni so bolj zablodili. Takšni so tisti, ki se ne zavedajo.
7:180

Allahu pripadajo najlepša imena, zato Ga molite z njimi. In zapustite tiste, ki zanikajo Njegova imena. Poplačano jim bo za to, kar so počeli.
7:181

Med temi, ki smo jih ustvarili, je skupnost, ki se drži Resnice, k njej usmerja in po njej pravično sodi.
7:182

A tiste, ki so zanikali Naše ajete, bomo postopoma peljali (v pogubo), ne da bi to vedeli.
7:183

In podaljšujem jim čas. Resnično je Moj maščevalni načrt zanesljiv.
7:184

Mar niso razmislili da pri njihovem družabniku (Muhammedu) ni prav nikakršne norosti. On ni nič drugega kot le jasen svarilec.
7:185

Mar niso pogledali v kraljestvo nebes in Zemlje ter v vse, kar je Allah ustvaril, in (dojeli) da se je morda približal njihov skrajni rok? V kateri govor bodo torej verjeli po tem?
7:186

Kogar Allah pusti, da zablodi, tega nihče ne more pravilno usmeriti! In On jih pušča, da begajo v svoji zablodi.
7:187

Sprašujejo te o Času , kdaj bo nastopil? Reci: “Znanje o njem je samo pri mojem Gospodarju. Nihče ne more razkriti njegovega časa, razen Njega. Težek je vsem v nebesih in na Zemlji. K vam bo prišel nenadoma.” Sprašujejo te, kakor da bi vedel kaj o tem (kdaj bo). Reci: “Zares je znanje o njem le pri Allahu, vendar večina ljudi tega ne ve.”
7:188

Reci: “Ni v moji moči, da bi sebi prinašal korist ali škodo, razen tistega, kar hoče Allah. Če bi imel znanje o stvareh, ki so čutom nedostopne, bi si naredil veliko dobrega in zlo me ne bi doletelo. Toda jaz nisem nič drugega kot le svarilec in prinašalec radostnih novic ljudem, ki verujejo.
7:189

On je Ta, ki vas je ustvaril iz ene osebe in iz njega je naredil njegovo ženo, da bi se ob njej pomiril. In ko je imel z njo odnos, je zanosila lahko breme in nadaljevala z njim. Ko je postalo težko, sta molila k Allahu, svojemu Gospodarju: “Če nama daš dobrega otroka, bova zagotovo med hvaležnimi.”
7:190

Ko pa jima je podaril dobrega (otroka), sta Mu pripisala družabnike v tem, kar jima je dal. Naj je vzvišen Allah nad tem, kar Mu oni pripisujejo.
7:191

Mar Mu pripisujejo družabnike, ki ne morejo ustvariti ničesar, sami pa so prav tako ustvarjeni?
7:192

In ne morejo jim nuditi pomoči niti pomagati sami sebi.
7:193

Če jih vabite na Pravo pot, vam ne sledijo. Vseeno je, če jih vabite ali molčite.
7:194

Resnično so tisti, h katerim molite namesto k Allahu, sužnji kakor vi. Zato jih prikličite in naj se vam odzovejo, če zares govorite resnico.
7:195

Mar imajo morda noge, s katerimi hodijo, ali roke, s katerimi udarjajo, ali oči, s katerimi vidijo, ali ušesa, s katerimi slišijo? Reci: “Prikličite vaše družabnike (ki jih enačite z Allahom), nato pa kujte zarote proti meni in nikar ne odlašajte.”
7:196

Zares je moj zaščitnik Allah, Tisti, ki je spustil Knjigo. On pa ščiti dobrodelneže.
7:197

In tisti, ki jih molite namesto Njega, vam ne morejo nuditi pomoči niti sami sebi pomagati.
7:198

In ko jih vabite na Pravo pot, ne slišijo. In vidiš jih, kako te gledajo, vendar ne vidijo.
7:199

Bodi odpustljiv, zapoveduj dobro in izogibaj se nevednežev.
7:200

In če ti od hudiča pride nagovor na zlo, se zateci k Allahu. Resnično On vse sliši in je Vseveden.
7:201

Zares tisti, ki se pazijo Allaha, se takrat, ko se jih dotakne zla misel od hudiča, spomnijo (na Allaha) in zatem spregledajo,
7:202

njihove brate pa (hudiči) podpirajo pri zablodi, potem pa ne odnehajo.
7:203

In če jim ne prineseš ajet, pravijo: “Zakaj tega sam ne izpelješ?” Reci: “Resnično sledim le temu, kar se mi razodeva od mojega Gospodarja. To je daljnovidnost (dana) od vašega Gospodarja, usmeritev na Pravo pot ter milost za ljudi, ki verujejo.”
7:204

In ko se recitira Kur’an, ga poslušajte in mu prisluhnite, da bi bili lahko deležni milosti.
7:205

In omenjaj svojega Gospodarja v sebi, ponižno, strahoma in brez glasnih besed, ob jutrih ter večerih. In ne bodi eden od nemarnih.
7:206

Resnično tisti, ki so pri tvojem Gospodarju, niso naduti glede čaščenja Njega. Zveličajo Ga in se Mu priklanjajo do tal.
Odgovori


Skoči na Forum: