Ocena Teme:
  • 0 Glasov(a) - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
8 Al-Anfal Plen
#1
Rainbow 
AL-ANFAL

Plen
8:1

Sprašujejo te o plenu. Reci: “Plen pripada Allahu in Poslancu. Zato bodite bogaboječi, izboljšajte medsebojne odnose ter pokoravajte se Allahu in Njegovemu Poslancu, če ste zares verniki.”
8:2

Pravi verniki so zares tisti, katerih srca začutijo strahospoštovanje, ko se omeni Allah, ko pa se jim recitirajo Njegovi ajeti, jim to poveča verovanje in zanašajo se na svojega Gospodarja.
8:3

Tisti, ki vzpostavljajo molitev in delijo (potrebnim) od tega, s čimer jih oskrbujemo.
8:4

Takšni so zares pravi verniki. Pripadajo jim visoke stopnje pri njihovem Gospodarju, odpuščanje ter velikodušna oskrba.
8:5

Tako kakor je tvoj Gospodar storil, da si odšel od doma z resnico, čeprav to eni skupini vernikov ni bilo pogodu.
8:6

Razpravljajo s teboj o Resnici, potem ko je bila že očitna, kakor da bi bili vodeni v smrt, medtem ko to gledajo.
8:7

Ko vam je Allah obljubil (zmago) nad eno od dveh skupin, ste si želeli, da bi dobili šibkejšo skupino, vendar je Allah hotel s Svojimi besedami utrditi Resnico in zatreti nevernike,
8:8

da bi uveljavil resnico in izničil neresnico, pa čeprav zločinci to prezirajo.
8:9

Ko ste svojega Gospodarja moledovali za rešitev, se vam je On nemudoma odzval: “Resnično vas bom okrepil s tisočimi angeli – drug za drugim.”
8:10

In Allah je to naredil kot blagovest za vas in da bi v svojih srcih čutili spokoj. In ni prav nobene zmage, razen le od Allaha. Resnično je Allah Nepremagljiv in Moder.
8:11

Ko se vas je polastil dremež, kot varnost od Njega, in nad vas je spustil dež z neba, da bi vas z njim očistil, od vas odstranil hudičeve namige, okrepil vaša srca ter z njim učvrstil vaše korake.
8:12

Ko je tvoj Gospodar razodel angelom: “Jaz sem z vami, zato utrdite tiste, ki verujejo. V srca tistih, ki ne verujejo, bom vlil grozo, zato jih udarite po vratu in po vsakem udu (telesa).”
8:13

To je zato, ker so se zoperstavljali Allahu in Njegovemu Poslancu. In kdor se zoperstavi Allahu in Njegovemu Poslancu – Allah resnično močno kaznuje.
8:14

To je (kazen) za vas, zato jo okusite, nevernikom pa pripadajo muke v Ognju.
8:15

O, vi, ki verujete! Ko na bojišču srečate tiste, ki ne verujejo, jim ne pokažite hrbta.
8:16

In kdor jim na ta dan pokaže hrbet, razen tistega, ki se umakne z namenom izpeljati nek boj ali da bi se pridružil (drugi) skupini, si je zagotovo naprtil Allahov srd in njegovo zatočišče bo Pekel – kako grozno je to končno bivališče!
8:17

Niste jih ubili vi, temveč Allah. In nisi vrgel ti, ko si vrgel, temveč je vrgel Allah, da bi vernike preizkusil z dobro preizkušnjo. Resnično Allah vse sliši in je vseveden.
8:18

Tako je bilo, da bi Allah oslabil zarote nevernikov.
8:19

Če (neverniki) prosite za zmago (pravičnih) – zagotovo je zmaga že prišla. Če odnehate, bi bilo bolje za vas, če pa se vrnete, se bomo tudi Mi vrnili. In vaše množice vam nikoli ne bodo prav nič koristile, četudi bi bile še številčnejše, saj je zares Allah z verniki.
8:20

O, vi, ki verujete! Pokoravajte se Allahu in Njegovemu Poslancu. In ne obračajte se proč od njega, medtem ko ga že poslušate.
8:21

In ne bodite kakor tisti, ki govorijo: “Slišali smo,” vendar ne slišijo.
8:22

Resnično so pri Allahu najhujša bitja tisti, ki so gluhi, nemi in ne dojemajo.
8:23

In če bi Allah vedel za kakšno dobro v njih, bi zagotovo storil, da bi slišali. In če bi storil, da bi slišali, bi se zagotovo obrnili obroč, saj so že tako odklonilni.
8:24

O, vi, ki verujete! Odzovite se Allahu in Njegovemu Poslancu, ko vas vabi k temu, kar vas oživlja. In vedite, da Allah obvladuje vez med človekom in njegovim srcem, in da boste pri Njem zbrani.
8:25

In izogibajte se skušnjavam, ki ne bodo doletele le tistih med vami, ki so bili krivični. In vedite, da je Allahova kazen težka.
8:26

Spomnite se, ko vas je bilo malo in ste bili potlačeni na Zemlji – bali ste se, da vas bodo ljudje polovili, pa vam je On dal zatočišče, vas okrepil s Svojo pomočjo ter vas oskrbel z dobrotami, da bi bili hvaležni.
8:27

O, vi, ki verujete! Ne izneverite se Allahu in Poslancu in ne izneverite tistega, kar vam je zaupano , in vi to veste.
8:28

In vedite, da so vam vaša imetja in vaši otroci skušnjava. In da je pri Allahu velika nagrada.
8:29

O, vi, ki verujete! Če se bojite Allaha, vam bo dal razsodnost (in rešitev) ter bo prekril vaša slaba dejanja in vam odpustil. Pri Allahu pa je neizmerna dobrota.
8:30

In ko so tisti, ki ne verujejo, kovali zarote proti tebi, da bi te zaprli, zvezali, ubili ali pregnali; kujejo zarote, Allah pa načrtuje kazen za njihove zarote in Allah je najboljši načrtovalec.
8:31

In ko se jim recitirajo Naši ajeti, pravijo: “To smo že slišali. Če bi hoteli, bi zagotovo lahko govorili podobno temu, to ni nič drugega kot izmišljotine davnih narodov.”
8:32

In ko so rekli: “O, Allah! Če je to Tvoja resnica , naj potem z neba nad nami dežuje kamenje ali pa nam pošlji boleče muke.”
8:33

Vendar jih Allah ne bo kaznoval, dokler si ti med njimi. In Allah jih ne bo kaznoval, dokler prosijo odpuščanja.
8:34

In zakaj jih Allah ne bi kaznoval, ko pa odvračajo ljudi od El-Mesdžidul-Harama, čeprav niso njegovi pripadniki?! Njegovi pripadniki so zgolj tisti, ki so bogaboječi, vendar jih večina tega ne ve.
8:35

In njihova molitev pri Hiši ni nič drugega kot žvižganje in ploskanje, le okusite muke, zato ker niste verovali.
8:36

Resnično tisti, ki ne verujejo, svoje imetje porabljajo za odvračanje od Allahove poti; porabili ga bodo v celoti, potem bo to postalo njihova žalost, zatem pa bodo premagani. In tisti, ki ne verujejo, bodo zbrani v Peklu,
8:37

da bi Allah tako ločil dobre od slabih in da bi slabe naložil ene na druge, jih vse skupaj nakopičil ter postavil v Pekel. Takšni bodo pogubljeni.
8:38

Tistim, ki ne verujejo, reci, da jim bo odpuščeno, kar je že bilo, če bodo prenehali. Če pa se vrnejo (v nevero), jih bo doletelo to, kar se je po predpisu zgodilo s prejšnjimi narodi.
8:39

In bojujte se z njimi, da ne bo več fitne ter da bo vera v celoti posvečena le Allahu. Če pa prenehajo, zares ima Allah vpogled v prav vse, kar počnejo.
8:40

Če pa se obrnejo proč, vedite, da je Allah vaš Zaščitnik – tako čudovit Zaščitnik in tako čudovit Podpornik!
8:41

In vedite, da od vsega tistega, kar zaplenite (kot bojni plen), petina pripada Allahu in Poslancu ter njegovi rodbini, sirotam, siromakom ter popotnikom, če verujete v Allaha in v to, kar smo razodeli Našemu sužnju na dan ločitve (resnice od laži), na dan, ko sta se soočili dve skupini. Allah pa je Tisti, ki zmore vse.
8:42

(Spomni se,) ko ste bili na (Medini) bližnjem delu doline, oni na njenem daljnem delu, karavana pa nižje od vseh vas. Če bi se dogovarjali (za bitko), se ne bi srečali, vendar se je to zgodilo, da bi se uresničilo, kar je Allah že določil – da bi bil uničen vsak, ki je že uničen (zaradi nevere) na podlagi jasnega dokaza, ter da bo ostal živ tisti, ki živi (po veri) na podlagi jasnega dokaza. Allah pa resnično vse sliši in je Vseveden.
8:43

(Spomni se,) ko ti je Allah v sanjah pokazal, da jih je malo, če pa bi ti pokazal, da jih je veliko, bi zagotovo postali malodušni in bi se zagotovo sporekli glede tega, vendar vas je Allah obvaroval. Resnično on ve, kaj nosite v prsih.
8:44

In (spomni se,) ko vam jih je ob soočenju v vaših očeh prikazal kot maloštevilne in je (tudi) vas v njihovih očeh prikazal kot maloštevilne, da bi se po Allahovi volji zgodilo, kar se je moralo zgoditi. In k Allahu se vse povrne.
8:45

O, vi, ki verujete! Ko se spopadete s kakšno četo, bodite čvrsti in mnogo omenjajte Allaha, da bi lahko uspeli.
8:46

In pokoravajte se Allahu in njegovemu Poslancu ter se ne prepirajte, saj boste tako postali malodušni in bo izpuhtela vaša moč. Bodite potrpežljivi, zakaj Allah je resnično na strani potrpežljivih.
8:47

In ne bodite kot tisti, ki so odšli s svojih domov iz domišljavosti, postavljajoč se pred ljudmi in odvračali so od Allahove poti. Allah pa obdaja vse, kar počnejo.
8:48

In (spomni se,) ko jim je hudič olepšal njihova dejanja ter rekel: “Danes vas nihče od ljudi ne more premagati in zagotovo sem vaš podpornik.” Ko pa sta se dve četi soočili, je obrnil pete in rekel: “Zares se vam odrekam, saj vidim, česar vi ne vidite. Jaz se bojim Allaha, Allah pa ostro kaznuje.”
8:49

Ko so svetohlinci in tisti, v čigar srcih je bolezen, rekli: “Te je zapeljala njihova vera.” In kdor se zanaša na Allaha – Allah je resnično Mogočen in Moder.
8:50

Ko bi le videl, ko bodo angeli jemali duše tistih, ki ne verujejo, udarjajoč jih po obrazu in od zadaj: “Okusite muke v vzplamtelem ognju.
8:51

To je za to, kar so že storile vaše roke, Allah pa ni krivičen do (Svojih) sužnjev.”
8:52

Tako kakor se je zgodilo s faraonovim ljudstvom in tistimi pred njimi. Niso verjeli v Allahove ajete in Allah jih je kaznoval zaradi njihovih grehov. Resnično je Allah močan in ostro kaznuje.
8:53

To je zares zato, ker Allah ne bo spremenil enega blagra, s katerim je blagoslovil nek narod, vse dokler ne spremenijo sami sebe in ker Allah zares vse sliši in vse ve.
8:54

Tako, kakor se je zgodilo s faraonovim ljudstvom in tistimi pred njimi. Zanikali so ajete svojega Gospodarja, pa smo jih uničili zaradi njihovih grehov, utopili smo faraonove ljudi – vsi so bili krivičneži.
8:55

Najslabši med vsemi bitji so pri Allahu zares tisti, ki ne verujejo, oni pa ne bodo verovali;
8:56

tisti, s katerimi si sklenil dogovor, pa so ga vsakič prekršili, oni res niso bogaboječi.
8:57

Če jih premagaš v vojni, jih kaznuj tako zelo, da razženeš tiste za njimi, da bi se lahko spametovali.
8:58

Če pa bi se bal, da bi te nek narod izdal (glede dogovora), jim vrni v isti meri. Allah zares ne mara izdajalcev.
8:59

In naj tisti, ki ne verujejo, nikakor ne mislijo, da so se rešili; zagotovo se Nam ne bodo izmaknili.
8:60

In zanje pripravite kolikor zmorete od sile in konjev, da z njimi ustrahujete Allahove sovražnike in vaše sovražnike ter druge poleg njih, za katere vi ne veste, Allah pa za njih ve. In karkoli porabite na Allahovi poti, vam bo povrnjeno in ne bo se vam zgodila krivica.
8:61

Če pa bi se nagibali k pomiritvi, se k temu nagibaj tudi ti in se zanesi na Allaha. Resnično je On Vseslišni in Vsevedni.
8:62

Če pa te hočejo prevarati, tebi (kot zaščitnik) zadostuje Allah. On je Tisti, ki te podpira s Svojo pomočjo in z verniki…
8:63

in združil je njihova srca; če bi ti porabil vse, kar je na Zemlji, ne bi mogel združiti njihovih src, vendar jih je Allah združil. Resnično je On Mogočen in Moder.
8:64

O, Glasnik vere! Allah zadošča (kot zaščitnik) tebi in tistim vernikom, ki ti sledijo.
8:65

O, Glasnik vere! Spodbujaj vernike k boju. Če bo med vami dvajset potrpežljivih, bodo premagali dvesto in če jih bo med vami sto, bodo premagali tisoč tistih, ki ne verujejo, kajti to so ljudje, ki ne dojemajo.
8:66

Sedaj vam je Allah olajšal, saj ve za vašo šibkost. Če bo med vami sto potrpežljivih, bodo premagali dvesto. In če jih bo med vami tisoč, bodo z Allahovim dovoljenjem premagali dva tisoč. In Allah je s potrpežljivimi.
8:67

Ne bi bilo prav, da ima Glasnik vere vojne ujetnike, dokler ne izbojuje zmage na Zemlji. Želite si udobnosti tostranstva, vendar (vam) Allah želi onostranstvo. Allah pa je Nepremagljiv in Moder.
8:68

Če ne bi bila Allahova odredba že dana, bi vas zaradi tega, kar ste vzeli, doletele ogromne muke.
8:69

Zato od tega, kar ste zaplenili, lahko jeste kot dobro in dovoljeno in bojte se Allaha. Resnično Allah odpušča in je Usmiljen.
8:70

O, Glasnik vere! Tistim, ki so v vaših rokah od ujetnikov, reci: “ Če Allah ve , da je v vaših srcih karkoli dobrega, vam bo dal boljše od tega, kar vam je bilo odvzeto, in vam odpustil.” Allah pa odpušča in je Usmiljen.
8:71

Če bi te hoteli izdati, zagotovo so Allaha že skušali izdati pred tem, pa vam je dal moč nad njimi. In Allah je Vseveden in Moder.
8:72

Resnično tisti, ki verujejo, ki so se izselili (zaradi vere) in se s svojimi premoženji in s svojimi življenji borijo na Allahovi poti, in tisti, ki so dali zatočišče in pomagali – takšni so zaščitniki eni drugim. Tisti, ki verujejo, vendar pa se niso izselili – ne smete jim dati prav nobene zaščite, vse dokler se ne izselijo. Če vas zaprosijo za pomoč zaradi vere, potem jim morate pomagati, vendar pa ne proti ljudem, s katerimi imate sklenjen sporazum. In Allah ima vpogled v vse, kar počnete.
8:73

In tisti, ki ne verujejo, so drug drugemu zaščitniki. Če ne boste ravnali tako, bo na Zemlji nemir in veliko zlo.
8:74

In tisti, ki verujejo, se izselijo in se borijo na Allahovi poti, in tisti, ki dajejo zatočišče in pomagajo – takšni so pravi verniki. Njim pripada odpuščanje in plemenito obilje.
8:75

In sodijo k vam tudi tisti, ki za tem verujejo, se izselijo in se borijo z vami. In krvni sorodniki so po Allahovi knjigi bližji drug drugemu. Allah zares o vsem vse ve.
Odgovori


Skoči na Forum: