Ocena Teme:
  • 1 Glasov(a) - 5 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
9 At-Taubah Kesanje
#1
Rainbow 
AT-TAUBAH

Kesanje
9:1

To je odrekanje ( sporazuma ) s strani Allaha in Njegovega Poslanca namenjeno tistim malikovalcem, s katerimi ste sklenili zavezo.
9:2

Potujte svobodno po zemlji še štiri mesece, vendar vedite, da se ne boste izmaknili Allahu in da bo Allah ponižal nevernike.
9:3

In oznanilo Allaha in Njegovega Poslanca ljudem na največji dan hadža, da se Allah odreka malikovalcem, Njegov Poslanec pa tudi. Če se pokesate, je to boljše za vas, če pa se obrnete proč, vedite, da se Allahu ne morete izmakniti. In tistim, ki ne verujejo, sporoči veselo novico, da bodo deležni bolečih muk.
9:4

Držite se sporazuma le s tistimi malikovalci, s katerimi ste ga sklenili in ga niso prav v ničemer prekršili ter niso nikogar podprli proti vam. Zato izpolnite njihove sporazume do dogovorjenega roka. Allah zares ljubi bogaboječe.
9:5

Ko pa minejo meseci prepovedi ( bojevanja ), pobijte malikovalce, kjerkoli jih najdete, jih vzemite za ujetnike, jih oblegajte in prežite na njih iz vsake zasede. Če pa se pokesajo, vzpostavijo molitev in dajo zekat, jih pustite pri miru. Resnično Allah največ odpušča, je Najbolj usmiljen.
9:6

In če se nekdo od malikovalcev zateče k tebi, mu dodeli zaščito, vse dokler ne sliši Allahove besede, nato pa ga odpelji na zanj varno mesto. To je zato, ker so oni ljudje, ki ne vedo.
9:7

Kako naj imajo malikovalci zavezo z Allahom in z Njegovim Poslancem?! Lahko jo imajo le tisti, s katerimi ste sklenili sporazum pri El-Mesdžidu-l-Haramu, in vse dokler bodo oni dosledni do vas, bodite dosledni do njih. Allah zares ljubi bogaboječe.
9:8

Kako (naj jo imajo), ko pa v primeru zmage nad vami, ne bi upoštevali ne sorodstva ne sporazuma?! Dobrikajo se vam s svojimi usti, vendar njihova srca to zavračajo, kajti večina njih so iztirjenci s Poti resnice.
9:9

Prodajajo Allahove ajete za majhno vrednost in odvračajo od Njegove poti. Zares je zlo, kar počnejo.
9:10

Pri vernikih ne upoštevajo ne sorodstva ne sporazuma in takšni so pravi prestopniki.
9:11

Če pa se pokesajo, vzpostavijo molitev in dajo zekat, potem so vaši bratje v veri. Podrobno pojasnjujemo ajete ljudem, ki vedo.
9:12

In če prelomijo svoje prisege, zatem ko so prisegli, in žalijo vašo vero, se bojujte proti voditeljem nevere, da bi prenehali, saj za njih zares ne velja prav nobena prisega.
9:13

Mar se ne boste bojevali z ljudmi, ki so prelomili svoje prisege, hoteli izgnati Poslanca in so prvi začeli (z napadom)?! Mar se jih bojite? Allah ima večjo pravico do tega, da se Ga bojite, če ste zares verniki.
9:14

Bojujte se z njimi! Allah jih bo kaznoval z vašimi rokami, jih ponižal, vam dal zmago nad njimi in zacelil srčne rane naroda vernikov.
9:15

In iz njihovih src bo odstranil jezo. Allah pa sprejema kesanje, od kogar hoče. Allah je Vseveden in Moder.
9:16

Mar mislite, da boste zapuščeni, ne da bi Allah imel dokaz za tiste med vami, ki se borijo in poleg Allaha, Njegovega Poslanca ter vernikov nikogar ne jemljejo za sebi najbližjega? Allah zares ve vse, kar počnete.
9:17

Ne bi se smelo zgoditi, da malikovalci skrbijo za Allahove mesdžide, medtem ko pričajo sami proti sebi, da so neverniki. Dejanja takšnih bodo uničena in v Ognju bodo večno.
9:18

Za Allahove mesdžide resnično skrbijo le tisti, ki verujejo v Allaha in Zadnji dan, vzpostavljajo molitev, dajejo zekat in se ne bojijo nikogar, razen Allaha. Zanje je upanje, da so med tistimi, ki so usmerjeni na Pravo pot.
9:19

Mar menite, da je oskrbovanje romarjev z vodo in skrb za El-Mesdžid-ul-Haram kakor vrednost tistega, ki veruje v Allaha in Zadnji dan ter se bori na Allahovi poti?! Pred Allahom si nista enaka. In Allah ne vodi krivičnih ljudi na Pravo pot.
9:20

Tistim, ki verujejo, se izselijo in se s svojim premoženjem ter življenji borijo na Allahovi poti, pripadajo višje stopnje pri Allahu. Takšni so tisti, ki bodo uspeli.
9:21

Njihov Gospodar jim oznanja radostno vest o Njegovi milosti in zadovoljstvu ter o rajskih vrtovih, v katerih bodo deležni trajne blaženosti.
9:22

Večno in za vekomaj bodo v njih. Pri Allahu je resnično veličastna nagrada.
9:23

O, vi, ki verujete! Ne jemljite vaših očetov niti vaših bratov za sebi najbližje, če imajo raje nevero kot verovanje. In takšni med vami, ki jih vzamejo za sebi najbližje, so pravi krivičneži.
9:24

Reci: “Če so vam vaši očetje, sinovi, bratje, žene, rod, premoženje, ki ste si ga težko prislužili, trgovina, za katero se bojite upada, in zadovoljiva bivališča ljubša od Allaha, Njegovega Poslanca in borbe na Njegovi poti, potem počakajte, dokler Allah ne izpolni Svoje odločitve. Allah pa ne vodi iztirjencev na Pravo pot.
9:25

Allah vam je že dal zmago na več mestih in tudi na dan Hunejna , ko vas je prevzela vaša številčnost pa vam ta ni prav nič koristila in zemlja vam je kljub svoji prostranosti postala tesna nato pa ste se pognali v beg.
9:26

Zatem je Allah na Svojega Poslanca in na vernike spustil spokojnost in spustil je vojščake (angele), ki jih niste videli ter kaznoval tiste, ki niso verovali. To pa je povračilo za nevernike.
9:27

Allah bo nato sprejel kesanje od kogar bo hotel. Allah pa največ odpušča, je Usmiljen.
9:28

O, vi, ki verujete! Resnično so malikovalci nečisti , zato naj se ne približajo El-Mesdžid-ul-Haramu po tem njihovem letu. Če pa se bojite pomanjkanja, Allah vam bo podaril izobilje iz Svoje dobrote, če bo tako hotel. Resnično je Allah Vseveden in Moder.
9:29

Bojujte se s tistimi, ki ne verujejo v Allaha niti v Zadnji dan, ki ne smatrajo za prepovedano tistega, kar je prepovedal Allah in Njegov Poslanec, in ki se med pripadniki knjige ne držijo prave vere; vse dokler voljno ne plačajo džizje in so pri tem ponižni.
9:30

Judje so rekli: “Ezra je Allahov sin,” in kristjani so rekli: “Mesija je Allahov sin.” To je samo govor njihovih ust, posnemajo govor tistih, ki že pred njimi niso verovali. Naj jih zadene Allahovo prekletstvo, kako se le motijo!
9:31

Vzeli so svoje rabine in menihe za gospodarje namesto Allaha – in tudi Mesijo, Marijinega sina -ukazano jim je bilo le častiti enega Boga. Nobenega boga ni, razen Njega. Vzvišen je On nad tem, kar se z Njim enači.
9:32

S svojimi usti želijo utrniti Allahovo svetlobo, vendar bo Allah dovolil le to, da izpopolni Svojo svetlobo (vero), čeprav to ni po volji nevernikom.
9:33

On je Ta, ki je Svojega Poslanca poslal z usmeritvijo na Pravo pot in z vero resnice, da bi jo povzdignil nad vse vere, čeprav to ni po volji malikovalcem.
9:34

O, vi, ki verujete! Resnično mnogi rabini in menihi goltajo premoženja ljudi na nepravičen način in odvračajo od Allahove poti. In tiste, ki kopičijo gomile zlata ter srebra in jih ne dajejo na Allahovi poti, razveseli z bolečimi mukami
9:35

na dan, ko se bodo segrele v Peklenskem ognju, in z njimi bodo žgana njihova čela, boki in hrbti. “To je tisto, kar ste si nakopičili zase, zato okusite, kar ste si nakopičili.”
9:36

Število mesecev je pri Allahu dvanajst po Allahovi Knjigi; na dan, ko je ustvaril nebesa in zemljo, štirje od njih so sveti. To je prava vera, zato v njih ne storite krivice samemu sebi. In borite se vsi z malikovalci, kakor se oni vsi skupaj borijo z vami. In vedite, da je Allah z bogaboječimi.
9:37

Prestavljanje (svetih mesecev) zares povečuje nevero, s tem pa se v zablodo vodijo tisti, ki ne verujejo. Eno leto dovolijo, kar je v njih prepovedano, drugo leto pa to prepovedujejo . Tako so storili, da se številčno ujemajo s številom teh, ki jih je Allah določil za svete. S tem so dovolili tisto, kar je Allah prepovedal. Njihova zla dejanja so jim prikazana kot lepa, Allah pa ne vodi nevernih ljudi na Pravo pot.
9:38

O, vi, ki verujete! Kaj vam je, ko se vam reče, da krenete v boj na Allahovi poti, da se tako težko odtrgate od tal?! Mar ste z življenjem tostranstva že bolj zadovoljni kot z onostranstvom? Toda uživanje v življenju tostranstva v primerjavi z onostranstvom ni nič drugega, kot nekaj zelo neznatnega!
9:39

Če ne boste krenili v boj, vas bo kaznoval z bolečimi mukami in vas zamenjal z drugim narodom, vi pa Mu prav v ničemer ne boste mogli škodovati. Allah pa zmore prav vse.
9:40

Če mu (Muhammedu) ne pomagate – Allah pa mu je že pomagal, ko so ga pregnali tisti, ki ne verujejo, kot enega od dveh. Ko sta bila v jami, je rekel svojemu družabniku: “Ne skrbi, Allah je z nama.” Nato je Allah nadenj spustil Svojo spokojnost in ga podprl z vojščaki (angeli), ki jih niste videli, in naredil besedo tistih, ki ne verujejo, najnižjo, Allahova beseda pa je najvišja. In Allah je Nepremagljiv in Moder.
9:41

Krenite v boj če ste slabotni ali močni in se s svojimi premoženji in s svojimi življenji borite na Allahovi poti. To je bolje za vas, ko bi le vedeli.
9:42

Če bi bil posredi lahek plen in lahko potovanje, bi ti (svetohlinci) zagotovo sledili, vendar jim je razdalja prevelika. In prisegali bodo pri Allahu: “Če bi zmogli, bi zagotovo krenili z vami.” Pogubljajo sami sebe, Allah pa dobro ve, da so lažnivci.
9:43

Naj ti Allah odpusti! Zakaj si jim dal dovoljenje (za odsotnost od pohoda), preden si spoznal, kateri so iskreni in kateri so lažnivci?!
9:44

Tisti, ki verujejo v Allaha in v Zadnji dan, ne bodo iskali tvojega dovoljenja, da se ne bi borili s svojim premoženjem in življenji. Allah pa najbolje pozna bogaboječe.
9:45

Tvoje dovoljenje (za odsotnost) iščejo le tisti, ki ne verujejo v Allaha in v Zadnji dan, njihova srca pa so v dvomih in oni v svojih dvomih omahujejo.
9:46

Če bi hoteli kreniti, bi se zagotovo pripravili za to, vendar Allah ni maral, da bi krenili, zato jih je zadržal in bilo jim je rečeno: “Ostanite s tistimi, ki niso sposobni (za boj).”
9:47

Če bi bili med vami, bi vam le povečali zlo ter zmedo in hiteli bi s tem, da med vas vnesejo skušnjavo, med vami pa jih nekateri celo stalno poslušajo. Allah pa najbolje pozna prave krivičneže.
9:48

Zares so že prej hoteli vnesti skušnjavo in so spletkarili pri pomembnih zadevah, vse dokler ni prišla Resnica (zmaga) in je na plan prišla Allahova vera, čeprav so to sovražili.
9:49

Med njimi so tisti, ki pravijo: “Dovoli mi (izostati) in ne skušaj me,” in prav s tem so padli v skušnjavo. In Pekel bo zagotovo obdajal nevernike.
9:50

Če te doleti kaj dobrega, jih to vznemiri, če pa te doleti nesreča, pravijo: “Mi smo bili že prej previdni,” in veselo odidejo proč.
9:51

Reci: “Ne bo nas doletelo nič drugega kot le to, kar nam je Allah določil. On je naš Zaščitnik.” In le na Allaha naj se zanašajo verniki.
9:52

Reci: “Mar prežite na nas, da se nam zgodi ena od dveh najboljših stvari (zmaga ali mučeništvo), mi pa prežimo na vas, da bi vas Allah zadel s Svojimi mukami ali pa z našimi rokami? Kar prežite na nas, mi bomo na vas resnično prežali z vami.”
9:53

Reci: “Če prispevate prostovoljno ali prisilno; ne bo sprejeto od vas, saj ste zares pravi iztirjenci.”
9:54

Nič drugega jim ne preprečuje, da bi bili njihovi prispevki sprejeti kot njihova nevera v Allaha in Njegovega Poslanca, da ne opravljajo molitev drugače kot leno in da dajejo le proti njihovi volji.
9:55

Naj te ne očarajo njihova premoženja niti njihovi otroci. Allah jih hoče s tem le kaznovati v tuzemskem življenju ter povzročiti, da v mukah spustijo dušo, medtem ko so neverniki.
9:56

In prisegajo pri Allahu, da so zagotovo vaši, vendar niso vaši, temveč so strahopetno ljudstvo.
9:57

Če bi lahko našli kakšno zaklonišče, votline ali rov, bi se zagotovo drveč zatekli vanj.
9:58

In med njimi so nekateri, ki ti zamerijo glede (delitve) miloščine. Če se jim da od nje, so zadovoljni, če pa se jim je ne da, so užaljeni.
9:59

Ko bi se le zadovoljili s tem, kar sta jim namenila Allah in Njegov Poslanec, in rekli: »Zadošča nam Allah, Allah nam bo namenil iz Svojega obilja in prav tako Njegov Poslanec. Mi zares po Allahu hrepenimo!«
9:60

Miloščina pripada le revežem, siromakom, tistim, ki jo zbirajo, tistim, katerih srca je potrebno pridobiti, za osvoboditev sužnjev, za prezadolžene, za tiste, ki se borijo na Allahovi poti, ter za popotnike. To je dolžnost predpisana od Allaha, Allah pa je Vseveden in Moder.
9:61

Med njimi so tisti, ki škodujejo Glasniku vere in pravijo: “On je kakor uho (verjame vsemu, kar se mu reče).” Reci: “On je za vas kakor uho za vsako dobro, veruje v Allaha, zaupa vernikom in je milost za tiste med vami, ki verujejo.” In tistim, ki škodujejo Allahovemu poslancu, pripadajo boleče muke.
9:62

Pri Allahu vam prisegajo, da bi vam ustregli. Allah in Njegov Poslanec pa imata večjo pravico, da jima ustrežejo, če so zares verniki.
9:63

Mar ne vedo, da tistemu, ki se zoperstavlja Allahu in Njegovemu Poslancu, pripada Peklenski ogenj, v katerem bo večno?! To pa je največje ponižanje.
9:64

Svetohlince je strah, da se ne razodene sura (poglavje iz Kur’ana), ki jih obvešča o tem, kar je v njihovih srcih. Reci: “Vi se kar posmehujte, zares bo Allah razkril tisto, česar vas je strah.”
9:65

Če pa jih vprašaš, bodo zagotovo rekli: ” Mi smo zares le zapravljali čas in se zabavali.” Reci: “Mar ste se Allahu, Njegovim ajetom in Njegovemu Poslancu posmehovali?
9:66

Nikar se ne opravičujte, postali ste neverniki, potem ko ste verovali.” Če odpustimo nekaterim od vas, bomo nekatere kaznovali, saj so bili zločinci.
9:67

Svetohlinci in svetohlinke so eni od drugih. Spodbujajo zlo, odvračajo od dobrega in stiskajo svoje dlani. Pozabili so na Allaha, zato je On pozabil nanje. Resnično so svetohlinci pravi odpadniki.
9:68

Allah je svetohlincem, svetohlinkam in nevernikom obljubil Peklenski ogenj, v katerem bodo večno, to jim bo povsem dovolj. Allah jih je preklel in njim pripadajo trajne muke.
9:69

Kakor tistim pred vami, ki so imeli večjo moč od vas, več premoženja in otrok kot vi, pa so uživali v tem svojem deležu. Tudi vi uživate v svojem deležu, kakor so v svojem deležu uživali tisti pred vami, in vdajate se temu, čemur so se vdajali oni. Dejanja takšnih bodo izničena tako na tem kot na onem svetu, in takšni bodo pogubljeni.
9:70

Mar do njih ni prišla vest o tistih pred njimi, o Noetovem ljudstvu , o ljudstvu Ad , Semud , o Abrahamovem ljudstvu , o Midjancih ter prevrnjenih mestih ? Njihovi poslanci so jim prišli z jasnimi dokazi. Allah jim ni storil krivice, temveč so bili krivični sami do sebe.
9:71

In verniki in vernice so drug drugemu zaščitniki. Spodbujajo k dobremu, odvračajo od zla, vestno vzpostavljajo molitev, dajejo zekat ter se pokoravajo Allahu in Njegovemu Poslancu. Takšnih se bo Allah usmilil, Allah je zares Mogočen in Moder!
9:72

Allah je obljubil vernikom in vernicam rajske vrtove, izpod katerih tečejo reke; v njih bodo večno. In lepa bivališča v edenskih vrtovih. In Allahovo zadovoljstvo, ki bo večje (od vsega tega). To bo resnično veličasten uspeh!
9:73

O, Glasnik vere! Bori se z neverniki in svetohlinci in postopaj z njimi strogo. Njihovo zavetišče bo Pekel – kako grozljiv konec!
9:74

Prisegajo pri Allahu, da niso rekli ničesar, vendar so zagotovo izrekli besedo nevere in postali neverniki zatem, ko so sprejeli islam – hoteli so storiti, česar niso mogli doseči. In za to niso imeli drugega povoda, kot da sta jim Allah in Njegov Poslanec dala iz Svojega obilja. Če se pokesajo, je to bolje zanje, če pa se obrnejo proč, jih bo Allah kaznoval z bolečimi mukami na tem in na onem svetu. Na Zemlji zanje ne bo nobenega zaščitnika niti pomočnika.
9:75

In med njimi so nekateri, ki so se zaobljubili Allahu: “Če nam da iz Svojega obilja, bomo zagotovo dajali miloščino in bomo zares med tistimi, ki so dobrodelneži.”
9:76

Ko pa jim je dal iz Svojega obilja, so s tem skoparili in se odklonilno obrnili proč.
9:77

Temu je sledilo, da je Allah vsadil svetohlinstvo v njihova srca vse do dne, ko Ga bodo srečali, ker so prelomili Allahu dano zaobljubo in zato, ker so lagali.
9:78

Mar ne vedo, da Allah pozna njihove skrivnosti in njihove tajne dogovore in da je Allah Poznavalec vsega neznanega?!
9:79

Takšni, ki zaradi miloščine obrekujejo tiste med verniki, ki jo prostovoljno dajejo, ter se posmehujejo tistim, ki ne morejo dati razen malega, s čimer razpolagajo – vanje bo Allah vrgel njihovo posmehovanje in deležni bodo bolečih muk.
9:80

Če zanje prosiš ali ne prosiš odpuščanja, četudi bi sedemdesetkrat prosil odpuščanje zanje, jim Allah ne bo odpustil, saj oni zares ne verujejo v Allaha in Njegovega Poslanca. Allah pa ne vodi iztirjencev na Pravo pot.
9:81

Tisti, ki so izostali (s pohoda na Tebuk), so se veselili tega izostanka, ko niso bili z Allahovim poslancem; niso se marali bojevati s svojim premoženjem in svojimi življenji na Allahovi poti, in so rekli: “Ne krenite v boj po vročini.” Reci: “Peklenski ogenj je še bolj vroč.” Ko bi le lahko dojeli.
9:82

Naj se malo smejijo in veliko jokajo, kot kazen za to, kar so si prislužili.
9:83

Če te Allah vrne k skupini od njih, pa te vprašajo za dovoljenje odhoda (v borbo), reci: “Nikoli ne boste krenili z menoj in z menoj se nikoli ne boste borili proti sovražniku. Že prvič ste bili zadovoljni z izostankom, pa sedite s tistimi, ki so izostali.”
9:84

In nikoli ne opravi molitve za nikogar od njih, ko umre, niti ne stoj ob njegovem grobu, saj oni zares niso verovali v Allaha in Njegovega Poslanca in so umrli kot iztirjenci.
9:85

Naj te ne navdušujejo njihova imetja in njihovi otroci. Allah jih s tem želi le kaznovati v življenju tostranstva ter želi da v mukah spustijo duše, medtem ko so neverniki.
9:86

In ko se razodeva sura (poglavje), da verujte v Allaha in se borite z Njegovim Poslancem, premožni med njimi prosijo za dovoljenje ter govorijo: “Pusti nas, da bi bili s tistimi, ki sedijo (doma).”
9:87

Zadovoljili so se s tem, da bi bili s tistimi, ki ostanejo doma (z nesposobnimi za boj), in zapečatena so bila njihova srca, zato ne dojemajo.
9:88

Toda Poslanec in tisti, ki so verovali z njim, so se borili s svojimi premoženji in s svojimi življenji. Takšnim pripada mnogo dobrega, takšni pa so uspešni.
9:89

Allah je zanje pripravil rajske vrtove, izpod katerih tečejo reke; v njih bodo večno. To je največji uspeh.
9:90

In prišli so tisti med beduini, ki so se izgovarjali, da bi se jim dovolilo (izostati), ostali pa so (doma) tudi tisti, ki so lagali Allahu in Njegovemu Poslancu. Tiste med njimi, ki so postali neverniki, bodo zadele boleče muke.
9:91

Ni greh za tiste, ki so slabotni ali bolni, niti za tiste, ki nimajo kaj dati, če so iskreni do Allaha in Njegovega Poslanca – ni razloga, da bi se karkoli očitalo dobrodelnežem. Allah pa Največ odpušča in je Usmiljen.
9:92

Niti tistim, ki so prišli k tebi, da bi jim dal jezdne živali in si jim rekel: “Za vas ne najdem jezdnih živali,” pa so se obrnili s solzami v očeh, žalostni, ker nimajo kaj dati.
9:93

Krivijo naj se edino tisti, ki iščejo tvoje dovoljenje (za izostanek od pohoda), čeprav so premožni. Zadovoljili so se s tem, da so s tistimi, ki ostanejo doma (z nesposobnimi za boj), in Allah je zapečatil njihova srca, tako da ne vedo.
9:94

Ko se vrnete k njim (k svetohlincem), se vam bodo izgovarjali. Reci: “Ne izgovarjajte se, ne bomo vam verjeli, saj nas je Allah obvestil o vas. Allah in Njegov Poslanec bosta videla vaša dejanja, potem pa boste vrnjeni k Poznavalcu vsega neznanega in znanega, in obvestil vas bo o tem, kar ste bili počeli.”
9:95

Ko se vrnete k njim, vam bodo prisegali pri Allahu, da bi jih le pustili pri miru. Kar pustite jih, zares oni so nečisti, njihovo zatočišče bo Pekel, kot povračilo za to, kar so si prislužili.
9:96

Prisegajo vam, da bi bili tako zadovoljni z njimi. Vendar če boste vi zadovoljni z njimi, Allah zagotovo ne bo zadovoljen s pravimi iztirjenci.
9:97

Beduini so hujši v neveri in svetohlinstvu , njim najbolj ustreza, da ne poznajo omejitev, ki jih je Allah razodel Svojemu Poslancu. Allah je Vseveden in Moder.
9:98

In med beduini so tisti, ki imajo dani prispevek za izgubo in prežijo na vas, da vas zadene zlo – naj njih doleti zlo. Allah pa vse sliši in je Vseveden.
9:99

In med beduini so tisti, ki verujejo v Allaha in v Zadnji dan. Smatrajo, da je dani prispevek približevanje Allahu in Poslančevim molitvam. In zares – to je zanje pravo približevanje. Allah jih bo sprejel v Svojo milost. Resnično, Allah je Odpuščajoč in Usmiljen.
9:100

Allah je zadovoljen s prvimi muslimani med muhadžiri in ensariji , ki so prehiteli druge, in vsemi tistimi, ki jim sledijo v dobrem; oni pa so tudi zadovoljni z Njim. Zanje je pripravil Vrtove, pod katerimi tečejo reke; v njih bodo večno in za vekomaj. To je ogromen uspeh.
9:101

In med tistimi beduini okrog vas so svetohlinci in med prebivalci Medine so nekateri tudi izkušeni v svetohlinstvu. Ti jih ne poznaš, vendar jih poznamo Mi. Dvojno jih bomo kaznovali, potem pa bodo vrnjeni k velikim mukam.
9:102

In drugi, ki so priznali svoje grehe. Dobra dela so pomešali z drugimi, ki so slaba, in Allah bo morda sprejel njihovo kesanje. Zares je Allah Odpuščajoč in Usmiljen.
9:103

Od njihovih imetij vzemi miloščino, da jih očistiš ter blagosloviš z njo in moli zanje. Resnično so tvoje molitve za njih spokoj. Allah pa vse sliši in je Vseveden.
9:104

Ali ne vedo, da je Allah tisti, ki sprejema kesanje od Svojih sužnjev in sprejema miloščino, ter da je Allah tisti, ki sprejema kesanje, in je Najbolj usmiljen?!
9:105

Reci: “Delajte, kajti Allah bo videl vaša dejanja in tudi Njegov Poslanec ter verniki. Vrnjeni boste k Poznavalcu vsega nevidnega in vidnega in obvestil vas bo o tem, kar ste bili počeli.”
9:106

In drugi prepuščeni Allahovi odločitvi – ali jih bo kaznoval, ali sprejel njihovo kesanje. In Allah je Vseveden in Moder.
9:107

In tisti, ki so naredili mesdžid, da bi delali škodo, nevero in razdor med verniki, in za čakanje na tiste, ki so se že prej borili proti Allahu in Njegovemu Poslancu. In zagotovo bodo prisegali: “Nismo želeli nič drugega kot dobro.” Allah pa priča, da so oni lažnivci.
9:108

V njem nikoli ne opravi molitve! Resnično, mesdžid, ki je od prvega dne utemeljen na bogaboječnosti, ima večjo pravico, da v njem opravljaš molitev. V njem so možje, ki ljubijo to, da se mnogo čistijo, Allah pa ljubi tiste, ki se čistijo.
9:109

Mar je boljši ta, ki je postavil temelje svoje zgradbe na bogaboječnosti in težnji, da dobi Allahovo zadovoljstvo, ali ta, ki je postavil temelje svoje zgradbe na robu prepada, ki je spolzela in se zrušila z njim v Peklenski ogenj. Allah pa ne vodi krivičnežev na Pravo pot.
9:110

Zgradba, ki so jo zgradili, ne bo prenehala vnašati dvomov v njihova srca, vse dokler se njihova srca ne bodo razpočila. Allah pa je Vseveden in Moder.
9:111

Resnično je Allah od vernikov kupil njihova življenja in njihovo premoženje v zameno za Raj. Borijo se na Allahovi poti, ubijajo in so ubiti. To je zares Njegova obljuba, dana že v Tori, Evangeliju in Kur’anu. Kdo pa dosledneje izpolnjuje svoje obljube kot Allah? Zato se veselite kupčije, ki ste jo sklenili. To je veličasten uspeh.
9:112

Skesanci, častilci, hvaležneži, posteči, tisti, ki se priklanjajo, tisti, ki se klanjajo do tal, tisti, ki spodbujajo k dobremu, tisti, ki odvračajo od zla in tisti, ki se držijo Allahovih omejitev. Ti pa oznani radostno vest vernikom.
9:113

Glasnik vere in tisti, ki verujejo, naj ne bi prosili odpuščanja za malikovalce, četudi so ti njihovi bližnji sorodniki, potem ko jim je že postalo jasno, da so oni pripadniki Pekla.
9:114

Abrahamova prošnja za odpuščanje za svojega očeta je bila zgolj zaradi obljube, ki mu jo je dal in ko mu je postalo jasno, da je on Allahov sovražnik, se mu je odrekel. Abraham je pogosto ponižno molil Allaha in bil je blag.
9:115

Zagotovo, Allah ne bo speljal v zablodo ljudi, ko jih je že usmeril na Pravo pot, vse dokler jim ne pojasni, česa se morajo izogibati. Allah zares o vsem vse ve.
9:116

Resnično, Allahu pripada oblast nad nebesi in nad zemljo, daje življenje in smrt. Razen Allaha pa nimate nobenega zaščitnika niti pomočnika.
9:117

Allah je že odpustil Glasniku vere, muhadžirjem in ensarijam, ki so mu sledili v težkih časih, potem ko so srca skupine izmed njih skorajda že omahovala – nato jim je odpustil. On je do njih zares Blagohoten in Usmiljen.
9:118

Kot tudi trojici, ki je izostala (od pohoda na Tebuk), ko jim je Zemlja postala tesna, čeprav je prostrana, in ko jih je stiskalo v dušah – a bili so prepričani, da ni drugega zatočišča pred Allahom, kot le pri Njem. On je zatem sprejel njihovo kesanje, da bi se kesali. Resnično Allah sprejema kesanje, je Najbolj usmiljen.
9:119

O, vi, ki verujete! Bojte se Allaha in bodite z iskrenimi.
9:120

Prebivalci Medine in beduini okrog njih naj ne bi izostajali (od pohoda) z Allahovim Poslancem in dajali prednost sebi pred njim, saj jih na Allahovi poti ne bo doletela ne žeja ne utrujenost ne lakota, in ne bodo stopili na neko mesto, s čimer bodo razjezili nevernike, niti ne bodo zadali težav sovražniku, ne da bi jim bilo to vpisano kot dobro delo. Allah zagotovo ne dovoli, da bi se izgubila nagrada za dobrodelneže.
9:121

In ne bodo prispevali (na Allahovi poti) nekega majhnega prispevka niti ne velikega in ne bodo prečkali neke doline, ne da bi jim bilo to vpisano kot nagrada, s katero jih bo Allah nagradil za njihova najboljša dejanja.
9:122

Prav vsi verniki naj ne bi krenili v boj; zakaj se ne bi podalo iz vsake skupnosti nekaj ljudi, da bi poučevali vero, ter da bi opominjali svoj narod, ko se vrnejo k njim, da bi se ti tako pazili.
9:123

O, vi, ki verujete! Bojujte se z neverniki v vaši bližini in naj pri vas občutijo ostrino. In vedite, da je Allah na strani bogaboječih.
9:124

In ko se razodene neka sura (poglavje v Kur’anu), nekateri med njimi pravijo: “Komu je ta povečala verovanje?” Kar se tiče tistih, ki verujejo, njim je povečala verovanje in oni se radostijo.
9:125

Pri tistih, v čigar srcih je bolezen, pa je povečala dvom na že obstoječi njihov dvom in kot neverniki, umirajo.
9:126

Mar ne vidijo, da vsako leto enkrat ali dvakrat padejo v skušnjavo? Kljub temu se ne kesajo niti se ne opomnijo.
9:127

In ko se razodene sura (poglavje v Kuranu), se spogledajo: “Ali vas kdo vidi?” nato pa se obrnejo proč. Allah je odvrnil njihova srca (od resnice), saj so ljudje, ki ne dojemajo.
9:128

K vam je že prišel Poslanec izmed vas. Boli ga to, da ste trpeli. Močno si prizadeva za vas, do vernikov pa je blagohoten in usmiljen.
9:129

Če pa se obrnejo proč, reci: “Meni zadostuje Allah. Ni Boga razen Njega. Nanj se zanašam in On je Gospodar veličastnega prestola.”
Odgovori


Skoči na Forum: