Ocena Teme:
  • 0 Glasov(a) - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
10 Junus Junus
#1
Rainbow 
JUNUS

Junus
10:1

Elif, Lam, Ra. To so ajeti Modre knjige.
10:2

Mar je bilo ljudem nenavadno to, da smo razodeli človeku izmed njih: “Svari človeštvo in oznani tistim, ki verujejo, radostno vest, da bodo imeli pri njihovem Gospodarju nagrade za svoja dobra dela? ” Neverniki pa so rekli: “Ta je zares pravi čarovnik.”
10:3

Resnično je vaš Gospodar Allah, ki je v šestih dnevih ustvaril nebesa in Zemljo, nato pa se vzdignil nad Arš; upravlja zadeve glede vseh stvari. Nihče nikomur ne more biti zagovornik, če tega On ne odobri. To je Allah, vaš Gospodar, zato ga častite. Mar se ne boste opomnili?
10:4

K Njemu se boste vsi vrnili, to je Allahova resnična obljuba. On zares začenja stvarjenje, nato pa ga ponovi, da bi pravično nagradil tiste, ki verujejo in delajo dobro. Tisti, ki ne verujejo, pa bodo imeli za pijačo vrelo tekočino in boleče muke, ker niso verovali.
10:5

On je Ta, ki je naredil sonce za vir svetlobe in mesec osvetljen ter jima določil položaje, da bi poznali število let in računanje (časa). Allah tega ni ustvaril drugače kot z resnico. On pojasnjuje ajete ljudem, ki imajo znanje.
10:6

Resnično so v menjavi noči ter dneva in v vsem, kar je Allah ustvaril v nebesih in na Zemlji, znamenja za bogaboječe ljudi.
10:7

Resnično za tiste, ki se ne nadejajo srečanja z Nami in so zadovoljni s tuzemskim življenjem ter se tolažijo z njim, in za tiste, ki so nemarni do Naših znamenj,
10:8

bo njihovo zatočišče Ogenj, zaradi tega, kar so si prislužili.
10:9

Resnično bo tiste, ki verujejo in delajo dobra dela, njihov Gospodar vodil na Pravo pot zaradi njihovega verovanja. Izpod njih bodo tekle reke v vrtovih blaženosti.
10:10

Njihova molitev v njih (bo): “Slavljen si Allah,” njihov pozdrav v njih: “Selam (mir),” in njihova zadnja molitev: “Vsa hvala pripada Allahu, Gospodarju vseh svetov.”
10:11

Če bi Allah ljudem dal zlo tako hitro, kakor oni hrepenijo po dobrem, bi nastopila njihova ura. Tiste pa, ki ne pričakujejo srečanja z Nami, puščamo tavati v njihovi zablodi.
10:12

In ko človeka doleti stiska, moli k Nam: ležè, sedè ali stojè. Brž ko pa ga iz nje rešimo, odide proč, kot da ne bi bil molil k Nam zaradi stiske, ki ga je bila doletela. Potratnežem je tako olepšano tisto, kar počnejo.
10:13

Že smo uničili generacije pred vami, ko so počeli krivice in ko jim Poslanci prinesejo jasne dokaze, tudi ne bodo verovali. Tako kaznujemo ljudi, ki so zločinci.
10:14

Nato smo vas za njimi postavili za naslednike na Zemlji, da bi videli, kaj boste počeli.
10:15

In ko se tistim, ki se ne nadejajo srečanja z Nami, recitirajo Naši jasni ajeti, rečejo: “Prinesi nam nek drug Kur’an kot je ta, ali pa ga spremeni.” Reci: “Ni v moji moči, da ga sam po svoje spreminjam. Ne sledim drugemu kot le tistemu, kar se mi razodeva. Zares se bojim muk Velikega dne, če ne bi bil pokoren svojemu Gospodarju.”
10:16

Reci (o, Muhammed): “Če bi Allah hotel, vam ga jaz ne bi recitiral, niti On ne bi dal, da bi vedeli zanj (za Kur’an). Jaz sem že dolgo bival z vami, preden vam je bil objavljen. Mar ne dojemate?!”
10:17

Kdo pa je krivičnejši od tistega, ki si o Allahu izmišlja laži ali zanika Njegove ajete? Zločinci ne bodo nikoli uspeli.
10:18

In namesto Allaha častijo, kar jim ne škoduje niti ne koristi ter govorijo: “To so naši zagovorniki pri Allahu.” Reci: “Mar Allaha obveščate o nečem, česar On ne ve v nebesih in na Zemlji?!” Vzvišen je On nad tem, kar Mu pripisujejo (od tako imenovanih partnerjev).
10:19

In ljudje niso bili nič drugega kot le ena skupnost in so se razšli. In če ne bi bilo besede tvojega Gospodarja, ki je bila že izrečena pred tem, bi bilo med njimi že presojeno glede tega, v čemer se razhajajo.
10:20

In pravijo: “Ko bi se mu razodelo kakšno čudo od njegovega Gospodarja?” Reci: “Zares Allahu pripada znanje vsega (ljudem) nevidnega in neznanega, zato počakajte, resnično bom jaz tudi čakal z vami.”
10:21

In ko damo ljudem okusiti milost, ko se jih je že dotaknilo zlo, glej, kako spletkarijo proti Našim ajetom. Reci: “Allah je hitrejši pri odgovoru na spletke. “Naši sli (angeli) resnično zapisujejo vse, o čemer vi spletkarite.
10:22

On vam omogoča, da potujete po kopnem in po morju; dokler boste na ladjah in te plujejo z ugodnim vetrom, se ga (potniki) veselijo, ko pa pride uničujoč veter in jih valovi obdajo z vseh strani ter pomislijo, da ni več nobenega izhoda za njih, molijo Allaha z iskrenim popolnim verovanjem vanj: “Če nas boš rešil tega, bomo resnično hvaležni! ”
10:23

Ko pa jih (Allah) reši, začnejo po krivici brezmejno delati zlo na Zemlji. O, ljudje, zares je brezmejno početje zla proti samim sebi zgolj uživanje na tem svetu. Nato bo sledila vrnitev k Nam, ko vas bomo obvestili o tem, kar ste bili počeli.
10:24

Tuzemsko življenje je kot primer vode, ki smo jo spustili z neba in se je pomešala z zemeljskim rastlinjem, od katerega jedò ljudje in živina. Ko pa si Zemlja nadene svoje okrase, se polepša in njeni prebivalci pomislijo, da jo obvladujejo, nastopi naša zapoved, ponoči ali podnevi, in storimo, da je pokošena (uničena), kot da včeraj ni bila bujna. Tako podrobno pojasnjujemo dokaze ljudstvu, ki razmišlja.
10:25

In Allah poziva v Dom miru in vodi na Pravo pot, kogar hoče.
10:26

Tistim, ki so najbolje delali, pripada najboljše in še več. In njihovih obrazov ne bo prekrivala ne tema ne ponižanje. Takšni so pripadniki Raja, v njem bodo večno.
10:27

In tiste, ki so si prislužili zla dejanja – za vsako narejeno zlo bo kazen enako zlo – njih bo bremenilo ponižanje – ne bodo imeli nikogar, ki bi jih obvaroval pred Allahom – kakor bi njihove obraze prekrili deli temne noči. Ti so pripadniki Ognja, v njem bodo večno.
10:28

Na Dan, ko jih bomo vse skupaj zbrali, bomo tistim, ki so malikovali, rekli: “Vi in vaši (tako imenovani Allahovi) partnerji ostanite na mestu!” Nato bomo ločili ene od drugih, njihovi parterji pa bodo rekli: “Vi nas niste častili,
10:29

Allah pa je zadosti kot priča med nami in vami, mi nismo ničesar vedeli glede vašega čaščenja.”
10:30

Tedaj bo vsaka oseba preizkušana s tem, kar je storila. In vsi bodo vrnjeni k Allahu, njihovemu resničnemu Gospodarju, izgubilo pa se bo to, kar so si izmišljali od laži.
10:31

Reci: “Kdo vas oskrbuje z neba in zemlje? Ali, kdo ima v lasti (vaš) sluh in vid? In kdo stori, da pride živo iz mrtvega in mrtvo iz živega? In kdo upravlja vse zadeve?” Rekli bodo: “Allah.” Ti pa reci: “Mar potem ne bi bili bogaboječi?”
10:32

On je Allah, vaš resnični Gospodar. Kaj torej drugega sledi resnici če ne zabloda?! Pa kam se boste usmerili?!
10:33

Tako se je nad tistimi, ki so se iztirili od vere, uresničila beseda tvojega Gospodarja, da ne bodo verovali.
10:34

Reci: “Ali je med vašimi (tako imenovanimi Allahovimi) partnerji nekdo, ki lahko začne stvarjenje, nato pa ga ponovi?” Reci: “Allah začenja stvarjenje, potem ga ponovi. Pa kam se oddaljujete (od resnice)!?”
10:35

Reci: “Ali je med vašimi (tako imenovanimi Allahovimi) partnerji nekdo, ki usmerja k Resnici?” Reci: “Allah usmerja k Resnici. Mar ima tisti, ki ne vodi – razen če bi bil on sam voden – večjo pravico, da se ga sledi, kot tisti, ki vodi k Resnici? Le kaj vam je, kako presojate?!”
10:36

In večina njih ne sledi drugemu kot domnevam. Zagotovo domneve ne nadomestijo ničesar od Resnice. Allah zares ve vse, kar počnejo.
10:37

Nemogoče, da bi nekdo razen Allaha naredil ta Kur’an – je celó potrditev vsega, kar je bilo pred njim in podrobna pojasnitev Knjige, nobenega dvoma ni vanj, saj je od Gospodarja vseh svetov.
10:38

Ali pa govorijo: “Izmislil si ga je on (Muhammed).” Reci: “Potem prinesite podobno poglavje Kur’anskemu in razen Allaha pokličite (na pomoč) kogarkoli zmorete, če ste iskreni.”
10:39

Zanikajo celo nekaj, česar sami ne obdajajo z znanjem, ni pa še prišla do njih njegova razlaga. Tako so zanikali tudi tisti pred njimi, pa poglej, kakšen je bil konec krivičnežev.
10:40

In med njimi nekateri verujejo vanj in med njimi nekateri ne verujejo vanj. Tvoj Gospodar pa najbolje pozna sejalce zla.
10:41

In če ti bodo očitali, da lažeš, reci: “Meni pripadajo moja dejanja, vam pa pripadajo vaša. Vi ste nedolžni glede tega, kar storim jaz in jaz sem nedolžen glede tega, kar storite vi.”
10:42

In med njimi so nekateri, ki te poslušajo. Vendar, mar lahko storiš, da te slišijo gluhi, če ne dojemajo?
10:43

In med njimi so nekateri, ki te gledajo. Vendar, ali lahko usmeriš slepce, če ne dojemajo?
10:44

Resnično Allah ne dela krivice ljudem v prav ničemer, temveč ljudje delajo krivice nad samim seboj.
10:45

In na Dan, ko jih bo zbral, se jim bo zdelo, kot da so bili na Zemlji le uro dneva, da se spoznajo med seboj. Pogubljeni so že tisti, ki zanikajo srečanje z Allahom in ne bodo vodeni na Pravo pot.
10:46

Bodisi da ti (o, Muhammed) pokažemo nekaj od tega, kar jim obljubljamo, bodisi da ti vzamemo življenje, vrnili se bodo k Nam, nato bo Allah priča temu, kar počnejo.
10:47

In vsako ljudstvo ima svojega poslanca in ko pride njihov poslanec, se bo med njimi razsodilo pravično in ne bo jim storjena prav nobena krivica.
10:48

In govorijo: “Kdaj bo že ta obljuba, če ste res iskreni?”
10:49

Reci: “Ne morem samemu sebi povzročiti ne škode ne koristi, razen po Allahovi volji. Vsako ljudstvo ima (svoj) končni rok. Ko pride njihov končni rok, ga ne morejo preložiti ali pospešiti niti za eno uro.”
10:50

Reci: “Povejte, kaj pa če vas Njegova kazen doleti ponoči ali podnevi – kako je le veliko tisto, za kar hočejo zločinci, da se predčasno zgodi?
10:51

Ali boste šele potem, ko se bo zgodila, verjeli vanjo? Mar šele sedaj? Pred tem pa ste hoteli, da se zgodi čim prej.
10:52

Potem bo tistim, ki so bili krivični, rečeno: “Okusite večne muke! Ali vam je poplačano kaj drugače, kot tako, kakor ste si prislužili?”
10:53

In sprašujejo te, hoteč obvestilo: “Mar je to res (da se bo zgodilo)?” Reci: “Da, prisegam pri svojem Gospodarju, da je to res in da tega ne boste mogli preprečiti.”
10:54

Če bi vsaka oseba, ki je bila krivična, imela vse, kar je na Zemlji, bi se s tem hotela odkupiti. In prikrivali bodo obžalovanje, ko bodo videli muke, med njimi pa bo presojeno pravično in ne bo jim storjena krivica.
10:55

Nedvomno Allahu pripada vse, kar je v nebesih in na Zemlji. Brez dvoma je, da je Allahova obljuba resnična, vendar jih večina tega ne ve.
10:56

On daje življenje in smrt in k Njemu boste (vsi) vrnjeni.
10:57

O, ljudje! K vam je že prišlo svarilo vašega Gospodarja, zdravilo za tisto, kar je v vaših prsih, vodilo in milost za vernike.
10:58

Reci: “Z Allahovo dobroto in milostjo naj se veselijo, to je bolje od vsega, kar kopičijo! ”
10:59

Reci: “Mar ne vidite tistega, kar vam je Allah spustil od oskrbe (ustvaril), pa ste določili od nje nekaj za prepovedano in nekaj za dovoljeno?” Reci: “Mar vam je Allah to dovolil ali si o Allahu izmišljate laži?”
10:60

In kaj mislijo tisti, ki si izmišljajo laži o Allahu, kaj bo z njimi na Dan vstajenja? Resnično je Allah velikodušen do ljudi, vendar jih večina ni hvaležna.
10:61

Karkoli počneš, karkoli citiraš iz Kur’ana – nobenega dejanja ne naredite, ne da bi bili Mi priče temu, ko vi hitite, da bi ga opravili. Tvojemu Gospodarju ni skrit niti najmanjši delec na zemlji, ne na nebu, niti ni ne manjšega, ne večjega od tega, kar ne bi bilo zapisano v jasni Knjigi.
10:62

Prav zares za Allahove varovance ni strahu in oni se ne žalostijo –
10:63

tisti, ki verujejo in so bogaboječi.
10:64

Pripada jim radostna vest na tem in na onem svetu. Saj ni spreminjanja v Allahovih besedah! To je resnično velik uspeh!
10:65

In naj te ne žalostijo njihove besede. Resnično vsa moč in čast pripada Allahu. On je Vseslišni in Vsevedni.
10:66

Nedvomno Allahu pripadajo vsi, ki so v nebesih, in vsi, ki so na Zemlji. In tisti, ki namesto Allaha molijo (tako imenovane Allahove) partnerje, ne sledijo drugemu kot domnevam in si le izmišljajo laži.
10:67

On je Ta, ki vam je namenil noč, da v njej mirujete, ter dan, da lahko vidite. V tem so zagotovo ajat (dokazi) za ljudi, ki poslušajo.
10:68

Govorijo: “Allah si je vzel sina.” Vzvišen je On (nad tem). On je Popolnoma neodvisen od vsega in vsakogar. Njemu pripada vse, kar je v nebesih, in vse, kar je na Zemlji. Ali imate za to kakršenkoli dokaz?! Mar o Allahu govorite nekaj, česar ne veste?!
10:69

Reci: “Resnično tisti, ki si o Allahu izmišljajo laži, ne bodo želi uspeha.”
10:70

To jim je uživanje v tostranstvu – in potem bo sledila vrnitev k Nam, nato pa jim bomo dali okusiti težke muke, ker niso verovali.
10:71

In citiraj jim priliko o Noetu, ko je svojemu narodu rekel: “O, moj narod! Če vam je moje bivanje (med vami) in moje opominjanje z Allahovimi ajeti težko – jaz pa se zanašam na Allaha – skupaj s svojimi partnerji pripravite svojo končno odločitev. Zatem naj vam ne bo težko glede vaše odločitve. Nato jo izpeljite nad menoj in ne odlašajte.
10:72

Če pa odidete proč – jaz vas nisem prosil za nobeno nagrado. Moja nagrada je samo pri Allahu in zapovedano mi je, naj bom eden od muslimanov.”
10:73

Trdili so zanj, da laže, zato smo v ladji rešili njega in tiste z njim ter jih naredili za naslednike (na Zemlji), medtem ko smo potopili tiste, ki so zanikali Naše ajete. Zato poglej, kakšen je bil konec posvarjenih.
10:74

Potem smo za njim ponovno pošiljali poslance njihovim narodom, ki so k njim prihajali z jasnimi dokazi, vendar oni ne bi verovali v to, kar so že pred tem zanikali. Tako zapečatimo srca prestopnikov.
10:75

Zatem smo za njimi poslali Mojzesa in Aarona z Našimi znamenji faraonu in njegovim glavarjem, njih pa je prevzel napuh in bili so zločinci.
10:76

In ko jim je od Nas prišla resnica, so rekli: “To je zagotovo očitna čarovnija.”
10:77

Mojzes je rekel: “Mar govorite o resnici takrat, ko vam je prišla: Ali je to čarovnija?! Čarovniki pa ne bodo želi uspeha.”
10:78

Rekli so: “Ali si prišel k nam, da nas odvrneš od tega, s čimer smo videli naše prednike, in da bi imela vidva veličino in oblast na Zemlji? Mi vama ne bomo verjeli.”
10:79

Faraon je rekel: “Pripeljite mi vsakega učenega čarovnika.”
10:80

In ko so čarovniki prišli, jim je Mojzes rekel: “Vrzite, kar hočete vreči.”
10:81

Ko pa so vrgli, je Mojzes rekel: “To, kar ste prikazali, je čarovnija. Resnično jo bo Allah izničil, saj Allah ne popravlja dejanj sprijencev.
10:82

Allah bo s Svojimi besedami storil, da resnica pride na dan, čeprav zločinci to sovražijo.”
10:83

Vendar pa Mojzesu ni verjel nihče, razen peščica med njegovim (faraonovim) ljudstvom, boječ se faraona in njegovih glavarjev, da jih ne bi skušali. Zares je bil faraon nadut tiran na Zemlji in bil je eden od prestopnikov.
10:84

In Mojzes je rekel: “O, moj narod! Če verujete v Allaha, se zanesite Nanj, če ste zares muslimani.”
10:85

Nato so rekli: “Na Allaha se zanašamo. Gospodar naš! Ne dovoli, da bi bili skušani s krivičnimi ljudmi (ali mi skušnjava njim)!
10:86

In reši nas po Svoji milosti pred nevernim ljudstvom.”
10:87

Navdihnili smo Mojzesa ter njegovega brata: “Vzemita za svoj narod bivališča v Misru (Egiptu) in svoje domove namenite za molitev ter jo dosledno vzpostavljajte. In oznani radostno vest vernikom.”
10:88

In Mojzes je rekel: “Gospodar naš! Zares si dal faraonu in njegovim glavarjem razkošje ter imetje v življenju tostranstva. Gospodar naš! Tako da bi oni odvračali od Tvoje poti. Gospodar naš! Uniči njihova imetja in zapečati njihova srca, da ne bodo verovali, dokler ne vidijo bolečih muk!”
10:89

Rekel je (Allah): “Že je uslišana vajina molitev; bodita vztrajna na Pravi poti in ne sledita poti tistih, ki ne vedo.”
10:90

In omogočili smo, da Izraelovi sinovi prečkajo morje, faraon in njegova vojska jim je zatiralno in sovražno sledila, šele takrat ko ga je doletel potop, pa je rekel: “Verujem, da ni nobenega drugega boga, razen Tistega, v Katerega verujejo Izraelovi sinovi in jaz sem eden od muslimanov.”
10:91

Mar šele sedaj?! Pred tem pa se nisi pokoraval in bil si eden od sprijencev?!
10:92

Tako danes rešimo tvoje telo, da boš nauk tistim, ki bodo prišli za teboj. Vendar so številni ljudje nemarni do Naših ajetov.
10:93

Izraelove sinove smo že nastanili na posebno dobrem mestu ter jih oskrbeli z dobrotami; in niso se razšli med seboj, vse dokler jim ni prišlo znanje (Kur’an). Resnično bo tvoj Gospodar razsodil med njimi na Dnevu vstajenja v tem, v čemer so se razhajali.
10:94

Če pa bi bil v dvomu glede tega, kar smo ti razodeli, vprašaj tiste, ki so že pred teboj brali Knjigo. K tebi je že prišla resnica od tvojega Gospodarja, zato ne bodi eden od dvomljivcev.
10:95

In ne bodi od tistih, ki zanikajo Allahove ajete, saj bi bil tako eden od pogubljenih.
10:96

Resnično tisti, nad katerimi se je izpolnila beseda tvojega Gospodarja, ne bodo verovali,
10:97

četudi bi prišel do njih prav vsak ajet, vse dokler ne doživijo bolečih muk.
10:98

Ko bi le katerokoli mesto verovalo in imelo koristi od tega verovanja, kot Jonov narod? Ko so verovali, smo jih rešili sramotnih muk v življenju tostranstva in jim dali, da za nekaj časa še uživajo.
10:99

Če bi tvoj Gospodar hotel, bi vsi skupaj, ki so na Zemlji, verjeli. Mar boš silil ljudi, da bi bili verniki?
10:100

In nobeni osebi ni dano verjeti brez Allahovega dovoljenja. In (On) namenja muke tistim, ki ne dojemajo.
10:101

Reci: “Poglejte vse kar je na nebu in na Zemlji! ” In kaj lahko pomagajo ajeti ter svarila ljudstvu, ki ne veruje?
10:102

Mar čakajo kaj drugega razen dni, podobnih tistim, ki so jih doživeli oni pred njimi?! Reci: ” Kar čakajte, jaz pa bom od tistih, ki čakajo z vami! ”
10:103

Nato bomo rešili Naše poslance in tiste, ki so verjeli. To smo si vzeli za dolžnost – da rešimo vernike.
10:104

Reci: “O, ljudje! Če ste v dvomu glede moje vere, jaz ne častim tistih, katere častite vi namesto Allaha. Temveč častim Allaha, ki vas bo usmrtil in zapovedano mi je biti vernik. ”
10:105

In (zapovedano mi je): ” Posveti se pravi veri čisto in iskreno in ne bodi od malikovalcev! ”
10:106

In ne moli namesto k Allahu k tistim, ki ti ne koristijo ne škodijo. Če bi tako ravnal, bi bil res eden od krivičnežev!
10:107

In ko Allah stori, da se te dotakne stiska, je nihče razen Njega ne more odvrniti. Če pa ti želi dobro, ni nikogar, ki bi preprečil Njegovo dobroto. On stori, da ta pride do kogarkoli izmed njegovih sužnjev in On je Tisti, ki največ oprošča, Najbolj usmiljeni!
10:108

Reci: “O, ljudje! K vam je že prišla Resnica od vašega Gospodarja. Kdor se usmeri na pravo pot, je napoten (na Pravo pot) za svoje dobro, kdor pa zablodi, je zablodil v svojo škodo. Jaz pa nisem vaš zastopnik! ”
10:109

In sledi tistemu, kar se ti razodeva, in potrpi, vse dokler Allah ne razsodi in On je Najboljši od vseh sodnikov!
Odgovori


Skoči na Forum: