Ocena Teme:
  • 1 Glasov(a) - 5 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
13 Ar-Ra’d Grom
#1
Rainbow 
AR-RA'D

Grom
13:1

Elif, Lam, Mim, Ra. To so verzi Knjige. In to, kar se ti razodeva od tvojega Gospodarja, je prava resnica, vendar večina ljudi ne veruje.
13:2

Allah je tisti, ki je vzdignil nebesa, ki jih vidite brez stebrov, in se nato povzdignil nad Arš. Podredil si je sonce ter mesec – vsak se giblje do določenega roka. Ureja vsako stvar; pojasnjuje znamenja, da bi bili trdno prepričani v srečanje s svojim Gospodarjem.
13:3

In On je tisti, ki je razprostrl Zemljo in vanjo postavil sidra (gorovja) ter reke, in od vseh plodov je naredil po en par. On dan prekriva z nočjo. Resnično so v tem dokazi za ljudi, ki razmišljajo.
13:4

In na Zemlji so območja, ki mejijo med seboj in bujni vrtovi vinske trte, posevkov in palm iz enega poganjka in iz večjih, ki se napajajo z isto vodo. Nekatere pa smo odlikovali nad drugimi v okusu. Resnično so v tem dokazi za ljudi, ki dojemajo.
13:5

Če se (jim) čudiš, so čudne njihove besede: “Mar bomo ponovno ustvarjeni, potem ko bomo zemlja?” To so tisti, ki ne verujejo v svojega Gospodarja – tisti, na čigar vratovih bodo okovi – in tisti, ki bodo pripadniki Ognja; v njem bodo večno.
13:6

Nestrpno te silijo k temu, da se zgodi zlo pred dobrim, a že pred njimi so se dogajale podobne kazni. In zares je tvoj Gospodar poln odpuščanja ljudem za njihovo nepravičnost in resnično tvoj Gospodar hudo kaznuje.
13:7

In tisti, ki ne verujejo, govorijo: “Zakaj se mu ne spusti nek čudež od njegovega Gospodarja?” Ti nisi nič drugega kot le svarilec, vsak narod pa ima svojega vodiča (ki jih vodi na Pravo pot).
13:8

Allah ve, kaj nosi vsaka ženska in kaj v maternicah manjka in kaj se povečuje. Vsaka stvar je pri Njem določena po meri.
13:9

Poznavalec neznanega in znanega, Veliki, Najbolj vzvišeni …
13:10

… vseeno, kdorkoli izmed vas prikriva svoj govor in kdor ga razglaša ter kdor kaj taji ponoči in kdor kaj odkrito počne podnevi,
13:11

… ima angele, ki se drug za drugim izmenjujejo – varujejo ga (in sledijo njegovim dejanjem ter jih zapisujejo) po Allahovem ukazu. Resnično, Allah ne bo spremenil stanja nekega ljudstva, dokler sami ne spremenijo tistega, kar je v njih samih. In če Allah hoče, da nek narod doleti nekaj slabega, se tega ne da odvrniti in razen Njega nimajo prav nobenega zaščitnika.
13:12

On je tisti, ki vam da videti blisk, ta pa povzroči strah ter upanje, in On ustvarja težke oblake.
13:13

In grmenje Ga slavi s hvalo ter angeli iz strahospoštovanja do Njega (in iz strahu za vernike). Pošilja strele in udari z njimi, kogar hoče, medtem ko razpravljajo o Allahu. On pa silovito kaznuje.
13:14

Le On si zasluži resnično čaščenje. In tisti, ki jih molijo namesto Njega, se jim ne odzivajo v prav ničemer, kakor oseba, ki svoje dlani iztegne k vodi, da bi dosegla njena usta, vendar jih ta ne doseže. In molitev nevernikov ni nič drugega kot zabloda.
13:15

In Allahu se priklanja do tal vse, kar je v nebesih in na zemlji, po svoji volji in proti svoji volji, in tudi njihove sence rano zjutraj in zvečer.
13:16

Reci: “Kdo je Gospodar nebes in Zemlje?” Reci: “Allah.” Reci: “Mar ste si namesto Njega vzeli za zaščitnike tiste, ki sami sebi ne morejo ne koristiti ne škoditi?” Reci: “Mar sta si enaka slepec in tisti, ki vidi? Ali mar so si enake tème in svetloba? Ali so pripisali Allahu partnerje, ki so ustvarjali, kakor je ustvarjal On, pa so jim bile stvaritve podobne?” Reci: “Allah je Stvarnik vsega, On je Eden in je Tisti, ki prav vse obvladuje.”
13:17

Spušča vodo z neba, ki teče odmerjeno po strugah, tok pa nosi s seboj peno na površju. In od tistega, kar talijo na ognju, da bi pridobili nakit ali dobrine, se izloči odpadek, podoben tej peni. Tako daje Allah primer za resnico in neresnico. Tisto, kar plava na vrhu, se zavrže, tisto, kar koristi ljudem, pa ostane na Zemlji. Tako Allah navaja primere.
13:18

Tistim, ki se odzovejo svojemu Gospodarju, pripada najboljše. In tisti, ki se Mu ne odzovejo – če bi imeli prav vse, kar je na Zemlji, in še enkrat toliko, bi se s tem skušali odkupiti. Takšni bodo imeli težek obračun in njihovo bivališče bo pekel, kako grozno je to počivališče!
13:19

Mar je tisti, ki ve, da je prava resnica to, kar ti je razodeto od tvojega Gospodarja, kakor tisti, ki je slep? Opomnili pa se bodo le z razumom obdarjeni,
13:20

tisti, ki izpolnjujejo Allahu dano zaobljubo in ne prelomijo zaveze.
13:21

In tisti, ki ohranjajo vezi, ki jih je Allah zapovedal ohranjati, imajo strahospoštovanje do svojega Gospodarja in se bojijo težkega obračuna.
13:22

In tisti, ki so potrpežljivi v želji videti obraz svojega Gospodarja, vestno opravljajo molitev, dajejo potrebnim od tega, s čimer smo jih oskrbeli, tako tajno kot javno, in z dobrim odpravljajo zlo – takšnim pripada končen dom,
13:23

… edenski vrtovi, vstopili bodo vanje, tudi kdor je bil kreposten izmed njihovih staršev, zakoncev in potomcev. Angeli pa bodo vstopali k njim skozi vsa vrata (govoreč):
13:24

Selamun alejkum (naj je mir z vami), zato ker ste bili potrpežljivi. In čudovit je ta končen dom.
13:25

Tisti pa, ki ovržejo Allahu dano zavezo, zatem ko so jo sklenili, prekinjajo vezi, ki jih je Allah predpisal ohranjati, in širijo zlo po Zemlji – takšnim pripada prekletstvo in imeli bodo nesrečen dom (na onostranstvu).
13:26

Allah nakloni obilje ali ga prikrajša, komur hoče. Veselijo se življenja tega sveta, vendar življenje tega sveta ni nič drugega kot zelo kratko uživanje (ali kratek postanek).
13:27

In tisti, ki ne verujejo, govorijo: “Zakaj se mu ne spusti nek čudež od njegovega Gospodarja?” Reci: “Allah zares pusti v zablodi, kogar hoče, in vodi k Sebi tistega, ki se vrača (k Njemu).”
13:28

Tisti, ki verujejo in katerih srca se umirijo ob omembi Allaha. Samo z omenjanjem Allaha se resnično umirijo srca.
13:29

Tiste, ki verujejo in opravljajo dobra dela, čakata blaženo življenje in čudovit konec.
13:30

Tako smo te torej poslali ljudstvu – kot že drugim ljudstvom pred njimi – da jim recitiraš, kar ti razodevamo, oni pa ne verujejo v Najbolj Milostnega. Reci: “On je moj Gospodar, ni drugega boga razen Njega, Nanj se zanašam in le Njemu pripada moje vračanje s kesanjem.”
13:31

Kaj če bi bil tak Kuran, da bi se z njim premaknila gorovja, razcepila zemlja, ali se z njim spregovorilo z mrtvimi? Allahu pa pripadajo prav vse odredbe. Mar tisti, ki verujejo, nimajo več upanja, da bi Allah lahko usmeril vse ljudi, če bi hotel tako? In tiste, ki ne verujejo, ne bo prenehala – zaradi tega kar so počeli – udarjati nesreča, ali se naseljevati blizu njihovih domov, vse dokler ne pride Allahova obljuba. Allah pa zares ne krši obljube.
13:32

Že so se pred teboj rogali poslancem, vendar sem tistim, ki niso verovali, dopuščal, da počnejo, kar hočejo, nato pa sem jih uničil – in kako strašna je bila ta kazen!
13:33

Mar je kdo enak Njemu, ki poskrbi za vsako osebo, in ve vse, kar je storila? Oni pa so Allahu pripisali partnerje. Reci: “Imenujte jih. Mar boste Njega obvestili o tem, česar On ne pozna na Zemlji ali je to zgolj prikaz vaših praznih besed?!” Nasprotno! Tistim, ki ne verujejo, je olepšano njihovo spletkarjenje in odvrnjeni so od (Prave) poti. Kogar pa Allah pusti v zablodi, zanj ne bo nobenega, ki bi ga usmeril (na Pravo pot).
13:34

Imeli bodo muke v tuzemskem življenju, toda muke na onostranstvu bodo še težje. In pred Allahom jih nihče ne bo zaščitil.
13:35

Raj, ki je obljubljen bogaboječim – v njem tečejo reke, jedi v njem in senca so večni – to je konec, ki bo pripadal bogaboječim, konec nevernikov pa bo ogenj.
13:36

In tisti, ki smo jim dali Knjigo, se veselijo tega, kar ti je razodeto, nekatere skupine pa zanikajo del tega. Reci: “Zapovedano mi je le, da častim Allaha ter da ne častim nikogar poleg Njega. K Njemu pozivam in k Njemu je povratek.”
13:37

In tako smo ti ga razodeli kot razsodbo v arabščini. In če bi sledil njihovim željam, zatem ko ti je že prišlo znanje, ne bi imel pred Allahom nobenega zaščitnika niti varuha.
13:38

Že pred teboj smo pošiljali poslance in oni so imeli žene ter potomce. In noben poslanec ne bi mogel priti s kakšnim čudežem, razen po Allahovi volji. Vsaka odredba ima svoj rok in ta je zapisan.
13:39

Allah izbriše in potrjuje, kar On hoče. In pri Njem je Mati Knjige .
13:40

In če ti pokažemo nekaj od tega, kar jim obljubljamo, ali ti vzamemo življenje – tvoja dolžnost je le, da oznaniš, obračun pa je Naš.
13:41

Mar ne vidijo, da zmanjšujemo zemljo, tako da jo krčimo ob robovih ?! In Allah sodi; nihče ne more ovreči Njegove razsodbe, On pa hitro obračuna.
13:42

Zarote so kovali že tisti pred njimi, vendar pa Allah obvladuje prav vse zarote. Ve vse o tem, kaj si kdo zasluži, neverniki pa bodo izvedeli, komu pripada boljši konec.
13:43

In tisti, ki ne verujejo, govorijo: “Ti nisi poslanec.” Reci: “Allah zadostuje kot priča med menoj in vami – in kdor ima znanje o Knjigi .”
Odgovori


Skoči na Forum: