Ocena Teme:
  • 0 Glasov(a) - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
14 Ibrahim Abraham
#1
Rainbow 
IBRAHIM

Abraham
14:1

Elif, lam, ra. To je Knjiga, ki smo ti jo spustili (razodeli), da bi popeljal ljudi po volji njihovega Gospodarja iz tema na svetlobo, na pot Vsemogočnega, nadvse Hvaljenega …
14:2

… Allaha, ki Mu pripada vse, kar je v nebesih, in vse, kar je na zemlji. In gorje nevernikom zaradi težkih muk,
14:3

… tistim, ki tuzemsko življenje ljubijo bolj kot onstranstvo, ki odvračajo od Allahove poti in jo izkrivljajo. Takšni so v globoki zablodi.
14:4

Niti enega poslanca nismo poslali, ki ne bi govoril v jeziku svojega naroda, da bi jim pojasnil. Toda Allah pušča v zablodi, kogar hoče, in usmeri na Pravo pot, kogar hoče. In On je Vsemogočen, Najmodrejši.
14:5

In Mojzesa smo že poslali z Našimi ajeti: “Odpelji svoj narod iz tem na svetlobo in spomni jih na Allahove dneve .” Zares je v tem nauk za vsakega potrpežljivega in hvaležnega.
14:6

In ko je Mojzes rekel svojemu narodu: “Spomnite se Allahovega blagra nad vami, ko vas je rešil pred faraonovimi ljudmi, ki so vas hudo mučili; dečke vaše so klali in deklice puščali pri življenju. In v tem je bila velika preizkušnja od vašega Gospodarja.”
14:7

In ko je vaš Gospodar zagotovo oznanil: “Če boste hvaležni, vam bom dal še več. Če pa boste nehvaležni, Moja kazen je zares huda.”
14:8

In Mojzes je rekel: “Če ne boste verovali – vi in vsi, ki so na Zemlji – Allah zares nikogar ne potrebuje in On je Hvaljen.”
14:9

Mar do vas niso prišle vesti o tistih, ki so bili pred vami: o Noetovem narodu, o (narodu) Ad ter Semud in o tistih, ki so prišli za njimi? Nihče jih ne pozna, razen Allaha. Prihajali so jim njihovi poslanci z jasnimi dokazi, vendar so s svojimi dlanmi zakrivali usta in govorili: “Zares, mi ne verujemo v to, s čimer ste poslani, in močno dvomimo v to, k čemur nas pozivate.”
14:10

Njihovi poslanci so jim govorili: “Mar dvomite v Allaha, Tvorca nebes in zemlje? Poziva vas, da bi vam odpustil nekaj vaših grehov in vas pustil nekaj časa.” Govorili so: “Vi niste nič drugega kot ljudje kakor mi, želite nas odvrniti od tega, kar so častili naši predniki, zato nam prinesite jasen dokaz.”
14:11

Njihovi poslanci so jim govorili: “Res smo le ljudje kakor vi, vendar Allah obdaruje tiste Svoje sužnje, ki jih On hoče. In mi vam ne bi mogli prinesti nekega dokaza, razen z Allahovim dovoljenjem. In na Allaha naj se zanesejo verniki.
14:12

Le zakaj se ne bi zanesli na Allaha, ko pa nas je On vodil po naših poteh? In zagotovo bomo potrpežljivo prenašali vse tisto, kar nam boste slabega počeli. In tisti, ki se zanašajo, naj se zanesejo le na Allaha.”
14:13

In tisti, ki niso verovali, so svojim poslancem govorili: “Zagotovo vas bomo pregnali iz naše dežele, ali pa boste sprejeli našo vero.” Toda njihov Gospodar jim je (poslancem) razodel: “Zares bomo uničili krivičneže …
14:14

in vas nastanili na zemlji za njimi. To je za tistega, ki ima strah pred Menoj in se boji Moje grožnje.”
14:15

(Poslanci) so iskali (Allahovo) pomoč in vsak uporen nasilnež je bil poražen.
14:16

Pred njim bo Pekel in dalo se mu bo piti sokrvico.
14:17

Požiral jo bo, vendar jo bo komajda pogoltnil. In k njemu bo z vseh strani prihajala smrt, vendar ne bo umrl. Hudo trpinčenje ga čaka.
14:18

Primer tistih, ki ne verujejo v svojega Gospodarja: Njihova dejanja so kakor pepel, ki ga na viharni dan razpiha veter. S tem, kar so si prislužili, se ne bodo okoristili v prav ničemer. To pa je globoka zabloda.
14:19

Mar ne veš, da je Allah ustvaril nebesa in zemljo z resnico? Če bi hotel, bi vas lahko odstranil in ustvaril nova stvarjenja,
14:20

… to pa za Allaha ni nemogoče.
14:21

In vsi skupaj bodo prišli ven (iz grobov) k Allahu, nato pa bodo šibki rekli tistim, ki so bili naduti: “Mi smo bili vaši sledilci, ali nas lahko vsaj malo zaščitite pred Allahovimi mukami?” Rekli bodo: “Če bi nas Allah usmeril na Pravo pot, bi mi zagotovo usmerili vas. Vseeno je, če jadikujemo ali trpimo, za nas ni nobenega izhoda.”
14:22

In ko bo že vse odločeno, bo hudič rekel: “Allah vam je zares dal resnično obljubo. Jaz sem vam dal obljubo, vendar pa sem jo prelomil. Nad vami nisem imel nobene oblasti, vendar sem vas pozival in ste se mi odzvali. Zato ne grajajte mene, marveč grajajte sami sebe. Ne morem vas rešiti in tudi vi ne morete rešiti mene. Resnično se odrekam tega, da ste me pred tem častili (poleg Allaha). Krivičneži pa bodo zares deležni bolečih muk.”
14:23

In tisti, ki so verovali in opravljali dobra dela, bodo z dovoljenjem njihovega Gospodarja vstopili v rajske vrtove, pod katerimi tečejo reke; večno bodo v njih. Njihov pozdrav v njih bo “Selam (Mir z vami)”.
14:24

Mar ne vidiš, kako Allah navaja primer: dobra beseda je kakor dobro drevo; njegove korenine so čvrste, veje pa segajo v nebo.
14:25

Daje užitne plodove v vsakem obdobju z dovoljenjem svojega Gospodarja. In Allah navaja primere ljudem, da bi se lahko tako opomnili.
14:26

In primer za slabo besedo je slabo drevo, ki je izruvano iz zemlje, nima obstoja nikjer.
14:27

Allah utrdi tiste, ki verujejo, z neomajno besedo na tem in na onem svetu. In Allah pusti krivičneže, da zablodijo. Allah pa počne, kar hoče.
14:28

Mar ne vidiš tistih, ki so Allahov blagor zamenjali za nevero in svoj narod privedli v dom pogube?
14:29

V Pekel, kjer bodo goreli, to pa je grozljivo bivališče.
14:30

Druge so enačili z Allahom, da bi zavajali (ljudi) z Njegove poti. Reci: “Kar naslajajte se, gotovo bo vaš konec v ognju!”
14:31

Reci Mojim vdanim sužnjem, tistim, ki verujejo, naj vestno vzpostavljajo molitev in dajejo (potrebnim) od tega, s čimer smo jih oskrbeli, tako tajno kot javno, preden pride Dan, ko ne bo ne kupčij ne pristnega prijateljstva.
14:32

Allah je tisti, ki je ustvaril nebesa in zemljo. Z neba spušča vodo in stori, da z njeno pomočjo vzniknejo plodovi kot oskrba za vas; in podredil vam je ladje, da lahko plujete po morju po Njegovi zapovedi; podredil vam je reke …
14:33

in namenil vam je sonce in mesec, ki vztrajata (na svojih poteh); namenil vam je noč in dan …
14:34

in dal vam je nekaj od tistega, za kar ste Ga prosili. Če pa bi hoteli šteti Allahove blagre, jih ne bi mogli prešteti. Človek je zares krivičen in nehvaležen.
14:35

In ko je Abraham rekel: “Gospodar moj! Naredi to mesto varno in prepreči, da bi jaz in moji sinovi častili idole.
14:36

Gospodar moj! Oni so resnično zavedli veliko ljudi. Kdor mi bo sledil, je zares od mene. Kdor pa me ne bo ubogal – Ti zagotovo največ odpuščaš in si Usmiljen.
14:37

Gospodar naš! Nastanil sem del svojih potomcev v neplodno dolino pri Tvoji sveti hiši – Gospodar naš – da bi vestno vzpostavili molitev. Zato naredi, da bodo srca ljudi hrepenela po njih, in oskrbi jih s plodovi, da bi bili hvaležni.
14:38

Gospodar Naš! Ti resnično poznaš vse, kar skrivamo, in vse, kar javno počnemo in govorimo. Allahu pa ni nič skrito ne na zemlji ne na nebu.
14:39

Hvala Allahu, Tistemu, ki mi je v starosti podaril Izmaela in Izaka. Moj Gospodar zares sliši vsako prošnjo.
14:40

Gospodar moj! Daj, da bom vestno vzpostavljal molitev in tudi moji potomci – Gospodar naš – in usliši mojo prošnjo.
14:41

Gospodar naš! Odpusti meni, mojim staršem in vsem vernikom na Dan, ko bo potekal obračun.”
14:42

In nikar ne misli, da Allah ni pozoren glede tega, kar počnejo krivičneži. On jim le prelaga do Dneva, ko se bodo oči osuplo zastrmele.
14:43

Hiteli bodo ponižno, z naravnost dvignjenimi glavami, ne da bi trenili z očmi, njihova srca pa bodo prazna.
14:44

In posvari ljudi pred Dnem, ko jih bodo doletele muke, pa bodo tisti, ki so delali krivico, rekli: “Gospodar naš! Za kratek čas nam podaljšaj rok, da se odzovemo Tvojemu pozivu in sledimo poslancem.” Mar niste predtem prisegali, da nikoli ne boste ponovno oživljeni?
14:45

In prebivali ste v prebivališčih tistih, ki so bili krivčni do sebe, in postalo vam je jasno, kako smo postopali z njimi, in navajali smo vam primere.
14:46

Kovali so svoje zarote, Allahu pa so njihove zarote znane, čeprav so njihove zarote pripravljene tako, da bi premaknile gorovja.
14:47

Zato nikar ne misli, da Allah ne bo izpolnil obljube Svojim poslancem. Resnično je Allah Nepremagljiv, Zmožen povračila.
14:48

Na Dan, ko bo zemlja zamenjana z drugo zemljo in (tudi) nebesa, bodo vsi stopili na plan pred Allaha, Edinega, Zmagovitega.
14:49

Na ta Dan boš zločince (nevernike) videl povezane skupaj v okovih.
14:50

Njihova oblačila bodo iz katrana in njihove obraze bo ovijal Ogenj.
14:51

Tako da bi Allah poplačal vsako osebo s tem, kar si je zaslužila. Resnično Allah hitro obračuna.
14:52

To je oznanilo človeštvu, da bi bili posvarjeni z njim ter da bi vedeli, da je le On Edini bog, in da bi se z razumom obdarjeni opomnili.
Odgovori


Skoči na Forum: