Ocena Teme:
  • 1 Glasov(a) - 5 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
17 Al-Isra’ Nočno potovanje
#1
Rainbow 
AL-ISRA'

Nočno potovanje
17:1

Slavljen je On, ki je ponoči popeljal Svojega sužnja (Muhammeda) iz El-Mesdžidu-l-Harama do El-Mesdžidu-l-Aksa , katerega okolico Smo blagoslovili, da bi mu pokazali nekaj Naših ajetov. Allah resnično vse sliši in vse vidi.
17:2

In Mojzesu smo razodeli Knjigo in jo naredili za vodilo sinovom Izraelovim: “Ne jemljite koga drugega za zastopnika namesto mene,
17:3

o, potomci tistih, ki smo jih nosili (na ladji) z Noetom. On je bil zares povsem hvaležen suženj.”
17:4

In sinovom Izraelovim smo v Knjigi določili: “Zagotovo boste dvakrat širili zlo po Zemlji. In zagotovo vas bo prevzela čezmerna ošabnost.
17:5

Ko napoči čas za prvo od dveh obljub, bomo proti vam poslali nekatere Naše sužnje, silno močne, ki bodo vdirali v vaše domove. In obljuba bo izpolnjena.
17:6

Potem vam bomo dali zmago nad njimi in vas okrepili z bogastvom ter potomstvom in storili bomo, da vas bodo mnogi podpirali.
17:7

Če delate dobro, delate dobro sebi, če pa delate zlo, delate proti sebi. In ko napoči čas za drugo obljubo, bodo razžalostili vaše obraze, vstopili v mesdžid (El-Mesdžidu-l-Aksa), kakor so vstopili vanj že prvič, ter povsem porušili in uničili vse tisto, na kar bodo naleteli.
17:8

Morda se vas bo vaš Gospodar usmilil. Če pa pričnete ponovno grešiti, vas bomo tudi Mi ponovno kaznovali. In naredili smo Pekel za ječo nevernikom.”
17:9

Zares ta Kuran usmerja na najpravilnejšo pot in prinaša blagovest pravim vernikom – tistim, ki delajo dobra dela – da jim pripada velika nagrada.
17:10

In za tiste, ki ne verujejo v onstranstvo, smo pripravili boleče muke.
17:11

In človek prosi za zlo, kakor prosi za dobro. Človek pa je vedno prenagljen.
17:12

Naredili smo noč in dan za znamenji. Znamenje noči smo naredili temno, znamenje dneva pa osvetljeno, da bi iskali obilje vašega Gospodarja ter da bi vedeli za število let in njihov izračun. In Mi smo vsako stvar podrobno pojasnili.
17:13

Storili smo, da se vratu vsakega človeka držijo njegova dejanja in na Sodni dan mu bomo pokazali odprto knjigo:
17:14

Beri svojo knjigo. Dovolj si samemu sebi, da danes obračunaš sam s seboj.
17:15

Kdor se usmeri (na Pravo pot), je usmerjen za svoje dobro, kdor pa zablodi, zablodi sebi v škodo. In noben grešnik ne bo nosil bremena drugega. In Mi ne bomo kaznovali, dokler ne pošljemo poslanca.
17:16

In ko želimo uničiti neko mesto, zapovemo tistim, ki pretiravajo z grehi (naj bodo pokorni Allahu), vendar se namesto tega predajo težkim grehom. Tako se nad njim uresniči beseda in uničimo ga s popolnim uničenjem.
17:17

In koliko rodov smo uničili po Noetovem času! Zadošča to, da tvoj Gospodar najbolje ve in vidi grehe Svojih sužnjev.
17:18

Kdor si želi hitro minljivo (tuzemsko) življenje, mu pospešimo (damo), kar hočemo in komur hočemo. Zatem mu namenimo Pekel, v njem se bo cvrl ponižan in preklet.
17:19

In tisti, ki si želi onstranstva in vlaga za to ves potreben trud, medtem ko je vernik – trud takšnih bo zares hvale vreden.
17:20

Vsakomur, tako enim kot drugim, dajemo več in več blagrov tvojega Gospodarja. Dajanje tvojega Gospodarja pa ni nikoli prepovedano.
17:21

Poglej, kako smo dali prednost nekaterim nad drugimi. In na onstranstvu so večje razlike v stopnjah in še večje prednosti.
17:22

Ne jemlji si drugega za boga poleg Allaha, da ne boš tako obsedel ponižan, brez podpore.
17:23

In tvoj Gospodar je določil, da ne častite nikogar drugega kot le Njega, in da nadvse lepo ravnate s starši. Če eden od njiju ali oba pri tebi dosežeta starost, jima ne reči niti “Uf.” in ju ne grajaj, temveč spoštljivo govori z njima.
17:24

In spusti pred njima krila ponižnosti iz milosti ter reci: “Gospodar moj! Usmili se ju tako, kakor sta me vzgajala, ko sem bil majhen.”
17:25

Tvoj Gospodar najbolje ve, kaj skrivate v sebi. Če boste dobri – On je zares Odpuščajoč do tistih, ki se skesani vračajo k Njemu.
17:26

Daj sorodnikom njihovo pravico, pa tudi siromaku ter popotniku, in ne troši razsipno.
17:27

Resnično so razsipneži hudičevi bratje (t.j. podobni v lastnostih). Hudič pa je nehvaležen svojemu Gospodarju.
17:28

In če se obrneš proč od njih, v pričakovanju milosti svojega Gospodarja, na katero upaš, jim govori vljudne in blage besede.
17:29

In ne stisni svojih rok k vratu, niti ne bodi povsem odprtih rok, da potem ne obsediš grajan, užaloščen.
17:30

Tvoj Gospodar zares povečuje in zmanjšuje oskrbo, komur On hoče. Resnično On pozna in vidi prav vse Svoje sužnje.
17:31

In ne ubijajte svojih otrok iz strahu pred revščino. Mi oskrbujemo tako njih kot vas. Zares je ubijanje njih velik greh.
17:32

Ne približujte se nečistovanju, zakaj to je razvrat in zlo početje.
17:33

In ne ubijte osebe, ki jo je Allah prepovedal ubiti, razen ko to zahteva pravica. In kdor je po krivici ubit, njegovemu zastopniku dajemo oblast in pravico (do povračila), vendar naj ne pretirava pri ubijanju, saj mu bo dana pomoč.
17:34

In ne približujte se imetju sirote, razen z najboljšim namenom – vse dokler ne doseže polnoletnosti. In izpolnjujte zaobljube, saj boste zanje odgovarjali!
17:35

Pri merjenju dajajte polno mero in tehtajte s točno tehtnico! Tako je bolje in vodi k boljšemu koncu.
17:36

Ne sledi nečemu, o čemer nimaš znanja! Sluh, vid in srce – za vse to se bo zagotovo odgovarjalo.
17:37

In ne hodi ošabno po Zemlji, saj je resnično ne boš prebil, niti ne boš visok tako kot gore!
17:38

Vse to, kar je slabo (od prej omenjenih dejanj), je pri tvojem Gospodarju osovraženo!
17:39

To je nekaj od tistega, kar ti je razodel tvoj Gospodar, od modrosti. In ne jemlji si poleg Allaha drugega za boga, da ne boš vržen v pekel, grajan in zavržen!
17:40

Mar je vam vaš Gospodar posebej dal sinove, zase pa naj bi za angele vzel ženske ? Resnično izgovarjate težke besede.
17:41

In v tem Kuranu smo že večkrat pojasnili stvari v opomin, vendar jim to ne povečuje drugega kot odbojnost.
17:42

Reci: “Če bi bili, kakor pravijo, poleg Njega še drugi bogovi, bi ti zagotovo iskali možnost, da pridejo do Gospodarja Prestola.”
17:43

Nadvse slavljen, vzvišen je On in daleč od tega, kar govorijo.
17:44

Njega slavijo vsa sedmera nebesa, Zemlja in vse, kar je na njima. In ni nobene stvari, ki Ga ne slavi z Njegovo hvalo, vendar vi ne dojemate tega, kako Ga slavijo. Zares, On je Prizanesljiv in Odpuščajoč.
17:45

Ko bereš Kuran, postavimo na moč zastrt zastor med tabo in tiste, ki ne verujejo v onstranstvo.
17:46

In na njihova srca damo prekrivala, da ga ne razumejo, v njihova ušesa pa gluhost. In ko v Kuranu omeniš zgolj svojega Gospodarja, se z odporom obrnejo proč.
17:47

Mi bolje poznamo njihovo stanje takrat, ko ga poslušajo (Kuran), ko poslušajo tebe, ko se tajno dogovarjajo in ko (takšni) krivičneži govorijo: “Vi sledite le uročenemu možu.”
17:48

Poglej, kako tebi navajajo primere, sami pa blodijo in ne zmorejo najti poti (kako bi te onemogočili pri širjenju resnice).
17:49

In govorijo: “Mar bomo, ko bomo kosti in prah, oživljeni kot nove stvaritve?”
17:50

Reci: “Četudi bi bili kamenje ali železo,
17:51

ali kakšna druga stvaritev, za katero menite, da bo težko (oživljena).” Rekli bodo: “Kdo nas bo ponovno ustvaril?” Reci: “Tisti, ki vas je že prvič ustvaril iz ničesar.” Odkimali bodo z glavami in rekli: “Kdaj pa bo to?” Reci: “Morda bo kmalu.”
17:52

Na Dan, ko vas bo poklical, se boste (hitro) odzvali, hvaleč Ga. Mislili boste, da ste se zadržali (v tuzemskem življenju) le malo časa.
17:53

In reci Mojim vdanim sužnjem, naj govorijo, kar je najboljše . Resnično hudič seje razdor med njimi. Hudič je zares človeku jasen sovražnik.
17:54

Vaš Gospodar vas najbolje pozna. Če hoče, se vas usmili ali če hoče, vas strašno kaznuje. In nismo te poslali za njihovega skrbnika.
17:55

In tvoj Gospodar najbolje pozna prav vse, kar je v nebesih in na zemlji. Nekatere glasnike vere smo že odlikovali nad drugimi in Davidu smo dali Zebur (Psalme).
17:56

Reci: “Prosite tiste, na katere se sklicujete namesto Njega, oni pa niso zmožni, da od vas odvrnejo nesrečo, niti je ne morejo prenesti (na koga drugega).”
17:57

Tisti pa, h katerim oni molijo, iščejo pot do bližine svojega Gospodarja, kdo med njimi bo bližji, upajo na Njegovo milost in se bojijo Njegove mučne kazni. Resnično se je treba muk tvojega Gospodarja vedno paziti.
17:58

In ni nobenega naselja (nevernikov), ki ga pred Sodnim dnevom ne bi uničili, ali kaznovali s težkimi mukami. To je že zapisano v Knjigi .
17:59

In nič drugega nam ni preprečevalo, da naredimo čudeže, kot to, da so o njih prejšnja ljudstva trdila, da gre za laž. In (ljudstvu) Semud smo dali kamelo kot viden čudež, vendar so v zvezi z njo storili krivico. In čudežev ne delamo, razen le za zastraševanje.
17:60

(Spomni se, o, Muhammed) ko smo ti rekli: “Resnično tvoj Gospodar obdaja ljudi.” In videnje, ki smo ti ga dali videti ter prekleto drevo (omenjeno) v Kuranu, smo dali za skušnjavo ljudem. In ustrahujemo jih, vendar jim to le povečuje njihovo pretiravanje (v neveri in grešnem življenju).
17:61

(In spomni se,) ko smo rekli angelom: “Padite na obraz pred Adamom,” pa so to storili vsi, razen Iblisa (hudiča). Rekel je: “Mar naj padem na obraz pred tistim, ki si ga ustvaril iz gline?”
17:62

Rekel je (hudič): “Veš za tega, ki si mu dal prednost nad menoj?! Če bi mi pustil čas do Dneva vstajenja, da bi zavladal nad njegovimi potomci, razen nad peščico (med njimi).”
17:63

Rekel je (Allah): “Pojdi! Kdor ti bo sledil izmed njih – vaša kazen bo Pekel, popolna kazen.
17:64

In kogar lahko, zavedi s svojim glasom. Spudbudi jih s svojo konjenico ter svojimi pešaki in bodi njihov partner pri premoženju in otrocih. In obljubljaj jim,” hudič pa jim ne obljublja nič drugega kot le laž in prevaro.
17:65

Resnično nad Mojimi vdanimi sužnji ne boš imel nobene oblasti. Tvoj Gospodar pa je zadosten Zaščitnik.
17:66

Vaš Gospodar je Tisti, ki omogoča, da ladje spokojno plujejo po morju, da bi tako iskali iz Njegovega obilja. Resnično je do vas na moč usmiljen.
17:67

In ko se na morju znajdete v stiski, izginejo (v vaših mislih) vsi, h katerim molite, razen Njega. Ko pa vas reši na kopno, se obrnete proč in človek je zares nehvaležen.
17:68

Se zagotovo počutite varni pred tem, da On ne bi storil, da se pod vami vdre del kopnega ali da nad vas ne bi poslal nevihte s kamenjem, pri tem pa ne bi našli nobenega zaščitnika?
17:69

Ali se zagotovo počutite varni, da vas ne bo še drugič vrnil nanj (na morje), in da nad vas ne bo poslal razdirajočega orkana ter vas potopil, ker ste bili neverni? Potem ne bo nikogar, ki bi se Nam zaradi tega maščeval.
17:70

In že smo počastili Adamove sinove. Nosimo jih na kopnem in na morju, oskrbujemo jih z dobrimi stvarmi in zagotovo smo jim dali veliko prednost pred mnogimi stvaritvami.
17:71

Na Dan, ko bomo vsako skupino ljudi poklicali po njihovem voditelju – komur bo dana knjiga v njegovo desnico, takšni bodo brali svoje knjige in ne bo se jim storila krivica niti za las datljeve koščice.
17:72

In kdor je bil na tem svetu slep, bo tudi na onstranstvu slep in bo še na bolj zablodeli poti.
17:73

Oni bi te skoraj zapeljali v skušnjavo, da te odvrnejo od tega, kar Smo ti razodeli, da bi si izmislil nekaj drugega o tem, kar je Allah razodel. Takrat bi te zagotovo vzeli za pristnega prijatelja.
17:74

In če te Mi ne bi učvrstili (pri sledenju resnice in iskrenosti), bi se jim skoraj, malce uklonil.
17:75

Tedaj bi ti dali, da okusiš dvojno kazen življenja in dvojno kazen smrti, pred Nami pa ne bi našel nobenega pomočnika (ali zaščitnika).
17:76

In skoraj bi te vznemirili in izzvali, da bi te pregnali z zemlje (iz Meke), tedaj niti oni ne bi ostali tam dolgo za teboj.
17:77

Takšno je pravilo za vse tiste, ki smo jih pošiljali kot Naše poslance pred teboj. In v Naših pravilih ne boš našel nobenega spreminjanja ali odstopanja.
17:78

Vestno vzpostavljaj molitev od nagiba sonca od zenita do nastanka mraka in recitiraj Kuran ob zori. Zares Kuranu ob zori prisostvujejo kot priče mnogi (angeli).
17:79

In del noči posveti molitvi – zate je to dodatna molitev; da bi ti tvoj Gospodar podaril hvalevreden položaj.
17:80

In reci: “Gospodar moj! Daj mi, da vstopim iskreno (v katerokoli zadevo in na kateremkoli mestu) in daj mi, da izstopim iskreno (iz katerekoli zadeve in iz kateregakoli mesta), in daj mi od sebe moč, ki mi bo pomagala.”
17:81

In reci: “Prišla je resnica in izginila je zabloda. Zares zabloda vedno izginja.”
17:82

In spuščamo (razodevamo) od Kurana, kar je lek in milost vernikom, krivičnežem pa ne povečuje drugega kot pogubo.
17:83

Ko človeku naklonimo blagor, se obrne proč in se oddalji stran, ko pa ga doleti zlo, je na moč obupan.
17:84

Reci: “Vsak dela na svojevrsten način, tvoj Gospodar pa najbolje ve, kdo je na najpravilnejši poti.”
17:85

In sprašujejo te o duši. Reci: “Duša je stvar mojega Gospodarja. In vam je bilo dano le malo znanja o tem.”
17:86

Zares, če bi hoteli, bi zagotovo lahko vzeli stran tisto, kar smo ti razodeli in ti ne bi našel pred Nami nobenega zaščitnika,
17:87

razen milosti tvojega Gospodarja. Resnično je Njegova dobrota nad teboj velika.
17:88

Reci: “Če bi se zbralo vse človeštvo in vsi džinni, da bi naredili nekaj podobnega temu Kuranu, ne bi mogli narediti nečesa podobnega, pa četudi bi si medsebojno pomagali.”
17:89

Mi smo ljudem v tem Kuranu navajali vsakovrstne primere, vendar večina ljudi ne želi nič drugega kot nevero.
17:90

Rekli so: “Nikoli ti ne bomo verjeli, vse dokler ne storiš, da iz zemlje privre izvir, ki ne bo presahnil,
17:91

ali dokler ne boš imel vrta s palmami ter grozdjem in dokler ne storiš, da med njimi obilno pritečejo reke,
17:92

ali dokler ne boš storil, da na nas pade nebo – kakor trdiš – po delčkih, ali dokler ne pripelješ Allaha in angelov (skupaj) pred nas,
17:93

ali dokler ne bi imel hiše iz dragocenosti (zlata), ali dokler se ne bi povzpel v nebo. In ne bomo verjeli tvojemu vzpenjanju, dokler nam ne spustiš knjige, ki jo bomo brali.” Reci: “Slavljen je moj Gospodar! Mar sem jaz kaj drugega kot človek poslanec.”
17:94

In kaj je preprečevalo ljudem, da bi verovali, ko je vodilo (na Pravo pot) prišlo k njim, kot to, da so govorili: “Mar je Allah poslal človeka za poslanca?”
17:95

Reci: “Če bi bili na Zemlji angeli, ki bi spokojno hodili (po njej), bi jim z nebes zagotovo poslali angela za poslanca.”
17:96

Reci: “Allah je zadosti kot priča med menoj in vami. Resnično On vidi in ve prav vse o Svojih sužnjih.”
17:97

Kogar Allah usmeri na Pravo pot, tak je usmerjen; in kogar prepusti zablodi, takšnim ne boš nikoli našel zaščitnikov razen Njega. In na Dan vstajenja jih bomo zbrali z obrazi na tleh – slepe, neme in gluhe, njihovo zatočišče pa bo Pekel; vsakič ko pojenja, jim bomo povečali razplamteli ogenj.
17:98

To bo njihova kazen, ker niso verovali v Naše ajete in ker so govorili: “Mar bomo, ko bomo postali kosti in prah, znova oživljeni kot nova stvaritev?”
17:99

Mar ne vidijo, da je Allah, tisti, ki je ustvaril nebesa in zemljo, zmožen ustvariti podobne njim?! In določil jim je rok, o katerem ni nobenega dvoma, toda krivičneži nočejo ničesar, razen nevere.
17:100

Reci: “Če bi vi posedovali zakladnice milosti mojega Gospodarja, bi zagotovo skoparili iz strahu, da jih bo zmanjkalo, kajti človek je zares skop do samega sebe.”
17:101

Že smo dali Mojzesu devet jasnih čudežev, zato vprašaj (o, Muhammed) sinove Izraelove, ko je prišel k njim (k njihovim prednikom) in mu je faraon rekel: “O, Mojzes! Res mislim, da si ti uročen.”
17:102

Rekel je (Mojzes): “Ti že veš, da tega (teh čudežev) ni poslal nihče drug kot Gospodar nebes in zemlje kot jasen dokaz. Jaz pa zares menim, da je tebi, o faraon, usojena poguba.”
17:103

Pa jih je hotel izgnati iz zemlje (Mojzesa in sinove Izraelove), vendar smo Mi utopili njega in vse, ki so bili z njim.
17:104

In za njim (faraonom) smo Izraelovim sinovom rekli: “Poselite deželo, ko pa pride čas onstranstva, vas bomo vse skupaj privedli pomešane.”
17:105

Z Resnico smo ga spuščali (razodeli Kuran) in z Resnico je bil spuščen (vsebuje le resnice). In nismo te poslali, razen kot znanilca radostnih vesti in kot svarilca.
17:106

In dali smo ti Kuran, ki smo ga razodeli po delih, da bi ga postopno recitiral ljudem. In spuščali smo ga v fazah.
17:107

Reci: “Verujte vanj (v Kuran) ali ne verujte! Resnično, ko se tistim, ki jim je bilo že dano znanje pred njim, recitira, padajo z obrazi na tla,
17:108

in govorijo: ‘Slavljen je naš Gospodar! Obljuba našega Gospodarja se je zagotovo izpolnila.’
17:109

In padajo z obrazi do tal jokajoč, to pa jim povečuje strahospoštovanje (do Allaha).”
17:110

Reci: “Molite k Allahu ali molite k Najbolj milostnemu. S katerimkoli imenom Ga molite, Njemu pripadajo najlepša imena.” In svoje molitve ne opravljaj vedno na glas niti ne tiho, marveč najdi vmesno pot.
17:111

In reci: “Vsa hvala pripada Allahu, ki si ni vzel sina, in ki nima družabnika ne v oblasti ne pri vladanju. On ne potrebuje zaščitnika zaradi nemoči.” In poveličuj Ga s pravim poveličanjem.
Odgovori


Skoči na Forum: