Ocena Teme:
  • 0 Glasov(a) - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
18 Al-Kahf Votlina
#1
Rainbow 
AL-KAHF

Votlina
18:1

Vsa hvala pripada Allahu, ki je spustil (razodel) Knjigo svojemu vdanemu sužnju in jo naredil brez nepravilnosti.
18:2

Le-ta je pravilna, da bi svarila pred Njegovimi težkimi mukami ter širila blagovest vernikom, ki opravljajo dobra dela, da jim pripada čudovita nagrada (t.j. Raj),
18:3

kjer bodo bivali vekomaj.
18:4

Ter da bi posvarila tiste, ki govorijo: “Allah si je vzel sina.”
18:5

O tem ne vedo ničesar, pa tudi njihovi predniki ne; zelo težke so besede, ki prihajajo iz njihovih ust. Ne govorijo drugega kot laži!
18:6

Mar bi uničil sebe iz žalosti zaradi njih, ko oni ne bi verjeli tem besedam?
18:7

Mi smo vse, kar je na Zemlji, naredili kot okras zanjo – da bi jih preizkušali, kateri izmed njih bo boljši v dejanjih.
18:8

Mi bomo zagotovo storili, da bo vse, kar je na njej, pusta prst.
18:9

Mar misliš, da so bili pripadniki votline in Rakima nekaj čudnega med Našimi ajeti?
18:10

(Opomni na to) ko so se mladeniči zatekli v votlino in rekli: “Gospodar naš! Podari nam Svojo milost in daj nam pri tej naši zadevi pravilno vodenje.”
18:11

Pokrili smo njihov čut za sluh (t.j. uspavali smo jih) v votlini za mnogo let.
18:12

Nato smo jih prebudili, da bi pokazali, katera od dveh skupin bo bolje ocenila čas, ki so ga prebili (v spanju).
18:13

Mi ti pripovedujemo njihovo zgodbo po resnici. Oni so resnično bili mladeniči, ki so verovali v svojega Gospodarja, pa smo jim še utrdili njihovo verovanje.
18:14

In okrepili smo njihova srca z vero, ko so se trdno odločili in rekli: “Naš Gospodar je Gospodar nebes in zemlje. Nikoli ne bomo molili k nobenemu drugemu bogu, le k Njemu. Če bi molili k nekomu drugemu, bi zares izustili nekaj zelo krivičnega.
18:15

Ta naš narod si je vzel za bogove druge namesto Njega. Zakaj torej ne prinesejo jasnega dokaza o tem? Kdo je bolj krivičen kot tisti, ki si izmišlja laži o Allahu?!
18:16

Zdaj, ko ste se ločili od njih in od vsega, kar častijo poleg Allaha, se zatecite v votlino. Vaš Gospodar bo na vas izlil Svojo milost in vam pri tej vaši zadevi dal tisto, kar vam bo koristilo.”
18:17

In (če bi bil prisoten) bi lahko videl sonce, kako je, ko je vzhajalo, zaobšlo votlino z desne strani, in kako jo je, ko je zahajalo, zaobšlo z leve, medtem ko so bili oni v eni od jam znotraj votline. To je eno od Allahovih čudes. Kogar Allah usmeri na Pravo pot, ta je pravilno usmerjen, kogar pa pusti v zablodi, takšnemu nikoli ne boš našel ne zaščitnika ne vodiča, ki bi ga lahko usmeril.
18:18

In mislil bi o njih, da so budni, vendar so spali. In obračali smo jih na desno in na levo, medtem ko je bil njihov pes s stegnjenimi prednjimi tacami pred vhodom znotraj votline. Če bi jih videl, bi zagotovo poln strahu zbežal.
18:19

In tako smo jih prebudili, da bi se spraševali med seboj. Eden med njimi je rekel: “Koliko časa smo prebili tu?” Rekli so: “Prebili smo tu dan ali del dneva.” Rekli so: “Vaš Gospodar najbolje ve, koliko časa ste tu prebili. Pošljimo enega od nas s temi našimi srebrniki v mesto, naj pogleda, kje je najprimernejša hrana, in naj vam je nekaj prinese, vendar naj se lepo vede, da ne bi kdo izvedel česa o vas.
18:20

Kajti, če bi izvedeli za vas, bi vas kamenjali ali vrnili v njihovo vero. Potemtakem nikoli ne bi postali odrešeni.”
18:21

Storili smo tako, da so jih našli, da bi vedeli, da je Allahova obljuba resnična ter da ni nobenega dvoma v Uro (Sodni dan). Ko so razpravljali med seboj o njih, so rekli: “Postavite nad njimi nek objekt (zaščito). Njihov Gospodar najbolje ve vse o njih.” Tisti, ki so imeli veljavno besedo, so rekli: “Zagotovo bomo nad njimi zgradili molilnico.”
18:22

(Nekateri) bodo govorili: “Bili so trije, pes je bil četrti.” Spet drugi: “Bilo jih je pet, pes je bil šesti,” ugibajoč o nečem, kar jim je neznano. In govorijo: “Bilo jih je sedem, pes je bil osmi.” Reci: “Moj Gospodar najbolje ve, koliko jih je bilo, vendar ve za to le malo ljudi. Zato ne razpravljaj o njih, razen z jasnim dokazom. In ne sprašuj o mladeničih iz votline nikogar izmed njih (jude ali kristjane).”
18:23

In nikoli za nič ne reci: “To bom zagotovo storil jutri,”
18:24

ne da bi rekel: “Če Allah tako hoče.” In omeni svojega Gospodarja, ko pozabiš, in reci: “Da bi me tako lahko moj Gospodar napotil še bližje k pravilni usmeritvi.”
18:25

In v votlini so ostali (spali) tristo let in še dodatnih devet .
18:26

Reci: “Allah najbolje ve, kako dolgo so ostali (spali). Njemu pripada znanje vsega, kar je v nebesih in na zemlji. Kako On vidi! Kako On sliši! Oni razen Njega nimajo nobenega zaščitnika in On Svoje oblasti ne deli z nikomer.”
18:27

In recitiraj, kar ti je bilo razodeto od Knjige tvojega Gospodarja. Nihče ne more spremeniti Njegovih besed in razen Njega ne boš našel nobenega zatočišča.
18:28

In bodi potrpežljiv s tistimi, ki molijo k svojem Gospodarju zjutraj in zvečer želeč si Njegovo lice (t.j. Njegovo zadovoljstvo in naklonjenost). Ne odmakni pogleda z njih želeč si okrasja tuzemskega življenja. In ne ubogaj tistega, čigar srce smo naredili nemarno v odnosu do Nas, ki sledi svojim strastem in čigar dejanja so pogubna.
18:29

In reci: “Resnica prihaja od vašega Gospodarja, kdor hoče, naj veruje, in kdor noče, naj ne veruje.”Resnično smo za krivičnike že pripravili Ogenj, katerega zid jih bo obdajal. In če bodo klicali na pomoč, se jim bo pomagalo z vodo, ki je podobna staljeni kovini in ki jim bo opekla obraze. Kako grozljiva pijača in kako grozno bivališče!
18:30

Tistim, ki verujejo in delajo dobra dela – Mi zares ne bomo izničili nagrade tistemu, ki počne najboljša dejanja.
18:31

Takšnim bodo pripadali edenski (rajski) vrtovi, pod katerimi tečejo reke. V njih bodo okrašeni z zlatimi zapestnicami in oblečeni bodo v zelena oblačila iz tanke svile in brokata, naslonjeni na divane. Kako čudovita nagrada in kako dobro bivališče!
18:32

In navedi jim primer dveh mož. Enemu od njiju smo dali dva vrtova s trto ter ju omejili s palmami in storili smo, da so med njima posevki.
18:33

Oba vrtova sta dajala plodove in zemlja je pravično povrnila, kar je bilo v njo vloženo. In storili smo, da med njima teče reka.
18:34

Imel je veliko bogastva, zato je rekel svojemu družabniku (sosedu), ko je razpravljal z njim: “Imam več premoženja in več tistih, ki bi mi pomagali, kakor ti.”
18:35

In vstopil je v svoj vrt (nehvaležno), medtem ko je bil krivičen do sebe (zaradi nevere in napuha), ter rekel: “Ne verjamem, da bo ta vrt kdajkoli propadel.
18:36

In ne verjamem, da se bo Ura (t.j. Sodni dan) kdaj zgodila. In če se bom vrnil k svojemu Gospodarju, bom tam zagotovo našel boljše od tega.”
18:37

Njegov družabnik mu je v razpravi z njim rekel: “Mar ne veruješ v tistega, ki te je ustvaril iz prsti, potem iz kapljice semena, nato pa te je izpopolnil v človeka?
18:38

Kar zadeva mene, On je Allah, moj Gospodar, in jaz nikogar drugega ne jemljem za boga razen svojega Gospodarja.”
18:39

Ko bi le ob vstopu v svoj vrt rekel: “To kar je, se je zgodilo po Allahovi volji. Ni moči, razen z Allahovo pomočjo, in če vidiš, da imam manj bogastva in potomstva od tebe –
18:40

morda mi bo moj Gospodar dal boljši vrt od tvojega, na tvojega pa pošlje razdejanje z neba, da postane pusta, neplodna zemlja.
18:41

Ali pa bo voda z vrta poniknila in je nikoli več ne boš mogel najti.”
18:42

Uničen je bil njegov pridelek in začel je viti svoje roke od bridkosti zaradi tega, kar je porabil zanj, vrt pa je bil popolnoma uničen. Rekel je: “Ko vsaj ne bi nobenega enačil s svojim Gospodarjem.”
18:43

In ni imel nikogar, ki bi mu namesto Allaha pomagal, niti se ni mogel rešiti.
18:44

Takrat (mu je bilo jasno, da) pripadnost in zaščita pripadata le Allahu, Resničnemu bogu. On najbolje nagrajuje in On edini stori, da je nekdo deležen najboljšega konca.
18:45

In navedi jim primer, da je tuzemsko življenje kot voda, ki jo spuščamo z neba in ki se pomeša z zemeljskim rastlinjem. Po določenem času (od rastlinja) ostanejo le posušeni zdrobljeni koščki, ki jih raznaša veter. In Allah je zmožen storiti karkoli.
18:46

Imetje in otroci so okras tuzemskega življenja, trajna dobra dela, ki ostanejo (pet dnevnih molitev, pokoravanje Allahovim predpisom …) pa so bolje nagrajena pri tvojem Gospodarju in dajejo boljše upanje.
18:47

Na dan, ko bomo premaknili gorovja in boš videl zemljo pregledno kot čistino, jih bomo zbrali in nikogar ne bomo izpustili.
18:48

In razporejeni bodo pred tvojim Gospodarjem v vrstah: “Že ste prišli k Nam tako, kakor smo vas prvič ustvarili. Vi pa ste trdili, da ne bo prišlo do srečanja (z Nami).”
18:49

Postavljena bo knjiga (posameznikovih dejanj na njegovo tehtnico), in videl boš zločince zaskrbljene in prestrašene zaradi tega, kaj je v njej. Rekli bodo: “Gorje nam! Kaj je tej knjigi?! Ne majhnega, ne velikega greha ni izpustila, vse je naštela!” In vse, kar so počeli, bodo našli prisotno (pred seboj). Tvoj Gospodar pa ni krivičen do nikogar.
18:50

In ko smo rekli angelom: “Padite na obraz pred Adamom,” so to storili vsi, razen Iblisa, ki je bil od džinnov, in ni ubogal zapovedi svojega Gospodarja. Mar boste njega in njegove potomce vzeli za zaščitnike namesto Mene, čeprav so oni vaši sovražniki?! Kako slabo zamenjavo so naredili krivičneži!
18:51

Nisem jih postavil za priče pri stvarjenju nebes in zemlje, niti pri stvarjenju njih samih. Jaz tistih, ki zavajajo, ne jemljem za pomočnike.
18:52

Na Dan, ko bo On rekel: “Pokličite tiste, za katere ste trdili, da so Moji družabniki.” Poklicali jih bodo, vendar se jim ne bodo odzvali. In med njimi bo pogubni prepad.
18:53

In zločinci bodo videli Ogenj (pekel) in prepričani bodo, da bodo padli vanj. Iz njega pa ne bodo našli nobenega izhoda.
18:54

V tem Kuranu smo ljudem že večkrat navajali vsakovrstne primere. Vendar je človek nagnjen k temu, da razpravlja več kot kdorkoli.
18:55

In ljudem ne preprečuje, da bi verovali ter svojega Gospodarja prosili za odpuščanje, potem ko jim je že prišlo vodilo na Pravo pot, nič drugega kot to, da jih doleti usoda prejšnjih ljudstev, ali da jih v živo doletijo raznovrstne muke.
18:56

In nismo pošiljali poslancev razen kot prinašalcev radostnih vesti in svarilcev. Tisti pa, ki ne verujejo, razpravljajo in skušajo z neresnicami spodbijati pravo resnico ter se posmehujejo Mojim ajetom in temu, s čimer so posvarjeni.
18:57

In kdo je bolj krivičen od tistega, ki je opomnjen z ajeti svojega Gospodarja, pa se obrne proč od njih in pozabi, kaj so storile njegove roke? Zares smo Mi prekrili njihova srca s kopreno in jih naredili gluhe, da ga (t.j. Kuran) ne razumejo. In četudi jih povabiš na Pravo pot, tej nikoli ne bodo sledili.
18:58

In tvoj Gospodar je Tisti, ki največ odpušča, Posedovalec milosti. Če bi jih krivil za to, kar so si prislužili, bi jim hitreje poslal muke. Vendar imajo že določen rok in pred njim se ne bodo mogli prav nikamor zateči.
18:59

In tista mesta (t.j. njihove prebivalce) smo uničili, ko so bila krivična, in za njihovo uničenje določili rok.
18:60

In (spomni se) ko je Mojzes rekel svojemu mlademu družabniku: “Ne bom se ustavil, dokler ne pridem do stičišča dveh voda, četudi bi trajalo mnogo, mnogo let.”
18:61

Ko pa sta prišla do stičišča dveh voda, sta pozabila na svojo ribo, ta je odplavala po svoji poti kot skozi tunel v morje.
18:62

Ko sta odšla naprej, je rekel svojemu mlademu družabniku: “Prinesi nama najino jed. Zares sva se utrudila na tem potovanju.”
18:63

Rekel je (družabnik): “Pozabil sem ti povedati za ribo, takrat ko sva se zatekla na skalo, samo hudič me je zavedel, da sem pozabil na to. Nenavadno si je utrla pot v morje.”
18:64

Rekel je (Mojzes): “To je tisto, kar sva iskala” in vrnila sta se po njunih sledeh.
18:65

Tam sta našla enega Naših vdanih sužnjev (t.j. Hidra), ki smo mu podarili Našo milost in mu dali nekaj Našega znanja.
18:66

Mojzes mu je rekel: “Ali te lahko spremljam, da me naučiš nekaj od znanja, o katerem si bil poučen, da bi mi to bilo vodilo?”
18:67

Rekel je (Hidr): “Resnično ne boš mogel potrpeti, ko boš z mano.”
18:68

In le kako bi lahko imel potrpljenje pri zadevah, ki jih s svojim znanjem ne moreš obvladati?”
18:69

Rekel je (Mojzes): “Videl boš, če bo takšna Allahova volja, da bom potrpežljiv in ne bom zavrnil nobenega tvojega ukaza.”
18:70

Rekel je (Hidr): “Če me boš spremljal, me ne sprašuj o ničemer, dokler ti tega sam ne omenim.”
18:71

Potem sta se odpravila, in ko sta se vkrcala na ladjo, jo je (Hidr) preluknjal. Rekel je (Mojzes): “Ali si jo preluknjal, da bi utopil njene ljudi? Zagotovo si storil nekaj zelo slabega.”
18:72

Rekel je (Hidr): “Mar ti nisem rekel, da ne boš mogel potrpeti, ko boš z mano?”
18:73

Rekel je (Mojzes): “Ne zameri mi, kar sem pozabil, in ne otežuj mi dodatno te zadeve.”
18:74

Potem sta se odpravila, in ko sta srečala dečka, ga je (Hidr) ubil. Rekel je (Mojzes): “Mar si ubil čisto dušo, čeprav ta ni kriva za smrt druge osebe? Zagotovo si storil nekaj docela nesprejemljivega.”
18:75

Rekel je: “Mar ti nisem rekel, da ne boš mogel potrpeti, ko boš z mano?”
18:76

Rekel je: “Če te za tem še kaj vprašam, se ne druži več z menoj. Potem boš zares imel upravičen razlog glede mene.”
18:77

Potem sta se odpravila, dokler nista prišla do prebivalcev nekega mesta. Prebivalce sta prosila za hrano, vendar ju niso hoteli sprejeti. V njem (v mestu) sta našla zid, ki je bil pred tem, da se zruši, pa ga je (Hidr) obnovil. Rekel je (Mojzes): “Če bi želel, bi zanj zagotovo lahko vzel plačilo.”
18:78

Rekel je: “To je že slovo med mano in med tabo. Povedal ti bom razlago tega, zaradi česar nisi mogel potrpeti.
18:79

Kar se tiče ladje, pripadala je siromakom, ki so delali na morju, pa sem jo hotel poškodovati, ker je bil pred njimi vladar, ki si je nasilno prilastil vsako ladjo.
18:80

Kar se tiče dečka, njegova starša sta bila vernika, pa smo se bali, da ju bo obremenjeval s pretiravanjem v grehu in neveri.
18:81

Pa smo hoteli, da jima ga njun Gospodar zamenja z bolj čistim, bolj milostnim od njega.
18:82

Kar se tiče zidu, bil je last dveh dečkov, sirot iz mesta in pod njim je bil zaklad, ki jima je pripadal. Njun oče je bil kreposten, zato je tvoj Gospodar hotel, da dosežeta zrelost in najdeta svoj zaklad iz milosti tvojega Gospodarja. Tega nisem naredil po svoji volji. To je tolmačenje tega, zaradi česar nisi mogel potrpeti.”
18:83

In sprašujejo te o Zul Karnejnu . Reci: “Citiral vam bom nekaj vesti o njem (iz Kurana).”
18:84

Zares smo mu dali oblast na Zemlji in mu dali (omogočili) potrebna sredstva, da stori, kar hoče,
18:85

pa je šel po tej poti,
18:86

… vse dokler ni prispel do mesta, kjer sonce zahaja in videl je, da zahaja za temnim blatnim izvirom. Poleg njega je našel neko ljudstvo. Rekli smo: “O, Zul Karnejn! Ali jih boš kaznoval, ali pa boš z njimi lepo ravnal.”
18:87

Rekel je (Zul Karnejn): “Tisti, ki je krivičen (t.j. nevernik), ga bomo kaznovali, nato se bo vrnil k Svojemu Gospodarju, On pa ga bo kaznoval s težkimi mukami.
18:88

Tisti, ki veruje in dela dobro, pa bo imel najboljšo nagrado in govorili mu bomo blage besede (mu dajali blaga navodila).”
18:89

Nato je (Zul Karnejn) nadaljeval svojo pot,
18:90

… vse dokler ni prispel do mesta, kjer sonce vzhaja in videl, da vzhaja nad ljudstvom, ki mu nismo dali nobene zaščite pred soncem.
18:91

Tako je bilo to (glede Zul Karnejna). In zagotovo smo zajeli vse o njem.
18:92

Nato je nadaljeval svojo pot,
18:93

… vse dokler ni prišel med dve gori in našel za njima ljudstvo, ki je komajda razumelo katerikoli govor (jezik).
18:94

Rekli so: “O, Zul Karnejn! Zares Gog in Magog sejeta zlo po Zemlji. Dali ti bomo dobro plačilo, da med nami in njimi narediš pregrado.”
18:95

Rekel je (Zul Karnejn): “Boljše je to, kar mi daje moj Gospodar, zato mi pomagajte z vso močjo in silo, pa bom med vami in njimi naredil pregrado.
18:96

Prinesite mi velike kose železa.” Ko je zapolnil prostor med obema gorama, je rekel: “Razpihujte!” Ko pa je razžaril železo je rekel: “Prinesite mi staljen baker, da ga zalijem.”
18:97

Tako niso mogli čez, niti ga niso mogli predreti.
18:98

Rekel je (Zul Karnejn): “To je milost mojega Gospodarja in ko pride obljuba mojega Gospodarja, ga bo zravnal z zemljo. In vse obljube mojega Gospodarja so resnica.”
18:99

In na ta dan bomo pustili, da se bodo kot valovi pomešali eni z drugimi (Gog in Magog z drugimi ljudmi). In zatrobilo se bo v rog, pa jih bomo vse skupaj zbrali.
18:100

Na ta Dan bomo nevernikom pokazali Pekel v ogled,
18:101

tistim, katerih oči so bile prekrite, da niso videle Mojih opominov, in niso bili zmožni poslušati (t.j. niso hoteli).
18:102

Mar tisti, ki ne verujejo, mislijo, da lahko namesto Mene za zaščitnike vzamejo Moje sužnje? Zares smo za nevernike gostoljubno pripravili Pekel.
18:103

Reci: “Mar naj vas obvestim o tistih, ki so najbolj pogubljeni pri svojih dejanjih?
18:104

To so tisti, katerih trud v tuzemskem življenju je bil zaman, medtem ko so mislili, da delajo le najboljše.
18:105

To so tisti, ki zanikajo ajete svojega Gospodarja in srečanje z Njim. Zato bodo njihova dejanja uničena in na Dan vstajenja jim ne bomo dali prav nobene teže.
18:106

Pekel bo njihova kazen, ker niso verovali in so se posmehovali Mojim ajetom in Mojim poslancem.
18:107

Tisti, ki so verovali in delali dobra dela, pa bodo deležni gostoljubne nastanitve v rajskih vrtovih El Firdevsa ,
18:108

v njih bodo za vekomaj. Ne bodo si jih želeli zamenjati za karkoli drugega.
18:109

Reci: “Če bi bilo morje črnilo za pisanje besed mojega Gospodarja, bi morje presahnilo, preden bi zmanjkalo besed mojega Gospodarja, pa četudi bi prinesli še enkrat toliko črnila.”
18:110

Reci: “Zares sem samo človek kot vi, razodeva se mi, da je vaš Bog resnično eden in edini Bog. Kdor hrepeni po srečanju s svojim Gospodarjem, naj dela dobra dela in naj v čaščenju svojega Gospodarja poleg Njega ne jemlje nikogar za njemu enakega.”
Odgovori


Skoči na Forum: