Ocena Teme:
  • 1 Glasov(a) - 5 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
21 Al-Anbija Glasniki vere
#1
Rainbow 
AL-ANBIJA'

Glasniki vere
21:1

Ljudem se hitro približuje njihov obračun, medtem ko oni v svoji nemarnosti temu ne posvečajo pozornosti in se obračajo proč.
21:2

Kadarkoli k njim pride novo svarilo njihovega Gospodarja (Kur’an), se posmehujejo, ko ga poslušajo.
21:3

Njihova srca so razuzdana. In tisti, ki so bili krivični, so skrivaj šepetali: “Mar ni on samo človek, tako kot vi? Mar boste nasedli magiji, medtem ko jo gledate?”
21:4

Rekel je (Muhammed): “Moj Gospodar ve za vsako besedo, izgovorjeno v nebesih in na zemlji. In On je Vseslišni in Vsevedni.”
21:5

Govorijo celo: “To so le zbegane sanje; še več, izmislil si ga je (Kur’an), še več kot to, on je pesnik; pa naj nam pokaže kakšen čudež kakor so jih pokazali tisti, pred njim (t.j. poslanci).”
21:6

Niti eno mesto, ki smo ga uničili pred njimi, ni verjelo (v čudeže), pa bodo oni?!
21:7

Pred teboj nismo pošiljali nikogar razen mož, ki smo jim razodevali (poslancev), zato vprašajte tiste, ki imajo znanje , če ne veste.
21:8

In nismo jih ustvarili kot telesa, ki ne jedo hrane, in tudi nesmrtni niso bili.
21:9

Nato smo jim izpolnili obljubo in rešili njih in tiste, ki smo jih hoteli. Uničili pa smo prestopnike.
21:10

Spustili (razodeli) smo vam Knjigo, v njej je čast, ponos in opomin za vas. Zakaj ne dojemate?
21:11

In koliko mest, ki so bila krivična, smo uničili in za njimi povzdignili druga ljudstva!
21:12

In ko so občutili Našo moč, so se iz njih (iz teh mest) razbežali.
21:13

Ne bežite. Vrnite se k užitkom, katerim ste se predajali in k svojim domovom. Mogoče vas bo kdo kaj vprašal (o tem).
21:14

Rekli so: “Gorje nam! Zares smo bili krivičneži.”
21:15

To njihovo jadikovanje je trajalo, vse dokler jih nismo spremenili v negibne mrtvece, kot pokošeno klasje.
21:16

In nismo ustvarili nebes in zemlje ter vsega kar je med njima da bi se zabavali.
21:17

Če bi hoteli zabavo , bi jo vzeli od Nas Samih, vendar tega ne počnemo,
21:18

temveč Mi z resnico uničujemo neresnico, resnica pa odstrani in uniči neresnico. Gorje vam zaradi tega, kar lažno pripisujete (Allahu)!
21:19

Njemu pripadajo vsi, ki so v nebesih in na zemlji. In tisti, ki so pri njem, mu služijo brez napuha, domišljavosti in ne naveličajo se, niti ne utrudijo.
21:20

Slavijo (Ga) noč in dan, brez popuščanja.
21:21

Mar so si na Zemlji za bogove vzeli malike, ki naj bi obudili mrtve?!
21:22

Če bi v njih (t.j. v nebesih ali na zemlji) razen Allaha obstajali še drugi bogovi, bi v njih vladal popoln nered. Visoko naj bo Allah, Gospodar Arša (Prestola), nad tem, kar (Mu) lažno pripisujejo.
21:23

On ne bo izprašan o tem, kar počne, oni pa bodo izprašani.
21:24

Mar si jemljejo za bogove druge in ne Njega? Reci: “Prinesite svoj dokaz! To (razodetje, da je Allah edini bog) je svarilo tistim z mano in tistim pred mano (t.j. tistim, ki živijo sedaj in tistim, ki so živeli pred menoj.)” Vendar večina njih ne pozna resnice, zato se od nje odvračajo.
21:25

In pred teboj nismo poslali nobenega poslanca, ne da bi mu razodeli, da zares ni boga razen Mene, zato Me častite.
21:26

In govorijo: “Najbolj milostni si je vzel otroka.” Visoko naj bo On nad tem! Nasprotno, oni (t.j. angeli) so le Njegovi častni, vdani sužnji.
21:27

Ne govorijo brez Njegovega privoljenja in ravnajo po njegovih zapovedih.
21:28

On ve vse, kar se bo zgodilo in vse, kar se je zgodilo, in ne morejo zagovarjati nikogar, razen tistega, s katerim je On zadovoljen. In iz strahospoštovanja do Njega so čuječni.
21:29

In če bi kdorkoli od njih rekel: “Jaz sem bog, in ne On” bi ga kaznovali s Peklom. Tako Mi kaznujemo krivičneže.
21:30

Mar neverniki ne vedo, da so bila nebesa in Zemlja ena celota, pa smo ju ločili in vse, kar je živo smo naredili iz vode? Mar ne bodo verovali?
21:31

In storili smo, da so na Zemlji sidra (t.j. trdno stoječe gore), da ne bi drsela z njimi (z ljudmi). In storili smo, da so na njej široke poti, da bi lahko bili vódeni (usmerjeni).
21:32

In storili smo, da je nebo varovan strop, oni pa se obračajo od njegovih znamenj.
21:33

In On je tisti, ki je ustvaril noč, dan, Sonce in mesec. Vse pluje po določeni tirnici.
21:34

In nikomur od ljudi pred teboj nismo dali večnosti, pa če bi ti umrl, mar bodo oni ostali večno?!
21:35

Vsak bo okusil smrt! Skušamo vas v dobrem in slabem in k nam se boste vrnili.
21:36

Ko te vidijo neverniki, se ti le posmehujejo: “Mar je to tisti, ki omenja vaše bogove?” In oni so pri omenjanju Najbolj milostnega neverniki.
21:37

Človek je ustvarjen tako, da je nagnjen k naglici. Dal vam bom videti Svoje dokaze, zato ne hitite.
21:38

In govorijo: “Kdaj se bo izpolnila ta obljuba, če ste res iskreni?”
21:39

Če bi neverniki vedeli za čas, ko ne bodo mogli odvrniti ognja ne od svojih obrazov, ne od hrbtov in ko se jim ne bo prav nič pomagalo!
21:40

Še več! K njim bodo prišle (t.j. muke) nenadoma in jih bodo zmedle in presenetile, pa jih ne bodo mogli odvrniti in tudi časa jim ne bomo dali.
21:41

In zagotovo so se posmehovali poslancem že pred teboj, toda tiste, ki so se posmehovali, je doletelo prav to, čemur so se posmehovali.
21:42

Reci: “Kdo vas noč in dan varuje pred Najbolj milostnim (t.j. pred njegovo kaznijo)?” Kljub temu se obračajo proč od opominjanja njihovega Gospodarja.
21:43

Ali imajo bogove, ki bi jih obvarovali namesto Nas? Ti njihovi lažni bogovi niso zmožni pomagati niti sami sebi, prav tako jih nihče ne more zaščititi pred Nami.
21:44

Še več, pustili smo uživati njim in njihovim prednikom, dokler se jim ni že zdelo, da je njihovo življenje dolgo. Mar ne vidijo, da jim jemljemo ozemlje z vseh strani ? Mar bodo potem oni zmagovalci?
21:45

Reci: “Opominjam vas zgolj z Razodetjem.” Vendar gluhi ne slišijo poziva, ko se jih posvari.
21:46

Če bi se jih dotaknil le delček muk tvojega Gospodarja, bi zagotovo rekli: “Gorje nam! Zares smo bili krivičneži.”
21:47

In na Dan vstajenja bomo postavili pravične tehtnice, nikomur se ne bo storila krivica. Četudi bo nekaj težko kot gorčično zrno (dobro ali slabo) bomo to prinesli (t.j. kaznovali ali nagradili). In Mi povsem zadostujemo za ta obračun.
21:48

In zagotovo smo Mojzesu in Aronu dali Furkan, svetlobo in opomin za bogaboječe,
21:49

… za tiste, ki imajo strahospoštovanje do svojega Gospodarja, tudi takrat, ko jih nihče od ljudi ne vidi in so strahujoč zaskrbljeni glede Ure (Sodnega dne).
21:50

In to je blagoslovljen opomin (Kur’an), ki smo ga spustili (razodeli). Mar ga vi zanikate?!
21:51

In zagotovo smo dali Abrahamu modrost in zrelost že prej. Prav vse smo vedeli o njem.
21:52

Ko je svojemu očetu in ljudstvu dejal: “Kakšni kipi so to, da se jim tako posvečate?”
21:53

Odgovorili so: “Videli smo svoje prednike, da so jih tako častili.”
21:54

Dejal je (Abraham): “Vi in vaši predniki ste bili zagotovo v očitni zablodi.”
21:55

Rekli so: “Si prišel k nam z resnico ali se mar igraš z nami?”
21:56

Odvrnil je: “Ne, nasprotno. Vaš Gospodar je Gospodar nebes in zemlje, ki je vse ustvaril iz nič. Jaz pa sem eden od teh, ki to pričajo.
21:57

Prisežem pri Allahu, zagotovo bom skoval zaroto proti vašim kipom (t.j. vašim lažnim bogovom), potem ko boste odšli proč.”
21:58

In razbil jih je na kose, razen največjega kipa, da bi se lahko obrnili nanj.
21:59

Rekli so: “Kdo je to storil z našimi bogovi? Ta je zares pravi krivičnež.”
21:60

Slišali smo mladeniča, da jih omenja. Kličejo ga Abraham.
21:61

Rekli so: “Pripeljite ga pred ljudi, da bi bili priče.”
21:62

Vprašali so ga: “Ali si ti to storil z našimi bogovi, o Abraham?”
21:63

Dejal je: “Ne, pač pa je to storil največji med kipi. Vprašajte jih, če so zmožni govoriti.”
21:64

Pa so se obrnili eni k drugim in rekli: “Zares ste pravi krivičneži.”
21:65

Potem so svojo ugotovitev obrnili na glavo in (mu) rekli: “Saj veš, da ne govorijo.”
21:66

Dejal je (Abraham): “Mar namesto Allaha častite tisto, kar vam ne more v ničemer ne koristiti ne škodovati?!
21:67

Fuj vas bodi in fuj bodi tisto, kar častite namesto Allaha. Mar ne dojemate?”
21:68

Rekli so: “Sežgite ga in pomagajte svojim bogovom, če že boste kaj storili.”
21:69

Rekli smo: “O, ogenj! Bodi hlad in rešitev za Abrahama.”
21:70

Želeli so proti njemu skovati zaroto, vendar smo jih naredili za še večje poražence.
21:71

Rešili smo ga, prav tako Lota, in ju pripeljali v deželo, ki smo jo blagoslovili za vse ljudi.
21:72

In podarili smo mu Izaka in Jakoba, in vse smo jih naredili krepostne.
21:73

Postavili smo jih za vodje, ki usmerjajo na Pravo pot po Naši zapovedi. In navdihnili smo jih, da delajo dobra dejanja, vestno opravljajo molitve in dajejo zekat. In oni so častili le Nas.
21:74

In Lotu smo dali modrost in znanje in rešili smo ga iz mesta, ki je počelo ogabna dejanja. Resnično so bili zli ljudje in iztirjenci.
21:75

Sprejeli smo ga pod okrilje Naše milosti (dali smo mu poslanstvo). Resnično je bil eden od krepostnih.
21:76

In (omeni) Noeta, ki je prosil davno pred drugimi (poslanci), pa smo ga uslišali ter rešili njega in njegovo družino pred hudim trpljenjem in stisko.
21:77

In pomagali smo mu proti ljudstvu, ki je zanikalo Naše ajete. Resnično so bili zli ljudje, zato smo jih vse utopili.
21:78

In (omeni) Davida in Salomona, ko sta presojala glede pridelka, ki so ga ponoči popasle ovce nekih ljudi. In bili smo priče tej njuni razsodbi.
21:79

Salomonu smo dali, da je razumel (ta primer glede ovac), obema pa smo dali modrost in znanje. In podredili smo Si gorovja in ptice, da z Davidom slavijo (Allaha). Vse to smo storili Mi.
21:80

In naučili smo ga izdelovanja oklepov, da vas ščitijo v boju. Mar ne boste hvaležni?
21:81

In Salomonu smo podredili močan veter, ki je pihal po njegovem ukazu proti zemlji, ki smo jo blagoslovili. In Mi smo poznavalci vsega.
21:82

Nekateri hudiči so se zanj potapljali (prinašali so mu dragocenosti z dna morja) in opravljali druga dejanja. In Mi smo pazili nanje (da mu ne bi odrekli poslušnosti).
21:83

In (omeni) Joba, ko je prosil svojega Gospodarja: “Resnično se me je dotaknila nadloga in Ti si Najbolj usmiljen med usmiljenimi.”
21:84

Pa smo mu uslišali prošnjo in ga rešili nadloge . In dali smo mu njegovo družino in z njimi še enkrat toliko (otrok), iz naše milosti ter v poduk vsem, ki Nas častijo.
21:85

In (omeni) Izmaela, Henoha in Zulkifla ; vsi so bili na moč potrpežljivi.
21:86

In sprejeli smo jih pod okrilje Naše milosti (t.j. dali smo jim poslanstvo). Resnično so bili krepostni.
21:87

In (omeni) Jona, ko je jezen (na svoje ljudstvo) odšel in mislil, da ne bo deležen stiske. Zaklical je v temah : “Ni drugega boga razen Tebe. Slavljen si Ti. Resnično sem bil eden od krivičnežev.”
21:88

Uslišali smo ga in ga rešili hude stiske. Mi tako rešujemo vernike.
21:89

In (omeni) Zaharijo, ko je prosil svojega Gospodarja: “Gospodar moj! Ne pusti me samega (brez otrok), saj si Ti najboljši naslednik.”
21:90

Pa smo ga uslišali, mu podarili Janeza (Krstnika) in ozdravili njegovo ženo (da je lahko zanosila). Resnično, vsi trije so hiteli opravljati dobra dela, Nas prosili s hrepenenjem in strahospoštovanjem ter bili ponižni pred Nami.
21:91

In (omeni) njo, ki je obvarovala svojo nedolžnost (Marijo), pa smo (skozi odprtino v vratnem delu obleke) pihnili vanjo preko Našega Ruha (angela Gabrijela) ter njo in njenega sina naredili za čudež vsem ljudem.
21:92

Resnično je ta vaša vera ena vera in Jaz sem vaš Gospodar, zato Me častite (t.j. ubogajte Moje zapovedi in prepovedi).
21:93

Medsebojno so se razdvojili v veri, vendar se bodo vsi vrnili k Nam.
21:94

In kdor dela dobra dela, ob tem pa veruje, ne bo ostal brez nagrade. In Mi bomo to zabeležili (v knjigi njegovih del).
21:95

In ne more se zgoditi, da se mesto, ki smo ga že uničili, ne bi vrnilo k Nam (na obračun).
21:96

Ko se Gogu in Magogu odpre (njuna pregrada) in se vsujejo z vseh bregov…
21:97

in se približa Resnična obljuba! Ko bi videl oči tistih, ki ne verujejo, kako bodo nepremično strmele: “Gorje nam! Zagotovo smo bili nemarni glede tega; bili smo celo krivičneži.”
21:98

Zares boste vi in vse, kar ste častili namesto Allaha, gorivo za pekel. Vstopili boste vanj.
21:99

Če bi bili to bogovi, ne bi vstopili vanj, vsi pa bodo za vekomaj ostali v njem.
21:100

V njem bodo deležni težkega izdihovanja in v njem ne bodo slišali (ničesar dobrega).
21:101

Resnično, tisti, ki so si pred tem (t.j. že za časa tuzemskega življenja) prislužili dobro, bodo oddaljeni od Ognja.
21:102

Ne bodo slišali njegovega prasketanja. V tem, kar bodo želeli sami, bodo ostali za vekomaj.
21:103

Najhujši strah (ob Dnevu vstajenja) jih ne bo presunil, angeli pa jih bodo pričakali (rekoč): “To je vaš dan, ki vam je bil obljubljen.”
21:104

Na ta Dan bomo zvili nebesa, kakor se zvije popisan zvitek. Kakor smo začeli prvo stvarjenje, tako ga bomo ponovili. To je Naša obljuba. Mi bomo zagotovo to storili.
21:105

Že smo v Zeburju (bodisi v vseh razodetjih bodisi zgolj v Davidovih Psalmih) po Zikru ( El Levhulmehfuz ) zapisali, da bodo zemljo (bodisi našo Zemljo bodisi raj) nasledili Moji krepostni sužnji.
21:106

Resnično je v tem oznanilo tistim, ki častijo (Allaha).
21:107

In Mi smo te poslali zgolj kot milost vsem svetovom.
21:108

Reci: “Zares se mi razodeva, da je vaš bog Eden edini Bog. Mar se Mu ne boste predali (t.j. mar ne boste muslimani)?!”
21:109

Če pa se odvrnejo od tega, reci: “Vsem vam sem enako oznanil (tisto, kar mi je zapovedal moj Gospodar). In ne vem, ali se bo tisto, kar vam je obljubljeno, zgodilo kmalu ali pozno.
21:110

On resnično ve, kaj na glas (javno) govorite in kaj tajite.
21:111

In tudi jaz ne vem, ali je to morda skušnjava za vas in uživanje le za nekaj časa.”
21:112

Rekel je (Muhammed): “Gospodar moj, razsodi po Pravici! In naš Gospodar je Najbolj milosten, Tisti, h kateremu se zatekamo na pomoč proti temu, kar pripisujete Allahu.”
Odgovori


Skoči na Forum: