Ocena Teme:
  • 0 Glasov(a) - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
24 An-Nur Svetloba
#1
Rainbow 
AN-NUR

Svetloba
24:1

To je sura, ki smo jo spustili (razodeli) in predpise v njej določili za obvezne. V njej smo razodeli jasne ajete, da bi se vi lahko opomnili.
24:2

Žensko in moškega, ki sta imela nelegalen spolni odnos bičajte, vsakega od njiju s stotimi udarci. In naj vas do njiju, zaradi Allahove vere, ne prevzame nikakršno usmiljenje, če verujete v Allaha in v Zadnji dan. In njuni kazni naj priča skupina vernikov.
24:3

Prešuštnik se lahko poroči samo s prešuštnico ali malikovalko. In prešuštnica se lahko poroči samo s prešuštnikom ali z malikovalcem. Vernikom je to prepovedano.
24:4

Tiste, ki obtožijo častivredne ženske prešuštva, in tega ne dokažejo s štirimi pričami, prebičajte z osemdesetimi udarci in nikoli več ne sprejmite njihovega pričanja – ti so resnično grešniki –
24:5

razen tistih, ki se zatem pokesajo in poboljšajo. Allah je resnično Odpuščajoč, Najbolj usmiljen.
24:6

Tisti, ki obtožijo svoje žene prešuštva, nimajo pa prič, razen njih samih; njegovo pričanje se sprejme, prisegajoč štirikrat pri Allahu, da je resnično iskren.
24:7

In petič naj ga zadane Allahovo prekletstvo, če laže.
24:8

Obranila se bo kazni, prisegajoč pri Allahu štirikrat, da on laže.
24:9

In petič naj bo Allahov srd nad njo, če je on iskren.
24:10

Če ne bi bilo Allahove dobrote in milosti do vas in če Allah ne bi bil Tisti, ki stalno sprejema kesanje in ki je Moder …?!
24:11

Med vami so nekateri, ki so širili kleveto. Ne mislite, da je to za vas slabo; nikakor, to je za vas dobro. Vsakomur izmed njih pripada toliko, kolikor si je prislužil zaradi storjenega greha, tistemu pa, ki je bolj kot vsi širil kleveto, pripadajo ogromne muke.
24:12

Zakaj niste, ko ste to slišali – verniki in vernice – pomislili dobro eden o drugem in rekli: “To je očitna laž?”
24:13

Zakaj niso pripeljali štirih prič da bi to potrdili? Ker pa niso pripeljali prič, so takšni pri Allahu lažnivci.
24:14

In če vas ne bi spremljala Allahova dobrota in Njegova milost na tem in na onem svetu, bi vas zagotovo doletela strašna kazen zaradi tega, v kar ste se zapletli.
24:15

Ko ste s svojimi jeziki širili klevete in ko so vaša usta govorila nekaj o čem niste vedeli prav ničesar, ste menili, da je to malenkostno, vendar je to pri Allahu nesluteno veliko.
24:16

In zakaj niste, ko ste to slišali, rekli: “Ne spodobi se, da to govorimo. Slavljen si Ti. To je težka, umazana kleveta.”
24:17

Allah vas svari, da ne bi nikoli več ponovili česa podobnega – če ste zares verniki.
24:18

Allah vam natančno pojasnjuje dokaze. In Allah je Vseveden in Moder.
24:19

Tistim, ki bi radi da se širita med verniki razvrat in nemoralnost, pripadajo boleče muke na tem in na onem svetu. Allah ve, medtem ko vi ne veste.
24:20

Kaj če vas ne bi spremljala Allahova dobrota in Njegova milost?! Allah je zares Blagohoten in Usmiljen.
24:21

O, vi, ki verujete! Ne sledite hudičevim stopinjam! Kdor pa sledi hudičevim stopinjam – pa hudič zares narekuje razvrat in vse, kar je nesprejemljivo. In če vas ne bi spremljala Allahova dobrota in Njegova milost, nihče med vami ne bi bil očiščen tega greha, vendar Allah očisti, kogar hoče. In Allah je Vseslišni, Vsevedni.
24:22

In naj ne prisegajo krepostni in premožni med vami, da ne bodo več delili (miloščino) sorodnikom, siromakom in tistim, ki so se izselili na Allahovi poti. Naj oprostijo in naj spregledajo. Mar vam ne bi bilo ljubo, da vam Allah odpusti? Allah pa je Odpuščajoč in Usmiljen.
24:23

Tisti, ki po krivem obtožijo častivredne vernice – (ki niti ne pomislijo na razvrat), so prekleti na tem in na onem svetu. In njim pripadajo ogromne muke.
24:24

Na Dan, ko bodo proti njim pričali njihovi jeziki, njihove roke in noge za to, kar so bili počeli.
24:25

Tistega dne jim bo Allah v polni meri poplačal to, kar jim po pravici pripada, in izvedeli bodo, da je Allah Prava resnica!
24:26

Razuzdanke so za razuzdance in razuzdanci so za razuzdanke, krepostnice pa so za krepostne in krepostni so za krepostnice. Oni so nedolžni v pogledu tega, kar govorijo o njih in pripada jim odpuščanje in plemenita oskrba.
24:27

O, vi, ki verujete! Ne vstopajte v hiše, ki niso vaše, preden ne izprosite dovoljenja za vstop in pozdravite prebivalce. To je boljše za vas, da bi se opomnili.
24:28

Če pa ne najdete nikogar, ne vstopajte vanje, dokler ne dobite dovoljenja. Če vam je rečeno: “Pojdite nazaj,” potem pojdite; tako je bolje. Allah pa ve vse o tem, kar počnete.
24:29

Ni zadržkov niti pregrehe v tem, da vstopite v nenaseljene hiše, če vidite v tem kakršnokoli korist. In Allah ve, kaj tajite in kaj javno počnete.
24:30

Reci vernikom, naj povesijo pogled (pred gledanjem prepovedanega) in naj varujejo svoje intimne dele (t.j. izogibajo naj se nečistovanja). To je bolje zanje. Allah je zares obveščen o vsem, kar počnejo.
24:31

In reci vernicam, naj povesijo pogled (pred gledanjem prepovedanega), naj varujejo svoje intimne dele (t.j. izogibajo naj se nečistovanja), naj ne razkazujejo svojega okrasja, razen tega kar se tako ali tako vidi; naj spustijo svoja pokrivala preko vratnega izreza obleke in naj ne razkazujejo svoje lepote, razen pred svojimi možmi, očeti, očeti njihovih mož, svojimi sinovi, sinovi njihovih mož, svojimi brati, sinovi svojih bratov, sinovi svojih sester, njihovimi ženskami (muslimankami), tistimi, ki so v njihovi lasti (t.j. sužnjami), nebogljenimi starci, ki nimajo fizičnega poželenja ali otroci, ki se še ne zavedajo kaj se sme in kaj ne sme videti pri ženski. In naj ne udarjajo z nogami, da se ne bi vedelo, kakšne okrase skrivajo. In vsi se pokesajte Allahu – o, verniki, da bi tako lahko uspeli.
24:32

In poročajte samske moške in ženske med vami in krepostne med vašimi sužnji in sužnjami. Če so revni, jim bo Allah dal iz Svojega obilja, da ne bodo potrebni pomoči. In Allah je Vseobsežen, Vseveden.
24:33

Tisti med vami, ki ne najdejo poti do poroke, naj stremijo k večji kreposti, dokler jih Allah ne obdaruje iz Svojega izobilja. S sužnji, ki so v vaši lasti in se želijo odkupiti od suženjstva, sklenite pogodbo o odkupu – če menite, da je v njih dobro. In dajte jim del imetja, ki vam ga je dal Allah. In nikar ne silite svojih suženj, da bi nečistovale – one pa želijo ostati čiste – da bi pridobili nekaj minljivega iz tega sveta. Če pa jih nekdo v to prisili, bo Allah do njih (do žensk) po tej prisili Odpuščajoč in Usmiljen.
24:34

Spustili (razodeli) smo vam ajete, ki pojasnjujejo, in primere iz življenja tistih, ki so bili pred vami ter opomin za bogaboječe.
24:35

Allah je tisti, ki daje svetlobo nebesom in Zemlji, primer Njegove svetlobe je kot niša, v kateri je svetilo, svetilo je v steklenici, steklenica pa je kot bleščeča zvezda, ki gori na olje blagoslovljene oljke, ki ni ne vzhodna ne zahodna, njeno olje sveti skoraj samo od sebe, ne da bi se ga dotaknil ogenj – svetloba nad svetlobo. Allah vodi k Svoji svetlobi, kogar On hoče in Allah navaja primere ljudem, Allah pa je Poznavalec vsega.
24:36

Svetloba nad svetlobo (se nahaja) v prostorih, za katere je Allah dovolil, da se povzdignejo in da se v njih omenja Njegovo ime; v njih Ga slavijo ob jutrih in večerih…
24:37

…možje, ki jih trgovanje in prodaja ne odvračata od omenjanja Allaha, vestnega vzpostavljanja molitve in dajanja zekata; bojijo se Dne, ko se bodo srca in pogledi obračali,
24:38

da bi jih Allah nagradil z enakovredno nagrado za najboljše dejanje, ki so ga storili, in jim dal še več iz Svojega obilja. Allah pa oskrbuje kogar hoče brez računa.
24:39

In tisti, ki ne verujejo – njihova dela so kakor privid na ravnici, za katerega žejen pomisli, da je voda. Ko pa prispe do tja, vode ne najde, toda našel bo Allaha (na Sodnem dnevu), ki bo z njim v celoti poravnal njegov račun, zakaj Allah hitro obračuna.
24:40

Ali kot tème v morskih globinah, ki jih prekrivajo valovi, nad njimi so drugi valovi in nad njimi so oblaki – tème ene nad drugimi, tako da, ko bi stegnil roko, je nikakor ne bi mogel videti. In komur Allah ne da svetlobe, ne bo imel nobene svetlobe.
24:41

Mar ne veš, da Allaha slavijo vsi, ki so v nebesih in na Zemlji ter ptice (v zraku) razširjenih kril. Vsak izmed njih pozna svojo molitev in slavljenje. In Allah dobro vè, kar počnejo.
24:42

In Allahu pripada oblast nad nebesi in Zemljo in k Allahu bo končna vrnitev!
24:43

Mar ne veš, da Allah vodi oblake, jih združi, potem pa kopiči tako, da vidiš, kako iz njih pada dež. In z neba – s planine oblakov – spušča točo in z njo zadene, kogar hoče in prizanese, komur hoče. Moč bliska iz oblaka skorajda odvzame vid.
24:44

Allah izmenjuje noč in dan. Zares je v tem nauk za tiste, ki vidijo.
24:45

In Allah je ustvaril vsa bitja iz vode. Nekatera izmed njih se premikajo po trebuhu, nekatera hodijo po dveh nogah, nekatera pa po štirih. Allah ustvarja tisto, kar hoče. Allah je resnično zmožen storiti karkoli!
24:46

Že smo razodeli (spustili) ajete, ki pojasnjujejo. In Allah vodi na Pravo pot kogar On hoče.
24:47

In govorijo: “Verujemo v Allaha in Poslanca in se podrejamo,” zatem pa se skupina njih preneha podrejati – in takšni zagotovo niso verniki.
24:48

In ko se jih pozove, da razsodi med njimi Allah (t.j. Kur’an) in Njegov poslanec (po predpisih iz sune), se nekateri izmed njih obrnejo proč;
24:49

če pa bi bila pravica njim v prid, bi k njemu (Muhammedu) prišli predani.
24:50

Je v njihovih srcih bolezen, mar dvomijo ali se bojijo, da bosta Allah in Njegov poslanec nepravična do njih? Nikakor ne! Takšni so krivičneži.
24:51

Besede vernikov, ko se jih pozove k temu, da Allah in Njegov poslanec razsodita med njimi, so zgolj te: “Sprejmemo in se podrejamo.” Ti bodo uspeli.
24:52

Tisti, ki se pokoravajo Allahu in Njegovemu poslancu, se bojijo Allaha in so bogaboječi, ti bodo odrešeni.
24:53

In svetohlinci so prisegali pri Allahu z najmočnejšimi prisegami, da bodo zagotovo krenili v boj, če jim boš ti to ukazal. Reci: “Ne prisegajte. Ve se, kakšna je vaša pokornost. Allah je resnično obveščen prav o vsem, kar počnete.”
24:54

Reci: “Pokoravajte se Allahu in pokoravajte se Poslancu,” če pa se obrnejo proč, njemu pripada zgolj tisto, kar ga bremeni in vam pripada tisto, kar bremeni vas. Če pa ga boste ubogali, boste na Pravi poti. Poslanec ni dolžan nič drugega, kot le da jasno oznanja.
24:55

Tistim med vami, ki verujejo in delajo dobro, je Allah obljubil, da jih bo postavil za namestnike na Zemlji, kakor je postavil že tiste pred njimi, in da jim bo utrdil njihovo vero, s katero je zadovoljen. Zagotovo bo njihov strah zamenjal z varnostjo: “Častili bodo le Mene in nobenega drugega poleg mene.” Tisti, ki pa tudi po tem ne bodo verovali, so zares težki grešniki.
24:56

Vestno opravljajte molitev, dajajte zekat in se pokoravajte Poslancu, da bi bili lahko deležni milosti.
24:57

Nikar ne misli, da se bodo tisti, ki ne verujejo, lahko izmaknili (Allahovi kazni) na Zemlji. Njihovo zatočišče bo Ogenj – in to je grozljivo končno bivališče.
24:58

O, vi, ki verujete! Naj tisti, ki so v vaši lasti (sužnji), in tisti, ki še niso dosegli spolne zrelosti med vami (vaši otroci), prosijo, če smejo vstopiti v treh primerih: pred jutranjo molitvijo, ko opoldne odložite svoja oblačila in po večerni molitvi. To so tri obdobja, v katerih bi morali biti zaščiteni (pred nenadnim vstopom). Ne za vas in ne zanje ni nobenega zadržka ali pregrehe, da se v času izven teh treh obdobij obiskujete. Tako vam Allah pojasnjuje in Allah je Vseveden in Moder.
24:59

In ko otroci med vami dosežejo spolno zrelost, naj prosijo če smejo vstopiti tako, kot so prosili tisti pred njimi (starejši od njih). Tako vam Allah pojasnjuje Svoje ajete #4# in Allah je Vseveden in Moder.
24:60

In ni nobenega zadržka ali greha za ostarele ženske (v obdobju menopavze), ki nimajo več potrebe po spolnem odnosu, da odložijo svoja pokrivala, vendar naj pri tem ne razkazujejo svojih okrasov. Če pa se vzdržijo (pred tem, da bi se odkrile), je boljše zanje. In Allah je Vseslišni, Vsevedni.
24:61

Ni zadržka ali pregrehe za slepega, šepavega, bolnega niti za vas same, da jeste hrano iz vaših domov, domov vaših očetov, mater, bratov, sester, stricev po očetovi strani, tet po očetovi strani, stricev po materini strani, tet po materini strani, tistih domov, katerih ključe imate vi, ali domov vaših prijateljev. Ni zadržka ali pregrehe, če jeste skupaj ali posamično. Ko vstopate v domove, se medsebojno pozdravite z blagoslovljenim in lepim pozdravom od Allaha. Tako vam Allah pojasnjuje ajete, da bi lahko dojemali.
24:62

Pravi verniki so tisti, ki verujejo v Allaha in Njegovega poslanca. In ko so z njim zaradi neke skupne zadeve, ne odidejo, dokler ne prosijo dovoljenja za odhod. Tisti, ki tebe (o Muhammed) prosijo za dovoljenje, resnično verujejo v Allaha in Njegovega poslanca. Če pa te prosijo za dovoljenje zaradi nekih svojih opravkov, daj dovoljenje tistemu, komur hočeš in prosi Allaha, naj jim odpusti. Resnično je Allah Odpuščajoč, Najbolj usmiljen.
24:63

Ne naslavljajte Poslanca tako kot se naslavljate medsebojno. Allah pozna tiste med vami, ki se na skrivaj izmuznejo. Zato naj se pazijo vsi, ki ravnajo drugače kot je zapovedano, da jih ne doleti skušnjava ali jih ne zadenejo boleče muke.
24:64

Allahu resnično pripada vse, kar je na nebesih in kar je na Zemlji. On zagotovo ve, na čem ste. In na Dan, ko se bodo vrnili k Njemu, jih bo obvestil o vsem, kar so bili počeli. In Allah ve o vsaki zadevi prav vse.
Odgovori


Skoči na Forum: