Ocena Teme:
  • 0 Glasov(a) - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
27 An-Naml Mravlje
#1
Rainbow 
AN-NAML

Mravlje
27:1

Ta Sin. To so ajeti Kurana in jasne Knjige,
27:2

usmeritev (na Pravo pot) in radostna vest vernikom,
27:3

tistim, ki vestno vzpostavljajo molitev, dajejo zekat in so prepričani v onstranstvo.
27:4

Resnično tistim, ki ne verujejo v onstranstvo, prikazujemo njihova dela kot lepa, zato blodijo.
27:5

Takšnim pripadajo težke muke, na onstranstvu pa bodo najhujši poraženci.
27:6

Ti zares prejemaš Kuran od Modrega, Vsevednega.
27:7

(In spomni se na to) ko je Mojzes rekel svoji družini: “Opazil sem ogenj. Od njega vam bom prinesel kakšno novico, ali pa vam bom prinesel gorečo baklo, da se boste pogreli.”
27:8

Ko pa je prišel do njega, mu je bilo rečeno: “Blagoslovljen naj bo, kdor je v ognju (ِAllahova svetloba oz. Mojzes ob ognju), in kdor je okrog njega (t.j. angeli). In slavljen in daleč nad vsem je Allah, Gospodar vseh svetov.”
27:9

O, Mojzes! Jaz sem resnično Allah, Vsemogočni, Najmodrejši.
27:10

In vrzi svojo palico. Ko jo je videl, kako se kot hitra kača premika, se je obrnil, zbežal in ni se vrnil, niti pogledal nazaj. “O, Mojzes! Ne boj se. Pri Meni se poslanci ničesar ne bojijo,
27:11

razen tistega, ki je storil krivico, nato pa zlo zamenjal z dobrim, saj sem Jaz zares Odpuščajoč in Usmiljen.
27:12

In vstavi svojo dlan pod oprsje svoje halje, ven bo prišla bela, toda ne bolna. To je eno izmed devetih čudes (dokazov) faraonu in njegovemu ljudstvu. Oni so zares bili iztirjenci (neverno ljudstvo).”
27:13

Ko pa so k njim prišli Naši jasno vidni čudeži, so rekli: “To je očitna čarovnija,”
27:14

pa so se upirali temu, da jih priznajo, na krivičen in nadut način, čeprav so se prepričali, da so resnica. Pa poglej, kakšen je bil konec tistih, ki širijo zlo.
27:15

In že smo dali znanje Davidu in Salomonu, pa sta rekla: “Hvala Allahu, ki naju je odlikoval pred številnimi Svojimi vdanimi sužnji, verniki.”
27:16

In Salomon je nasledil Davida, pa je rekel: “O, ljudje! Poučeni smo govora ptic in dano nam je vsega. To je resnično jasen, očiten blagor.”
27:17

Za Salomona so bili zbrani njegovi vojaki izmed džinnov, ljudi in ptic – ni jim bilo dovoljeno, da bi prišli tja predčasno (morali so vsi priti naenkrat).
27:18

Ko pa so prišli do doline mravelj, je neka mravlja rekla: “O, mravlje! Vstopite v svoja bivališča, da vas nehote ne zdrobijo Salomon in njegovi vojaki!”
27:19

Nasmehnil se je njenim besedam in dejal: “Moj Gospodar! Ne prepreči mi, da se Ti ne bi trajno zahvaljeval za blagor, s katerim si blagoslovil mene in moje starše, ne prepreči mi opravljati dobra dela, s katerimi boš Ti zadovoljen in vpelji me s Svojo milostjo med Svoje vdane krepostne sužnje.”
27:20

In pregledal je ptice ter rekel: “Kako da ne vidim vodeba? Ali je odsoten?
27:21

Mučil ga bom s težkimi mukami, ali ga bom zaklal, ali pa mi bo prinesel tehten argument (oz. opravičilo za svojo odsotnost).”
27:22

Nedolgo zatem je prispel (vodeb) in dejal: “Do potankosti sem izvedel tisto, česar ti nisi izvedel. In prinesel sem ti zanesljivo vest iz Sabe.
27:23

Videl sem, da jim vlada ženska, da ji je dano marsikaj in da ima veličasten prestol.
27:24

In ugotovil sem, da se ona in njeno ljudstvo klanjata soncu namesto Allahu. Hudič jim je olepšal njihova dejanja, tako da jih je odvrnil od Prave poti.
27:25

Odvrnil jih je, da bi se klanjali Allahu, Tistemu, ki odkriva vse, kar je skrito v nebesih in na Zemlji in ve, kaj tajite in kaj javno počnete.
27:26

Allah, ni drugega boga razen Njega, Gospodarja veličastnega prestola.”
27:27

Rekel je (Salomon): “Videli bomo, če govoriš resnico ali lažeš.
27:28

Pojdi s tem mojim pismom in jim ga vrzi. Potem se odmakni od njih in poglej, kaj se bodo dogovorili med seboj.”
27:29

Rekla je: “O, glavarji! Poslano mi je bilo častno pismo …
27:30

od Salomona in začne se z: ‘V imenu Allaha, Najbolj milostnega, Najbolj usmiljenega.
27:31

ne vzdigujte se nad menoj in pridite k meni kot muslimani .'”
27:32

Rekla je: “O, glavarji! Svetujte mi glede te zadeve. Ne bom sprejela nobene odločitve, brez vašega soglasja.”
27:33

Rekli so: “Mi imamo moč in veliko borbeno sposobnost, odločitev pa je tvoja, zato razmisli, kaj boš ukazala.”
27:34

Rekla je: “Ko kralji vstopijo v neko mesto, ga uničijo in storijo, da postanejo njegovi najuglednejši prebivalci najbolj ponižani. Tako to počnejo.
27:35

Poslala jim bom darilo in počakala, da vidim, s čim se bodo vrnili sli.”
27:36

Ko pa je (sel) prišel k Salomonu, mu je ta rekel: “Mar mi hočete povečati imetje? Kar mi je dal Allah, je boljše od vsega, kar je dal vam. Vi pa se celo veselite nad svojim darilom!
27:37

Vrni se k njim, mi pa bomo prišli do njih z vojaki, katerim se ne bodo mogli upreti in pregnali jih bomo poražene in ponižane.”
27:38

Rekel je (Salomon): “O, glavarji! Kdo od vas mi bo prinesel njen prestol, preden bodo prišli k meni kot muslimani?”
27:39

Rekel je eden od velikanskih in zelo močnih džinnov: “Prinesel ti ga bom, preden boš vstal s svojega mesta. To zagotovo zmorem in sem zaupanja vreden.”
27:40

Tisti, ki je imel znanje iz (Allahove) Knjige, je rekel: “Prinesel ti ga bom, preden boš trenil z očesom.” Ko ga je zagledal postavljenega pred seboj, je dejal: “To je od blagrov mojega Gospodarja, da me preizkusi, ali bom hvaležen ali nehvaležen. Kdor je hvaležen, je hvaležen sebi v prid, kdor pa je nehvaležen − zares je moj Gospodar Neodvisen, Plemenit.”
27:41

Rekel je: “Malce spremenite videz njenega prestola; da vidimo, ali ga bo prepoznala, ali pa bo med tistimi, ki ne najdejo pravilne razlage (t.j. ali bo postala vernica ali pa bo še naprej v zablodi).”
27:42

Ko pa je prišla, je bilo rečeno: “Mar je tak tvoj prestol?” Rekla je: “Kot da bi bil (moj prestol).” Znanje nam je bilo dano že pred njo in bili smo muslimani.
27:43

Njo pa je odvrnilo od islama tisto, kar je častila namesto Allaha. Bila je od nevernega ljudstva.
27:44

Rečeno ji je bilo: “Vstopi v dvorišče (palače).” Ko ga je videla, je pomislila, da je jezero, pa je odkrila svoji goleni. Rekel je: “To je dvorišče iz gladkega stekla.” Rekla je: “Gospodar moj. Bila sem zares krivična do samega sebe in s Salomonom se predajam Allahu, Gospodarju vseh svetov.”
27:45

In Semudu smo poslali njihovega brata Saliha, (rekoč): “Častite Allaha!” in nenadoma so se razdelili v dve nasprotujoči si skupini.
27:46

Rekel je: “O, moje ljudstvo! Zakaj kličete zlo pred dobrim?! Ko bi vsaj prosili Allaha odpuščanja, da bi tako lahko prejeli milost?”
27:47

Rekli so: “Imamo te za slabo znamenje, tebe in tiste s teboj.” Rekel je: “Tisto, kar se vam bo zgodilo, je od Allaha. Celo; vi ste ljudstvo, ki je na preizkušnji.”
27:48

In v mestu je bila skupina devetih ljudi, ki so sejali zlo in niso popravljali stanja med ljudmi.
27:49

Rekli so: “Prisezite pri Allahu, da bomo ponoči ubili njega in njegovo družino, nato pa bomo rekli njihovim zaščitnikom: ‘Nismo bili priče pomora njegove družine in mi zares govorimo resnico.'”
27:50

In kovali so zarote, Mi pa smo jim pripravili odgovor na njihove zarote, ne da bi oni to občutili.
27:51

Pa poglej, kakšna je bila kazen za njihovo zaroto! Uničili smo njih in njihov narod v celoti.
27:52

To so njihove hiše, prazne in uničene zaradi njihove krivičnosti. V tem je zagotovo dokaz za ljudi, ki imajo znanje.
27:53

Rešili pa smo tiste, ki so verovali in ki so bili bogaboječi.
27:54

In (spomni se na to) ko je Lot rekel svojemu ljudstvu: “Mar počnete ta razvrat, vsem na očeh?!
27:55

Zakaj vas prevzema večja strast do moških kot do žensk? Še več kot to, vi ste prav nevedno ljudstvo.”
27:56

Odgovor njegovega ljudstva je bil zgolj to, da so rekli: “Izženite Lotovo družino iz vašega mesta, saj so to ljudje, ki se čistijo.”
27:57

Rešili smo njega in njegovo družino, razen njegove žene; določili smo, da je ostala med tistimi, ki so bili uničeni.
27:58

In nadnje smo poslali padavine – kako grozljive padavine za tiste, ki so bili posvarjeni!”
27:59

Reci: “Vsa hvala Allahu in naj je mir z Njegovimi vdanimi sužnji, katere je posebej izbral.” Mar je boljši Allah ali tisti, ki si jih vzamejo za Njemu enake?
27:60

Ali mar je boljši Tisti, ki je ustvaril nebesa ter Zemljo in ki z neba spušča vodo pa z njo storimo, da zrastejo čudoviti vrtovi? Vi sami nikakor ne morete storiti, da zrastejo njihova drevesa. Mar obstaja kakšen drug bog poleg Allaha? Nikakor, oni pa so ljudje, ki so zašli s Prave poti.
27:61

Ali je boljši Tisti, ki je naredil Zemljo za kraj nastanitve, po njej razpeljal reke, jo opremil s sidri (planinami) in naredil pregrado med morjema ? Mar obstaja kakšen drug bog poleg Allaha? Nikakor, vendar jih večina ne vè.
27:62

Ali je boljši Tisti, ki se nemudoma odziva človeku v stiski, ko Ga ta prosi, odklanja zlo in vas postavi za namestnike na Zemlji? Mar obstaja kakšen drug bog poleg Allaha? Kako malo se spomnite tega!
27:63

Ali je boljši Tisti, ki vas usmerja po temah kopnega in morja in pošilja vetrove kot znanilce radostne vesti pred svojo milostjo (t.j. pred prihodom dežja)? Mar obstaja kakšen drug bog poleg Allaha? Vzvišen in visoko je Allah nad tistimi, ki jih oni malikujejo.
27:64

Ali je boljši Tisti, ki začne ustvarjanje (od ničesar), nato pa ga znova ponovi, Tisti, ki vas oskrbuje z neba in z Zemlje? Mar obstaja še kakšen bog poleg Allaha? Reci: “Prinesite svoj dokaz, če ste zares iskreni!”
27:65

Reci: “Nihče med tistimi, ki so v nebesih in na Zemlji ne pozna tistega, kar je ljudem nevidno in neznano, le Allah to ve.” Sami pa ne morejo občutiti, kdaj bodo oživljeni.
27:66

Še več. Njihovo znanje o drugem svetu je prihajalo do njih postopoma in večkrat, vendar se je razblinilo. Imajo celo dvom glede življenja na onstranstvu in glede tega so slepi!
27:67

In tisti, ki ne verujejo, so rekli: “Ko bomo mi in naši predniki zemlja − mar bomo privedeni (iz nje)?
27:68

To je že bilo obljubljeno nam ter našim prednikom. To niso nič drugega kot le bajke davnih ljudstev.”
27:69

Reci: “Potujte po Zemlji in poglejte, kako so končali zločinci.”
27:70

In ne bodi žalosten zaradi njih in naj ti ne bo težko v duši zaradi njihovih spletk.
27:71

In govorijo: “Kdaj se bo izpolnila ta obljuba, če zares govorite resnico?”
27:72

Reci: “Morda je tik pred vami nekaj od tistega, za kar si tako želite, da se vam čim prej zgodi.”
27:73

In tvoj Gospodar je zares neizmerno dober do ljudi, vendar večina njih ni hvaležnih.
27:74

In resnično tvoj Gospodar zagotovo ve, kaj skrivajo v svojih srcih in kaj javno počnejo.
27:75

In vse, kar je vidnega ali nevidnega v nebesih in na Zemlji, vse to je navedeno v jasni Knjigi.
27:76

Resnično ta Kur’an Izraelovim sinovom navaja resnične zgodbe o večini tega, o čemer se razhajajo.
27:77

In on je resnično usmeritev na Pravo pot in milost vernikom.
27:78

Tvoj Gospodar bo razsodil med njimi s Svojo razsodbo in On je Nepremagljiv in Vseveden …
27:79

zato se zanesi na Allaha, saj si ti na nadvse jasni resnici.
27:80

Ti ne moreš omogočiti mrtvim, da bi slišali, niti omogočiti gluhim, da bi slišali poziv, ko se obračajo in odhajajo proč.
27:81

In ne moreš pokazati poti slepim iz njihove zablode. Slišali pa te bodo zgolj tisti, ki verujejo v Naše ajete, kajti ti so muslimani (t.j. predani Allahu).
27:82

In ko pade nadnje beseda, bomo iz zemlje spustili žival, ki bo z njimi govorila, kako ljudje niso verjeli v Naše ajete.
27:83

In na Dan, ko iz vsakega ljudstva zberemo skupino tistih, ki so trdili za Naše ajete , da so laž – bodo zbrani vsi naenkrat (v istem času).
27:84

Ko bodo prišli, pa jim bo rekel: “Mar ste trdili za Moje ajete, da so laž, ne da bi jih zajeli s svojim znanjem?! Kaj ste to počeli?!”
27:85

In nadnje bo padla beseda zaradi njihove krivičnosti, in ne bodo mogli prav nič izustiti.
27:86

Mar ne vidijo, da smo naredili noč za počitek in dan za bedenje?! V tem so zagotovo znamenja in dokazi za ljudi, ki verujejo.
27:87

In na Dan, ko bo zatrobil Rog, se bodo prestrašili vsi, v nebesih in na Zemlji, razen tistih, za katere Allah hoče drugače. In vsi bodo k Njemu prišli ponižno.
27:88

In vidiš gorovja, misleč da so negibna, čeprav se premikajo tako, kot se premikajo oblaki. To je Allahovo delo, ki je natančno izpopolnil vse. Resnično je On seznanjen o vsem, kar počnete.
27:89

Kdor stori dobro delo, mu pripada še boljše od tega – in takšni bodo varni pred strahom in grozotami tega Dne.
27:90

Kdor pa stori zlo, bo vržen na obraz v Ogenj. “Mar vam je poplačano kako drugače kot s tem, kar ste bili počeli?!”
27:91

Zapovedano mi je, da častim Gospodarja tega mesta, ki ga je On naredil svetega, Njemu pa pripada prav vse. In zapovedano mi je, da naj bom eden od muslimanov (t.j. eden od tistih, ki so mu predani) …
27:92

in da naj recitiram Kur’an. Kdor se poda na Pravo pot, se je usmeril za svoje dobro, kdor pa zablodi, mu reci: “Jaz sem samo svarilec.”
27:93

In reci: “Hvaljen naj bo Allah. Pokazal vam bo Svoje ajete, vi pa jih boste prepoznali. Vaš Gospodar pa ni nepozoren glede tega, kar počnete.”
Odgovori


Skoči na Forum: