TEME POMOĆI KLIK: (OVDE) ZA REGISTRACIJU: ( OVDE ) x


Ocena Teme:
  • 0 Glasov(a) - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
29 Al-Ankabut Pajek
#1
Rainbow 
AL-ANKABUT

Pajek
29:1

Elif, lam-mim
29:2

Mar ljudje mislijo, da jih bomo pustili pri miru, če bodo dejali: “Mi verujemo,” in da ne bodo podvrženi preizkušnjam?!
29:3

Mi smo že preizkušali tiste pred njimi, da bi Allah zagotovo vedel za tiste, ki so iskreni in za tiste, ki so lažnivci.
29:4

Mar tisti, ki počnejo zla dejanja, mislijo, da nam bodo ušli?! Kako slabo presojajo!
29:5

Kdor verjame in pričakuje srečanje z Allahom – od Allaha določen rok bo prišel zagotovo. In On je Vseslišni, Vsevedni.
29:6

In kdor se trudi – se trudi zase. Allah je resnično neodvisen od vseh stvaritev.
29:7

In tistim, ki verujejo in opravljajo dobra dejanja, bomo prikrili in odstranili njihova slaba dejanja in jih nagradili z nagradami skladna z nagradami za najboljša dejanja, ki so jih bili počeli.
29:8

In človeku smo priporočili naj z dobroto, na najlepši način ravna s starši. Če pa te bosta silila, da bi častil nekoga poleg Mene – o čem pa nimaš nobenega znanja – ju ne ubogaj. K Meni se boste vrnili in obvestil vas bom o tem, kar ste bili počeli.
29:9

In tistim, ki verujejo in opravljajo dobra dela, bomo omogočili, da vstopijo med krepostne.
29:10

Nekateri ljudje govorijo: “Verujemo v Allaha,” ko pa trpijo zaradi Allaha (t.j. zato, ker so izbrali Allahovo vero), skušnjavo povzročeno s strani ljudi enačijo z Allahovimi mukami. Ko pa pride zmaga tvojega Gospodarja, pravijo: “Zares smo bili z vami.” Mar ni Allah tisti, ki najbolje ve, kaj je v prsih (srcih) slehernega bitja?!
29:11

Allah bo zagotovo izvedel za tiste, ki verujejo in za tiste, ki so svetohlinci.
29:12

In tisti, ki ne verujejo, govorijo tistim, ki verujejo: “Sledite naši poti (v pogledu verovanja), pa bomo nosili vaše grehe.” Vendar ne bi nosili prav ničesar od njihovih grehov. Resnično so lažnivci.
29:13

Zagotovo bodo nosili svoja bremena in dodatna bremena z njihovimi bremeni (t.j. tistih, ki so jih zapeljali, zavedli) in zagotovo bodo vprašani na Dnevu vstajenja o lažeh, ki so si jih bili izmišljali.
29:14

In poslali smo Noeta njegovemu ljudstvu, pa je živel med njimi petdeset let manj kot tisoč. Potem jih je odnesla uničujoča povodenj, saj so bili krivičneži.
29:15

Rešili smo njega in tiste, ki so bili na ladji – in to je bilo znamenje za ljudi.
29:16

In (spomni se) Abrahama, ko je rekel svojemu ljudstvu: “Častite le Allaha in pazite se Ga! To je bolje za vas, ko bi le vedeli.
29:17

To, kar častite namesto Allaha, so le kipi in vi ustvarjate zgolj laži (t.j. lažete, da so božanstva). Resnično vas tisti, ki jih častite namesto Allaha, ne morejo z ničemer oskrbeti. Zato iščite oskrbo pri Allahu, častite Ga in Mu bodite hvaležni. K Njemu se boste vrnili.
29:18

Če pa boste trdili da je to (v kar vas pozivam) laž; povem vam, to so trdile že skupnosti pred vami. In dolžnost poslanca ni nič drugega kot le to, da jasno oznani.”
29:19

Mar ne vedo, da Allah začenja stvarjenje, nato pa ga ponovi? Resnično je to Allahu lahko.
29:20

Reci: “Potujte po Zemlji in poglejte, kako je začel stvarjenje. Allah bo potem ponovno ustvaril življenje. Allah je zares zmožen storiti karkoli.”
29:21

Kaznuje z mukami kogar hoče, in se usmili, kogar hoče. In k Njemu boste privedeni.
29:22

In ne morete se izogniti kazni, ne na Zemlji, ne v nebesih. Vi razen Allaha nimate nobenega zaščitnika, niti pomočnika.
29:23

In tisti, ki ne verujejo v Allahove ajete in v to, da Ga bodo srečali, ti so izgubili vse upanje v Mojo milost in pripadajo jim boleče muke.
29:24

Vendar odgovor njegovega (Abrahamovega) ljudstva je bil samo: “Ubijte ga ali ga sežgite,” vendar pa ga je Allah rešil pred ognjem. Resnično so v tem zagotovo dokazi za ljudi, ki verujejo.
29:25

In rekel je (Abraham): “Namesto Allaha ste častili kipe v tuzemskem življenju, le zaradi ljubezni med vami. Nato se boste na Dnevu vstajenja odrekali eni od drugih in drug drugega boste preklinjali. Vaše zatočišče bo Ogenj in nikogar ne bo, ki bi vam pomagal.”
29:26

Lot mu je verjel. Rekel je (Abraham): “Resnično sem izseljenec na poti k svojemu Gospodarju. Resnično je On Vsemogočen, Najmodrejši.”
29:27

In podarili smo mu Izaka in Jakoba ter dali nekaterim iz njegovega potomstva poslanstvo in Knjigo. Dali smo mu nagrado na tem svetu, na onstranstvu pa bo zagotovo eden od krepostnih.
29:28

In (spomni se) Lota, ko je rekel svojemu ljudstvu: “Vi zares počnete razvrat, kakršnega pred vami med ljudmi še nihče ni počel!
29:29

Občujete z moškimi, delate zasede in ropate po poteh in na mestih zbiranja počnete odvratne stvari.” In odgovor njegovega ljudstva ni bil nič drugega kot da so rekli: “Stori, da nas doletijo Allahove muke, če si zares iskren.”
29:30

Rekel je (Lot): “Gospodar moj! Pomagaj mi proti ljudstvu, ki širi zlo!”
29:31

In ko so Naši odposlanci prišli k Abrahamu z radostno vestjo, so rekli: “Mi bomo zares uničili prebivalce tega mesta (Lotovo ljudstvo, t.j. Sodomo), kajti njegovi prebivalci so resnično krivičneži.”
29:32

Rekel je (Abraham): “V njem se nahaja Lot.” Rekli so: “Mi dobro vemo, kdo se v njem nahaja. Zagotovo bomo rešili njega in njegovo družino, razen njegove žene. Ona bo med tistimi, ki bodo ostali.”
29:33

In ko so Naši odposlanci prišli k Lotu, mu je bilo hudo zaradi njih in bil je utesnjen (zaradi strahu za njih pred svojim ljudstvom). Rekli so: “Ne boj se in ne bodi žalosten. Mi bomo rešili tebe in tvojo družino, razen tvoje žene, ki bo med tistimi, ki bodo ostali.
29:34

Resnično bomo nad prebivalce tega mesta spustili mučno in vznemirjujočo kazen z neba, zato ker so bili na moč težki grešniki.”
29:35

In zagotovo smo o njih pustili jasno znamenje ljudem, ki dojemajo.
29:36

In v Midjan (smo poslali) njihovega brata Šu’ajba (Jetra), ki je rekel: “O, ljudstvo moje! Častite le Allaha, pričakujte Zadnji dan (t.j. pripravljajte se zanj z dobrimi deli) in ne širite zla po Zemlji s širjenjem pokvarjenosti.”
29:37

Vendar so zanj trdili, da laže, pa jih je zadel močan potres, da so v svojih domovih ostali nepremični v takšnem položaju, kot so bili umrli.
29:38

In (naroda) Ad in Semud. Zagotovo vam je to jasno vidno iz njihovih bivališč. Hudič jim je olepšal njihova dejanja, pa jih tako odvrnil od Prave poti, čeprav so bili preudarni.
29:39

In k Korahu, faraonu in Hamanu je že prišel Mojzes z jasnimi dokazi, vendar jih je na Zemlji prevzel napuh in Nam niso mogli uiti (od Naše kazni).
29:40

Pa smo vsakega izmed njih kaznovali zaradi njegovega greha. Med njimi so bili tisti, na katere smo poslali nevihto z vročim kamenjem. Med njimi so bili tisti, katere je zadel krik. Med njimi je bil tisti, pod katerim se je udrla zemlja. In med njimi so bili tisti, katere smo utopili. Allah jim ni storil krivice, temveč so jo storili sami sebi.
29:41

Ti, ki si vzamejo za zaščitnika nekoga drugega namesto Allaha, so kot pajek, ki si je pajčevino vzel za hišo. Zares je pajčevina najbolj krhek dom, ko bi le vedeli.
29:42

Allah ve, h komu vse molijo namesto Njega. In On je Vsemogočen, Najmodrejši.
29:43

In te primere navajamo ljudem, vendar jih ne dojemajo, razen tisti, ki so učeni.
29:44

Allah je ustvaril nebesa in zemljo z resnico. V tem je zagotovo dokaz za tiste, ki verujejo.
29:45

Citiraj, kar ti je bilo razodeto od Knjige in vestno opravljaj molitev, saj molitev resnično odvrača od razvrata in zla. In zagotovo je Allahovo omenjanje večje (od vašega omenjanja Njega). In Allah ve, kaj počnete.
29:46

In ne razpravljajte s pripadniki Knjige, razen na najlepši način, vendar ne s tistimi izmed njih, ki so krivični; in recite: “Verujemo v to, kar je bilo spuščeno (razodeto) nam in kar je bilo spuščeno (razodeto) vam. Naš Bog in vaš Bog je eden in isti in mi smo Mu predani (t.j. smo muslimani).”
29:47

In tako smo tudi tebi (o, Muhammed) spustili (razodeli) Knjigo (t.j.Kur’an). Tisti , ki smo jim dali Knjigo (Toro in Evangelij), verujejo vanj (v Kur’an). In tudi med temi so nekateri, ki verujejo vanj. In nihče ne bo oporekal Našim ajetom, vedoč, da so resnica; razen nevernikov.
29:48

Če bi pred njo bral kakšno knjigo ali bi jo napisal s svojo desnico, bi tisti, ki sledijo neresnicam, zagotovo podvomili.
29:49

On (Kur’an) ni nič drugega kot jasni verzi, ki so v prsih (srcih) tistih, ki jim je dano pravilno znanje. Našim verzom pa oporekajo, kljub temu da vedo, da so resnica, le krivičneži.
29:50

In govorijo: “Ko bi se mu vsaj spustili čudeži od njegovega Gospodarja?” Reci: “Pravi čudeži so le pri Allahu, jaz pa sem zgolj jasni svarilec.”
29:51

Mar jim ni zadosti to, da smo ti spustili (razodeli) Knjigo, ki se jim citira? V tem je zagotovo milost in opomin ljudem, ki verujejo.
29:52

Reci: “Allah zadostuje kot priča med menoj in vami. On ve vse, kaj je v nebesih in vse, kar je na Zemlji. In tisti, ki verujejo neresnicam in ne verujejo v Allaha – takšni bodo pravi poraženci.”
29:53

In izzivajo te, da naj jih muke zadenejo čim hitreje. Če ne bi imele muke že vnaprej določenega roka, bi jih zagotovo že doletele. Toda prišle bodo k njim nenadoma, medtem ko tega ne bodo pričakovali.
29:54

Izzivajo te, da naj jih muke zadenejo čim hitreje! In pekel (t.j. peklenski ogenj) bo zares obdajal nevernike;
29:55

na Dan, ko jih bodo prekrile muke (ogenj) tako nad njimi kot pod njihovimi stopali, pa bo On rekel: “Okusite tisto, kar ste bili počeli.”
29:56

O, moji vdani sužnji, ki verujete! Resnično je Moja zemlja prostrana, zato častite zgolj Mene.
29:57

Vsaka oseba bo okusila smrt, nato pa se boste vrnili k Nam.
29:58

Tiste, ki verujejo, in opravljajo dobra dejanja, bomo zagotovo nastanili v sobanah rajskih vrtov, izpod katerih tečejo reke, v njih bodo večno. Kako imenitna nagrada za delavne!
29:59

Tiste, ki so bili potrpežljivi in so se zanašali na svojega Gospodarja.
29:60

In koliko je premikajočih se bitij, ki ne nosijo svoje oskrbe. Allah oskrbuje tako njih kot vas. In On je Vseslišni, Vsevedni.
29:61

In če jih vprašaš: “Kdo je ustvaril nebesa in zemljo in podredil sonce in mesec (da vam koristijo)?” bodo zagotovo rekli: “Allah.” Zakaj se potem obračajo proč (od resnice)?
29:62

Allah daje v izobilju oskrbo, komur hoče od Svojih vdanih sužnjev, in jo (tudi) prikrajša. Resnično Allah ve vse o vsem.
29:63

In ko jih vprašaš: “Kdo spušča vodo z neba in z njo oživlja zemljo po njenem mrtvilu?” bodo zagotovo rekli: “Allah.” Reci: “Hvala Allahu.” Vendar večina njih ne dojema.
29:64

In življenje tega sveta ni nič drugega kot le zabava in igra, toda onstransko življenje je zares pravo življenje, ko bi le vedeli.
29:65

Ko se vkrcajo na ladjo, prosijo Allaha izpovedujoč vero iskreno zgolj Njemu. Ko pa jih reši na kopno, začno zopet malikovati.
29:66

Kar naj bodo nehvaležni za vse, kar smo jim dali in naj uživajo. Bodo že izvedeli!
29:67

Mar ne vidijo, da smo naredili tako, da je Harem varen, medtem ko se ljudi okrog njih (t.j. prebivalcev Meke) pleni in napada? Mar verujejo neresnicam in Allahove blagre zanikajo?
29:68

In kdo je bolj krivičen kot tisti, ki si izmišlja laži o Allahu in trdi za resnico, potem ko jo je že spoznal, da je laž?! Mar ni v Peklu mesto za nevernike?!
29:69

In tiste, ki se bodo bojevali za Nas, bomo zagotovo usmerili na Naše poti. Allah je zares z dobrodelniki.
Odgovori
Hvala dao:


Skoči na Forum: