Ocena Teme:
  • 1 Glasov(a) - 5 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
30 Ar-Rum Rimljani
#1
Rainbow 
AR-RUM

Rimljani
30:1

Elif lam mim.
30:2

Rimljani so bili poraženi
30:3

na najbližjem ozemlju . Vendar bodo po svojem porazu zmagali
30:4

… v obdobju treh do devetih let – prejšnje in poznejše odredbe so izključno le Allahove – in na ta dan se bodo verniki veselili
30:5

… Allahove pomoči za zmago. On podari zmago komur hoče. In On je Nepremagljiv, Najbolj usmiljen.
30:6

To je Allahova obljuba. Allah ne prelomi Svoje obljube, vendar večina ljudi tega ne ve.
30:7

Poznajo le zunanjo plat posvetnega življenja, nemarni pa so do onstranstva.
30:8

Mar niso razmislili o sebi? Allah je ustvaril nebesa, Zemljo ter vse, kar je med njima, le z resnico in za določen čas. Resnično, mnogi ljudje ne verujejo v srečanje s svojim Gospodarjem.
30:9

Mar ne hodijo po Zemlji in opazujejo, kakšna kazen je doletela tiste pred njimi? Bili so močnejši od njih, orali so zemljo, jo obdelovali in jo poselili mnogo bolje kot so jo oni. In k njim so prihajali njihovi poslanci z jasnimi dokazi. Nikakor jim Allah ne bi storil krivice, temveč so jo storili sami sebi.
30:10

Zatem pa je bil konec za tiste, ki so delali zlo, še večje zlo, saj so trdili za Allahove ajete da so laž in so se jim posmehovali.
30:11

Allah začenja stvarjenje, potem ga ponovi, nato pa se boste vrnili k Njemu.
30:12

Na Dan, ko nastopi Ura (Sodni dan) in bodo zločinci (neverniki) osupnili,
30:13

med njihovimi maliki, ki so jih enačili z Allahom, ne bo zagovornikov, še več, malike bodo zanikali.
30:14

Na Dan, ko nastopi Ura (Sodni dan), ta Dan se bodo razdelili.
30:15

Tisti, ki so verovali in delali dobra dela, ti se bodo veselili in uživali v vrtu blaženosti (raju).
30:16

Tisti, ki pa niso verovali in so trdili za naše ajete ter za srečanje na onstranstvu da so laži, bodo privedeni k večnem trpljenju.
30:17

Naj bo slavljen Allah, ko nastopi večer in ko nastopi jutro.
30:18

… in Njemu pripada vsa hvala, tako v nebesih kot na Zemlji zvečer in opoldan!
30:19

On izpelje živo iz mrtvega in mrtvo iz živega ter oživlja zemljo po njenem mrtvilu. In tako boste vi oživljeni.
30:20

In eno Njegovih dokazov je, da vas je ustvaril iz zemlje, nato ste se kot ljudje razširili (po Zemlji).
30:21

In eno Njegovih čudežev je, da je iz vas ustvaril vaš nasprotni spol s katerim tvorita par, da se ob njej/m umirite; in storil, da med vami vladata ljubezen in milost. Zares, v tem so dokazi ljudem, ki razmišljajo.
30:22

In eno Njegovih dokazov sta stvarjenje nebes in Zemlje ter raznolikost vaših jezikov in barve polti. Resnično, v tem so dokazi za tiste, ki vedo.
30:23

In eden Njegovih dokazov je vaš spanec ponoči in podnevi ter vaše iskanje Njegovih blagrov. Zagotovo, v tem so dokazi za ljudi, ki poslušajo.
30:24

In eden Njegovih dokazov je, da vam pokaže blisk za strah in upanje ter da spušča vodo z neba ter z njo oživi zemljo po njenem mrtvilu. Zares, v tem so dokazi za ljudi, ki dojemajo.
30:25

In eno Njegovih dokazov je, da se nebesa in Zemlja obdržijo po Njegovem ukazu, ko pa vas bo pozval z enim samim pozivom (da pridete) iz Zemlje, boste zagotovo vstali iz nje.
30:26

Njemu pripada vse, kar je v nebesih in vse kar je na Zemlji. Njemu se vse pokorava.
30:27

In On je Tisti, ki začne stvarjenje ter ga nato ponovi in to je Njemu lažje. Njemu pripada najbolj vzvišen primer v nebesih in na Zemlji. In On je Vsemogočen, Najmodrejši.
30:28

On vam navaja za primer vas same: Mar so ti, ki jih imate v lasti (t.j. vaši sužnji), družabniki v tem, s čimer smo vas oskrbeli pa ste si v tem enaki (sužnji in gospodarji) in se jih bojite, kakor se bojite drug drugega (svobodnih ljudi)?! Tako temeljito pojasnjujemo ajete ljudem, ki dojemajo.
30:29

Nasprotno! Tisti, ki so krivični, brez vsakršnega znanja sledijo svojim strastem. Kdo potem lahko usmeri na Pravo pot tistega, kogar je Allah pustil v zablodi?! Oni pa ne bodo imeli nobenega pomočnika.
30:30

Zato odločno usmeri lice k pravi veri, fitri od Allaha, po kateri je ustvaril ljudi. Allahove stvaritve se ne spreminjajo (t.j. Allahova vera se ne spreminja) – to je pravilna vera, toda večina ljudi ne vé –
30:31

Vračajte se k Njemu, bodite bogaboječi, vestno opravljajte molitev in ne bodite eni izmed malikovalcev
30:32

… tistih, ki so se razdelili v svoji veri in se razcepili na ločine, vsaka skupina se veseli tistega, kar ima..
30:33

In ko ljudi doleti nesreča, prosijo svojega Gospodarja in se vračajo k Njemu. Potem ko jim da okusiti Svojo milost, pa del njih časti druge bogove poleg svojega Gospodarja,
30:34

tako da zanikajo tisto, kar smo jim dali. Kar uživajte, kmalu boste izvedeli!
30:35

Ali smo jim nemara spustili kak trden dokaz, ki bi jim govoril, da je to kar častijo poleg Allaha, resnica?!
30:36

Ko damo ljudem okusiti milost, se tega vesele, ko pa jih doleti zlo zaradi tega, kar so storili, obupujejo.
30:37

Mar ne vidijo, da Allah daje oskrbo v izobilju, komur hoče, in jo tudi omeji. V tem so zagotovo dokazi za ljudi, ki verujejo.
30:38

Zato daj sorodniku tisto, kar mu pripada, in tudi siromaku in popotniku. To je najbolje za tiste, ki dajejo miloščino samo zaradi Allaha. In takšni bodo zares uspeli.
30:39

In kar dajete drugim, da bi tako povečali svoje imetje na račun drugih – to se pri Allahu ne bo povečalo. Kar pa iskreno, samo zaradi Allaha dajete za zekat – to so tisti, ki se jim bo imetje pomnožilo.
30:40

Allah je Tisti, ki vas je ustvaril, vas nato oskrbel, potem bo storil, da boste umrli in vas nato ponovno oživel. Ali je med vašimi maliki kakšen, ki počne kaj od tega? Slavljen in Vzvišen je Allah nad tem, kar Mu pripisujejo.
30:41

Prevladalo je zlo na kopnem in na morju zaradi tistega, kar je bilo storjenega, da bi jim Allah tako dal okusiti kazen za del tistega, kar so storili, da bi se tako morda lahko vrnili k Njemu.
30:42

Reci: “Pojdite po Zemlji in si oglejte, kako slab je bil konec tistih od prej. Večina so bili malikovalci.”
30:43

Zato predano usmeri svoj obraz proti pravi veri, preden od Allaha pride Dan, ki se ga ne da odbiti. Tega Dne se bodo razdelili.
30:44

Kdor ne veruje, mu bo nevera samo v škodo. Tisti, ki pa delajo dobro, sami sebi pripravljajo dobro končno bivališče,
30:45

da bi iz Svojega obilja nagradil tiste, ki verujejo in delajo dobro. On zares ne mara nevernikov.
30:46

Eden Njegovih dokazov je ta, da pošilja vetrove kot prinašalce radostnih novic, da tako okusite nekaj od Njegove milosti; da ladje plujejo po Njegovi zapovedi, da bi našli Njegovo obilje in da bi lahko bili hvaležni.
30:47

Mi smo pošiljali poslance k njihovim ljudstvom že pred teboj; prinesli so jim jasne dokaze. Nato smo se maščevali tistim, ki so bili zločinci. Pravica vernikov do Nas je, da jim zagotovimo zmago.
30:48

Allah je tisti, ki pošilja vetrove, pa povzročijo nastanek oblakov, ki jih razprostira po nebu, kakor On hoče. Sestavlja jih iz kosov in vidiš kako dež prihaja iz njih. Ko ga pusti padati (dež) na kogar On hoče od Njegovih sužnjev, se takoj radujejo.
30:49

Čeprav so bili, preden je bil spuščen nanje, obupani.
30:50

Pa poglej sledove Allahove milosti, kako oživlja zemljo po njenem mrtvilu. Resnično je On Tisti, ki oživlja mrtve. In On je zmožen storiti karkoli.
30:51

Četudi bi poslali veter in bi oni videli, da je vse porumenelo (t.j. da je vse uničeno), bi kljub temu še naprej vztrajali v neveri.
30:52

Ti resnično ne moreš doseči, da te slišijo mrtvi in da gluhi slišijo klic, ko obračajoč se proč, odidejo.
30:53

In ti ne moreš pokazati pot slepim iz njihove zablode. Ti lahko narediš, da te slišijo samo tisti, ki verujejo v Naše ajete , in so muslimani (t.j. predani Allahu).
30:54

Allah je tisti, ki vas je ustvaril šibke (v šibkem stanju), vas po tej šibkosti naredil močne, nato pa vas po tej moči naredil šibke in osivele. On ustvarja, kar hoče in On je Vseveden, Vsemogočen.
30:55

In na Dan, ko nastopi Ura (Sodni dan), bodo zločinci prisegali, da niso bivali na tem svetu več kot uro. Na tak način so si že izmišljali laži.
30:56

Vendar jim bodo tisti, ki jim je bilo dano znanje in verovanje, rekli: “Zagotovo ste ostali toliko kolikor je bilo zapisano v Allahovi knjigi in to vse do Dneva oživljenja. To pa je Dan oživljenja, vendar vi tega niste vedeli.”
30:57

Na ta Dan ne bo koristilo opravičevanje tistih, ki so bili krivičneži in ne bo se jim svetovalo, da bi zaprosili za Allahovo odpuščanje.
30:58

V tem Kuranu smo ljudem že navajali vsakovrstne primere. Če pa tistim, ki ne verujejo, prineseš ajet , pravijo: “Vi ste le zavajalci.”
30:59

Tako Allah zapečati srca tistih, ki ne vedo.
30:60

Zato bodi potrpežljiv, Allahova obljuba je resnična. In naj te ne jemljejo zlahka tisti, ki v svoje verovanje niso prepričani.
Odgovori


Skoči na Forum: