Ocena Teme:
  • 0 Glasov(a) - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
31 Lukman Lukman
#1
Rainbow 
LUKMAN

Lukman
31:1

Elif, Lam, Mim.
31:2

To so verzi modre Knjige.
31:3

Vodila k Pravi poti in milosti dobrodelnikom,
31:4

tistim, ki vestno opravljajo molitev, dajejo zekat in so trdno prepričani v onstranstvo.
31:5

Ti so vodeni na Pravo pot s strani svojega Gospodarja in ti so deležni uspeha.
31:6

In med ljudmi so takšni, ki kupujejo prazno govoričenje, da bi brez znanja odvračali od Allahove poti, in se ji posmehujejo. Takšnim pripadajo ponižujoče muke!
31:7

In ko se jim citirajo Naši verzi, se v napuhu obrnejo proč, kakor da jih niso slišali, kakor da so naglušni na obe ušesi. Zato jim oznani radostno vest, da jih čakajo boleče muke.
31:8

Tistim, ki verujejo in opravljajo dobra dejanja, pripadajo rajski vrtovi užitkov.
31:9

V njih bodo večno, Allahova obljuba pa je resnica. In On je Vsemogočen, Najmodrejši.
31:10

Ustvaril je nebesa brez stebrov, ki bi jih vi videli in na Zemljo postavil sidra (gorovja), da zemlja ne bi drsela z vami ter po njej razkropil raznovrstna bitja. Z neba spuščamo vodo, z njo pa omogočimo, da rastejo v parih vse te plemenite vrste.
31:11

To je Allahova stvaritev, vi pa mi pokažite, kaj so ustvarili drugi (t.j. lažna božanstva)! Nič! Krivičniki pa so v očitni zablodi.
31:12

In Lukmanu smo že dali modrost: “Zahvaljuj se Allahu.” In kdor se zahvaljuje, se zahvaljuje sebi. In kdor ne veruje – Allah je resnično Neodvisen in Hvaljen.
31:13

In spomni se, ko je Lukman svetoval svojemu sinu, mu je rekel: “Sin moj, ne jemlji si za boga koga drugega poleg Allaha. Malikovanje je zares velikanski zločin.”
31:14

In človeku smo priporočili (lep odnos) do svojih staršev. Njegova mati ga nosi in med nosečnostjo je šibka, po dveh letih pa ga odstavi. Zahvaljuj se Meni in svojim staršem; k Meni je končni povratek.
31:15

Toda če bi te silila, da bi si poleg Mene vzel za boga katerokoli drugo božanstvo o katerem nimaš nobenega znanja, ju ne ubogaj, imej pa z njima lep odnos na tem svetu ter sledi poti tistih, ki so se vračali k Meni s kesanjem. Nato se boste vrnili k Meni in jaz vas bom obvestil o tem, kar ste počeli.
31:16

Sin moj, karkoli je dobrega ali zla, težkega kot gorčično zrno, pa naj bo v skali, v nebesih ali v zemlji, bo Allah to prinesel. Allah je resnično Blag, je Poznavalec vsega.
31:17

Sin moj, vestno opravljaj molitev, zapoveduj, da se dela dobro, odvračaj od zla ter potrpi pri tem, kar te doleti. To so zagotovo stvari, ki zahtevajo odločnost.
31:18

In ne obračaj obraza od ljudi v preziru in ne hodi prevzetno po Zemlji. Allah zares ne mara nobenega bahača niti tistega, ki se ošabno razkazuje.
31:19

In bodi zmeren v hoji ter znižaj svoj glas, kajti najgrši glas je resnično glas oslov.
31:20

Mar niste vedeli, da vam je Allah namenil vse, kar je v nebesih in na Zemlji ter vam dal v obilju svoj vidni in nevidni blagor? Nekateri med ljudmi razpravljajo o Allahu brez znanja, brez pravih napotkov ter brez knjige, ki daje luč.
31:21

Ko jim je rečeno: “Sledite temu, kar je spustil (razodel) Allah,” pravijo: “Ne, nikakor! Sledili bomo temu, pri čemer smo našli naše prednike.” Pa četudi jih hudič vabi k mukam vzplamtelega ognja!?
31:22

In kdor se povsem iskreno preda Allahu, pri tem pa je dobrodelnik, se je že trdno oprijel za najčvrstejšo vez. Allahu pa se vse vrača.
31:23

Kdor pa ne veruje, naj te ne žalosti njegovo neverovanje. K Nam se bodo vrnili, pa jih bomo obvestili o vsem, kar so bili počeli. Allah zares ve kaj je v srcih ljudi.
31:24

Omogočimo jim, da nekoliko uživajo, zatem pa jih bomo pahnili v neznosne muke.
31:25

In če jih vprašaš: “Kdo je ustvaril nebesa in zemljo?” bodo zagotovo odgovorili: “Allah.” Reci: “Vsa hvala Allahu.” Vendar večina tega ne ve.
31:26

Allahovo je vse, kar je v nebesih in na Zemlji! Allah je zares popolnoma Neodvisen, nadvse Hvaljen!
31:27

In če bi vsa drevesa, kar jih je na Zemlji, bila pisala, morju pa bi bilo dodanih še sedem morij za črnilo, ne bi zmanjkalo Allahovih besed. Allah je zares Plemenit in Moder.
31:28

Ustvarjanje vseh vas in vaše ponovno oživljenje sta le kot (ustvaritev in oživljenje) ene same osebe. Allah resnično vse sliši, vse vidi!
31:29

Mar ne vidiš, da Allah stori, da se noč preliva v dan in da se dan preliva v noč, da podredi Sonce ter mesec – vsak se giblje do določenega roka – ter da je Allah zares Poznavalec vsega, kar počnete?
31:30

To je zato, ker je Allah resnica in ker so tisti, h katerim molijo, neresnica; in ker je Allah tisti, Ki je Najbolj Vzvišen in Največji.
31:31

Mar nisi vedel, da ladje plujejo po morju z Allahovim blagoslovom, da bi vam pokazal nekatere od Svojih ajetov? Zagotovo so v tem dokazi za vse potrpežljive in hvaležne.
31:32

In ko jih valovi prekrijejo kot oblaki, molijo k Allahu z iskreno in popolno vero. Ko pa jih varno reši na kopno, so le redki od njih hvaležni. Naše dokaze zanika le izdajalec ter nevernik.
31:33

O, ljudje! Bojte se svojega Gospodarja in trepetajte pred dnem, ko starši ne bodo mogli prav nič pomagati svojemu otroku, pa tudi otrok ne bo mogel prav nič pomagati svojim staršem. Resnična je Allahova obljuba, zato naj vas nikar ne premami življenje na tem svetu in naj vam hudič ne omaja vere v Allaha!
31:34

Allah ima zares znanje o Uri (Sodnem dnevu), spušča dež in ve, kaj je v maternicah. In nihče ne ve, kaj bo zaslužil jutri in nihče ne ve, na katerem ozemlju bo umrl. Resnično je Allah Vseveden, Poznavalec vsega.
Odgovori


Skoči na Forum: