Ocena Teme:
  • 0 Glasov(a) - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
32 As-Sadždah Prostracija
#1
Rainbow 
AS-SADŽDAH

Prostracija
32:1

Elif, Lam, Mim.
32:2

Spuščanje (Razodevanje) Knjige Gospodarja vseh svetov, o kateri ni nobenega dvoma.
32:3

Mar govorijo: “Izmislil si jo je.” Nasprotno! To je resnica tvojega Gospodarja, da bi ti (o, Muhammed) svaril ljudstvo, ki pred tabo ni imelo svarilca; da bi tako lahko našli Pravo pot.
32:4

Allah je Tisti, ki je ustvaril nebesa, zemljo in vse, kar je med njima v šestih dneh, nato pa se je povzpel na Arš. Razen Njega nimate nobenega zaščitnika, ne zagovornika. Mar se ne boste opomnili?
32:5

Upravlja in določa vse odredbe od nebes do zemlje, le-to pa se potem k Njemu povzpne v Dnevu, ki je po vašem štetju enak tisočim letom.
32:6

On je Poznavalec vsega kar je znano in kar je skrito, Vsemogočni, Najbolj usmiljeni,
32:7

Tisti, ki je vse, kar je ustvaril, natančno dovršil in začel je stvarjenje človeka iz gline.
32:8

In njegove potomce ustvari zgolj iz kaplje prezrte tekočine.
32:9

Nato ga je (človeka) skladno oblikoval in vanj vdihnil dušo in vam dal sluh, vid ter pamet; kako ste nehvaležni!
32:10

In govorijo: “Mar bomo potem, ko bomo izginili v zemlji, ponovno ustvarjeni?” Oni celo zanikajo srečanje s svojim Gospodarjem.
32:11

Reci: “Življenje vam bo vzel Angel smrti, ki je zadolžen za vas, nato pa boste vrnjeni k svojemu Gospodarju.”
32:12

In ko bi videl, kako bodo zločinci (t.j. neverniki) povesili glave pred svojim Gospodarjem: “Gospodar naš! Vidimo in slišimo, zato nas vrni, da bi opravljali dobra dela. Prepričali smo se, zdaj zares verujemo.”
32:13

In če bi hoteli, bi vsakdo sledil Pravo pot, vendar se je uresničila Moja beseda, da bom napolnil Pekel tako z ljudmi kot z džini.
32:14

Zato okusite (muke), ker ste pozabili, da boste doživeli ta Dan. Tako smo vas (tudi) Mi pozabili. In okusite večne muke zaradi tega, kar ste bili počeli.”
32:15

V naše ajete verujejo samo tisti, ki, kadar so opomnjeni z njimi, padajo z obrazom na tla in s hvaljenjem slavijo svojega Gospodarja ter niso vzvišeni.
32:16

Njihova telesa se odrekajo postelj; molijo k svojemu Gospodarju v strahu ter hrepenenju in delijo miloščino od tega, s čimer Smo jih oskrbeli.
32:17

Nihče ne ve, kakšne radosti so zanje skrite, kot nagrada za njihova dejanja.
32:18

Mar je vernik enak tistemu, ki vneto zavrača pokornost? Nista enaka.
32:19

Tistim, ki verujejo in delajo dobra dela, bodo namenjeni vrtovi zavetja kot nagrada za to, kar so bili počeli.
32:20

Za te, ki so vneto zavračali pokornost, pa bo njihovo zatočišče Ogenj. Vsakič, ko bodo hoteli priti iz njega, bodo vrnjeni in rečeno jim bo: “Okusite muke Ognja, ki ste ga bili zanikali.”
32:21

In zagotovo jim bomo dali okusiti blažje muke, preden bi jih doletele težke, da bi se tako lahko vrnili (se spametovali).
32:22

In kdo je bolj krivičen kot ta, ki je opomnjen z ajeti svojega Gospodarja, pa se obrne proč od njih?! Zločincem (t.j. nevernikom) se bomo zares maščevali.
32:23

Mojzesu smo že dali Knjigo, zato ne dvomi v srečanje z njim. In storili smo, da je bila Knjiga vodilo sinovom Izraela.
32:24

In določili smo med njimi vodje, ki so po Naših ukazih usmerjali na Pravo pot, medtem ko so bili potrpežljivi in prepričani v naše ajete.
32:25

Tvoj Gospodar – On bo na Sodni dan razsodil med njimi o tem, o čemer so se razhajali.
32:26

Mar ne vidijo, koliko generacij smo že uničili pred njimi – hodijo po njihovih bivališčih. Resnično so v tem dokazi, mar ne slišijo?
32:27

Mar ne vidijo, da Mi vodimo vodo na pusto zemljo in povzročimo, da z njeno pomočjo pridejo na plan pridelki, s katerimi se hranijo oni in njihova živina. Mar ne vidijo?
32:28

In govorijo: “Kdaj naj bi se zgodil ta Dan, če zares govorite resnico?”
32:29

Reci: “Na ta Dan tistim, ki niso verovali, ne bo koristilo njihovo poznejše verovanje, in ne bo se jih pustilo čakati (na kazen).”
32:30

Zato se obrni proč od njih in čakaj. Tudi oni bodo čakali.
Odgovori


Skoči na Forum: