Ocena Teme:
  • 0 Glasov(a) - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
33 Al-Ahzab Združene sile
#1
Rainbow 
AL-AHZAB

Združene sile
33:1

O, Glasnik vere! Bodi bogaboječ in ne podrejaj se nevernikom in svetohlincem. Resnično je Allah Vseveden in Moder.
33:2

In sledi temu, kar ti objavlja tvoj Gospodar. Resnično, Allah ve prav vse, kar počnete.
33:3

In zanesi se na Allaha. Allah pa zadostuje, da se nanj zaneseš.
33:4

Allah ni nikomur vsadil dveh src v prsa. In ni storil, da bi bile vaše žene, za katere vi trdite, da so kot vaše matere, res enake vašim materam. In vaši posvojenci niso vaši sinovi. To vse so zgolj vaše besede, Allah pa govori resnico in vodi na Pravo pot.
33:5

Kličite jih po priimkih njihovih očetov – to je pravičnejše pri Allahu. Če ne poznate njihovih očetov, potem so vaši bratje po veri in vaši posvojenci. Ni pregrehe v tem, kar ste pomotoma storili, marveč je narobe, če ste to storili namenoma. Allah pa je Odpuščajoč in Usmiljen.
33:6

Glasnik vere ima večjo pravico do vernikov, kakor jo imajo oni do sebe, njegove žene pa so kot njihove matere. Sorodniki imajo, po Allahovi Knjigi, večje pravice med seboj kot drugi verniki in priseljenci; s tem, da lahko storite kaj dobrega svojim prijateljem. To je bilo že zapisano v Knjigi (El Levhul mahfuz).
33:7

In (spomni se, o Muhammed), ko smo od glasnikov vere vzeli njihovo zavezo. Vzeli smo od tebe, Noeta, Abrahama, Mojzesa in Jezusa, Marijinega sina, na moč trdno zavezo.
33:8

Da bi On vprašal iskrene o njihovi iskrenosti. Za nevernike pa je pripravil boleče muke.
33:9

O, vi, ki verujete! Spomnite se Allahovega blagra nad vami, ko so do vas prišle vojske, pa smo nadnje poslali močan veter in vojske, ki jih niste videli. In Allah vidi vse, kar počnete.
33:10

Ko so vam prišli od zgoraj in od spodaj (t.j. tako z ene kot z druge strani), ko so se pogledi vznemirili, ko so srca skočila v grla in ste si marsikaj mislili o Allahu.
33:11

Takrat so bili verniki skušani in zelo močno pretreseni.
33:12

In ko svetohlinci in tisti, z bolnimi srci, govorijo: “Allah in Njegov poslanec nam nista obljubila drugega kot prevaro.”
33:13

In ko je skupina med njimi rekla: “O, prebivalci Jesriba (Medine)! Tu ni mesta za vas, zato se vrnite!” In skupina med njimi je Glasnika vere prosila za dovoljenje, rekoč: “Resnično so naše hiše izpostavljene,” vendar niso bile izpostavljene, temveč so jo hoteli le ucvreti.
33:14

In če bi se k njim prodrlo z vseh strani, in bi bili pozvani k skušnjavi, bi brez premisleka zapustili vero (in se bojevali proti muslimanom), pri tem pa bi imeli le malo pomislekov.
33:15

Pred tem so že dali Allahu zavezo, da ne bodo obrnili hrbta (veri in vernikom). Za Allahovo zavezo pa se bo odgovarjalo.
33:16

Reci: “Ne bo vam koristilo bežanje, če bežite pred smrtjo ali ubojem, saj ne boste uživali, kot le za kratek čas.”
33:17

Reci: “Kdo je ta, ki vas lahko ubrani pred Allahom, če bi vam On hotel zlo, ali če bi On za vas hotel milost?” In razen Allaha ne bodo našli zaščitnika, ne pomočnika.
33:18

Zagotovo Allah pozna tiste med vami, ki odvračajo druge (od boja), in tiste, ki pravijo bratom (enako mislečim): “Pridružite se nam,” in se le malokdaj udeležijo boja.
33:19

Skopi so do vas. Ko pa se ustrašijo jih vidiš, kako te gledajo. Njihove oči se vrtijo, kakor ob nezavesti pred smrtjo. Ko pa jih mine strah, vas napadejo s svojimi strupenimi jeziki, skopi do vsega, kar je dobro. Takšni niso verjeli, zato je Allah izničil njihova dela, to pa je Allahu lahko.
33:20

Mislijo, da zavezniki še niso odšli. Če pa bi zavezniki vnovič prišli, bi si želeli, da bi bili v puščavi med beduini; zanimali bi se za vas. V kolikor pa bi bili med vami, bi se le malo bojevali.
33:21

V Allahovem Poslancu imate zares lep vzor za tistega, ki pričakuje Allaha (t.j. da se bo srečal z Njim), Poslednji dan ter pogosto omenja Allaha.
33:22

In ko so verniki zagledali zaveznike, so rekli: “To je tisto, kar sta nam obljubila Allah in Njegov poslanec, in Allah in Njegov poslanec sta govorila resnico.” To je le povečalo njihovo vero in predanost.
33:23

Med verniki so možje, ki izpolnjujejo zavezo dano Allahu; med njimi so tisti, ki so padli (izpolnili zavezo) na Allahovi poti, in tisti, ki na to čakajo. Ničesar niso spremenili,
33:24

da bi tako Allah nagradil iskrene za njihovo iskrenost in kaznoval svetohlince; če bo tako hotel ali jim odpustil. Resnično je Allah Odpuščajoč in Usmiljen.
33:25

In Allah je tiste, ki niso verovali, zavrnil z vsem njihovim srdom; prav nič dobrega niso pridobili. Allah pa je vernikom prihranil bojevanje. In Allah je Močan, Zmagovit.
33:26

In storil je, da so sledilci Knjige, ki so jim pomagali, zapustili svoje utrdbe. V njihova srca je vnesel grozo, nekaj ste jih pobili, druge pa ste vzeli za ujetnike.
33:27

V nasledstvo vam je dal njihovo zemljo, domove, lastnino ter zemljo, na katero pred tem ni stopila vaša noga. Allah pa je zmožen storiti karkoli.
33:28

O, Glasnik vere! Reci svojim ženam: “Če si želite užitkov tega sveta in njegovega okrasja, pridite, da vam dam uživati in se od vas na lep način razvežem (ločim).
33:29

Če pa hočete Allahovo nagrado, Njegovega poslanca in Dom onstranstva – Allah je resnično pripravil veličastno nagrado za dobrodelnice med vami.
33:30

O, žene Glasnika vere! Če katera izmed vas zagreši očiten razvrat, ji bodo muke podvojene. To pa je Allahu lahko storiti.
33:31

Tisto ženo med vami, ki pa bo pokorna Allahu in Njegovemu poslancu in bo delala dobra dela, bomo dvojno nagradili. Zanjo smo pripravili obilno in dobro oskrbo.
33:32

O, žene Glasnika vere! Ve niste kot druge ženske. Če ste bogaboječe, ne bodite popustljive v govoru, da ne bi pri tistem, v čigar srcu je bolezen, prebudile lakomnega poželenja, in govorite spodobne besede.
33:33

Zadržujte se v svojih domovih in ne razkazujte se na način, kakor je bilo to v navadi v dobi nevednosti. Vestno opravljajte molitev, dajajte zekat in se pokoravajte Allahu in Njegovemu poslancu. O, pripadniki poslančeve družine, Allah želi od vas le odstraniti kar je grešnega, ter vas popolnoma očistiti.
33:34

In pomnite, prenesite tisto, kar se recitira v vaših domovih – Allahove verze in modrosti. Resnično je Allah Blag, O vsemu obveščen.
33:35

Resnično, Allah je muslimanom in muslimankam, vernikom in vernicam, Allahu pokornim moškim in ženskam, iskrenim moškim in ženskam, potrpežljivim moškim in ženskam, Allahu ponižnim moškim in ženskam, moškim in ženskam, ki delijo miloščino, moškim in ženskam, ki se postijo, moškim, ki varujejo svoja spolovila ter ženskam, ki varujejo, moškim in ženskam, ki pogosto omenjajo Allaha – njim je pripravil odpuščanje in obilno nagrado.
33:36

Ko Allah in Njegov poslanec zapovesta nekaj, vernik in vernica nimata pravice, da bi glede tega ravnala po svoji presoji. In kdor se ne pokorava Allahu in Njegovemu poslancu je povsem očitno zablodil.
33:37

In (spomni se), ko si tistemu, ki mu je Allah naklonil dobroto in ki si mu jo naklonil tudi ti, dejal: “Obdrži svojo ženo in bodi bogaboječ.” V sebi si tajil, kar bo razkril Allah. Bal si se ljudi, medtem ko bi se moral bolj bati Allaha. Ko je Zejdova potreba po njej prenehala (in se je od nje ločil), smo jo poročili s teboj, da za vernike ne bi bilo zadržkov glede ločenih žena njihovih posvojencev (t.j. dovoljeno jim je poročiti se z njimi). In Allahova odredba se bo zgodila.
33:38

Glasniku vere ni težko izvršiti tega, s čimer ga je Allah obvezal. (To je) Allahov zakon, ki je veljal za vse tiste, ki so bili že pred tem, in Allahova odredba je usoda, določena vnaprej.
33:39

Tisti, ki oznanjajo Allahova sporočila, se Ga bojijo in se ne bojijo nikogar drugega razen Njega. In dovolj je, da je Allah tisti, ki obračunava.
33:40

Muhammed ni oče nikomur izmed vas, temveč je Allahov poslanec in pečat glasnikov vere. Allah pa ve o vsaki stvari prav vse.
33:41

O vi, ki verujete! Omenjajte Allaha pogosto,
33:42

in slavite Ga zjutraj in zvečer.
33:43

On je Tisti, ki vas blagoslavlja, Njegovi angeli pa prosijo za vas milosti, da bi vas tako pripeljal iz tèm k svetlobi. In On je do vernikov Usmiljen.
33:44

Njihov pozdrav na Dan, ko se srečajo z Njim bo: “Selam (mir),” in zanje je pripravil obilno nagrado.
33:45

O, Glasnik vere! Mi smo te zares poslali kot pričo, prinašalca radostnih vesti in svarilca,
33:46

… oznanjevalca, ki poziva k Allahu z Njegovim dovoljenjem, in kot svetlečo luč.
33:47

In prenesi blagovest vernikom, da jim pri Allahu pripada veliko dobrega.
33:48

Ne ubogaj nevernikov in svetohlincev, ne mari za njihovo zlo početje ter se zanesi na Allaha, Allah pa je nadvse zanesljiv zaščitnik.
33:49

O, vi, ki verujete! Ko ste se poročili z vernicami in se ločili od njih ne da bi se jih dotaknili – nimate pravice zahtevati od njih, da čakajo določeno obdobje (da bi se od njih dokončno ločili). Pustite jim živeti njihovo življenje in se razvežite od njih na lep način.
33:50

O, Glasnik vere! Mi smo ti dali dovoljenje, da se poročiš z ženskami, ki si jim dal poročno darilo. In s tistimi, ki so v tvoji lasti (t.j. tvojimi sužnjami), ki ti jih je Allah dal kot bojni plen, s hčerami tvojih stricev in tet po očetovi strani, s hčerami tvojih stricev in tet po materini strani, ki so se preselile s teboj (t.j. tiste, ki niso ostale v Meki s pogani). In z žensko vernico, ki se sama daruje Glasniku vere (t.j. pristane na ženitev brez poročnega darila in brez zastopnika), če bi jo Glasnik vere hotel sprejeti za ženo – to pa je dovoljeno zgolj tebi in ne ostalim vernikom. Mi vemo kaj smo jim predpisali glede njihovih žena in tistih, ki so v njihovi lasti, da ti tako ne bi bilo neprijetno. In Allah je Odpuščajoč in Usmiljen.
33:51

(Dovoljeno ti je, o Glasnik vere), da se dobiš s katero hočeš od njih in pustiš za kasnejši čas katero hočeš od njih. Lahko se vrneš tudi k tisti, od katere si se za nekaj časa oddvojil, v tem ni nobenega greha. Tako je boljše, da bi bile pomirjene in ne bi bile žalostne, ter da bi bile zadovoljne s tem, kar si vsem njim dal. In Allah ve, kaj je v vaših srcih in Allah je Vseveden in Blag.
33:52

Po tem se ti ni več dovoljeno dodatno poročiti, niti vzeti druge v primeru ločitve od katere svojih žena; pa četudi bi ti ta bila všeč, razen tistih, ki so v tvoji lasti (t.j. suženj), Allah pa bedi nad vsem.
33:53

O, vi, ki verujete! Ne vstopajte v hiše Glasnika vere, razen, ko ste povabljeni k obedu, ne čakajoč, da se pripravi. Ko pa ste povabljeni, vstopite. In ko pojeste, se razidite in ne zadržujte tam, čakajoč na prijeten pogovor. To resnično moti Glasnika vere, a ga je sram pred vami (to reči). Vendar se Allah ne sramuje resnice. In ko njegove žene za nekaj prosite, jih prosite izza zastora. To je čistejše za vaša in njihova srca. In ni primerno, da motite Allahovega poslanca, niti se ne smete poročiti z njegovimi ženami kadarkoli po njegovi smrti. To je pri Allahu zares velik greh.
33:54

Če nekaj javno počnete ali tajite v sebi – resnično Allah o vsaki zadevi ve prav vse.
33:55

Ni pregrehe v tem, ( če so odkrite ) pred svojimi očeti, sinovi, brati, sinovi svojih bratov in sester, pred njihovimi ženskami (t.j. muslimankami) in pred tistimi, ki so v njihovi lasti (t.j. sužnjami). In bodite bogaboječe. Allah je zares vsemu priča.
33:56

Resnično Allah poklanja milost Glasniku vere, in Njegovi angeli prosijo Allaha, da mu jo nakloni. O, vi, ki verujete, prosite Allaha, da mu jo podari in mu pošiljajte selam (pozdrav miru).
33:57

Tiste, ki izrekajo žalitve o Allahu in žalijo ter trpinčijo Njegovega poslanca, je Allah zares preklel na tem svetu in na onstranstvu, tam pa je zanje pripravil ponižujoče muke.
33:58

Tisti, ki trpinčijo vernike in vernice, ne da bi si to zaslužili, so si naprtili zlo dejanje in jasen, očiten greh.
33:59

O, Glasnik vere! Reci svojim ženam, svojim hčeram in ženskam vernikov, naj spustijo prek sebe svoja ogrinjala. To je primernejše, da bi se jih prepoznalo in da se jim ne bi škodovalo ali jih vznemirjalo. In Allah je Odpuščajoč in Usmiljen.
33:60

Če svetohlinci, in tisti, v čigar srcih je bolezen in tisti, ki širijo laži v mestu (Medina) ne prenehajo, ti bomo dali popolno oblast nad njimi, potem bodo ostali v tvojem sosedstvu zgolj na kratko.
33:61

Prekleti so, kjerkoli se znajdejo, bodo prijeti in pobiti!
33:62

To je Allahov zakon tudi za tiste, ki so preminili – in v Allahovem zakonu ne boš našel spremembe.
33:63

Ljudje te sprašujejo o Uri (Sodnem dnevu), ti pa reci: “Znanje o njej ima le Allah. Kaj pa veš, morda je Ura blizu.”
33:64

Allah je zares preklel nevernike in pripravil za njih Vzplamteli ogenj,
33:65

… v njem bodo vekomaj in tam ne bodo našli nobenega zaščitnika niti pomočnika.
33:66

Na Dan, ko se bodo njihovi obrazi prevračali v Ognju, bodo govorili: “Ko bi se le pokoravali Allahu in ko bi se le pokoravali Poslancu!”
33:67

In govorili bodo: “Gospodar naš! Mi smo se pokoravali naši gospodi in našim velikašem, pa so nas speljali na krivo pot.
33:68

Gospodar naš! Daj, da jih doletijo dvojne muke in jih prekolni z velikim prekletstvom!”
33:69

O, vi, ki verujete! Ne bodite kakor tisti, ki so vznemirjali in žalili Mojzesa, pa je Allah potrdil, da je nedolžen glede tega, kar so govorili o njem. On je bil pri Allahu ugleden.
33:70

O, vi, ki verujete! Bodite bogaboječi in govorite primerne besede resnice.
33:71

Usmeril vas bo, da bodo vaša dejanja pravilnejša in odpustil vam bo grehe. In kdor se pokorava Allahu in Njegovemu poslancu, bo žel veličasten uspeh.
33:72

Resnično smo ponudili nebesom, zemlji in goram, da bi prevzeli El Emaneh , vendar so zavrnili, da bi jo nosili in se tega zbali. Človek pa jo je sprejel – resnično je on krivičen in neveden –
33:73

… da bi tako Allah kaznoval svetohlince, svetohlinke, malikovalce in malikovalke ter, da bi Allah odpustil vernikom in vernicam. Allah pa je Odpuščajoč in Usmiljen.
Odgovori


Skoči na Forum: