Ocena Teme:
  • 1 Glasov(a) - 5 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
34 Saba’ Šiba
#1
Rainbow 
SABA'

Šiba
34:1

Hvala Allahu, kateremu pripada vse, kar je v nebesih in na Zemlji. In Njemu pripada vsa hvala na onostranstvu in On je Najmodrejši, Poznavalec vsega.
34:2

On ve, kaj pronica v zemljo in kaj prihaja iz nje, in kaj se spusti z neba in kaj se nanj povzpne. In On je Najbolj usmiljen, Najbolj odpuščajoč.
34:3

In tisti, ki ne verujejo, pravijo: “Ura (Sodni dan) nas ne bo doletela.” Reci: “Nasprotno, pri mojem Gospodarju, poznavalcu vsega vidnega in nevidnega, zagotovo vas bo doletela. Ni Mu skrito prav nič, niti v teži najmanjšega drobca, v nebesih in na Zemlji, niti kar je manjše od tega ali kar je večje, a da ni zapisano v jasni Knjigi.”
34:4

Da bi tako nagradil tiste, ki verujejo in delajo dobra dela. Takšnim pripada odpuščanje in obilna oskrba.
34:5

In tistim, ki upirajoče nasprotujejo Našim ajetom, pripadajo na moč boleče muke.
34:6

Tisti, katerim je dano pravo znanje, ki smo ti ga razodeli (o, Muhammed) od tvojega Gospodarja, vedo, da je to Resnica in da vodi na pot Vsemogočnega, Nadvse hvaljenega.
34:7

In tisti, ki ne verujejo, pravijo: “Naj vam pokažemo moža, ki vam bo prinesel pomembno vest, da boste potem, ko boste že povsem razpadli, ponovno oživljeni?!
34:8

Si je mar izmislil laž o Allahu, ali pa ga je obsedla norost?!” Nič od tega, pač pa bodo tisti, ki ne verujejo v onstranstvo, v mukah in težki zablodi.
34:9

Mar ne vidijo, kaj je pred njimi in za njimi na nebu in na Zemlji? Če bi hoteli, bi lahko storili, da se jim pod nogami vdre zemlja, ali da nanje padejo kosi z neba. Resnično je v tem dokaz za vsakega vdanega sužnja, ki se vrača k Allahu.
34:10

In Davidu smo dali edinstven blagor od Nas: “O, gorovja! Ponavljajte za njim besede slavljenja Allaha in ptice naj tudi ponavljajo!” In storili smo, da je bilo železo zanj mehko.
34:11

Izdeluj izpopolnjene oklepe, skladno združi obročke in delajte (o, Davidova družina) dobra dela. Jaz resnično vidim vse, kar počnete.
34:12

In Salomonu smo podredili veter – v enem dopoldnevu je pri odhodu prepotoval razdaljo enega meseca in v enem popoldnevu pri vrnitvi razdaljo enega meseca. In storili smo, da mu je na plano pritekel tekoč baker in da je zanj pod njegovim očesom, z dovoljenjem njegovega Gospodarja, delala skupina džinnov. In kdor se med njimi ne drži Naših zapovedi, bo izkušal muke Vzplamtelega ognja.
34:13

Zanj so naredili vse, kar je hotel: molilnice na vzpetinah, kipe ali slike, velike posode za zbiranje vode in nepremične kotle. “Delajte, o, Davidova družina, in bodite hvaležni.” Toda med Mojimi sužnji je le malo hvaležnih.
34:14

Ko smo mu določili, da umre, jim je njegovo smrt razkrila majhna žival (lubadar), ki je grizla njegovo palico. Ko pa je padel, so džinni spoznali, da ne bi ostali v ponižujočih mukah, če bi poznali tisto, kar je nevidno in neznano.
34:15

Sabejci so zagotovo imeli v svojem bivališču čudo: dva vrtova, z desne in z leve. Jejte iz oskrbe vašega Gospodarja in bodite hvaležni Njemu: dobra dežela in odpuščajoč Gospodar!
34:16

Toda oni so se obrnili proč, pa smo poslali nadnje močan tok vode iz Arima in oba vrtova smo jim zamenjali z vrtovoma grenkih plodov, tamarisk in nekaj lotosa.
34:17

Tako smo jih kaznovali zato, ker niso verovali. Mar Mi kaznujemo koga drugega kot nevernika, nehvaležneža!?
34:18

In storili smo, da so bila med njimi in blagoslovljenimi mesti, druga mesta, iz vsakega se je videlo naslednje. Med temi mesti smo določili primerne razdalje. “Varno potujte med njimi podnevi in ponoči.”
34:19

Toda oni so rekli: “Gospodar naš! Povečaj razdalje na naših potovanjih,” in so tako sebi storili krivico. Tako so od njih ostale le zgodbe in povsod smo jih razpršili. V tem so zares dokazi za vsakega potrpežljivega in hvaležnega.
34:20

In Iblis se je prepričal glede tega, kar je mislil o njih, pa so mu sledili vsi, razen majhne skupine vernikov.
34:21

In nad njimi ni imel nikakršne moči, to je bilo le zato, da bi vedeli kdo so tisti, ki verujejo v onstranstvo in kdo so tisti, ki vanj dvomijo. Tvoj Gospodar pa bdi nad vsem.
34:22

Reci: “Prosite tiste, za katere trdite (da so bogovi), in ne Allaha! Ne lastijo si niti teže najmanjšega drobca ne v nebesih, ne na zemlji. V njih (v nebesih in na zemlji) nimajo prav nobenega deleža in On ni deležen nikakršne pomoči od njih.”
34:23

In pri Njem jim ne bo koristilo zagovorništvo, razen komur On dovoli. Vse dokler iz njihovih src ne izgine strah, bodo spraševali: “Kaj je rekel vaš Gospodar?” Rekli bodo: “Resnico.” In On je Najvišji, Največji.
34:24

Reci: “Kdo vas oskrbuje z nebes in z zemlje?” Reci: “Allah. Kdo je potem zares na Pravi poti ali v očitni zablodi – mi ali vi?”
34:25

Reci: “Ne boste vprašani za zločine, ki smo jih zagrešili mi, in mi ne bomo vprašani za tisto, kar počnete vi.”
34:26

Reci: “Naš Gospodar nas bo združil, vas in nas, nato pa bo pravično presodil med nami. In On je Najpravičnejši razsodnik, Vsevedni.
34:27

Reci: “Pokažite mi tiste, ki ste Mu jih pripisali za družabnike!” Ne, marveč On je Allah, Vsemogočni, Najmodrejši.
34:28

Mi smo te poslali vsem ljudem zgolj kot svarilca in znanilca radostnih novic, toda večina ljudi tega ne ve.
34:29

In govorijo: “Kdaj se bo uresničila ta obljuba, če ste zares iskreni?”
34:30

Reci: “Obljubljen vam je dan srečanja, ne morete ga prestaviti niti za uro (za trenutek), prav tako ne morete priti uro (trenutek) prej.”
34:31

In tisti, ki ne verujejo, govorijo: “Nikoli ne bomo verovali v ta Kur’an niti v tisto, kar je bilo (razodeto) pred njim.” Ko bi le lahko videl – ko bodo krivičneži privedeni pred svojega Gospodarja, bodo drug drugega obtoževali. Tisti, ki so bili podložni, bodo tistim, ki so bili naduti, rekli: “Če ne bi bilo vas, bi mi zagotovo bili verniki.”
34:32

Tisti, ki jih je bil prevzel napuh, bodo rekli tistim, ki so bili podložni: “Mar smo vas mi odvrnili od Prave usmeritve, potem, ko je že prišla do vas? Nikakor! Sami ste bili zločinci (neverniki)!”
34:33

In tisti, ki so bili podložni, bodo tistim, ki jih je bil prevzel napuh, rekli: “Ni res! Vi ste noč in dan kovali zarote, ko ste nam zapovedovali, naj ne verujemo v Allaha in naj Mu pripisujemo rivale (malike).”Tajili bodo svoje obžalovanje, ko bodo videli muke. In vklenili bomo roke in vratove tistih, ki niso verovali. Pa mar bodo poplačani za kaj drugega kot za tisto, kar so počeli?!
34:34

In vsakič, ko smo poslali kakega svarilca v različne kraje, so naduti velikaši teh mest govorili: “Mi zares ne verjamemo v to, s čimer ste poslani.”
34:35

In rekli so: “Mi imamo več imetja in otrok in mi ne bomo deležni muk.”
34:36

Reci: “Moj Gospodar daje obilno oskrbo komur hoče, in jo, komur hoče, omeji, vendar pa večina ljudi tega ne ve.”
34:37

Niti vaša bogastva niti vaši otroci ne bodo tisti, ki vas bodo približali k Nam, razen tistega, ki veruje in dela dobro. Takšni bodo deležni dvojne nagrade za to, kar so bili počeli in bodo varni in spokojni v rajskih sobanah.
34:38

Tisti pa, ki bodo upirajoče nasprotovali Našim ajetom, bodo privedeni in pahnjeni v muke.
34:39

Reci: “Moj Gospodar daje obilno oskrbo, komur hoče od Svojih sužnjev, in jo, komur hoče, omeji. In karkoli daste vbogajme, bo On nadomestil, saj je On Najboljši oskrbovalec.
34:40

In tega dne, ko jih vse zbere, nato pa reče angelom: “Ali so vas ti častili?”
34:41

Rekli bodo: “Slavljen si Ti! Ti si naš zaščitnik in ne oni. Pač pa so oni častili džinne, večina njih jim verjame.”
34:42

Vendar danes drug drugemu ne boste mogli biti prav nič od koristi, niti v škodo. In tistim, ki so bili krivični, bo rečeno: “Okusite muke Ognja, ki ste ga bili zanikali.”
34:43

In ko se jim citirajo Naši jasni verzi, govorijo: “On ni nič drugega kot mož, ki vas želi odvrniti od tega, kar so častili vaši predniki.” In pravijo: “To ni nič drugega kot izmišljena laž.” In tisti, ki ne verujejo, za Resnico, ki je prišla k njim, pravijo: “To ni nič drugega kot očitna magija.”
34:44

In nismo jim dali nobenih Knjig, da bi jih preučevali, in pred teboj jim nismo poslali nobenega svarilca.
34:45

Tudi tisti pred njimi so trdili, da gre za laž, čeprav ti (ki zdaj oporekajo, t.j. prebivalci Meke) niso dosegli niti desetine tega, kar smo dali njim, vseeno pa so za Moje poslance trdili, da lažejo. Kako strašen je bil moj odgovor!
34:46

Reci: “Polagam vam na srce le eno, da v imenu Allaha iskreno razmislite v parih in posamezno, da se prepričate, da pri vašem prijatelju (Muhammedu) ni prav nikakršne norosti. On ni nič drugega kot svarilec, ki vas svari pred težkimi mukami.”
34:47

Reci: “Če sem vas prosil za kakršnokoli nagrado, ta naj bo vaša. Nagrade bom deležen zgolj od Allaha, On pa je vsemu priča.”
34:48

Reci: “Resnično moj Gospodar ovrže laž in nepravičnost z resnico in On je Poznavalec vsega, kar je ljudem vidno, nevidno, znano in neznano.”
34:49

Reci: “Prišla je resnica, neresnica pa ne more povzročiti, da bi se kaj pojavilo niti ne more ničesar obuditi!”
34:50

Reci: “Če zablodim, zablodim le na svojo škodo. Če pa sprejmem Pravo pot, jo sprejmem s pomočjo tistega, kar mi razodeva moj Gospodar. On resnično vse sliši in je blizu.”
34:51

Ko bi le videl, kako bo, ko jih prevzame groza in zanje ni več možnosti pobega, in ko bodo zgrabljeni z bližnjih mest (hitro dvignjeni iz grobov).
34:52

In rekli bodo: “Verujemo v to (v to vero in s čimer je prišla),” toda kako se lahko odločijo verjeti, ko je že prepozno?!
34:53

Že prej so zavračali verovanje vanj. In ko je bil še čas, so s tistim, kar je ljudem nevidno in neznano, oporekali resnici.
34:54

In med njimi in njihovimi željami bo prepreka, tako kakor je bilo že prej storjeno z njim podobnimi. Resnično so bili vsi oni v težkih dvomih.
Odgovori


Skoči na Forum: