Ocena Teme:
  • 0 Glasov(a) - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
38 Sad Sad
#1
Rainbow 
38:1

Sad. Prisegam pri Kur’anu, ki je oznanilo,
38:2

da so tisti, ki ne verujejo, zagotovo polni napuha in so v razkolništvu.
38:3

Koliko smo pred njimi uničili rodov, pa so klicali na pomoč, ko ni bilo več časa za beg!
38:4

Čudili so se, ko je k njim prišel svarilec izmed njih. In neverniki so rekli: “To je čarodej, lažnivec.
38:5

Je mar naredil iz vseh božanstev enega Boga? To je zares nekaj čudnega!”
38:6

Njihovi glavarji so odšli ter rekli: “Pojdite in potrpežljivo vztrajajte pri svojih božanstvih. Zares je to zaželeno.
38:7

Česa podobnega nismo slišali pri naših prednikih. To ni nič drugega kot izmišljotina.
38:8

Mar je izmed nas prav njemu razodeto oznanilo?” Oni celo dvomijo o Mojem oznanilu, saj še niso okusili Moje kazni.
38:9

Mar imajo oni zakladnice milosti tvojega Gospodarja, Vsemogočnega, Tistega, ki obilno daruje?!
38:10

Ali mar imajo v lasti nebesa, zemljo ter vse, kar je vmes?! Naj se potem z nečim povzpnejo!
38:11

Oni so le neznatna vojska zaveznikov, ki bo tam poražena.
38:12

Že pred njimi so za resnico trdili, da je laž, Noetovo ljudstvo, ljudstvo Ad in faraon, podprt z mogočno vojsko.
38:13

In ljudstvo Semud, Lotovo ljudstvo in prebivalci Ejke – vse so bile velike zavezniške skupine.
38:14

Vsi so za Allahove poslance trdili, da lažejo, zato jih je po pravici doletela kazen.
38:15

Ti čakajo le na en sam krik, ki se bo zgodil v trenutku.
38:16

In govorijo: “Gospodar naš! Naj nas doleti delež naših muk še pred Dnevom obračuna!”
38:17

Potrpi ob tem, kar govorijo, in spomni se Našega vdanega sužnja Davida, ki je imel veliko moč in se je pogosto kesajoč vračal k Allahu.
38:18

Mi smo mu podredili vsa gorovja, da z njim veličajo Allaha ob večerih in v času sončnega vzhoda
38:19

in vse ptice, zbrane skupaj; vsi skupaj so se vračali k Njemu.
38:20

Okrepili smo njegovo oblast in mu dali modrost ter sposobnost razsojanja.
38:21

Ali je do tebe prišla vest o dveh sprtih možeh, ki sta preplezala zid molilnice;
38:22

Ko sta pristopila k Davidu, se ju je prestrašil. Dejala sta: “Ne boj se! Midva sva sprta. Eden od naju je storil krivico drugemu, pa presodi med nama po pravici, ne bodi pristranski in nama pojasni kaj je prav.
38:23

To je moj brat, ki ima devetindevetdeset ovac samic, jaz pa imam le eno. Rekel mi je: ‘Zaupaj mi jo,’ in me pregovoril.”
38:24

Dejal je (David): “Zagotovo ti je storil krivico, ko je zahteval tvojo ovco, da bi jo dodal k svojim. Številni družabniki delajo krivico drug drugemu, razen tistih, ki verujejo in delajo dobra dejanja, ti pa so redki.” David je pomislil, da smo ga preizkušali, zato je prosil svojega Gospodarja za odpuščanje, padel z obrazom na tla in se pokesal.
38:25

Odpustili smo mu to. Dano mu je, da nam je blizu in da mu pripada lepo mesto vrnitve.
38:26

O, David! Postavili smo te za namestnika na Zemlji, zato sodi med ljudmi po pravici in ne sledi svojim strastem, da te ne odpeljejo proč od Allahove poti. Resnično bodo tisti, ki zaidejo z Allahove poti, deležni težkih muk, saj so pozabili na Dan obračuna.
38:27

Nebes in zemlje ter vsega kar je vmes, nismo ustvarili zaman. To je domneva tistih, ki ne verujejo. Zato gorje tistim, ki ne verujejo, pred Ognjem!
38:28

Ali naj s tistimi, ki verujejo in delajo dobra dela ravnamo kakor s tistimi, ki širijo nered po Zemlji?! Ali naj z bogaboječimi ravnamo kakor z razvratniki?!
38:29

Knjiga, ki ti jo spuščamo (razodevamo), je blagoslovljena, da bi se oni poglobili v njene verze in da bi se, z razumom obdarjeni, opomnili.
38:30

In Davidu smo podarili Salomona. Kako čudovit, vdan Allahov suženj je bil! On se je pogosto, kesajoč vračal k Allahu.
38:31

In (spomni se), ko so se v popoldanskem času pred njim zvrstili lepi urni žrebci.
38:32

pa je rekel: “Vzljubil sem žrebce bolj kot omenjanje Allaha,” vse dokler niso izginili v noč.
38:33

Pripeljite mi jih nazaj, je dejal in jih začel božati po nogah in vratovih.
38:34

In preizkusili smo Salomona in vrgli na prestol telo; zatem pa se je kesajoč vračal Allahu.
38:35

Dejal je: “O, Gospodar moj! Odpusti mi in mi podari oblast, kakršne ne bo imel nihče za menoj. Ti si zares Tisti, ki najobilneje daruje.”
38:36

Pa smo mu podredili: veter, ki je blago pihal po njegovem ukazu, kamorkoli je želel…
38:37

ter hudiče – tako graditelje, potapljače
38:38

kot tudi druge, okovane v verige.
38:39

To je Naš dar, po svoji volji daj ali zadrži, ne bomo te terjali.
38:40

Dano mu je, da nam je blizu in da mu pripada lepo mesto vrnitve (t.j. Raj).
38:41

In spomni se Našega vdanega sužnja Joba, ko je klical svojega Gospodarja: “Hudič me je zares zadel z boleznijo in muko.”
38:42

Udari s svojo nogo. To je hladna voda za umivanje in pitje.
38:43

Podarili smo mu njegovo družino in (po prestani bolezni) še enkrat toliko – kot milost od Nas in nauk za tiste, z razumom obdarjene.
38:44

Ne prelomi prisege, z roko vzemi šop trave ter udari z njim! Vedeli smo, da je zares potrpežljiv – kako čudovit, vdan Allahov suženj je bil! On se je pogosto, kesajoč, vračal k Allahu.
38:45

In spomni se Naših vdanih sužnjev Abrahama, Izaka in Jakoba, močnih ter vztrajnih v dobrih dejanjih in pronicljivih.
38:46

Mi smo jih odlikovali s posebno vrlino: Dom (onostranstva) jim je bil vedno v mislih.
38:47

In oni so pri Nas zares med izbranimi, z najboljšimi dejanji.
38:48

In spomni se na Izmaela, Elizeja in Ezekiela – vsi so bili med boljšimi.
38:49

Vse to je nauk. Bogaboječim pa resnično pripada lepo mesto vrnitve:
38:50

Edenski vrtovi, katerih vrata jim bodo odprta.
38:51

Naslonjeni v njih bodo izbirali med raznovrstnim sadjem in pijačami.
38:52

Z njimi bodo dekleta istih let, ki se ne bodo spogledovale kot s svojimi možmi.
38:53

To se vam obljublja za Dan obračuna.
38:54

Resnično! To je Naša oskrba, ki ne bo nikoli izčrpana.
38:55

Tako! Prestopnikom pa zares pripada najslabše mesto vrnitve:
38:56

Pekel, v katerem bodo goreli, to pa je zares slabo končno bivališče.
38:57

Tako! Pa naj okusijo na moč vrelo tekočino in gnojne izcedke.
38:58

In druge podobne muke.
38:59

To je truma, ki se potiska skupaj z vami, niso dobrodošli! Oni bodo zares goreli v Ognju.
38:60

Rekli bodo: “Ravno nasprotno! Vi ste tisti, nezaželeni! Vi ste nas spravili v to. Kako slabo je to trajno bivališče!”
38:61

Rekli bodo: “Gospodar naš! Podvoji muke v Ognju tistim, ki so nas spravili v to!”
38:62

In rekli bodo: “Kaj nam je, da ne vidimo mož, ki smo jih šteli za zle
38:63

in katerim smo se posmehovali? Da nam se niso izgubili pred očmi?!”
38:64

Zares bodo takšni prepiri med prebivalci Ognja.
38:65

Reci: “Jaz sem zgolj svarilec in ni nobenega boga, razen Allaha, Edinega, Kateremu je vse podrejeno,
38:66

Gospodarja nebes in Zemlje in vsega kar je med njima, Vsemogočnega, Odpuščajočega.”
38:67

Reci: “To je veličastna vest,
38:68

vi pa se obračate proč od nje.
38:69

Nisem imel nikakršnega znanja o prebivalcih nebes (angelih), ko so razpravljali.
38:70

Ne razodeva se mi nič drugega, kot le to da sem jasen svarilec.”
38:71

Ko je tvoj Gospodar rekel angelom: “Ustvaril bom človeka iz gline.
38:72

Ko ga bom izoblikoval in vanj vdihnil dušo, padite pred njim na obraz!”
38:73

Vsi angeli so skupaj padli pred njim na obraz,
38:74

ni pa to storil Iblis, ki ga je prevzel napuh in postal je eden od nevernikov.
38:75

Rekel je (Allah): “O, Iblis! Kaj te je preprečilo, da nisi padel na obraz pred tistim, ki sem ga ustvaril s Svojimi rokami? Mar si postal nadut ali si mar vzvišen?”
38:76

Rekel je (Iblis): “Boljši sem od njega. Ustvaril si me iz ognja, njega pa si ustvaril iz gline.”
38:77

Rekel je (Allah): “Potem pa izstopi iz njega (Raja), zares si preklet!
38:78

In resnično bo Moje prekletstvo nad teboj vse do Sodnega dne!”
38:79

Rekel je (Iblis): “Gospodar moj! Daj mi čas do Dneva, ko bodo vsi ponovno oživljeni.”
38:80

Rekel je (Allah): “Dan ti je čas
38:81

do dobro znanega Dne.”
38:82

Rekel je (Iblis): “Pri Tvoji časti prisežem, zares bom vse njih zapeljal na stranpot,
38:83

razen Tvojih iskreno vdanih sužnjev med njimi.”
38:84

Rekel je (Allah): “Prisegam pri resnici in zgolj resnico govorim:
38:85

Zagotovo bom napolnil Pekel s teboj, tvojim potomstvom, ki so kot ti in z vsemi tistimi, ki ti bodo sledili izmed njih (t.j. izmed ljudi).”
38:86

Reci: “Ne prosim vas za nobeno plačilo zanj (za Kur’an) in jaz nisem eden tistih, ki se pretvarjajo (da so poslani od Allaha).
38:87

On (Kur’an) ni nič drugega kot opomin vsem svetovom.
38:88

In zagotovo boste izvedeli vest, ki jo prenaša, po določenem času.”
Odgovori


Skoči na Forum: